Sivu päivitetty 21.1.2020
alt=" "

Opiskelu avoimessa AMK:ssa – usein kysyttyä

Avoin AMK on mahdollisuus kaikille opiskelusta kiinnostuneille. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia kokonaisuuksia. Tavoitteenasi voi olla täsmäosaamisen hankkiminen ja ammattitaidon kehittäminen tai tähtääminen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu näihin ohjeisiin opiskelusta avoimessa AMK:ssa ennen ilmoittautumista ja opiskelun alkua.

Kuka Avoimessa AMK:ssa voi opiskella?

Näytä lisää

Avoimen AMK:n opetus on avointa kaikille koulutuksesta tai iästä riippumatta. Opinnot Avoimessa AMK:ssa sopivat kaikille, jotka haluavat oppia uutta ja syventää osaamistaan. Avoimessa AMK:ssa voi opiskella harrastusluonteisesti tai suunnitelmallisemmin, jolloin tavoitteena voi olla AMK- tai YAMK-tutkinto. 

Onko opintoihin pohjakoulutusvaatimuksia?

Pääsääntöisesti pohjakoulutusvaatimuksia ei ole. Yksittäisille opintojaksoille osallistumiselle voi olla edeltävyysehtoja, jotka löydät opintojakson kuvauksien yhteydestä (esimerkiksi kohdasta ”Edeltävyysehdot”.) Edeltävyysehdot on tärkeää huomioida ilmoittautuessa, jotta oma ennakko-osaaminen on riittävää opintojakson suorittamiseksi.

Master Schoolien YAMK-opintojaksoihin ja polkuopintoihin osallistuminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Työkokemusvaatimusta ei ole. Lue lisää ohjeita polkuopiskeluun.

Voivatko Turun AMK:n opiskelijat opiskella Avoimessa AMK:ssa? 

Turun AMK:n opiskelijat voivat osallistua Avoimen AMK:n omille toteutuksille (iltaopetus). Jokaisella näistä opintojaksoista on pääsääntöisesti viiden tutkinto-opiskelijan kiintiö. Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu Pepin kautta (ei Avoimen AMK:n sivujen kautta, kuten avoimen muilla opiskelijoilla). Opintojaksojen suorittaminen on maksutonta tutkinto-opiskelijoille. Muuhun opintotarjontaan tai polkuopintoihin Turun AMK:n tutkinto-opiskelijat eivät voi osallistua.

SAMKin opiskelijoiden opinto-oikeus

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat opiskella Turun AMK:n Avoimessa AMK:ssa maksutta. Ilmoittautumislomake.

Mitä Avoimessa AMK:ssa voi opiskella?

Näytä lisää

Turun ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa opintoja lähes kaikilta koulutusaloilta. Avoimessa AMK:ssa voi opiskella AMK- ja YAMK-tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja.

Etsi sinulle sopiva opintojakso tai -kokonaisuus Opintotarjonta-sivulta . Voit ilmoittautua ainoastaan opintojaksoille, jotka on listattu kyseisellä sivulla!

Mistä saan lisätietoja opintojakson sisällöstä?

Tutustu ensi opintojaksojen kuvauksiin "tutustu" -linkun kautta ja ota sen jälkeen tarvittaessa yhteyttä opintojakson opettajaan, sillä hän tietää parhaiten opetuksen sisällöstä ja aikatauluista. Opettajan tiedot löydät opintojakson sivuilta, jonne pääset Opintotarjonta-sivulta . AMK:n henkilökunnan sähköpostit ovat aina muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi Jos opintojakson sivulla ei ole mainittu opettajaa, voit tiedustella opettajan yhteystietoja avoimen AMK:n toimistosta.

Avoimen AMK:n toimistolla ei ole tietoa opintojaksojen sisällöstä tai suoritustavoista.

Millaista opiskelu Avoimessa AMK:ssa on?

Näytä lisää

Millaisia Avoimen AMK:n ryhmät ovat?

Polkuopinnoissa ja yksittäisillä päivä- ja monimuotototeutuksen opintojaksoilla Avoimen AMK:n opiskelijat sijoitetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmiin. Opintojaksoilla on vaihteleva määrä lähiopetusta, joka edellyttää läsnäoloa. Lähiopetukseen ei ole mahdollista osallistua esimerkisi Skypen kautta. Opintojakson tavoitteet, sisällöt ja vaatimukset vastaavat siis tutkinto-opintoja. Ilta- ja verkko-opintojaksot ovat Avoimen AMK:n omia toteutuksia, joissa ryhmä muodostuu pääsääntöisesti Avoimen AMK:n opiskelijoista.

