Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.9.2023
Alt=""

Alumnilähettilästoiminta - Välitä ja vaikuta!

Alumnilähettilästoiminnassa pääset välittämään tietoa työelämästä ja alumnien toiveista, vahvistamaan alumninäkyvyyttä sekä vaikuttamaan tutkintojen kehittämiseen tulevaisuudessa. Samalla saat erinomaisen mahdollisuuden vahvistaa omaa osaamistasi sekä laajentaa työelämäverkostojasi.

Alumnilähettilästoiminta jatkuu ensi syksynä 2023. Toimintaan sitoudutaan lukuvuodeksi (syksy 2023 ja kevät 2024). Alumnilähettiläät kokoontuvat alumnikoordinaattorien kanssa yhdessä ideoimaan ja kehittämää toimintaa. Lisäksi yksilöllisten kiinnostustenkohteiden pohjalta alumnilähettiläät voivat osallistua toimintaan eri tavoin. Tarkempia kuvauksia erilaisista osallistumismahdollisuuksista löydät tämän sivun alaosasta.

Alumnilähettilästoiminnan osallistumismahdollisuudet

Alumnitoiminnan kehittäminen

Alumnit ovat yksi tärkeimmistä Turun AMK:n sidosryhmistä ja työelämäkumppaneista. Alumnitoiminnalla tuemme alumnien osaamista, verkostoitumista ja vaikuttamista Turun AMK:ssa. Alumnitoiminnan tulisikin vastata alumnien toiveita ja tarpeita.

Alumnilähettilästoiminnan perustana on kehittää alumnitoimintaamme. Lähettiläänä pääset ideoimaan ja suunnittelemaan, mitä toimintaa alumnit tarvitsevat ja haluavat. Ja toisaalta, mitä alumnit voivat tuoda työelämästä AMK:hon.

Esimerkki toiminnasta: Lähettiläät voivat osallistua AMK:n alumnitoimijoiden kokouksiin. Lähettiläille pidetään myös omia vapaamuotoisia tapaamisia, joissa ideoidaan alumnitoimintaa

Alumninäkyvyyden lisääminen

Alumni on edelleen osalle vieras sana. Kuitenkin jokainen valmistunut on alumnimme ja tärkeä kumppani AMK:lle. Alumnilähettilästoiminnan yhtenä tavoitteena on lisätä alumniuden tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Alumnilähettiläänä voit tuoda alumniutta paremmin näkyviin jakamalla uratarinasi, osallistua some-haasteisiin sekä jakaa verkostollesi tietoa alumnitoiminnan tapahtumista. 

Esimerkki toiminnasta: Sivun alaosasta löydät #amkkasvot -kampanjaan osallistuneet alumnilähettiläät. #amkkasvot -kampanja on saanut paljon näkyvyyttä esim. LinkedInnissä. 

Yhteistyö alasi koulutuksen kanssa

Alumnit toimivat myös läheisessä yhteistyössä koulutuksien kanssa. Alumnit välittävät tietoa ja kokemusta työelämästä ja pystyvät muovaamaan koulutuksien sisältöä ja painopisteitä vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.

Alumnilähettiläänä voit suuntautua kehittämään alumnitoimintaa koulutuksien tasolla. 

Esimerkki toiminnasta: Lähettiläät ovat osallistuneet oman koulutuksensa urapäiviin jakamalla uratarinansa sekä antaneet asiantuntijapuheenvuoroja opintojaksoilla.

Alumnien jatkuvan oppimisen kehittäminen

Jatkuva oppimisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä ja uudistamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Jatkuvalla oppimisella viitataan niihin koulutusmuotoihin, joita tarjotaan pääsääntöisesti muille kuin tutkinto-opiskelijoille. Jatkuvan oppimisen kokonaisuus kattaa avoimen ammattikorkeakouluopetuksen, erikoistumiskoulutukset, erilliset opinto-oikeudet, maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen sekä maksullisen täydennyskoulutuksen.

Työelämälähtöisyys tulisi olla jatkuvan oppimisen koulutusten suunnittelun lähtökohta. Työelämän, niin opiskelijoiden kuin yritysten, kannalta on olennaista, että opiskelun yhdistäminen työhön on joustavaa, koulutus voi alkaa ja se voidaan vielä läpi opiskelijalle sopivana ajankohtana. Meille koulutuksen tarjoajana tämä on kehittymisen ja jatkuvan oppimisen paikka. Millaisin jatkuvan oppimisen koulutustuottein mahdollistamme alueemme työikäisen väestön jatkuvaa, täydentävää, uuden oppimista parhaiten?

Alumnilähettiläänä voit osallistua jatkuvan oppimisen sisällön kehittämiseen yhdessä Jatkuvan oppimisen tiimin kanssa. 

Esimerkki toiminnasta: Työpaja lähettiläiden ja AMK:n jatkuvan oppimisen asiantuntijoiden kesken alumneille suunnatun koulutustarjonnan kehittämisestä.

Esiintyminen tapahtumissa ja tilaisuuksissa

Turun AMK:ssa järjestetään paljon tapahtumia ja tilaisuuksia niin alumnitoiminnan kuin muunkin toiminnan pohjalta. Tapahtumia voivat olla esimerkiksi erilaiset koulutukset, webinaarit, messut ja verkostoitumistilaisuudet.

Alumnilähettiläänä voit vierailla ja esiintyä näissä tapahtumissa oman kiinnostuksesi pohjalta. Voit toimia puhujana, uratarinan jakajana tai muussa esiintyjän roolissa. 

Esimerkki toiminnasta: Sote-alaan liittyneen paneelikeskustelun osallistujat ja vetäjä olivat lähettiläitä. 

Yritysyhteistyö alumnitoiminnan tai ura- ja rekrypalveluiden kanssa

Turun AMK tekee paljon yhteistyötä yrityksien kanssa. AMK:ssa toimii ura- ja rekrypalvelu, joka välittää tietoa yrityksissä olevista työ-, harjoittelu-, opinnäytetyö- ja projektityöpaikoista Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Alumnilähettiläät voivat tehdä myös yhteistyötä ura- ja rekrytointipalveluiden tai alumnitoiminnan kanssa yrityksen edustajana esimerkiksi yritysesittelyn muodossa.