Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.3.2023
Apua terveyteen ja hyvinvointiin

Apua terveyteen ja hyvinvointiin

Turun AMK:n sosiaali- ja terveysalalla opiskelee ja työskentelee noin 2 000 opiskelijaa ja 200 asiantuntijaa. Tarjoamme apua terveyteen ja hyvinvointiin kaiken ikäisille yhdistämällä asiantuntijoidemme ja  opiskelijoidemme luovat ideat sekä työelämästä tulevat toimeksiannot.

Esimerkkejä palveluistamme löydät alta, mutta tavoitteenamme on vastata joustavasti juuri teidän organisaationne tarpeisiin. Voimme toivomuksienne mukaan yhdistää opiskelijat toteuttamaan ja ideoimaan moniammatillisesti toimeksiantoanne.

Ensiapukoulutus

Ensiapukoulutus toteutetaan tilaajan tarpeiden mukaisesti huomioiden esim. työpaikan erityispiirteet ja valmiudet. Usein ensiapukoulutus toteutetaan pienryhmissä. Kouluttajina toimivat pääsääntöisesti Turun AMK:n ensihoidon opiskelijat opettajien ohjeistamina.

Koulutus sisältää mm. yleisimmät sairauskohtaukset ja tapaturmat, niiden ennalta ehkäisyn, ensiavun demonstroinnin ja harjoittelun. Ensiapurasteilla tarvittavat välineet tulevat koulutukseen Turku AMK:n puolesta.

Opinnäytetöiden toimeksiannot

Tuotemuotoilun avulla on mahdollista alan asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa toteuttaa juuri sinun organisaatiolle/yritykselle sopiva kehittämistyö. Opiskelijoiden töiden laatu varmistetaan aina asiantuntevien opettajiemme johdolla.

Sairaanhoidon opinnäytetyöt

Ota yhteyttä liittyen sairaanhoidon opinnäytetöihin

Sosiaali- ja kasvatusalan opinnäytetyöt

Opinnäytetyön toimeksiannot sosionomiopiskelijoilla voivat liittyä lastensuojeluun ja perhetyöhön, varhaiskasvatukseen, aikuissosiaalityöhön, toiminnallisiin menetelmiin, nuorten kanssa tehtävään työhön, oppilashuoltotyöhön tai esimerkiksi työllistymiseen, vammaisten henkilöiden kanssa tehtävään työhön, ikäihmisten kanssa tehtävään työhön, sosiaalista osallisuutta edistävään työhön, kriminaalityöhön, ongelmia ennaltaehkäisevään työhön, työyhteisön toimivuuteen ja työhyvinvointiin sekä palvelujen kehittämiseen.

Ota yhteyttä liittyen sosiaali- ja kasvatusalan opinnäytetöihin

Kuntoutuksen opinnäytetyöt

Ota yhteyttä liittyen kuntouksen opinnäytetöihin

Diagnostisten palveluiden opinnäytetyöt

Ota yhteyttä liittyen diagnostisten palveluiden opinnäytetöihin

Suun terveyden opinnäytetyöt

Ota yhteyttä liittyen suun terveyden opinnäytetöihin

Ensihoidon, terveydenhoidon ja kätilötyön opinnäytetyöt

Ota yhteyttä liittyen ensihoidon, terveydenhoidon ja kätilötyön opinnäytetöihin

 

Potilas- ja asiakasturvallisuus hoitolaitoksessa ja kotona

Sairaanhoitajaopiskelijamme ovat innokkaita toteuttamaan ja ideoimaan työelämästä annettuja toimeksiantoja. Innovatiivisuutta ja tuoretta näkökulmaa omaavat opiskelijamme ottavat vastaan toimeksiantoja, joista räätälöimme kanssanne sopivia terveyttä- ja hyvinvointia edistäviä palvelukokonaisuuksia. Toimeksiannot tehdään aina alan opettajan tiiviissä ohjauksessa.

Toimeksiannot voivat liittyä esimerkiksi hoidon tarpeen arviointiin, asiakaslähtöiseen hoitotyöhön, palvelumuotoiluun ja näyttöön perustuvaan hoitotyöhön sekä lääke- nestehoito ja ravitsemuksen suunnitelmiin.

Projektitoimeksiannot ja harjoittelut

Sosiaali- ja kasvatusalan projektiharjoittelut

TKI-projektiharjoittelu on sosionomiopiskelijoiden pienryhmän toteuttama harjoittelujakso, jonka kesto on noin 4-5kk. Projektitoimeksiannot voivat koskea esimerkiksi (1.) työmenetelmän, työvälineen tai työtavan pilotointia, kehittämistä tai mallintamista, (2.) seminaarin tai tapahtuman (tapahtumakokonaisuuden) järjestämistä, (3.) kyselyn, selvityksen, oppaan tai kartoituksen tekemistä tai digitaalisten ja taidelähtöisten välineiden käyttöönottoa. TKI-projektiharjoittelu on toimeksiantajalle maksullinen. 
 
Tarjoa opiskelijoillemme projektiaiheita täällä!

 

Seksuaali- ja lisääntymisterveysneuvonta

Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät koulutukset toteutetaan kohderyhmän tarpeiden mukaan huomioiden esim. osallistujien ikä ja mihin osa-alueeseen neuvontaa ja ohjausta tarvitaan. Seksuaali- ja lisääntymisterveysneuvonta voi liittyä esim. ehkäisyyn, seksuaalisuuteen tai raskauden, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisen ajan sisältöihin.

Kouluttajina toimivat Turun AMK:n kätilöopiskelijat ja opettajat. Koulutukset voidaan järjestää Turun ammattikorkeakoulun tiloissa tai tilaajan osoittamassa paikassa.

Terveystarkastusten toteutus ja terveysneuvonta

Toiminnan tarkoituksena on järjestää terveyspalvelua, jossa Turun AMK:n terveydenhoitajaopiskelijat tekevät opettajan ohjauksessa terveystarkastuksia ja antavat terveysneuvontaa erikseen sovittavassa toimipisteessä.

Terveystarkastukseen voi kuulua esimerkiksi BMI:n, vyötärönympäryksen ja verenpaineen mittaukset sekä elämäntapojen kartoitus. Vastaanotolla annetaan terveysneuvontaa ja tarvittaessa ohjataan potilas jatkohoitoon.

Tuotetestaukset ja mittaukset

Opiskelijamme voivat toteuttaa yrityksellenne/organisaatiollenne erilaisia tuotetestauspalveluita.

 
Kaikki palvelut/toimeksiannot ovat maksullisia tai tehdään korvausta vastaan.
 

Tutustu myös