Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.2.2024

Maahanmuuttajana AMK:ssa

Turun AMK haluaa tarjota myös ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille yhdenvertaisen opiskeluympäristön ja mahdollisuuden aktiiviseen osallisuuteen korkeakouluyhteisössä. Ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille on tarjolla palveluja, joilla tuetaan etenemistä korkeakouluopintoihin, suomen kielen taidon kehittymistä opintojen aikana ja opiskelun sujumista suomalaisessa korkeakouluyhteisössä. 

Tältä sivulta löydät koonnin Turun AMK:n kieli-ja ohjauspalveluista maahanmuuttajille.

 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoa. Autamme mielellämme.

Kieli- ja ohjauspalvelut

moi_valmentava_320.jpg
moi_s2_palvelut.jpg
moi_ohjauspalvelu.jpg

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus

Valmentava koulutus on suunnattu maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on opiskella korkeakoulussa Suomessa. Hakijalla tulee olla hakukelpoisuus sekä vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Koulutuksen suomen kielen opintoihin voivat osallistua myös ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat. Ilmoittautuminen suomen kielen opintoihin tapahtuu CampusOnline-portaalissa. 

Sairaanhoidon korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Tekniikan ja liiketalouden korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Suomi toisena kielenä -opintotarjonta

Turun AMK:ssa voit opiskella suomea toisena kielenä eri kielitaitotasoilla (A1–C1). Voit lukea lisää kielitaitotasoista suomeksi tai englanniksi .

Suomi toisena kielenä eli S2-opintoja tarjotaan yhteisesti kaikille Turun AMK:n opiskelijoille riippumatta koulutusalasta ja siitä, suoritatko AMK- tai YAMK-tutkintoa, polkuopintoja tai jotakin muuta avoimen AMK:n opintokokonaisuutta. 

Osalle S2-opintojaksoista voivat osallistua myös muut kuin Turun AMK:n opiskelijat.

 • Avoimen AMK:n opiskelijat ja muiden ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijat voivat tarkastella opintotarjontaa ja ilmoittautua suomen kielen opintoihin avoimen AMK:n verkkosivuilla tai CampusOnline-portaalissa.
   
 • Lisätietoja S2-opinnoista: moi@turkuamk.fi

MOI-ohjauspalvelu

MOI-palvelu auttaa opiskelussa sekä opintojen suunnittelussa ja opintoihin hakeutumisessa.

Jos olet kiinnostunut korkeakouluopinnoista, saat ohjausta esim. seuraavissa asioissa:

 • opiskeluvaihtoehdot ja urasuunnittelu
 • aikaisempien opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • opintojen haku- ja valintaprosessit
 • kielitaitovaatimukset ja suomen kielen opinnot
 • opiskeluun liittyvät maksut ja tukimahdollisuudet

Jos opiskelet jo Turun ammattikorkeakoulussa, voit saada apua esim. seuraavissa asioissa:

 • oppimistehtävät, opinnäytetyö, tenttiin valmistautuminen jne.
 • suomen kielen opinnot
 • opiskeluun liittyvät käytännön asiat (ilmoittautuminen, tiedonhaku, tietojärjestelmät)
 • lukuvuosimaksuvelvollisten stipendijärjestelmä

Kysy neuvoa tai varaa aika ohjaustapaamiseen: moi@turkuamk.fi

Tapaaminen voidaan järjestää kampuksella tai verkossa.

Tukea ja vertaiskokemuksia

Verkostoja työelämään – osaajakoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille

Koulutus mahdollistaa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen kehittäminen ilman uuden tutkinnon suorittamista. Lisäksi koulutus tukee opiskelijan verkostoitumista työelämään uraohjauksen ja koulutukseen sisältyvän työharjoittelun avulla. Opiskelijalle tarjotaan sekä ryhmämuotoista että yksilöllistä ohjausta opiskeluun ja työelämään liittyvissä asioissa.

 

kv_osaajakoulutus_verkostoja_tyoelamaan2.jpg
moi_kokemuksia.jpg

Haluatko kuulla ulkomaalaistaustaisten kokemuksista opiskelu- ja työelämässä Suomessa?

Turun AMK järjestää teemakohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja, joissa ulkomaalaistaustaiset korkeakouluopiskelijat, korkeakoulusta valmistuneet alumnit ja muut työelämän toimijat kertovat omista kokemuksistaan opiskelu- ja työelämässä Suomessa.

Tule verkostoitumaan sekä kuulemaan hyviä vinkkejä ja menestystarinoita! Asiantuntijapuheenvuoroista tiedotetaan tällä verkkosivulla sekä muissa Turun AMK:n viestintäkanavissa.

International House Turku

Tutustu myös International House Turun palveluihin!

International House Turku tarjoaa paljon erilaisia palveluja Turun vieraskielisille asukkaille. Tarjolla on asumiseen, työskentelyyn ja yrittäjyyteen liittyviä palveluja sekä esimerkiksi suomen kielen opintoja.

Lue lisää ja tutustu tarvittaessa myös monikielisiin ohjauspalveluihin: 
International House Turku