Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.2.2024
kirjastodiplomi.jpg

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi | 60 op

Kirjastoalan ammatillisiin opintoihin kuuluu seuraavia aihealueita: Kirjaston rooli yhteiskunnassa, tiedonhaun osaaminen ja mediakriittisyys, kokoelmatyö ja kuvaileva metatieto. Painotamme pedagogista osaamista, jota opiskellaan kolmella opintojaksolla:

 • Pedagogiikka kirjastotyössä
 • Lukemaan innostaminen
 • Digitaitojen ohjaus

Opintojaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja tehdään ryhmätehtäviä. Osa tehtävistä suoritetaan aitoina työelämän toimeksiantoina. Opinnot koostuvat kirjastoalan ammatillisista opinnoista (50 op) sekä harjoittelusta (10 op).

Tavoitteet

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi on käytännönläheinen paketti kirjastoalan perusosaamista, jossa painotetaan ohjaustaitoja. Opiskelija suorittaa 60 opintopisteen kokonaisuuden kirjastoalan opintoja, mikä on tavanomainen vaatimus kirjastoalan työpaikkojen rekrytoinnissa. Opetus toteutetaan Turun Kupittaan kampuksella. Lähipäivät ovat keskimäärin kaksi peräkkäistä lähipäivää kuukaudessa, joihin edellytetään osallistumista.

Opintoihin kuuluu myös itsenäistä työskentelyä, ryhmätöitä ja verkkotapaamisia. Opinnot soveltuvat hyvin opiskelijalle, jolla on jo korkeakoulututkinto. Korkeakouludiplomin olennainen osa on ohjattu harjoittelu (10 op). Harjoittelu on toiminnallinen työelämäjakso, joka tehdään alan organisaatiossa. Opiskelija itse vastaa harjoittelupaikan valinnasta ja hankinnasta.

Opintojen rakenne

 • Kirjasto yhteiskunnassa, 5 op
 • Pedagogiikka kirjastotyössä, 5 op
 • Tiedonhakutaidot, 5 op
 • Kokoelmien kehittäminen ja kuvaileva metatieto, 10 op
 • Tietoasiantuntijuus, 5 op
 • Lukemaan innostaminen, 5 op
 • Digitaitojen ohjaus, 5 op
 • Monikulttuurisuus asiakastyössä, 5 op
 • Ammattijulkaisu, 5 op    
 • Työskentely ammattiympäristössä, 10 op

Uramahdollisuudet: Erilaiset kirjasto- ja tietopalvelun tehtävät kirjastoissa. 

Laajuus ja kesto: 60 opintopistettä | 1v

Valintaperusteet: Korkeakoulututkinto (60 p) ja motivaatiokirje (40 p)

Alkamisajankohta: syksy 2024

Hinta: 720€ (12€/opintopiste)

Miten haen?

Koulutukseen haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät tarkempaa tietoa koulutuksen sisällöstä, hakuohjeet ja valintaperusteet.

Seuraava hakuaika koulutukseen: 1.–28.4.2024

Turun AMK:n opinto-oppaassa voit tutustua tarkemmin koulutuksen oppimissuunnitelmaan. 

Mikä korkeakouludiplomi?

Avoimen ammattikorkeakoulun korkeakouludiplomit ovat erityisesti työikäisten jatkuvan oppimisen tarpeisiin suunnattuja koulutuksia, joissa voit hankkia uutta osaamista, syventää tai laajentaa asiantuntijuutta ilman kokonaisen tutkinnon suorittamista. Myöhemmin opintoja voi hyödyntää osana ammattikorkeakoulututkintoa.  

Korkeakouludiplomien opintojaksot ovat Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja laajuus on 60 opintopistettä. Opiskelija saa opinnoista opintosuoritusotteen suoritetuista opinnoista sekä todistuksen eli korkeakouludiplomin suorittaessaan koko laajuuden.