Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.9.2022

Mentorointi

Muistatko vielä, miltä tuntui aloittaa opiskelu? Miten teit valintoja opintojen edetessä? Kuinka tasapainoilit opiskelun ja vapaa-ajan välillä? Miltä tuntui jättää opinnäytetyö tai mitä kirjoitit ensimmäiseen oman alasi työhakemukseen? 

Seuraava Turun AMK:n mentorointiohjelma alkaa syksyllä 2022. Etsimme nyt alumneja välittämään viisauttaan tulevaisuuden tekijöille. Apuasi kaipaavat niin opintonsa juuri aloittaneet kuin valmistumassa ja työelämään siirtymässä olevat opiskelijat. Mentorina vahvistat omia ohjaustaitojasi ja pystyt osoittamaan esim. CV:ssä kiinnostuksesi oman alasi kehittämiseen.

Syksyllä alkava mentorointiohjelma on englanninkielinen. Mentori ja aktori (eli opiskelija) voivat itse päättää, mitä kieltä he käyttävät kahden kesken, mutta yhteiset tapaamiset järjestetään englanniksi. Mentorointiohjelma mahdollistaa kielitaidon virkistämisen ja englannin kielen käyttämisen.

Mentorointi toteutetaan aikavälillä 13.10.2022–20.4.2023. Hae mukaan 1.8.2022–30.9.2022 välillä.

Välitä ja vahvistu! - mentoroinnin perusteet

Termistö

Mentori on osaava ja kokeneempi työntekijä, joka haluaa tukea aktoria tämän opinnoissa/työelämään siirtymisessä.

Aktori on kehittymishaluinen opiskelija, joka toivoo mentorilta apua opinnoissaan/työelämään valmistautumisessa.

Mentorointisuhde on mentorin ja aktorin välinen, avoimuuteen, luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen perustuva vuorovaikutussuhde. Ideaalitilanteessa mentorointisuhde vahvistaa kummankin osapuolen osaamista.

Mentoroinnin termistö kuvamuodossa

 

Molemminpuolista vahvistumista

Mentorointi on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on kehittää mentoroitavan (aktorin) opiskeluvalmiuksia ja tukea häntä siirtymässä työelämään. Mentorilla puolestaan on mahdollisuus kehittää omia ohjaustaitojaan ja saada arvokasta tietoja alan koulutuksen kehityssuuntauksista. Ideaalitilanteessa mentorointi vahvistaakin molempien osapuolten osaamista.

Mitä mentori saa?

Mentoroinnissa huomio on usein aktorin saamassa hyödyssä ja tuessa, mutta aktiivinen mentorointisuhde vahvistaa myös mentorin osaamista.

Mentorointi tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa paitsi omia vuorovaikutustaitoja, myös ohjaustaitoja. Mentoroinnin kautta myös mentorilla on mahdollisuus reflektoida omaa osaamista ja pohtia omaa urakehitystä. Lisäksi aktiivinen mentorointi tukee erinomaisesti oman työn mielekästä kehittämistä sekä tulevaisuuden hahmottamista. 

Mentorointi on myös oiva lisä ansioluetteloosi.

 

Mitä aktori saa?

Mentorointi tarjoaa aktorille loistavan mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja työelämään valmistautumiseen. Toisin kuin isompien ryhmien valmennusohjelmissa tai -kursseilla, mentoroinnissa fokus on yksilössä ja nimenomaan hänelle tärkeissä teemoissa.

Pohditpa sitten erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja opintojesi alkupuolella tai tapailet ensiaskelia työelämään siirtymisessä, mentoroinnissa saat henkilökohtaista tukea kokeneemmalta ammattilaiselta ja voit luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa käsitellä myös haasteellisimpia asioita.

Mitä mentorointi on?

