Sivu päivitetty 14.4.2015
Kuvataiteilija (AMK)

Kuvataiteilija (AMK)

Kuvataiteen koulutus antaa vankat perustiedot ja -taidot kuvataiteilijan tai valokuvaajan ammattiin. Kuvataiteen osaamistavoitteet pohjautuvat kuvataiteilijan käytännön työssään tarvitsemiin tietoihin ja taitoihin. Kuvataiteilijan ammatin työnkuvat ovat laajat ja erityiset. Nykytaiteen metodit ja teknologia antavat lukuisia toteutus- ja sovellusmahdollisuuksia, joista opiskelija voi valita omimman ilmaisutavan itselleen. Kuvataiteen koulutuksessa korostetaan ammatillisen toiminnan ja työelämävalmiuksien kehittämistä opintojen alusta asti.

Kuvataide

Kuvataiteen opinnoissa voi syventyä kuvanveistoon, maalaukseen, piirustukseen tai taidegrafiikkaan. Osaamista laajennetaan mm. valokuvan ja videon ilmaisukeinoihin, ympäristö- ja yhteisötaiteisiin sekä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin. Ammatillista identiteettiä vahvistetaan ja syvennetään kuvataiteilijan työtä vastaavissa harjoitteluissa ja taideprojekteissa.

Valokuva

Valokuvan opinnoissa perehdytään valokuvan tekniikoihin digitaalisesta perinteiseen, laajennetaan näkemystä kuvataiteen opintojen, projektien, harjoittelun ja työpajojen kautta. Opintojen aikana opiskelija perehtyy valokuvauksen teknisiin ja ilmaisullisiin mahdollisuuksiin.

Tutustu myös Turun Piirustuskoulu NYT 2014 -julkaisuun (pdf) sekä Kuvataiteen koulutuksen Kuvako-blogiin.

Katso lisätiedot koulutuksesta Opintopolusta.

Ennakkotehtävät ja valintakoe 2015

Palauta ennakkotehtävät 1–3 Taideakatemian opintotoimistoon 9.4.2015 klo 15 mennessä:

Turun AMK:n Taideakatemia
Opintotoimisto/Kuvataide tai
Opintotoimisto/Valokuva
Linnankatu 54
20100 Turku

Lataa ennakkotehtävän ohje tästä (pdf).

Valintakoe

Ennakkotehtävien perusteella valintakokeisiin kutsutaan yhteensä noin 70–80 hakijaa. Valintakokeet järjestetään 1.–5.6.2015 (kuvataide) tai 2.–5.6.2015 (valokuva). Valintakokeessa tarvittavat välineet ja materiaalit ilmoitetaan valintakokeeseen hyväksytyille lähetettävässä kirjeessä. Kirjeet postitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen valintakoetta. Vain valintakokeisiin hyväksytyt saavat kirjeen.