Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.5.2023
Terveyden- ja hyvinvointialan erityistilat

Terveyden- ja hyvinvointialan erityistilat

Oletko järjestämässä terveys- ja hyvinvointialaan liittyvää opetusta, organisoimassa isompaa tapahtumaa tai teemapäivää vai onko sinulla tarvetta moderneille simulaatioharjoitustiloille? Haluatko löytää hyvän tilan oman liiketoimintasi pyörittämiseen iltaisin tai viikonloppuisin?

Tarjoamme nykyaikaisia ja laadukkaita oppimisympäristöjä monipuoliseen käyttöön. Tilojen muunneltavuus sekä korkeatasoiset simulaattorit ja AV-järjestelmä yhdistettynä terveysalan uusimpaan välineistöön mahdollistavat joustavasti erilaiset oppimistilanteet ja käytännön kokeilut.

Erityistiloja vuokrataan koulutuksien yhteydessä tai luokkatilaan perehdyttämisen kautta.

ICT-City, Turku

ICT-Cityn (Joukahaisenkatu 3) modernit tilat ovat osa Turun AMK:n Kupittaan kampusta ja Turun tiedepuistoa. Lisätietoja kampuksestamme täältä .

Ensiapuluokka ja ensihoidon luokka

Ensiapuluokka

Ensiaputaitojen harjoitteluun soveltuva erityisvarusteltu luokkatila (68,5m2). Luokkatilassa on myös  videotykki, valkokangas, näyttötaulu, tussitaulu, 5 muuntojoustavaa isoa pöytää, tuoleja noin 30.

Ensiapuluokka

Ensihoidon luokka

Ensihoidon luokka (94,5 m2) mahdollistaa ison opiskelijaryhmän teoria- ja työpajaopetuksen. Istumapaikkoja on 30 ja muuntojoustavien kalusteiden ansiosta, luokkaan on helppo järjestää nopeasti paljon vapaata lattiapinta-alaa. Luokan varustukseen kuuluvat normaalit AV - välineet, sekä laaja ensihoidon opetusvälineistö. Luokassa voidaan harjoitella monipuolisesti elvytystä, kirurgisia hätätoimenpiteitä, peruselintoimintojen tarkkailua sekä sydämen rytmihäiriöiden hoitoa.

Luokkia vuokrataan koulutuksien yhteydessä tai luokkatilaan perehdyttämisen kautta.

Hoitotyön luokat

Hoitotyön luokka 1. B3039 (54,5 m2) 

Perushoitotyön harjoitteluun sopiva luokkatila. Luokassa on videotykki, näyttötaulu, tussitaulu, saarekepöytä, jakkaroita sekä perushoitotyöhön vaadittava laaja välineistö. 

Hoitotyönluokka 1

Hoitotyön luokka 4. B3043 (73,5m2) 

Perushoitotyön harjoitteluun sopiva luokkatila. Luokassa on videotykki, valkokangas, tussitaulu, iso saarekepöytä, isot pöydät (4 kpl), tuolit (20 kpl), tietokonepöytä sekä perushoitotyöhön vaadittava laaja välineistö.

ICT_Hoitotyönluokka4.jpg

Luokkia vuokrataan koulutuksien yhteydessä tai luokkatilaan perehdyttämisen kautta.

Kätilötyön ja terveydenhoitotyön luokka

Kätilö- ja terveydenhoitotyön luokassa (37,5m2) voidaan harjoitella raskaana olevan naisen ja perheen, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisen ajan hoitotyötä sekä gynekologista hoitotyötä. Lisäksi luokassa voidaan harjoitella kaiken ikäisten asiakkaiden terveyden edistämisen menetelmiä, kuten terveysneuvontaa ja terveystarkastusten tekemistä. Luokassa on opetusvälineistöä kätilö- ja terveydenhoitotyöhön.

Luokkaa vuokrataan koulutuksien yhteydessä tai luokkatilaan perehdyttämisen kautta.

Kätilötyön ja terveydenhoitotyön luokka, ICT-city

Lastenhoitotyön luokka

Lastenhoitotyön luokassa (78, 5m2) voidaan harjoitella sekä terveen lapsen kasvun ja kehityksen tukemista, että sairaan lapsen hoitotyötä ja hoitotoimenpiteitä vastasyntyneestä aikuisuuteen. Lisäksi luokassa voidaan harjoitella laajasti aina perhehoitotyöstä vitaalielintoimintojen tarkkailuun lapsilla ja nuorilla. Luokan välineistöön kuuluu eri –ikäisille soveltuvia hoitovälineitä.

Luokkaa vuokrataan koulutuksien yhteydessä tai luokkatilaan perehdyttämisen kautta.

