Sivu päivitetty 3.5.2016
Kuvataiteilija (AMK)

Kuvataiteilija (AMK)

Kuvataiteen opinnoissa perehdytään kuvataiteen ammatillisiin erityisvaatimuksiin, historiaan ja tutkimukseen. Ammattia vastaavissa oppimistehtävissä kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan erilaisia nykytaiteen tekotapoja. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa.

Kuvataiteen opiskelu on mm. menetelmiin ja teemoihin liittyvää työpajatyöskentelyä, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja ammattialan käytänteiden harjoittelua. Opettajien kanssa käytävissä palautekeskusteluissa ja ryhmän yhteisissä kritiikki- ja seminaaritilaisuuksissa opiskelija analysoi ja arvioi oppimistaan ja työskentelynsä kehittymistä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kautta opiskelija rakentaa omaa kuvataiteilijuuttaan.

Kuvataiteilija_opetussuunnitelma_kuva2016.jpg
Kuvataiteen opinnot (avaa pdf-tiedostona klikkaamalla kuvaa)

Perusopintoihin kuuluvat mm. kieliopinnot, taiteellisen työskentelyn perusteet ja keskeiset kuvataiteilijan ammatissa vaadittavat perusopinnot.

Suuntaaviin ammattiopintoihin kuuluvat kuvataiteen työpajat sekä kuvataiteen ja valokuvan ammattiopinnot. Kuvataiteen ammattiopinnoissa opiskelija voi syventyä kuvanveistoon, maalaukseen, piirustukseen tai taidegrafiikkaan. Valokuvan ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy valokuvailmaisuun sekä valokuvan tekniikoihin digitaalisesta perinteiseen.

Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita kuvataiteen tarjonnasta, Turun AMK:n muiden koulutusalojen opetustarjonnasta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti vaihto-opintoina tai käytännön taideprojekteina. Osa vapaasti valittavista opinnoista on integroitu osaksi taiteellista opinnäytetyötä.

Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin todellisessa työympäristössä. Harjoittelun pyrkimyksenä on valmentaa opiskelija työllistämään itsensä monipuolisesti erilaisissa kuvataiteen asiantuntijatehtävissä.   Osa harjoittelusta on integroitu osaksi opinnäytetyöprosessia. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla, tutkimus- ja kehityshankkeessa tai osana kuvataiteen palvelutoimintaa.

kuvako_blogi.jpg
Tutustu kuvataiteen opiskelijoiden Kuvako-blogiin.

Taiteen maisteri Hertta Kiiski opiskeli Taideakatemiassa valokuvausta vuosina 2008–2012. Hän kertoo Turun Piirustuskoulut NYT 2015! -julkaisussa opinnoistaan seuraavasti:

"Tullessani Turun Taideakatemiaan ajattelin opiskelevani valokuvaajan ammattiin, mutta heti ensimmäisenä päivänä piti kirjoittaa aiheesta Minä taiteilijana. Vähitellen totuin ajatukseen, ja sen jälkeen kaikki on soljunut eteenpäin sekä omalla painollaan että työnteolla. Koulun lämmin kannustava ilmapiiri ja omistautuneet opettajat antoivat tilaa oman ilmaisun löytämiselle."

Kuvataiteilija (AMK) -tutkinto antaa hakukelpoisuuden:

  • soveltuvat suomalaiset ja kansainväliset korkeakoulut ja yliopistot
  • soveltuvat YAMK-tutkinnot

Tutustu myös kuvataiteen koulutuksesta valmistuvien opiskelijoiden vuosijulkaisuihin:

TurunPiirustuskouluNYT2015_kansi.JPG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2015

TurunPiirustuskouluNYT2014_kansi.JPG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2014

Valintakoe ja ennakkotehtävät

Kuvataiteen koulutukseen on karsivat ennakkotehtävät ja valintakoe. Ennakkotehtävät julkistetaan 16.3.2016 tällä sivulla.

Palauta ennakkotehtävät Taideakatemian opintotoimistoon (Turun AMK:n Taideakatemia, Opintotoimisto/Kuvataide tai Opintotoimisto/Valokuva, Linnankatu 54, 20100 Turku) 6.4.2016 klo 16 mennessä.

Yhteisvalinnan hakemuksen lähettäneet ja ennakkotehtävät hyväksyttävästi suorittaneet kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään 31.5.–3.6.2016 (kuvataide) tai 1.–3.6.2016 (valokuva). Valintakokeessa tarvittavat välineet ja materiaalit ilmoitetaan valintakokeeseen hyväksytyille lähetettävässä kirjeessä. Arviointiperusteina ovat visuaalisuus, omaperäisyys, ilmaisukyky ja sisältö. Kuvataiteen ja valokuvan valintakokeisiin kutsutaan yhteensä n. 100–110 hakijaa.

Tarkista kaikki hakuun liittyvät tiedot Turun AMK:n nettisivuilta hakuajan alkaessa.

Ennakkotehtävä 2016

Lataa ennakkotehtävän ohje pdf-tiedostona tästä: Kuvataiteen ennakkotehtävät 2016

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

Kysely kevään 2016 yhteishaussa opiskelemaan hakeneille

Kevään 2016 yhteishaun hakija! Auta meitä kehittämään markkinointiamme vastaamalla lyhyeen kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/69C414739F810F40.par

Kysely on tarkoitettu kevään 2016 yhteishaussa Turun AMK:iin hakeneille ja siihen vastaaminen kestää n. 5-10 min. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Vastaukset eivät vaikuta yhteishaun valintoihin.

Kiitos vastauksista ja onnea valintoihin!