Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.2.2023
Puhdastilakoulutus räätälöitynä yrityksellenne

Puhdastilakoulutus räätälöitynä yrityksellenne

Ehdotonta puhtautta vaativissa tiloissa työskentely edellyttää yhä monipuolisempaa osaamista.

Työympäristön ja siellä valmistettavien tuotteiden vaatimukset edellyttävät jatkuvaa osaamisen, materiaalien ja menetelmien kehittämistä. Puhdastilavalmennnuksen avulla ammattitaito kehittyy nykypäivän vaatimusten tasolle.

Kenelle

Yritykset, joiden asiakkaina on puhdastilatoimijoita, voivat saada itselleen merkittävää kilpailuetua kouluttamalla henkilöstönsä ymmärtämään puhdastiloissa asioinnin ja työskentelyn perusteet.

Puhdastilakoulutusta tarvitsevat mm. lääke-, elintarvike-, bio- ja elektroniikkateollisuudessa sekä sairaaloissa, puhtaanapito- ja kosmetiikka-alalla työskentelevät.

Sisältö

Tarjoamme yritykselle räätälöityä puhdastilakoulutusta, joka koostuu luennoista, demonstraatioista ja käytännön harjoituksista. Luentojen aiheet valitaan tapauskohtaisesti ja luennoitsijoina toimivat Turun AMK:n opettajat sekä ulkopuoliset asiantuntijat. Minipuhdastilalla tehtävien demonstraatioiden yhteydessä havainnollistetaan mm. pukeutumisen ja käyttäytymisen vaikutusta ihmisestä irtoavan hiukkaskontaminaation määrään.

Koulutuspäivän sisältö:

  • puhdastilatekniikan perusteet
  • puhdastilojen luokittelu
  • ihminen epäpuhtauksien lähteenä
  • puhdastilatyöskentely
  • puhdastilan liikenne ja siivous
  • puhdastilademonstraatio

Sisältöä voidaan tarkentaa asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Missä

Koulutus pidetään opetuspuhdastilassa. Sitä voidaan käyttää puhdastilapukeutumisen, siivouksen tai muiden toimintojen autenttiseen harjoitteluun, jolloin asiakkaan tuotantotilojen puhtaus ei vaarannu. 

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan