Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.4.2024
Ristiinopiskeluväylä.jpg

Ristiinopiskelu

Ristiinopiskelun avulla voit laajentaa opiskelumahdollisuuksiasi valitsemalla opintoja toisesta kotimaisesta korkeakoulusta ja sisällyttää opinnot omaan tutkintoosi. Alta löydät ohjeita toisesta korkeakoulusta ristiinopiskelun opiskelijana Turun ammattikorkeakouluun saapuvalle. Turun ammattikorkeakoulun omien opiskelijoiden ristiinopiskelun ohjeet löydät Turun AMK:n intranetistä Messistä.

Ristiinopiskelun opiskelijana saat määräaikaisen opinto-oikeuden Turun ammattikorkeakouluun. Opinto-oikeudella voit opiskella vain valitsemiasi ristiinopiskelun opintoja.

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun!

Ristiinopiskelun mahdollisuudet

1. Ristiinopiskeluverkostot ja yksittäiset kurssit

Turun ammattikorkeakoulu on sopinut kotimaisten korkeakoulujen kanssa erilaisista ristiinopiskelun verkostoista, joille opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua. Verkostot ovat pääsääntöisesti alakohtaisia, eli eri alojen opiskelijoilla on erilaista ristiinopiskelun tarjontaa.

Löydät tulevaisuudessa kaikki ristiinopiskelun verkostot omasta opintotietojärjestelmästäsi Pepistä.

 

2. CampusOnline

CampusOnline.fi -portaaliin on koottu yli 20 suomalaisen ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksoja.

Portaalissa ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat valita opintojaksoja muista ammattikorkeakouluista ja sisällyttää ne omaan tutkintoonsa. CampusOnline-verkoston opinnot ovat maksuttomia yhteistyökorkeakoulujen tutkinto-, polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Portaalin löytyy ilmoittautumisohjeet opiskelijoille. Joidenkin ammattikorkeakouljen opiskelijat ilmoittautuvat Turun AMK:n opintojaksoille heidän omassa Pepissä/Pakissa. Muiden AMK:n opiskelijat löytävät ilmoittautumislinkin portaalista.

Lue lisää CampusOnlinesta https://campusonline.fi/

Joustava opinto-oikeus Turun AMK:n ja Turun yliopiston välillä

Turun AMK:n ja Turun yliopiston välillä on mahdollista opiskella yksittäisiä opintojaksoja joustavalla opinto-oikeudella. Turun AMK:iin voidaan hyväksyä opiskelemaan Turun yliopiston opiskelija, joka on läsnä olevana ja jolla on tutkinto-oikeus. Joustavaa opinto-oikeutta haetaan Turun yliopiston sähköisellä hakulomakkeella.

Ohjeet Turun yliopiston opiskelijalle:

 • Turun AMK:n opintotarjonnan löydät opinto-oppaasta. Kaikille opintojaksoille ei myönnetä joustavaa opinto-oikeutta, joten ennen hakemuksen täyttämistä on hyvä tarkastaa vastuuopettajalta tai koulutus- ja tutkimuspäälliköltä (kt-päälliköt:  tekniikka / terveys ja hyvinvointitaideakatemia ) otetaanko opintojaksolle opiskelijoita joustavalla opinto-oikeudella.
   
 • Haku joustavaan opinto-oikeuteen on jatkuva. Hae opinto-oikeutta hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista, jotta molemmat korkeakoulut ehtivät käsitellä hakemuksen. Hakuprosessiin on hyvä varata noin kuukausi. 
   
 • Hakemusta puoltaa ensin kotikorkeakoulu. Jos hakemusta puolletaan kotikorkeakoulussa, tulee hakemus Turun AMK:n kt-päällikölle käsiteltäväksi. Opiskelija saa sähköpostilla ilmoitukset hakemuksensa etenemisestä ja mahdollisista täydennyspyynnöistä.
   