Mitä opiskelu vaatii?

Avoimen AMK:n opinnot ovat korkeakoulutasoista opiskelua, mutta avoimia kaikille. Opinnot edellyttävät esimerkiksi oma-aloitteisuutta, tiedonhankintataitoja ja pitkäjänteisyyttä. Opiskelu sisältää itsenäistä ja ohjattua työskentelyä sekä mahdollisesti ryhmätyöskentelyä. Opinnoissa keskeistä ovat työelämälähtöisyys ja käytännönläheisyys, mutta myös kykyä omaksua teoreettista tietoa edellytetään. Opiskelija on itse vastuussa opiskeluvalmiuksiensa riittävyyden arvioinnista opintojaksolle ilmoittautuessaan. Kunkin opintojakson opettajaan voi olla yhteydessä, jos opintojakson vaatimuksista on kysyttävää.

Millaisia ovat eri toteutusmuodot?

Avoimessa AMK:ssa voi opiskella opintojaksosta riippuen päivisin, verkossa ja iltaisin monimuotototeutuksena tai iltaopetuksena. Tietoa eri toteutusmuotojen eroista.

Voiko Avoimen amk:n opinnoilla hakea opiskelemaan Turun AMK:iin?

Näytä lisää

Avoimessa AMK:ssa suoritetuilla opinnoilla voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun AMK:iin avoimen väylän haussa tai yhteishaussa.

Avoimen väylän haku

Avoimen väylän haussa hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 35 opintopistettä haettavan alan opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Haussa huomioitavissa opinnoissa voi olla tarkempia rajauksia hakukausittain. Opinnot tulee olla suoritettu nimenomaisesti Turun AMK:n avoimessa AMK:ssa. Jos 35 opintopistettä suorittaneita hakijoita on enemmän kuin avoimen väylän haun aloituspaikkoja, valitaan opiskelijat huomioitavien opintojen keskiarvon perusteella. Lisää tietoa avoimen väylän hausta Erillishaut -sivustolla.

Yhteishaku

Syksystä 2019 alkaen yhteishaussa voi hakea Turun AMK:iin aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Yhteishaussa huomioidaan korkeintaan 30 opintopisteen laajuiset korkeakouluopinnot. Opintojen ei tarvitse olla haettavalta alalta. Haussa ilmoitettavat opintopisteet eivät saa ylittää tätä laajuutta. Suoritetuista opinnoista muodostetaan pistesumma, jossa opintojaksojen arvosana kerrotaan opintojakson laajuudella, ja saadut tulot lasketaan yhteen. Tarkempi tieto aiempien korkeakouluopintojen valintatavan osuudesta yhteishaussa sekä hakuaikakohtainen opintopisteiden viimeinen opintorekisteriin kirjauspäivämäärä hakukohteittain Opintopolussa. Lisää tietoa yhteishausta Opiskelijavalinnat -sivustolla.

Opinto-oppaasta löydät eri koulutusalojen oppimissuunnitelmat opiskeluvuosittain. Voit käyttää opinto-opasta tukena opintojaksojen valinnassa, jos haluat suorittaa tietyn koulutusalan opintoja ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.

Ilmoittautuminen

Näytä lisää

Ilmoittautumisajat

Yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumisaika vaihtelee. Opintojaksolle ilmoittautuminen on auki, jos opintojakso löytyy Opintotarjonnan sivulta eikä siinä ole merkintää (TÄYNNÄ). Tarkat tiedot löydät  Opintotarjonta-sivulta

Syyslukukauden opintojaksot päivitetään verkkosivuille kesä-heinäkuussa ja kevätlukukauden opintojaksot marras-joulukuussa,

AMK- tai Master School -tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista koostuvien polkuopintojen hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. Lue lisää Polkuopinnot-sivulta.

Miten ilmoittaudun?

Opintojaksojen ilmoittautumistiedot löytyvät Opintotarjonta-sivulta . Etsi itsellesi mieleinen opintojakso ja löydät linkin ilmoittautumislomakkeeseen opintojakson nimen alta. Ilmoittautuessasi muista kirjoittaa koko henkilötunnuksesi – emme voi rekisteröidä sinua opiskelijaksi ilman sitä. YAMK opintojaksoille ilmoittautuessa sinun tulee ilmoittaa aiempi tutkintosi.