Lastenhoitotyön luokka, ICT-city

Lastenhoitotyön luokka, ICT-city

Lääkehoidon luokat

Lääkehoidon luokka 1. B3029 (51,5 m2)

Lääkehoidon luokassa voidaan harjoitella lääke- ja nestehoidon toteuttamista. Luokassa on lääke- ja nestehoidossa tarvittava välineistö, lääkekaappi sekä laminaarivirtauskaappi. Luokassa on kolme potilassänkyä.  

Lääkehoidon luoka 1

Lääkehoidon luokka 2. B3028 (81,5 m2)

Lääkehoidon luokassa voidaan harjoitella lääke- ja nestehoidon toteuttamista. Luokassa on lääke- ja nestehoidossa tarvittava välineistö, lääkekaappi sekä kolme potilassänkyä.  

Lääkehoidon luokka 2


Luokkia vuokrataan koulutuksien yhteydessä tai luokkatilaan perehdyttämisen kautta.

 

Minisairaala

Minisairaala käsittää vastaanottoluokan, pesuvälikön, leikkaussalin, heräämön ja tehohoitoluokan. Leikkaussaliluokassa, heräämössä ja pesuvälikössä on kamerat, jotka mahdollistavat simulaatioharjoittelun näissä kaikissa tiloissa. Heräämössä, leikkaussaliluokassa ja potilaan vastaanottoluokassa on isot taulu TV:t, joista voi seurata simulaation kulkua. Potilaan vastaanottotila, heräämö, ja leikkaussali sekä pesutila ja tehohoitoluokka ovat kaikki yhteydessä toisiinsa muodostaen minisairaalan, joka mahdollistaa sairaalamaisen hoitoympäristöharjoittelun eri tilanteissa.

Vastaanottoluokka

Vastaanottoluokassa (36,5 m2) voidaan harjoitella asiakkaan/potilaan vastaanottamista sekä potilaan tutkimista ja valmistamista leikkaukseen.

Leikkaussaliluokka

Leikkaussaliluokassa (49,5m2) voidaan harjoitella kirurgista käsienpesua ja käsidesinfektiota leikkaussaliympäristössä, steriilin leikkausasun pukemista ja pukemisessa avustamista, toimenpidealueen ihon desinfektiota ja muita erilaisia aseptiseen toimintaa liittyviä tehtäviä perioperatiivisessa hoitotyössä kuten steriilin alueen luominen ja ylläpitäminen sekä steriilin toimenpidepöydän teko. Leikkaussaliluokassa harjoitellaan induktiossa avustamista sekä erilaisten puudutusten ja nukutuksen aloittamista. Lisäksi luokassa voi tutustua leikkaushoidossa käytettävään välineistöön ja siellä voi harjoitella eri leikkausasentoihin asettelua ja valmistautumista

ICT_leikkaussaliluokka.jpg

Kuva: Ville Kiiski, Zeepio.com

Leikkaussaliluokka
Leikkaussaliluokka

Heräämöluokka

Heräämöluokassa (36,5 m2) harjoitellaan potilaan hoitoa heräämövaiheessa kuten monitoroinnin aloitusta leikkauksen jälkeen, lähtöarvojen ja hälytysrajojen asettamista ja seuraamista.

Heräämöluokka

Tehohoitotyön luokka

Tehohoitotyön luokassa (51m2) voidaan harjoitella muun muassa ylähengitystukkeuma potilaan tehohoitoa, verenkierron ja hengitystoiminnan ongelmien hoitoa, erilaisten rytmihäiriöiden tunnistamista ja niiden hoitoa sekä hoitoelvytystä. Luokassa voidaan harjoitella myös esimerkiksi tehohoitoa vaativien traumojen ja sairauksien hoitoa, hengityskonehoitoa, vaativan nestehoidon aloittamista ja toteuttamista, arterianäytteenottoa, ilmatiiviste-katetrien hoitoa, imulaitteen käyttöä, pleuradreenin laittoa ja hoitoa, hapen antamista, intubaatioputken ja Igelin laittoa.

Luokkia vuokrataan koulutuksien yhteydessä tai luokkatilaan perehdyttämisen kautta.

Potilaan tutkimisen luokka

Potilaan kliiniseen tutkimiseen tarkoitettu luokkatila (75,5m2), joka on lasiseinällä jaettu kahteen osaan: muuntojoustavaan luokkatilaan ja potilaan tutkimisen tilaan.  Muuntojoustavassa luokkatilassa on videotykki ja kaiuttimet, sädettävä pöytätaso, näyttötaulu, tussitaulu, fläppitaulu säädettäviä tuoleja (30kpl) ja pikkupöytiä (30 kpl). Luokan välineistöön kuuluu potilaan tutkimiseen soveltuva hoitovälineistö.

