Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.9.2021
Aistien hyödyntäminen mielenterveystyössä

Aistien hyödyntäminen mielenterveystyössä

Aistimodulaatio on näyttöön perustuva menetelmä, joka perustuu aistien hyödyntämiseen asiakkaan voinnin (mm. ahdistuneisuus, aggressiivisuus, masentuneisuus, psykoottisuus, vireystila) muuttamiseksi. Aistimodulaation teho perustuu sopivien aistimuksien avulla keskushermostoon vaikuttamiseen, ja sitä kautta olotilaan. Aistimodulaatio käyttö mahdollistaa itsesäätelykeinojen oppimista sekä hyvinvoinnin ja motivaation lisääntymistä.

Mielenterveyskuntoutujilla on todettu olevan usein poikkeavaa aistitiedon käsittelyä. Aistitiedon käsittelyn haasteet vaikuttavat jokapäiväiseen elämään ja elämänlaatuun. Kansainvälisesti aistimodulaatiota hyödynnetään mm. psykiatristen asiakkaiden ja ikääntyneiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Aistimodulaatiota hyödynnetään mm. pakon vähentämiseksi psykiatrisissa sairaaloissa. Lisäksi aistimodulaatiota voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakkaiden kanssa, joilla on keskittymisvaikeuksia, kipuja tai haasteita tunteiden säätelyssä tai sosiaalisissa suhteissa. 

Koulutuksessa perehdytään aistimodulaatioon ja sen hyödyntämiseen mielenterveystyössä aikuisten asiakkaiden kanssa. Koulutus antaa tietoa ja konkreettisia työkaluja aistimodulaatiolähestymistavan hyödyntämiseen omassa työssä.

Koulutus sopii nuorten ja aikuisten mielenterveyskuntoutujien ja neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. 

Sisältö ja toteutus

Koulutuksessa

  • käydään läpi perustiedot aistijärjestelmistä ja aistitiedon prosessoinnista sekä miten aistimusten avulla on mahdollista vaikuttaa olotilaan
  • opetellaan tunnistamaan aistitiedon käsittelyn häiriöitä ja tyypillisiä aistitiedon käsittelyn haasteita aikuisilla mielenterveyskuntoutujilla
  • tutustutaan erilaisia aistimodulaatiokeinoja (esimerkiksi aistihuone, aistilaukku)

Koulutus sisältää 1 kontaktiopetuspäivän (8h), joka voidaan toteuttaa lähi- tai etäopetuksena.

Kysy lisää ja pyydä tarjous!