Sivu päivitetty 1.4.2015
Musiikkipedagogi (AMK)

Musiikkipedagogi (AMK)

Musiikkipedagogikoulutuksesta valmistuu musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia soiton-/ laulunopettajia sekä musiikin perusteiden opettajia. Opinnot antavat myös valmiudet toimia erilaisissa muusikon tehtävissä, esimerkiksi orkesterimuusikkona, säestäjänä, kuorolaulajana tai solistina.Valmistuneet toimivat useimmiten musiikkioppilaitoksissa soiton- tai laulunopettajina tai musiikin perusteiden opettajina. Opinnot antavat myös valmiudet toimia erilaisissa muusikon tehtävissä, esimerkiksi orkesterimuusikkona, säestäjänä, kuorolaulajana tai solistina.

Musiikkipedagogin tutkinto antaa kelpoisuuden musiikkioppilaitosten soiton- ja laulunopettajan tai musiikin perusteiden opettajan virkoihin tai toimiin. Opintoihin sisältyvät 60 op:n laajuiset pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle yleisen opettajan kelpoisuuden. 

Musiikin koulutuksessa opettavat mm.:

 • Piano: Elzbieta Guzek-Soini, Jukka Juvonen, Liisa Malmivaara
 • Säestäjät: Mikael Kemppainen, Eveliina Kytömäki, Jussi Laukola, Päivi Nummelin
 • Laulu: Kaisu Helminen, Timo Honkonen, Jouni Kuorikoski, Lilia Varnas
 • Kitara: Timo Korhonen
 • Harmonikka: Mikko Luoma
 • Urut: Kari Vuola, Markku Mäkinen
 • Puhaltimet: Hannu Lehtinen (huilu), Satu Ala (oboe), Marjatta Teirilä (oboe), Henna Jämsä (klarinetti), Tapio Liukkonen (klarinetti), Tuomas Takala (klarinetti), Tanja Nisonen (käyrätorvi), Timo Ronkainen (käyrätorvi), Listo Juhani (trumpetti), Lindberg Anna-Liisa (pasuuna)
 • Lyömäsoittimet: Mäenpää Ari-Pekka
 • Harppu: Päivi Severeide, Pauliina Kallio
 • Viulu: Resjan Araik, Vikman Juha-Pekka, Vinnitski Alexander
 • Alttoviulu: Harri Sippel
 • Sello: Lahesmaa Erkki, Perksalo Jukka
 • Kontrabasso: Mikko Multamäki

Katso lisätietoja koulutuksesta Opintopolusta.

Hakijan tulee yhteishakulomakkeen lisäksi täyttää musiikin esitietolomake:

Valintakoe

Näytä lisää

Valintakokeet järjestetään viikolla 21 seuraavasti:

 • ma 18.5. piano
 • ti 19.5. laulu
 • ke 20.5. puhaltimet, harmonikka, kitara, lyömäsoittimet, harppu, musiikin perusteiden opettaja
 • to 21.5. jouset
 • pe 22.5. toinen vaihe kaikille instrumenteille (ei musiikin teorian perusteiden opettajille)

Valintakokeisiin hyväksytyt saavat kutsukirjeen, josta selviää valintakokeiden yksityiskohtainen aikataulu.

Mahdolliset omaksumistehtävät lähetetään viikkoa ennen valintakoetilaisuutta. Säestäjää käytetään ensimmäisessä vaiheessa vain laulun valintakokeessa. Toisessa vaiheessa säestäjää voi käyttää muissakin instrumenteissa. Omaa säestäjää saa käyttää. Mikäli hakija haluaa käyttää Turun AMK:n säestäjää, on valintakokeessa esitettävien teosten nuotit toimitettava 5.5.2015 mennessä osoitteeseen Turun AMK, Eero Linjama, Musiikin koulutusohjelma, Linnankatu 54, 20100 TURKU, kuoreen merkintä ”säestysnuotit/Hakijan Nimi”.

Katso tarkemmat valintakoeohjeet alta.

Soiton- tai laulunopettajaksi hakevien valintakoeosiot

Näytä lisää

Valintakoe suoritetaan 2-vaiheisena. Ensimmäiseen vaiheeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Toiseen vaiheeseen päässeille ilmoitetaan ensimmäisen vaiheen suorittamispäivänä.

Ensimmäisen vaiheen osiot:

 1. Näyte taidoista pääsoittimessa/laulussa jäljempänä olevien instrumenttikohtaisten vaatimusten mukaisesti.
 2. Haastattelu (suoritetaan soitin-/laulukokeen yhteydessä).