Ilmoittautuminen on mahdollista ainoastaan avoimen AMK:n Opintotarjonta -sivulla oleville opintojaksoille ja avoimen AMK:n ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumisia opettajalle tai opettajan kautta ei hyväksytä.

Maksut ja laskutus

Näytä lisää

Mitä opinnot maksavat?

Yksittäisiä opintojaksoja suorittaessaan opiskelija voi valita kahdesta eri maksuvaihtoehdosta:

 • 15€/opintopiste tai
 • lukukausimaksu 200€, jolla voi suorittaa rajoittamattoman määrän opintoja yhden lukukauden aikana (syyslukukausi tai kevätlukukausi).

Opintomaksun lisäksi opiskelijalle saattaa aiheutua kustannuksia opintojaksolla käytettävästä materiaalista. Joillakin opintojaksoilla peritään ns. materiaalimaksua tai virallista tutkintokorttimaksua. Näistä ilmoitamme aina erikseen.

Polkuopintojen hinta on 200€/lukukausi ja opintojen kesto on kaksi lukukautta. Polkuopintojen kokonaishinta on siis 400€, joka maksetaan lukukausittain. Lukukausimaksun voi tarvittaessa maksaa kahdessa erässä.

Miten opinnot  maksetaan?

Yksittäisten opintojen laskustus tapahtuu postitse lähetettävällä laskulla. Polkuopinnot ja korkeakouludiplomiopinnot laskutetaan edu.turkuamk.fi sähköpostiin lähetettävällä e-lomakelinkillä. Opinnot laskutetaan syys-lokakuussa, marraskuussa, helmikuussa ja toukokuussa.

Ota yhteyttä avoimen AMK:n toimistoon , mikäli sait mielestäsi aiheettoman laskun, laskun tiedot ovat väärin, lasku tulisi mitätöidä tai hyvittää. Olethan yhteydessä myös, jos et ole varma oletko saanut laskun.

Mikäli pyytänyt paperilaskua ja hukannut kyseisen laskun, ota yhteyttä  Sarastian asiakaspalveluun . Sarastia voi ainoastaan lähettää sinulle kopion laskusta, kaikissa muissa laskutukseen liittyvissä asioissa on oltava yhteydessä avoimen AMK:n toimistoon.

Peruutusehdot ja -maksut

Näytä lisää

Voiko ilmoittautumisen perua maksutta?

Maksuton peruutus on tehtävä viimeistään viikkoa ennen opintojakson alkua. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 50€/opintojakso. Jos peruutus tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, veloitamme koko opintomaksun. TE-toimiston kielteinen päätös ei oikeuta maksun peruutukseen. Olethan siis yhteydessä TE-toimistoon ennen opintojen alkua. Sähköpostitse, puhelimitse tai opettajalle tehtyä peruutusilmoitusta ei hyväksytä.

Sairastuminen ilmoittautumisen jälkeen

Mikäli sairastut sen jälkeen, kun ilmoittautumista ei voi enää maksuttomasti perua (ks. peruutusehdot yllä), ota yhteyttä Avoimen AMK:n opintoneuvojaan. Lääkärintodistusta vastaan voimme vapauttaa sinut opintojaksomaksusta, mikäli sairastumisesi estää opintojakson suorittamisen. Tähän vaikuttaa se, pitääkö opintojakson opettaja poissaolosi kestoa niin merkittävänä, ettet voi enää suorittaa kyseistä opintojaksoa.

Opintojen suorittaminen

Näytä lisää

Saako opinnoista todistuksen?

 • Yksittäisiä opintojaksoja opiskelevat saavat opintosuoritusotteen tai tiedon arvosanasta ottamalla yhteyttä osoitteeseen: avoinamk(at)turkuamk.fi. 
   
 • Avoimen erillisissä ilta- ja verkko-opintojaksoissa opiskelleille lähetämme opintosuoritusotteen automaattisesti, kun opettaja on kirjannut arvosanat opintorekisteriin.
   
 • Opintosuoritustiedot tallennetaan Turun ammattikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin.

Miten opintosuoritukset arvioidaan?

Opintojen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan suullisten ja kirjallisten kuulustelujen, harjoitustöiden sekä muiden suoritusten perusteella. Opintosuoritukset arvioidaan ammattikorkeakoulun perusopetuksessa käytössä olevien kriteerien mukaisesti. Arvioinnista vastaavat opintojaksojen opettajat.

Arvioinnissa käytettäviä asteikkoja ovat hyväksytty / hylätty sekä numeerinen asteikko:

 • kiitettävä 5
 • hyvä 4-3
 • tyydyttävä 2-1
 • hylätty 0.

