Siirry pääsisältöön Siirry hakuun

Välitä ja vahvistu!

Mentorina jaat kokemuksiasi ja kehität omaa osaamistasi.
Sivu päivitetty 12.1.2022

Mentorointi

Muistatko vielä, miltä tuntui aloittaa opiskelu? Miten teit valintoja opintojen edetessä? Kuinka tasapainoilit opiskelun ja vapaa-ajan välillä? Miltä tuntui jättää opinnäytetyö tai mitä kirjoitit ensimmäiseen oman alasi työhakemukseen? 

Turun AMK:ssa aloitetaan mentorointiohjelma keväällä 2022. Etsimme nyt alumneja välittämään viisauttaan tulevaisuuden tekijöille. Apuasi kaipaavat niin opintonsa juuri aloittaneet kuin valmistumassa ja työelämään siirtymässä olevat opiskelijat. Mentorina vahvistat omia ohjaustaitojasi ja pystyt osoittamaan esim. CV:ssä kiinnostuksesi oman alasi kehittämiseen.

Mentorointi toteutetaan keväällä 2022 aikavälillä tammikuu - toukokuu.

Välitä ja vahvistu! - mentoroinnin perusteet

Termistö

Mentori on osaava ja kokeneempi työntekijä, joka haluaa tukea aktoria tämän opinnoissa/työelämään siirtymisessä.

Aktori on kehittymishaluinen opiskelija, joka toivoo mentorilta apua opinnoissaan/työelämään valmistautumisessa.

Mentorointisuhde on mentorin ja aktorin välinen, avoimuuteen, luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen perustuva vuorovaikutussuhde. Ideaalitilanteessa mentorointisuhde vahvistaa kummankin osapuolen osaamista.

Mentoroinnin termistö kuvamuodossa

 

Molemminpuolista vahvistumista

Mentorointi on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on kehittää mentoroitavan (aktorin) opiskeluvalmiuksia ja tukea häntä siirtymässä työelämään. Mentorilla puolestaan on mahdollisuus kehittää omia ohjaustaitojaan ja saada arvokasta tietoja alan kouluksen kehityssuuntauksista. Ideaalitilanteessa mentorointi vahvistaakin molempien osapuolten osaamista.

Mitä mentori saa?

Mentoroinnissa huomio on usein aktorin saamassa hyödyssä ja tuessa, mutta aktiivinen mentorointisuhde vahvistaa myös mentoroijan osaamista.

Mentorointi tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa paitsi omia vuorovaikutustaitoja, myös omia ohjaustaitoja. Mentoroinnin kautta myös mentorilla on mahdollisuus reflektoida omaa osaamista ja pohtia omaa urakehitystä. Lisäksi aktiivinen mentorointi tukee erinomaisesti oman työn mielekästä kehittämistä sekä tulevaisuuden hahmottamista. 

Mentorointi on myös oiva lisä ansioluetteloosi.

 

Mitä aktori saa?

Mentorointi tarjoaa aktorille loistavan mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja työelämään valmistautumiseen. Toisin kuin isompien ryhmien valmennusohjelmissa tai -kursseilla, mentoroinnissa fokus on yksilössä ja nimenomaan hänelle tärkeissä teemoissa.

Pohditpa sitten oikeita suuntautumisvaihtoehtoja opintojesi alkupuolella tai tapailet ensiaskelia työelämään siirtymisessä, mentoroinnissa saat henkilökohtaista tukea kokeneemmalta työntekijältä ja voit luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa käsitellä myös haasteellisimpia asioita.

Mitä mentorointi on?

Mentorin ja aktorin välillä tapahtuvaa

 • Ajatusten, kokemusten ja taitojen jakamista
 • Oppimista ja kuuntelemista
 • Tavoitteiden, vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamista
 • Aktiivista, sitoutunutta ja luottamuksellista vuorovaikutusta
   

Mitä mentorointi ei ole?

Mentorointiin ei sisälly

 • Terapiaa
 • Tuomitsemista
 • Yksinpuhelua
 • Valmiita vastauksia
 • Yksisuuntaista yhteistyötä

Vinkkejä onnistuneeseen mentorointiin

Näin onnistutte yhdessä

Mentorointi edellyttää molemmilta osapuolilta sitoutumista ja ajallista panostusta ohjelmaan.

Lisäksi onnistuneessa mentoroinnissa on tärkeää

 • Tehdä mentorointisopimus, jossa sovitaan tavoitteet ja konkreettiset teot niiden saavuttamiseksi
 • Sopia tapaamisten pelisäännöistä: aika, paikka, pituus, häiriötekijöiden poistaminen
 • Pitää sovituista asioista kiinni
 • Sopia tapaamiset ajoissa ja valmistautua niihin
 • Sanoa rehellisesti, jos jokin ei toimi
 • Jakaa ammatillisia verkostoja mahdollisuuksien mukaan

Kupittaan kampusalue tarjoaa erinomaiset puitteet mentorointitapaamisille: hyödyntäkää yhdessä uuden EduCityn Taidon portaita, Aurinkokahvilaa tai vierailkaa pub-ravintola Kaivomestarissa. Hyviä tapaamispaikkoja ovat myös esimerkiksi rauhalliset kahvilat ja ilmojen lämmetessä vaikkapa jokilaivat.

Näin mentorointi etenee

Kevään 2022 mentorointiohjelman hakuaika päättyy 31.1.2022. 

Yhteinen aloitustilaisuus järjestetään 10.2.2022 klo 17.00, vallitsevan koronatilanteen vuoksi Zoomin välityksellä. Aloitustilaisuudessa mentori ja aktori tapaavat ensimmäisen kerran, tutustuvat ja aloittavat oman mentorointimatkansa suunnittelun. Yhteinen välitapaaminen on 31.3.2022 klo 17.00 ja lopetustapaaminen järjestetään 25.5.2022 klo 17.00. Näiden yhteisten tapaamisten järjestämismuodot päätetään tilannekohtaisesti ja niistä tiedotetaan lähempänä kutakin ajankohtaa.

Parit päättävät yhdessä kuinka usein he tapaavat kahdenkesken kevään aikana (vähintään 1 krt/kk).

Tukea mentorointiin

Tarjoamme tukea mentoroinnissa ennen sen aloitusta sekä läpi koko prosessin. Järjestämme yhteisen aloitustapaamisen, jossa mentori ja aktori tapaavat ensimmäisen kerran. Lisäksi järjestämme kaikille osallistujille yhteiset väli- ja lopputapaamiset, joissa on mahdollista verkostoitua myös muiden mentoreiden ja aktoreiden kanssa.

Osallistujat saavat käyttöönsä mentorointisopimuksen pohjan sekä mentoroinnin tueksi suunniteltuja erilaisia tehtäviä ja kysymyksiä sisältävän vinkkipaketin.

Kysy lisää!

Janna Peltola
Suunnittelija, Alumnikoordinaattori
+358 40 355 0355
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
janna.peltola@turkuamk.fi