Toisen vaiheen osiot:

 1. Näyte pääsoittimen/laulun ensimmäisen vaiheen ohjelmistosta lautakunnan valinnan mukaan, kesto n. 10 min
 2. Musiikin teorian kirjallinen koe: sävellajit, intervallit ja soinnut sekä harmoniaopin kirjallinen koe
 3. Säveltapailukoe: melodian kirjoitus, sointujakson tunnistaminen sekä prima vista -laulu
 4. Haastattelu (suoritetaan soitin-/laulukokeen yhteydessä).

Perustellusta syystä hakija voi anoa oikeutta valintakokeen suorittamiseksi DVD-tallenteella. Anomus perusteluineen tehdään esitietolomakkeen täyttämisen yhteydessä.

Instrumenttikohtaiset vaatimukset

Pääsoittimen/ laulun kokeessa esitettävien sävellysten tulee olla vähintään I-/D-kurssin vaikeustasoa (pianonsoitossa kuitenkin IIA-/C-kurssin tasoa).

Harmonikka

 • vähintään kaksi eri aikakauden sävellystä, joista toinen on barokkimusiikkia
 • yhteiskesto enintään 20 min
 • prima vista -tehtävä

Kitara

 • kaksi etydiä, hidas ja nopea seuraavista kokoelmista:
  • L.Brouwer: Etydit 11–20
  • H.Villa-Lobos: Etydit
 • kaksi vapaavalintaista teosta, joista toinen sävelletty ennen vuotta 1750
 • yhteiskesto enintään 20 min
 • omaksumistehtävä, joka postitetaan hakijalle viikkoa ennen valintakoetta
 • Prima vista -tehtävä

Laulu

 • yksi ooppera-, oratorio- tai kantaattiaaria alkukielellä
 • yksi saksankielinen lied
 • yksi suomenkielinen laulu
 • tehtävät tulee esittää ulkoa
 • ohjelmiston soiva kesto saa olla korkeintaan 10 minuuttia

Piano

 • Ennen vuotta 1750 sävellettyä musiikkia
 • Vuosina 1750–1828 sävellettyä musiikkia
 • Yksi nopeatempoinen etydi
 • Vapaavalintainen ohjelma
 • Omaksumistehtävä, joka postitetaan hakijalle viikkoa ennen valintakoetta
 • Prima vista -tehtävä

Huilu

 • asteikkoja ja kolmisointuja I-/D-kurssin vaatimusten mukaisesti arviointiryhmän valinnan mukaan
 • vapaavalintainen etydi
 • vapaavalintainen sävellys
 • C.Ph.Emmanuel Bach:  soolosonaatti a Wq 132
 • prima vista -tehtävä

Oboe

 • asteikkoja ja kolmisointuja I-/D-kurssin vaatimusten mukaisesti arviointiryhmän valinnan mukaan
 • vapaavalintainen etydi
 • vapaavalintainen sävellys
 • yksi seuraavista sävellyksistä:
  • J.S.Bach: Sonaatti g BWV 1020, I ja II osa
  • D.Cimarosa: Oboekonsertto, I ja II osa
  • G.F.Telemann: Fantasia nro 4 B-duuri teoksesta 12 fantasia soolohuilulle (omin ornamentein)
 • prima vista -tehtävä
 • osa ohjelmasta tulee esittää ulkoa

Klarinetti

 • asteikkoja ja kolmisointuja I-/D-kurssin vaatimusten mukaisesti arviointiryhmän valinnan mukaan
 • vapaavalintainen etydi
 • vapaavalintainen sävellys
 • L.Quet: Petite piéce (Billandot)
 • prima vista -tehtävä
 • osa ohjelmasta tulee esittää ulkoa

Fagotti

 • asteikkoja ja kolmisointuja I-/D-kurssin vaatimusten mukaisesti arviointiryhmän valinnan mukaan
 • vapaavalintainen etydi
 • vapaavalintainen sävellys
 • G.F.Telemann: Sonaatti f
 • prima vista –tehtävä
 • osa ohjelmasta tulee esittää ulkoa

Vaskipuhaltimet

 • kaksi vapaavalintaista teosta (tekninen teos sekä cantilena)
 • etydi
 • asteikot arviointiryhmän valinnan mukaan
 • prima vista -tehtävä

Harppu

 • vapaavalintainen tehtävä, vähintään I-/D-kurssin tasoa, soitetaan ulkoa
 • omaksumistehtävä, joka postitetaan hakijalle viikkoa ennen valintakoetta
 • prima vista -tehtävä

Lyömäsoittimet

 • Pakolliset teokset: teos mallet-soittimille (marimba), teos pikkurummulle ja teos patarummulle (teokset toimitetaan valintakokeisiin ilmoittautuneille postitse kaksi viikkoa ennen valintakoetta)
 • yksi vapaavalintainen teos vapaavalintaisella lyömäsoittimella ilman säestystä, kesto 2-6 minuuttia
 • prima vista -tehtävä

