Sivu päivitetty 4.1.2018
Terveysteknologia

Terveysteknologia

Tuotamme terveysteknologian sovelluksilla, järjestelmillä ja toimintaprosesseilla ihmisläheisiä ratkaisuja, joilla tuetaan ja ylläpidetään kansalaisten elämänlaatua, hyvinvointia, terveyttä sekä toimintakykyä.Henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisäksi kehittämistyötä tehdään myös esimerkiksi potilasmonitorointi- ja tietojärjestelmäsovelluksiin.

Yhteistyökumppaneitamme ovat yritykset, sairaanhoitopiirit, kunnat, terveydenhuollon järjestöt ja kolmannen sektorin toimijat, korkeakoulut sekä tutkimus- ja kehittämisyksiköt.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden teemoja ovat mm.

  • Terveysteknologian tuotekehitys
  • Tiedonhallinta
  • Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palvelujen kehittäminen.

Lisää tutkimusryhmän julkaisuja

Näytä lisää

Raitoharju, R. & Krappe, J. 2014. Sustainability Planning in eHealth Projects. In Global Telemedicine and eHealth updates knowledge resources. Eds. Jordanova. M & Lievens F. International Society for Telemedicine & eHealth, Luxembourg.

Kontio Elina, Lehtinen Nina, Kontio Juha 2012. A Study on Health Informatics Education in Finland. Proceedings of the International Conference on Engineering Education 2012 (ICEE 2012), pp. 296-302, Turku, Finland. ISBN 978-952-216-309-7.

Kontio J & Kontio E 2012. Hyvinvointiteknologian koulutuksessa keskitytään tietotekniikan hyödyntämiseen hyvinvointia edistävissä sovelluksissa. AMK-lehti // Journal of Finnish Universities of Applied Sciences, No 2 (2012). ISSN-L ja ISSN: 1799‑6848

Saarenpää, T, Kontio, E. & Lundgrén-Laine, H. 2012. Tehoälytaulu tukee päätöksentekoa teho-osastolla. Sidosryhmälehti Aurinkolaiva 2/2012, 12.

Laatupuntari itsearviointityökalu
Laatupuntari;  Painovuosi:2012; www.laatupuntari.fi (www-sivusto, lähdekoodi julkaistu avoimen lähdekoodin lisensseillä)

Living Lab ammattikorkeakouluissa;  Kustantaja:Ammattikorkeakoulujen neloskierre -hanke/HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu;  Painovuosi:2012;  ISBN:978-952-6619-06-4; http://amkneloskierre.wordpress.com/2012/10/23/uusi-julkaisu-living-lab-ammattikorkeakoulussa/ 

Kontio, E.,Lundgren-Laine, H., Kontio, J., Korvenranta, H. & Salanterä, S. 2011. Critical incidents and information flow in heart patients care process. Journal of Nursing Management, 2011, 19, 209-217. (IF:1.452)

Kontio Elina, Lundgren-Laine Heljä, Kontio Juha, Korvenranta Heikki, Salanterä Sanna 2010. How could we improve Health Care with Enterprise Resource Planning Systems? – A Literature Review. Proceedings of the 13th World Congress on Medical Informatics. MEDINFO 2010. C. Safran et al. (Eds.). IOS Press, 2010, p. 1364. Poster presentation.

Kontio Elina, Korvenranta Heikki, Salanterä Sanna 2010. Information Management in Heart Patients Care Processes - Could an ERP system help administrative decision making? Teoksessa Reima Suomi, Ilveskoski Ilkka (toim.) Navigating the Fragemented Innovation Landscape TUCS General Publication No 56, s. 323-326. ISSN:1239-1905;  ISBN:978-952-12-2449-2.

Saarenpää T., Kontio J., Kontio E., and Roslöf J. 2009. Six Years’ Journey from Local Needs to a Health Informatics Degree Program - A Case Study. Proceedings of the International Conference on Engineering Education and Research (ICEE & ICEER 2009), Seoul, Korea.

Kontio Elina 2010. Innowell project - creating a health informatics network. In Reima Suomi, Ilveskoski Ilkka (eds.) Navigating the Fragemented Innovation Landscape TUCS General Publication No 56, s.299-303. ISSN:1239-1905;  ISBN:978-952-12-2449-2. 

Kontio, E., Holma, A., Roslöf, J. & Kontio, J. 2009. Kompetenssipohjainen kehittämisalusta Innowell Network –verkostohankkeen työperiaatteena: resurssien ja kompetenssien yhteinen pooli. Amk- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 14.-15.10.2009 Lahti. (Suullinen esitys)

Kontio Elina 2010. Innowell Network. Teoksessa ICT-innovaatioita käytäntöön – Hermes-ohjelman kehittämishankkeita 2007–2009.  Turun ammattikorkeakoulun raportteja 96;  ISSN:1457-7925;  ISBN:978-952-216-144-4.