 • Mikäli Turun AMK:n kt-päällikkö puoltaa opinto-oikeutta kyseiselle opintojaksolle, kirjataan opinto-oikeus ja opiskelijan tiedot Turun AMK:n Peppiin. Opiskelija ilmoitetaan opintotoimiston toimesta opintojaksolle, jolle opinto-oikeus on myönnetty. Opiskelija saa kotikorkeakoulun sähköpostiin ohjeet Turun AMK:n käyttäjätunnusten luomisesta ja oppimisympäristöön kirjautumisesta. 
  ​​​​

Turun AMK:n opiskelijoille ohjeet Turun yliopiston opintojaksolle hakeutumisesta löytyvät Messistä.

Ohjeita ristiinopiskelun opiskelijalle

Ohjeet Turun AMK:iin saapuvalle ristiinopiskelun opiskelijalle

Jos olet Turun AMK:n opiskelija ja suunnittelet ristiinopiskelua toisessa korkeakoulussa, tarkista Turun AMK:n opiskelijoiden ohjeet ristiinopiskeluun Messi-intranetistä.  

Checklist ristiinopiskelun opiskelijalle

 1. Hyväksytä opinnot kotikorkeakoulussasi kotikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti
 2. Varmista, että sinulla on kotikorkeakoulussa voimassa oleva opinto-oikeus ja olet ilmoittautunut läsnä olevaksi.
 3. Ilmoittaudu Turun AMK:n opintojaksolle.
 4. Aktivoi Turun AMK:n HAKA-käyttäjätunnukset.
 5. Tarkista lähiopetus ym. päivät opintojakson kuvauksesta.
 6. Osallistu opintojaksolle opettajan ohjeiden mukaisesti.
 7. Odota, että opettaja on arvioinut opintojakson suorituksen Turun ammattikorkeakoulun Peppiin ja siirrä sitten arviointi oman korkeakoulusi ohjeen mukaisesti oman korkeakoulusi rekisteriin. Jos olet ilmoittautunut Turun AMK:n opinnolle oman kotikorkeakoulun Pepissä/Pakissa, arviointi siirtyy automaattisesti sinun omaan Peppiin/Pakkiin.

Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ja opinnoista:

Ilmoittautuminen opintojaksoille

Jotta voit ilmoittautua ristiinopiskelun opiskelijaksi Turun ammattikorkeakouluun, sinulla tulee olla kotikorkeakoulussa voimassa oleva opiskeluoikeus. Lisäksi sinun tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos opiskeluoikeutesi päättyy kotikorkeakoulussasi ennen kuin Turun AMK:ssa suorittamasi opinto päättyy, myös oikeus suorittaa opintoja Turun AMK:ssa päättyy. 

Ilmoittaudu CampusOnlinen verkoston opintojaksoille portaalin ohjeiden mukaisesti joko eLomakkeella tai oman kotikorkeakoulusi Pepin kautta. Usean AMK:n opiskelijat ilmoittautuvat oman kotikorkeakoulun Pepin/Pakin kautta. Muiden verkostojen opintojaksoille ilmoittaudutaan opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Turun yliopiston opiskelija ilmoittautuvat yksittäisille opintojaksoille kohdan Joustava opinto-oikeus Turun AMK:n ja Turun yliopiston välillä -kohdan ohjeen mukaisesti.

Opintojaksoilla on yleensä kiintiö ristiinopiskelun opiskelijoille. Ilmoittaudu opintoihin siis hyvissä ajoin, jotta pääset mukaan.

Ilmoittautumisen peruuttaminen

Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova. Mikäli kuitenkin joudut perumaan osallistumisen opintojaksolle, peru ilmoittautuminen välittömästi (opintoasiat@turkuamk.fi), jotta et vie paikkaa varasijalla olevalta opiskelijalta.

Jos olet ilmoittautunut opinnolle oman kotikorkeakoulusi Pepin/Pakin kautta, voit itse peruuttaa ilmoittautumisesi Pepissä/Pakissa ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajan jälkeen ota yhteyttä (opintoasiat@turkuamk.fi).