Mentorin ja aktorin välillä tapahtuvaa

 • Ajatusten, kokemusten ja taitojen jakamista
 • Oppimista ja kuuntelemista
 • Tavoitteiden, vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamista
 • Aktiivista, sitoutunutta ja luottamuksellista vuorovaikutusta
   

Mitä mentorointi ei ole?

Mentorointiin ei ole

 • Terapiaa
 • Tuomitsemista
 • Yksinpuhelua
 • Valmiita vastauksia
 • Harjoittelu- tai työpaikan tai verkostojen antamista
 • Yksisuuntaista yhteistyötä

Vinkkejä onnistuneeseen mentorointiin

Näin onnistutte yhdessä

Mentorointi edellyttää molemmilta osapuolilta sitoutumista ja ajallista panostusta ohjelmaan.

Lisäksi onnistuneessa mentoroinnissa on tärkeää

 • Tehdä mentorointisopimus, jossa sovitaan tavoitteet ja konkreettiset teot niiden saavuttamiseksi
 • Sopia tapaamisten pelisäännöistä: aika, paikka, pituus, häiriötekijöiden poistaminen
 • Pitää sovituista asioista kiinni
 • Sopia tapaamiset ajoissa ja valmistautua niihin
 • Sanoa rehellisesti, jos jokin ei toimi
 • Jakaa ammatillisia verkostoja mahdollisuuksien mukaan

Kupittaan kampusalue tarjoaa erinomaiset puitteet mentorointitapaamisille: hyödyntäkää yhdessä uuden EduCityn Taidon portaita, Aurinkokahvilaa tai vierailkaa pubravintola Kaivomestarissa. Hyviä tapaamispaikkoja ovat myös esimerkiksi rauhalliset kahvilat ja ilmojen lämmetessä vaikkapa jokilaivat.

Näin mentorointi etenee

Lukuvuoden 2022–2023 mentorointiohjelman mentorihaku päättyy 30.9.2022. Parit muodostetaan viikon sisällä hakuajan päätyttyä ja jokaiselle ilmoitetaan henkilökohtaisesti parin löytymisestä.

Yhteinen aloitustilaisuus järjestetään 13.10.2022 klo 17.00–19:00 Zoomin välityksellä. Aloitustilaisuudessa mentori ja aktori tapaavat ensimmäisen kerran, tutustuvat ja aloittavat oman mentorointimatkansa suunnittelun.

Mentoreille järjestetään oma verkostoitumis- ja sparraustapaaminen 17.11.2022 kello 17:00–18:30. Kaikille yhteinen välitapaaminen on 26.1.2023 klo 17.00–18:30 ja lopetustapaaminen järjestetään 20.4.2023 kello 17:00–18:30. Näiden yhteisten tapaamisten järjestämismuodot päätetään tilannekohtaisesti ja niistä tiedotetaan lähempänä kutakin ajankohtaa. Yhteiset tapaamiset järjestetään englanniksi.

Parit päättävät yhdessä, kuinka usein he tapaavat kahden kesken (vähintään 1 krt/kk). Parit myös päättävät, mitä kieltä he käyttävät kahden kesken (suomi/englanti).

Tukea mentorointiin

Tarjoamme tukea mentorointiin läpi koko prosessin. Järjestämme yhteisen aloitustapaamisen, jossa mentori ja aktori tapaavat ensimmäisen kerran ja saavat tietoa mentoroinnista. Lisäksi järjestämme kaikille osallistujille yhteiset väli- ja lopputapaamiset sekä mentoreille oman tapaamisen, joissa on mahdollista verkostoitua myös muiden mentoreiden ja aktoreiden kanssa.

Osallistujat saavat käyttöönsä mentorointisopimuksen pohjan sekä mentoroinnin tueksi suunniteltuja erilaisia tehtäviä ja kysymyksiä sisältävän vinkkipaketin.

Kysy lisää!

Janna Peltola
Suunnittelija, Alumnikoordinaattori
+358 40 355 0355
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
alumni@turkuamk.fi