Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.11.2023
Yrittäjyys ja arvonluonti

Yrittäjyys ja arvonluonti

Tutkimusryhmän perusajatus pohjautuu laajaan näkemykseen yrittäjyydestä sisäisenä, omaehtoisena, ulkoisena ja organisaatioyrittäjyytenä.

Tutkimusryhmän toiminta kohdistuu erityisesti:

  • yrittäjyysprosesseihin
  • yrittäjämäisiin toimintatapoihin
  • erilaisten yritysten toimintojen kehittämiseen
  • jatkuvaan oppimiseen 
  • yrityksiä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä yhdistävän arvonluonnin kehittämiseen ja innovointiin.

Arvo voi olla taloudellista, sosiaalista, eettistä, moraalista, ekologista tai poliittista ja arvoa syntyy eri toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa erilaisilla alustoilla. Uuden arvonluonnin edistämisen välineitä ovat liiketoiminta- ja yrittäjäekosysteemit, kiihdyttämöt, kokeilujen mahdollistaminen ja kumppanuudet. Niiden avulla vauhditetaan yritysten uudistumista ja kansainvälistymistä. Keskeistä on auttaa yrityksiä ja organisaatioita kehittämään tietoon ja osaamiseen perustuvia ratkaisuja, joiden avulla ne voivat kasvaa ja kehittää palveluitaan ja toimintaansa.

Digitaalisen murroksen tuomat uudet liiketoimintamallit haastavat sekä olemassa olevia yrityksiä ja organisaatioita että uusia yrityksiä pohtimaan ansaintalogiikkaansa ja toimintatapojaan. Työn murros, arvoverkkojen muutokset ja alustatalous sekä yhteiskunnalliset reformit luovat uudenlaisia mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja kasvulle. Julkisella sektorilla voi olla palveluiden tilaajana ja järjestäjänä keskeinen rooli uuden liiketoiminnan mahdollistajana.

Tutkimusryhmän kohderyhmiä ovat esimerkiksi yksinyrittäjät, mikro-, pk-yrittäjät ja makroyrittäjät, kevytyrittäjät, omistajavaihdosasiakkaat, urheiluorganisaatiot ja erilaiset kunnalliset ja kolmannen sektorin toimijat sekä eri koulutusasteiden henkilökunta ja opiskelijat.

Tutkimusryhmä koostuu moniammatillisista asiantuntijoista, joiden kiinnostuksen kohteina ovat esimerkiksi uudet liiketoimintamallit, kestävän kasvun mahdollisuudet, monimuotoiset yrittäjyyden ekosysteemit, yrittäjyys- ja johtamisosaaminen, jatkuva oppiminen ja urheiluun kytkeytyvät arvonmuodostuksen muodot. Yrittäjyyden teemat ovat hyvin monitieteellisiä ja raja-aitoja ylittäviä, joten tutkimusryhmässä ylläpidetään aktiivisia yhteyksiä yrityselämään ja muihin organisaatioihin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ja ennakoidaan yhteiskunnasta kumpuavia erilaisia kehitystrendejä ja hiljaisia signaaleja.

Kestävä kasvu ja sen tukeminen luovat paljon uusia mahdollisuuksia yritystoimintaan ja arvonluontiin. Ilmastonmuutos, väestönkasvu, kaupungistuminen, varallisuuden ja kulutuksen trendit, eriarvoisuus ja ympäristön saastuminen ovat asioita, jotka on hyvä huomioida niin yritystoiminnassa kuin muussakin elämässä. Jakamisalustat, tuotteen käyttäminen palvelunomaisesti, resurssitehokkuus, elinkaariajattelu ja kierrätys luovat aivan uutta ja vielä osittain tuntematontakin arvoa vastuulliseen yritystoimintaan ja yhteiskunnan kehitykseen.

 

Yrittäjyys ja arvonluonti karttakuva1.JPG
Klikkaamalla kuvaa näet sen isompana.