Käyttäjätunnukset

Kun olet ilmoittautunut opintojaksolle ja saanut sähköpostilla vahvistuksen hyväksymisestä opintoihin, käy aktivoimassa Turun ammattikorkeakoulun käyttäjätunnukset osoitteessa: https://id.turkuamk.fi. Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella. Ota käyttäjätunnukset itsellesi talteen, tarvitset niitä kirjautuaksesi oppimisympäristöön. Käyttäjätunnukset ovat eri asia kuin sähköpostiosoite.

Tunnuksen rekisteröinnin jälkeen aktivoi monivaiheinen tunnistautuminen (MFA). Lue ohjeet osoitteessa www.turkuamk.fi/mfa

Ristiinopiskelun opiskelijana sinulla on käytettävissä Turun ammattikorkeakoulun lisenssisopimusten mukaiset alakohtaiset ohjelmistot.

Lisätietoja: IT-palvelut

Oppimisympäristö ja opintojen suorittaminen

Oppimisympäristönä on käytössä Itslearning. Kirjaudut oppimisympäristöön Turun AMK:n HAKA-tunnuksilla.

Opintojakson kuvauksesta löydät tietoa opintojen sisällöstä ja arviointimenetelmistä. Opintojaksokuvauksesta löydät myös tiedon siitä, suoritetaanko opintojakso verkossa vai vaatiiko opiskelu läsnäoloa kampuksella. Opinnot suoritat vastuuopettajan antamien ohjeiden mukaisesti ja niissä noudetaan Turun AMK:n sääntöjä. Opintojakson päätyttyä kerätään opintojaksopalautetta.

Arviointi

Opettaja arvioi opintojakson ja merkitsee arvosanan Turun AMK:n opintotietojärjestelmään Peppiin. Voit siirtää opintojakson arvioinnin kotikorkeakoulusi opintotietojärjestelmään oman kotikorkeakoulusi osoittamalla tavalla. Kotikorkeakoulun opintotietojärjestelmään opintosuoritus viedään muualla suoritettuna opintona.

Jos olet ilmoittautunut Turun AMK:n opinnolle oman kotikorkeakoulusi Pepin/Pakin kautta, arviointi siirtyy automaattisesti oman kotikorkeakoulusi Peppiin/Pakkiin.

Opintosuorituksen arvioinnin oikaisupyyntö

Jos olet tyytymätön opintosuorituksesi arviointiin, voit pyytää oikaisua suullisesti tai kirjallisesti arvioinnin suorittaneelta opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sinulla on ollut tilaisuus saada tieto arvioinnin tuloksesta sekä arviointiperusteiden soveltamisesta kohdallasi. (AMK-laki 932/2014 § 57.) Jos olet edelleen tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen kirjallisesti oikaisua tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon.  

Vapaamuotoinen oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle osoitetaan Turun ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle ja se tulee toimittaa Turun ammattikorkeakoulun kirjaamoon: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku.

Lukujärjestykset

Lukujärjestykset löydät osoitteesta https://lukkari.turkuamk.fi tai Tuudon kautta.

Tuudo-mobiilisovelluksen voit ladata sovelluskaupasta omaan mobiililaitteeseesi maksutta. Tuudo on saatavilla Android ja iOS-käyttöjärjestelmiin. Tuudo käyttää pohjatietona Pepissä olevia opiskelijan tietoja.

Kirjasto

Turun AMK:n kirjaston aineiston löydät osoitteesta https://turkuamk.finna.fi. Kun kirjaudut Turun AMK:n käyttäjätunnuksilla, saat käyttöösi lisensoidut e-aineistot. Painettujen kirjojen lainaaminen on mahdollista sen jälkeen, kun olet rekisteröitynyt Turun AMK:n kirjaston asiakkaaksi. Lue lisää Turun AMK:n kirjastosta.

Kampukset

Turun ammattikorkeakoulussa opiskellaan ja työskennellään kolmella kampuksella: Kupittaan kampuksella, Linnankadun taidekampuksella ja Salo IoT Campuksella. Lue lisää Turun AMK:n kampuksista.

Tietosuoja

Turun ammattikorkeakoulun tietosuojailmoituksen löydät täältä: Tietosuojailmoitus (pdf)