Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.1.2021
tradenomi

Opinto-ohjaajille

Tältä sivulta löydät Opon oppaan, Opoinfojen materiaalit sekä muuta hyödyllistä tietoa hakemisesta ja Turun AMK:n koulutustarjonnasta. Sivut on suunnattu pääasiassa toisen asteen opinto-ohjaajille, mutta ovat kaikkien käytettävissä ja hyödyksi myös esim. perusasteen opinto-ohjaajille sekä TE-toimistojen koulutusneuvojille.

Opon opas 2021

Opon opas on tarkoitettu opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille ohjauksen avuksi. Huomioithan myös, että ajankohtaiset tiedot hakemiseen liittyen päivitetään ensisijaisesti Turun AMK:n nettisivuille ja Opintopolkuun. Esimerkiksi hakemiseen liittyvät päivämäärät kannattaa aina tarkistaa nettisivuilta tai Opintopolusta, jonne ne päivitetään ensimmäisenä. Tätä opasta päivitetään kuitenkin myös säännöllisesti, ja versiohistorian löydät oppaasta, sisällysluettelon loppuosasta sekä alempaa. 

Opon opas 2021 julkaistaan marras-joulukuun vaihteessa 2020.

Vuoden 2021 opas julkaistaan ainoastaan sähköisenä versiona tällä sivulla. 

 

Infotilaisuudet ja esittelyt

Turun korkeakoulut järjestävät syksyisin yhteisen opoinfon toisen asteen opinto-ohjaajille. Tapahtuma on avoin myös perusasteen opoille ja esim. TE-toimistojen koulutusneuvojille. 

Hakijat pääsevät tutustumaan Turun AMK:n tarjontaan syksyin järjestettävässä AMK-päivässä, Studia-messuilla sekä keväisin järjestettävässä Kakkosten päivässä. Toivomme, että hakijat osallistuvat ensisijaisesti edellä mainittuihin tapahtumiin, joissa pääsee tutustumaan kerralla koko Turun AMK:n koulutustarjontaan. 

Tapahtumat lukuvuonna 2020 - 2021

Lisäksi Turun AMK:ssa järjestetään erilaisia tapahtumia ja avoimia tilaisuuksia ympäri vuoden. Koko tapahtumatarjonnan löydät tapahtumakalenterista.

Tulemme mielellämme myös esittelemään koulutuksiamme oppilaitokseenne. Vierailut sovitaan erikseen yhdessä kyseisen koulutuksen opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät koulutuksien tiedoista tutkintohausta  tai tämän sivun oikeasta palkista.

 

Avoin AMK - väylä tutkintoon ja mahdollisuuksia välivuodelle

Tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua myös avoimen AMK:n kautta:

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskellaan ensimmäisen vuoden opinnot (n. 60 op) yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Opinnot ovat samoja kuin tutkinto-opiskelijoilla ja polkuopiskelija pääsee heti osaksi opiskelijayhteisöä. Kun opintoja on suoritettu riittävä määrä (AMK-tutkinnoissa 35 op), polkuopiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylähaussa jatkaa opintojaan saumattomasti tutkinto-opiskelijana. 

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa, ja haku järjestetään aina yhteishaun jälkeen: syksyllä alkaviin polkuopintoihin haku on heinä-elokuussa ja tammikuussa alkaviin polkuopintoihin marras-joulukuussa. 

Polkuopinnot on hyvä mahdollisuus tavoitella tutkinto-opiskelupaikkaa, jos ei tullut yhteishaussa valituksi. Lisäksi polkuopinnot tarjoavat mahdollisuuden tutustua alaan ja korkeakouluopintoihin ilman yhteishakuprosessia. Polkuopintoihin hakemalla ei menetä ensikertalaisuuttaan yhteishaussa. 

Polkuopinnot, kuten muutkin avoimen AMK:n opinnot, ovat maksullisia. Polkuopiskelijat eivät ole oikeutettuja esim. KELAn opintotukeen, mutta heidän on mahdollisuus saada joitain opiskelija-alennuksia opiskelijakunnan jäsenyyden kautta. 

Lue lisää polkuopinnoista.

Lue lisää avoimen väylähausta.

 

Avoimen AMK:n yksittäiset opintojaksot - mahdollisuuksia välivuodelle

Avoimessa AMK:ssa voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Opintotarjonta on laaja: opintoja löytyy kaikilta eri aloilta, niin päivä-. monimuoto- kuin verkkototeutuksina, ja avoimen AMK:n opinnoista voi koota itselleen sopivan kokonaisuuden. 

Avoimen AMK:n yksittäisten opintojaksojen suorittaminen on erinomainen vaihtoehto, jos haluaa yhdistää välivuoteen opiskelua itselleen sopivan määrän. Yksittäiset opintojaksot mahdollistavat myös yhden tai useamman alan kokeilemisen, jos opiskelija ei ole vielä varma omasta alastaan.

Avoimessa AMK:ssa suoritettuja opintojaksoja voi hydöyntää myös tutkinto-opiskelijaksi hakemisessa: yhteishaun uudessa valinta aiemmilla korkeakouluopinnoilla -valintatavassa opiskelijat valitaan aiempien korkeakouluopintojen, esimerkiksi avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen, perusteella. Lue lisää yhteishaun opiskelijavalinnoista. 

Tutustu avoimen AMK:n tarjontaan.  

Hakijatilastot

Hakijatilastot löydät Opetushallinnon tilastopalvelusta: www.vipunen.fi.

Ohjevideoita Vipusen käyttöön löydät täältä.

Usein kysyttyä -sivulta löydät myös alimmat pisteet -taulukon, johon on koottu syksyn 2014 yhteishausta lähtien koulutuksittain alimmat pisteet, joilla hakija on tullut valituksi sekä alimmat pisteet, joilla on saanut kutsun valintakokeisiin, mikäli hakukohteessa on käytetty esikarsintaa.

