Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.3.2024
Rakennusarkkitehti (AMK)

Rakennusarkkitehti (AMK)

Uusi Rakennusarkkitehti (AMK) -koulutus alkaa Turun AMK:ssa syksyllä 2024!

Rakennusarkkitehtina suunnittelet kestäviä ja ympäristöystävällisiä sekä kaikille soveltuvia esteettisiä ja esteettömiä julkisia tiloja ja asuinrakennuksia. Opinnoissa kiinnitetään huomio vihreän siirtymän periaatteisiin. Saat tietoja ja taitoja energiatehokkaiden rakennusten suunnittelusta sekä vähähiilisten materiaalien ja teknologioiden käytöstä. Tutustut myös kestävän kehityksen periaatteisiin ja opit niiden soveltamista rakennussuunnittelussa käyttäen digitaalisia rakentamisen tietomalleihin perustuvia menetelmiä. 

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa rakennusalalle motivoituneita, osaavia ja kustannustietoisia tulevia ammattilaisia. Rakennusarkkitehtina voit työskennellä arkkitehti- tai insinööritoimistoissa uudis- tai korjaushankkeiden rakennus- tai pääsuunnittelutehtävissä. Voit myös toimia rakennuttaja tai rakennusliikeorganisaatioissa rakennusuunnittelutehtävien tilaajana, suunnittelun ohjauksessa tai suunnittelutyön johtajana. Myös viranomaistehtävät julkisten toimijoiden rakennuttaja- ja tarkastusviranomaisena ovat mahdollisia.

Rakennusarkkitehtiopintojen sisältö

Rakennusarkkitehti (AMK) -koulutus on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suunniteltu kesto on 4 vuotta. Opinnot sisältävät ydinopintoja, ammattiopintoja, harjoittelua ja opinnäytetyön. 

Ydinopinnoissa opit matemaattis-luonnontieteellisiä aineita, kieliä ja viestintäosaamista sekä arkkitehtuurin perusteita. Ammattiopintoihin sisältyy julkisten tilojen sekä asuinrakennusten suunnittelua, arkkitehtuurin historiaa ja teoriaa sekä rakennusoppia ja -tekniikkaa. Opintoihin kuuluvaa harjoittelua (30 op) suoritetaan sekä rakennustyömailla että suunnittelutoimistoissa. Opinnäytetyö on itsenäisesti suoritettava tutkimus-, kehittämis- tai suunnittelutyö, joka sijoittuu opintojen loppuvaiheeseen.

Keskeisenä osaamistavoitteena opinnoissa on rakennusalan kelpoisuusvaatimusten täyttyminen Ympäristöministeriön ohjeen (YM2/601/2015 12.3.2015) mukaisesti. Rakennusarkkitehti (AMK) -tutkinto antaa opintovalinnoista riippuen yhdessä myöhemmin hankitun työkokemuksen kanssa kelpoisuuden toimia erilaisissa rakennusalan kelpoisuuden edellyttämissä tehtävissä, mutta ensisijaisena tavoitteena on vaativan rakennussuunnittelutehtävän kelpoisuudet. Edelleen tutkinnon ja riittävän työkokemuksen jälkeen on mahdollista hakea vaadittuja, esimerkiksi FISE:n myöntämiä, pätevyyksiä. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 13. – 27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen sekä rakennusarkkitehtikoulutuksen oman soveltuvuuskokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.