Opiskelijalla on mahdollisuus saada tieto kuulustelussa noudatetuista arviointiperusteista Turun ammattikorkeakoulun toimintaohjeen mukaisesti. Opintosuoritustiedot tallennetaan Turun ammattikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin.

Opintojen hyväksilukeminen

Näytä lisää

Voinko suorittaa tutkinnon avoimessa AMK:ssa?

Avoimessa AMK:ssa ei voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoa. Tutkinto edellyttää aina hakeutumista ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.

Avoimessa AMK:ssa voi kuitenkin suorittaa polkuopintoina AMK- tai Master School -tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot. Menestyttyäsi polkuopinnoissa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylähaulla ja jatkaa opiskelujasi saumattomasti valmistumiseen asti. Master School -tutkintoon hakiessa tulee täyttää lisäksi työkokemusvaatimus. Lue lisää polkuopinnoista.

Voinko hyödyntää avoimen AMK:n opintoja, jos pääsen myöhemmin suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa?

Avoimen AMK:n opinnot ovat ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia ja vastaavat ammattikorkeakoulun tutkintovaatimuksia. Jatkaessasi tutkinto-opiskelijana ammattikorkeakoulussa, jonka avoimen opintoja olet suorittanut, voit hakea hyväksilukua suorittamillesi opinnoille.

Ammattikorkeakoulujen välillä tutkintovaatimukset vaihtelevat. Toisen AMK:n tutkintovaatimusten mukaisesti suorittamiesi opintojen hyväksiluku ja korvaavuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Avoimen amk:n opinnoilla voit myös hakea Turun ammattikorkeakouluun yhteishaussa! Katso lisätiedot kohdasta "Voiko Avoimen amk:n opinnoilla hakea opiskelemaan Turun AMK:iin?"

Opintojen aloittaminen

Käyttäjätunnus ja salasana

Näytä lisää

Miksi tarvitsen käyttäjätunnuksen?

Avoimen AMK:n opiskelijalle luodaan henkilökohtainen käyttäjätunnus, joka tarvitaan opiskeluun liittyvien tietojärjestelmien käyttämiseksi. Tunnuksella kirjaudutaan mm.

 • verkko-oppimisympäristö Optimaan
 • Turun AMK:n intranettiin Messiin
 • yhteiskäyttöisille tietokoneille ja sähköpostiin.

Miten saan käyttäjätunnuksen?

 • Opiskelija aktivoi käyttäjätunnuksen käyttöönsä osoitteessa https://id.turkuamk.fi.
 • Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella. 

Mikäli et ilmoittautumisessasi ole antanut meille henkilötunnuksesi loppuosaa, verkkopankkitunnistautuminen ei toimi. Tässä tapauksessa sinun pitää tulla henkilökohtaisesti aktivoimaan tunnuksesi ICT-Cityyn ajanvarauksella .

Ohjevideo: käyttäjätunnuksen aktivoiminen

 

Olen unohtanut salasanani. Miten toimin?

 • Voit resetoida unohtuneen salasanan osoitteessa https://id.turkuamk.fi.
 • Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella.

Ohjevideo: salasanan vaihtaminen

 

Minulla ei ole pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Miten saan tunnuksen?

Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, uusi tunnus luovutetaan sinulle henkilökohtaisesti opintotoimistossa. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Ota tässä tapauksessa yhteyttä ja varaa aika.

Verkko-oppimisympäristö Optima ja intranet Messi

Näytä lisää

Missä verkko-opetus tapahtuu?

Opintojaksot voivat sisältää verkko-opetusta, jossa käytetään verkko-oppimisympäristö Optimaa

Pääset kirjautumaan ympäristöön henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellasi.

Kirjauduin työtilaan, mutta siellä ei ole opintojaksoni sisältöjä?

Mikäli työtilasi on tyhjä, otathan yhteyttä opintojakson opettajaan. Optimaan liittyvissä muissa ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä Optiman ylläpitoon sähköpostitse optima[at]turkuamk.fi.

Mistä löydän opiskeluun liittyvän muun materiaalin?

Voit kirjautua käyttäjätunnuksella myös Turun AMK:n intranetsivustoon Messiin intranetsivustoon Messiin Messiin ,josta löytyy paljon hyödyllistä tietoa opiskelusta sekä työjärjestykset (eli lukujärjestykset).

Tekninen tuki

Näytä lisää

Ongelmatapauksissa ota yhteyttä: servicedesk@turkuamk.fi