Sivu päivitetty 1.4.2014
Kuvataiteilija

Kuvataiteilija

Kuvataiteen opinnoissa kehität omaa ilmaisuasi ja opit erilaisia nykytaiteen tekotapoja. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitat katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa. Valmistuneena voit toimia itsenäisenä kuvataiteilijana ja alan asiantuntijana tai laaja-alaisesti valokuvan eri ammattikentillä. Kuvataiteessa haetaan kuvataiteen ja valokuvan suuntaaviin ammattiopintoihin.

Etukäteistehtävät

Näytä lisätietoja

Etukäteistehtävä 2014

Kuvataide

 

Tehtävät palautetaan Taideakatemian opintotoimistoon 25.4.2014 klo 16.00 mennessä.

Turun AMK:n Taideakatemia
Opintotoimisto/ kuvataide TAI Opintotoimisto/ valokuva
Linnankatu 54, 20100 Turku

Kuvataide

Näytä lisätietoja

Opinnoissasi voit syventyä kuvanveistoon, maalaukseen, piirustukseen tai taidegrafiikkaan. Laajennat osaamistasi mm. valokuvan ja videon ilmaisukeinoihin, ympäristö- ja yhteisötaiteisiin sekä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin. Ammatillista identiteettiä vahvistat kuvataiteilijan työtä vastaavissa harjoitteluissa ja taideprojekteissa.

Lisätietoja antaa Taina Erävaara.

Valokuva

Näytä lisätietoja

Opinnoissasi perehdyt valokuvan tekniikoihin digitaalisesta perinteiseen, laajennat näkemystäsi kuvataiteen opintojen, projektien, harjoittelun ja työpajojen kautta. Valmistuttuasi tunnet valokuvauksen tekniset ja ilmaisulliset mahdollisuudet.

Lisätietoja antaa Ismo Luukkonen.

Valintakoe

Näytä lisätietoja

Yhteisvalinnan hakemuksen lähettäneet ja etukäteistehtävät hyväksyttävästi suorittaneet kutsutaan valintakokeeseen; 2–6.6.2014 (kuvataide) tai 3–6.6.2014 (valokuva). Arviointiperusteina ovat visuaalisuus, omaperäisyys, ilmaisukyky ja sisältö.