Esittelymateriaaleja opinto-ohjaajille

Opiskelijavalintauudistukseen liittyvät materiaalit

 

Turun AMK:n esittelymateriaalit

AMK-tutkinnot

Master School (ylemmät AMK-tutkinnot)

 

Opiskelijakaupunki Turku

 

Salo IoT Campus

Salossa toimipisteemme sijaitsee Salo IoT Campuksella, jossa Turun AMK:n lisäksi toimii useita yrityksiä. Salo IoT Campukseen voit tutustua esim. alla olevalla videolla. Digitaalisen liiketoiminnan ohella Salossa voi opiskella myös useissa eri sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa.

Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta, Salo IoT Campus

Opoinfojen materiaalit

Syksyn 2020 opoinfon materiaalit ja tallenne löytyvät sivulta: turkuamk.fi/hakijanpaiva

Syksyn 2019 opoinfon kaikkien korkeakoulujen materiaalit julkaistaan Turun yliopiston sivuilla: utu.fi/abipaiva

Opiskelijavalintauudistus 2020

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat vuoteen 2020 mennessä. Opiskelijavalintauudistuksen myötä AMK-opintoihin valitaan opiskelijat kolmen eri väylän kautta:

  1. Todistusvalinta
  2. Digitaalinen valintakoe
  3. Muut osaamisperustaiset valintatavat

Uudet valintatavat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 yhteishauissa, mutta osaa testataan jo syksyn 2019 yhteishaussa. 

Opiskelijavalintauudistus ei koske englanninkielisiä, kulttuurialan tai ylempään AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia. 

Pääpaino opiskelijavalinnoissa tulee olemaan todistusvalinnassa: suurin osa opiskelijoista valitaan tämän valintatavan mukaisesti. Todistusvalintaa on käytetty Turun AMK:ssa jo kaikilla aloilla, paitsi kulttuurialalla. Todistusvalinta ei ole jatkossakaan käytössä kulttuurialalla.

Tähän mennessä todistusvalinnassa on huomioitu vain ylioppilastutkintotodistus. Jatkossa, kevään 2020 yhteishausta alkaen, todistusvalinnassa voi tulla valituksi myös ammatillisen perustutkinnon suorittaneet. Ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakevat ovat eri kiintiöissä.

Todistusvalinnan valtakunnalliset pisteytysmallit on julkaistu ja ne löytyvät täältä: http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/#todistusvalinta .

Toisena valintatapana opiskelijavalintauudistuksessa kehitetään digitaalista AMK-valintakoetta. AMK-valintakoe on kaikille aloille yhteinen, ja se tulee korvaamaan nykyiset alakohtaiset valtakunnalliset valintakokeet. Digitaalinen valintakoe otetaan käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa. Lisätietoa digitaalisesta valintakokeesta löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta

Opiskelijavalintauudistuksen myötä on tarkoituksena ottaa käyttöön myös muita osaamisperusteisia valintatapoja. Muut osaamisperustaiset valintatavat sekä digitaalinen valintakoe toimivat väylänä niille, jotka eivät tulleet valituksi todistusvalinnassa tai joilla ei ole todistusvalintaan soveltuvaa tutkintoa. 

Turun AMK:ssa muuna osaamisperusteisena valintatapana käytetään hakua aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla. Valintatavassa opiskelijat valitaan aiemmin suoritettujen korkeaokouluopintojen perusteella. Opinnot voivat olla avoimen korkeakoulun opintoja, tutkintokoulutuksessa suoritettuja opintoja, erillisen opinto-oikeuden opintoja tai vaihto-opiskelijana suoritettuja opintoja. Valinnassa otetaan huomioon enintään 30 op laajuiset korkeakouluopinnot. Hakijan yhteispisteet muodostuvat pistesummana, jossa opintojakson arvosana kerrotaan opintojakson laajuudella, ja saadut tulot lasketaan yhteen. 

Opiskelijavalintauudistuksen etenemisestä tiedottaminen:

Seuraa valtakunnallisen uudistushankkeen etenemistä täällä: www.amk-opiskelijavalinnat.fi

Turun AMK:n ohjeet yhteishakuun ja opiskelijavalintaan löydät täältä:

Hakuohjeet
Opiskelijavalinta

Kyseisille sivuille päivitetään aina ajankohtaiset ohjeet seuraaviin yhteishakuihin liittyen samalla tavalla kuin aiempina vuosina. Lisäksi koulutuskohtaiset ohjeet julkaistaan myös Opintopolussa, kunkin koulutuksen tiedoissa Hakeminen -välilehdellä, kuten aiemminkin. 

Kevään 2020 yhteishaun hakukohteet julkaistaan Opintopolussa ja hakuohjeet sekä opiskelijavalinnan perusteet nettisivuilla loka-marraskuun vaihteessa 2019. Syksyn 2020 yhteishaun tiedot julkaistaan loppukeväästä 2020. 

Opokirje - tilaa uutiset sähköpostiisi

Turun AMK lähettää opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille suunnattua opokirjettä n. 4-6 kertaa vuodessa. Kirjeeseen on koottu ajankohtaista tietoa korkeakouluopintoihin ja hakemiseen liittyen. 

Tilaa opokirje

Lue aiemmat opokirjeet arkistosta.

Yhteistyöopinnot 2. asteen oppilaitoksien kanssa

Toisen asteen oppilaitoksen on mahdollisuus sopia Turun AMK:n kanssa yhteistyöopinnoista. 

Tarjolla on myös joitakin kaikille avoimia maistiaisluentoja ja kurkistuskursseja.

Lue lisää yhteistyöopinnoista.