Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.10.2023
kyberturvallisuus.jpg

Kyberturvallisuuden osaajakoulutus | 30 op

Kyberturvallisuuden osaajakoulutuksessa vaativan erityistason osaamisesi laajenee, ja saat uusia näkökulmia alan käytänteiden soveltamiseksi työtehtävissäsi. Opit ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja pystyt luomaan kokonaiskuvaa toiminnan muutostarpeista sekä toteuttamaan tarvittavia kehittämistoimia. Koulutuksessa perehdyt keskeisiin organisaation kyberturvallisuuteen vaikuttaviin haasteisiin, kuten kyberturvallisuuden riskien hallintaan ja johtamiseen sekä teknisten toteutusten suunnitteluun ja toteutukseen. Kyberturvallisuus-osaajakoulutuksen opintojaksot ovat Master Schoolin YAMK-opintoja. 

Koulutus on tarkoitettu insinöörin, it-tradenomin tai muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Koulutus soveltuu työkokemusta omaaville, joilta puuttuu nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot. 

Kyberturvallisuuden osaajakoulutuksessa opiskelet joustavasti työn ohessa. Lähiopetusta on keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä. 

Lähiopetus järjestetään Turun AMK:n Kupittaan kampuksella. 

Osaajakoulutukseen kuuluvien opintojen teemoja ovat: 

 • Kyberturvallisuuden johtaminen, jonka pohjalta pystyy kehittämään organisaation kyberturvallisuutta kokonaisvaltaisesti.  
 • Tekninen kyberturvallisuus, jossa on mahdollisuus perehtyä kyberhyökkäystä tekevän tahon näkökulmaan ja näin oppia miten järjestelmiä pitää suojata. 
 • Cyber Security Situational Awareness, joka kehittää osaamista operationaalisesta kyberturvallisuudesta ja kyberuhkatiedon hyödyntämisestä. 

Opintojen rakenne:

Kyberturvallisuuden hallinta, varautuminen ja johtaminen 15 op

 • Kyberturvallisuuden perusteet 5 op, jossa opiskelijalle syntyy kattava ymmärrys tieto- ja kyberturvallisuuden käsitteistä sekä käytännön taidoista, joilla tieto- ja kyberturvallisuuden tasoa ja osaamista organisaatiossa voidaan arvioida ja kehittää.
 • Tietoturvallisuuden hallinta ja johtaminen 5 op, jossa opiskelijat saavat kattavan käsityksen tieto- ja kyberturvallisuuden johtamisesta, mukaan lukien riskienhallinta, valmiussuunnittelu, jatkuvuuden hallinta ja palautumisesta.
 • Jatkuvuudenhallinta, varautuminen ja riskienhallinta 5 op, jossa tarjotaan laaja-alainen katsaus tieto- ja kyberturvallisuuden jatkuvuudenhallinnan, varautumisen ja riskienhallinnan käsitteisiin, menetelmiin ja harjoitteluun.

Kybertoimintaympäristön tilannekuva 15 op

 • Hyökkäävä kyberturvallisuus 5 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella organisaation tietojärjestelmiä hyökkääjän näkökulmasta ja tunnistaa hyökkäyspinnan.
 • Operatiivinen kyberturvallisuus 5 op Kurssin suoritettuaan opiskelijoilla on valmiudet suunnitella, johtaa ja toteuttaa erilaisia kyberpoikkeamien käsittely- ja uhkanmetsästystoimia ICT-järjestelmien kokonaisvaltaisen turvallisuuden parantamiseksi.
 • Kyberuhkatiedon hyödyntäminen 5 op Opiskelijoiden odotetaan laajentavan tietämystään eri tavoista hyödyntää kyberuhka ja –tiedustelutietoa (CTI), erityisesti puolustajan näkökulmasta.

Osaajakoulutuksen opintoja voidaan myöhemmin hyödyntää osana korkeakoulututkintoa, esim. Turun AMK:n Master Schoolin kyberturvallisuuden YAMK-koulutuksessa. Ne käyvät myös avoimen AMK:n opinnoiksi avoimen väylän jatkuvassa haussa YAMK-tutkintoon. Huomioithan, että YAMK-tutkintoon hakevalta vaaditaan myös soveltuva pohjakoulutus ja hakukelpoisuuteen vaadittu työkokemus. 

Opintojen aikataulu:

 • ma 8.1.2024 Orientaatio / Tietoturvan perusteet
 • ti 9.1. Hyökkäävä / Perusteet
 • ma 29.1. Hyökkäävä / Perusteet
 • ti 30.1. Hyökkäävä / Johtaminen
 • ti 5.3. Hyökkäävä / Tietoturvapäivä
 • ma 25.3. Hyökkäävä / Johtaminen
 • ti 26.3. Perusteet / Johtaminen
 • ma 22.4. Hyökkäävä / Johtaminen
 • ti 23.4. Johtaminen (harjoitus)

Syksyn lähipäivät selviävät kevään 2024 aikana.

Laajuus ja kesto: 30 op | 1 vuosi

Alkamisajankohta: Koulutus alkaa orientaatiopäivällä 8.1.2024 klo 09:00.

Hinta: maksuton

Miten haen?

Koulutukseen haetaan Opintopolussa. Opiskelijat valitaan motivaatiokirjeen, hakijoiden koulutustaustan sekä työkokemuksen perusteella. Opintopolusta löydät lisätietoa koulutuksen sisällöstä, hakuohjeet ja valintaperusteet.

Hakuaika: 14.9.2023 klo 09:00 – 30.10.2023 klo 15:00.

Rahoittaja

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

EU_disclaimer_kestavakasvu_FI black.png
Rahoittaja_Jatkuvan_oppimisen_ja_työllisyyden_palvelukeskus.png

Mikä osaajakoulutus?

Avoimen ammattikorkeakoulun osaajakoulutukset ovat erityisesti työikäisten jatkuvan oppimisen tarpeisiin suunnattuja koulutuksia, joissa voit hankkia uutta osaamista, syventää tai laajentaa asiantuntijuutta ilman kokonaisen tutkinnon suorittamista. Myöhemmin opintoja voi hyödyntää osana ammattikorkeakoulututkintoa.  

Osaajakoulutuksien opintojaksot ovat Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja laajuus on 30 opintopistettä. Opiskelija saa opinnoista opintosuoritusotteen suoritetuista opinnoista sekä todistuksen eli osaajakoulutusdiplomin suorittaessaan koko laajuuden.