Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.10.2022

Sähköinen allekirjoitus

Turun ammattikorkeakoulu antaa sähköisellä varmenteella varustettuja dokumentteja, kuten opintosuoritusotteita, opiskelutodistuksia, koulutuspalvelun tuottajan selvityksiä ja Matkahuollon sekä VR:n alennushakemuksia. Lisäksi Turun AMK myöntää tutkintotodistukset sähköisesti. Tutkintotodistus pitää sisällään sähköisen allekirjoituksen.

Sähköisellä varmenteella myönnetyt dokumentit (opintosuoritusote, opiskelutodistus yms.) tehdään Digi- ja väestötietoviraston varmenteella ja ne hyväksytään Suomessa.

Sähköisen tutkintotodistuksen allekirjoitus toteutetaan Digi- ja väestötietoviraston varmenteella, joka vahvin mahdollinen varmenne ja se hyväksytään koko EU:n alueella. Varmenne vastaa eIDAS- (EU) 910/2014 asetusta ja täyttää hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen vaatimukset. 

Sähköisen dokumentin aitouden voi varmentaa alla olevalla Atomi Validator-palvelulla. Varmenteen pystyy varmentamaan myös Digi- ja väestötietoviraston sivulla olevassa varmennepalvelussa.

Lisätietoja sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan varmentamisesta saa opintotoimistosta.

 

Verifying electronic documents


Turku University of Applied Sciences issues documents with an electronic certificate, such as transcript of records, study certificates, reports by the education provider and discount applications from Matkahuolto and VR. From 2 May 2022, Turku University of Applied Sciences has issued degree certificates with an electronic signature.

Documents issued with an electronic certificate (transcript of records, study certificate, etc.) are certified by the Digital and Population Data Services Agency and are accepted in Finland.

The signature of the degree certificate is carried out with a certificate from the Digital and Population Data Services Agency, the strongest certificate available and accepted throughout the EU. The certificate conforms to the eIDAS (EU) 910/2014 Regulation and fulfils the requirements for an accepted electronic signature.

You can verify the authenticy of the electronic document you have received using the Atomi Validator service below. The authenticy can also be verified in the certification service on the Digital and Population Data Services Agency website.

Change the language of the Atomi Validator to English by selecting the "Suomeksi" link and select "In English".

More information verifying electronic documents from TUAS Student Office.

 

Atomi Validator