ICT_PotilaanTutkimisenLuokka.jpg

Luokkaa vuokrataan koulutuksien yhteydessä tai luokkatilaan perehdyttämisen kautta.

Terapiatilat

Fysikaalisen terapian ja lastanhoidon tila

Fysikaalisen terapian ja lastanhoidon tila muuntuu kahteen eri tarkoitukseen. Tila soveltuu erilaisten toiminnallisten lastojen tekemiseen ja toisaalta tilassa voi harjoitella fysikaalisten hoitojen antamista. Tilan yhteyteen kuuluu laitevarasto.

Lastahoidon ja fysikaalisen terapian tila

Luovan liikkumisen tila

Luovan liikkumisen tilassa voi totetuttaa ryhmän toiminnallisia ja liikunnallisia harjoituksia. Käytössä on erilaisia harjoitusvälineitä.

Luovan liikkumisen tila

Toiminnallisen harjoittelun tila

Toiminnallisen harjoittelun tila, jossa voit toteuttaa pienen ryhmän kanssa esim. fyysistä harjoittelua joka vaatii lattiatilaa ja/tai harjoitusvälineitä.

Terapeuttisen harjoittelun luokka

Terapialuokat

Terapia 1 on fysioterapian harjoitusluokka pienelle ryhmälle. Tilassa on viisi hoitopöytää, jotka sopivat liiketerapian ja manuaalisen terapian harjoitteluun ja toteuttamiseen.

Terapialuokka 1

Terapia 2 on fysioterapian harjoitusluokka n. 20-30 henkilön ryhmälle. Tilassa on 12 hoitopöytää ja yksi mattoplintti. Tila soveltuu liiketerapian ja manuaalisen terapian harjoitteluun.

Terapialuokka 2


 

Salo

Turun AMK:n Salon toimipiste (Joensuunkatu 7) on osa  Salo IoT Campusta . Kampus on yritysten, tutkijoiden ja oppilaitosten yhteisö, jossa rakennetaan älykkäämmän tulevaisuuden teknologioita. Lisätietoja Salon kampuksestamme täältä .

Ensiapuluokka

Luokassa voidaan tehdä ensiapuharjoituksia sekä harjoitella aikuisen ja lapsen perus- ja hoitoelvytystä. Luokassa on peruselvytysharjoitteluun ja hoitoelvytykseen soveltuva välineistö.

Luokkaa vuokrataan koulutuksien yhteydessä tai luokkatilaan perehdyttämisen kautta.

Hoitotyön luokat

Hoitotyön luokka 1. 1168

Hoitotyön luokassa voidaan harjoitella perushoitotyön toteuttamisen lisäksi mm. kipsausta, ompeleiden poistoa, avanteen hoitoa, haavan hoitoa tai esim. steriilin pöydän tekemistä. Luokassa on perushoitotyön välineistö sekä potilaan liikkumisen apuvälineitä.

Hoitotyön luokka 2. 1034

Hoitotyön luokassa voidaan harjoitella perus- ja sisätautihoitotyön toteuttamista. Luokassa on perus- ja sisätautityöhön soveltua hoitovälineistö. Käytettävissä on myös potilaan liikkumisen apuvälineitä.

Luokkia vuokrataan koulutuksien yhteydessä tai luokkatilaan perehdyttämisen kautta.

Lastenhoitotyön luokka

Luokassa vodaani harjoitella lastenhoitotyötä. Luokassa on perushoitoon ja vaativampaan lasten ja nuorten hoitotyöhön soveltuva välineistö.

Luokkaa vuokrataan koulutuksien yhteydessä tai luokkatilaan perehdyttämisen kautta.

Potilaan kliininen tutkiminen ja lääkehoitoluokka

Luokassa voidaan harjoitella potilaan kliiniseen tutkimiseen liittyviä toimenpiteitä sekä lääkehoitoa. Luokassa on potilaan kliiniseen tutkimiseen soveltuva välineistö ja lääkehoitoon tarvittava välineistö.

Luokkaa vuokrataan koulutuksien yhteydessä tai luokkatilaan perehdyttämisen kautta.

Simulaatioluokka

Simulaatioluokka sisältää sekä ohjaamotilan että muunneltavissa olevan kliinisen hoitotyön tilan. Sieltä on kamerayhteys n.30 paikkaiseen debriefing-tilaan. Luokassa on monipuolinen simulaatioissa tarvittava välineistö.

Luokkaa vuokrataan koulutuksien yhteydessä tai luokkatilaan perehdyttämisen kautta.


 

Tutustu myös