Viulu

 • W.A.Mozart: Konsertto nro 3, 4 tai 5: I osa kadensseineen TAI
 • 2 osaa J.S. Bachin sooloviulupartitoista tai –sonaateista  JA
 • Yksi taiturikappale tai konserton ääriosa (vähintään IIA-/C- kurssin tasoa, eri tyylikaudelta kuin edellinen)

Alttoviulu

 • vapaavalintainen etydi
 • kaksi vapaavalintaista, erityylistä sävellystä
 • esitettävien kappaleiden on oltava vähintään D-tasoa

Sello

 • vapaavalintainen etydi
 • kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat monipuolisen kuvan hakijan teknisistä ja musiikillisista taidoista
 • Esitettävien kappaleiden on oltava vähintään D-tasoa.

Kontrabasso

 • Simandi: Etydi Es
 • vähintään I-/D-kurssin tasoa olevan sonaatin tai konserton hidas ja nopea osa
 • vapaavalintainen sävellys
 • omaksumistehtävä, joka postitetaan hakijalle viikkoa ennen valintakoetta

Musiikin perusteiden opettajaksi hakevien valintakoeosiot

Näytä lisää

Valinta suoritetaan yhdessä vaiheessa.

 1. Säveltapailu
  a) melodian kirjoitus
  b) prima vista -laulu
  c) rytmitapailu
  d) sointujakson tunnistaminen (osa elävän musiikin kuunteluanalyysitehtäviä)
 2. Musiikin teoria ja musiikin tuntemus
  a) musiikkianalyysi (suullinen)
  b) musiikin kuuntelukoe (vapaamuotoinen luonnehdinta lyhyehköistä musiikkinäytteistä sekä näytteiden tyylikausien ja säveltäjien tunnistus monivalintatehtävistä)
 3. Harmonia
  Kirjallinen tehtävä, jossa tuotetaan harmonista satsia aste- ja reaalisointumerkintöjen perusteella. Suositellaan tutustuttavaksi Matti Murron kirjaan Soivat soinnut.
 4. Soitto- ja laulutaito
  a) vapaavalintainen I-kurssitasoinen sävellys, jos pääaineena on jokin muu soitin kuin piano, annetaan lisäksi pianonsoiton 1/3 peruskurssitasoinen soittonäyte.
  b) vapaavalintainen laulunäyte ilman säestystä
  c) vapaavalintainen näyte jonkin muun soittimen soittotaidosta
 5. Vapaa säestys
  a) yksinkertaisen melodian soinnuttaminen ja esittäminen
  b) tutun laulun esittäminen laulaen ja itseä sointumerkeistä säestäen, valmistautumisaika 5 min.
 6. Opetustuokio: Valintakoepäivänä saamistaan kolmesta sävellyksestä pyrkijä opettaa arviointiryhmän valitseman 11-12-vuotiaille oppilaille haluamallaan tavalla. Opetustuokion kesto on noin 20 min. Opetettava aineisto on peruskurssitasoista. Tavoitteena on aineiston mahdollisimman monipuolinen musiikillinen lähestymistapa.

Student election in degree programme in music 2015

Näytä lisää

Degree programme studies

The audition is in week 21 as follows:

 • Mon 18.5. piano
 • Tue 19.5. vocal
 • Wed 20.5. winds, brass, accordion, guitar, percussion, harp, music theory teacher
 • Thu 21.5. strings
 • Fri 22.5. second round for all intsruments (except music theory teacher)

Those applicants who are accepted to participate receive an invitation letter which gives a more detailed timetable.

Accompanist can be used in the first round only in vocal audition. In the second round the accompanist can be used in all instruments. Applicant can use his/her own accompanist. If the applicant wants he/she can use the accompanist from TUAS, the sheet music of the audition program must be sent before 5.5.2015 to: Turun AMK, Eero Linjama, Musiikin koulutusohjelma, Linnankatu 54, 20100 TURKU, FINLAND, mark the envelope: ”accompanist/applicants name”:

The applicant must fill the centralized application form (www.opintopolku.fi) AND the pre-information form. The application number given after filling the centralized application form is needed when filling the pre-information form.

The parts in the audition

The audition is in two rounds. All eligible applicants are invited to the first round. Those applicant who proceed to the second round get the information after the completion of their first round day.

The parts in the first round:

 1. Instrument/vocal audition according to the instrument requirements shown below
 2. Interview

The parts in the second round:

 1. Instrument/vocal audition. 10 min from the program performed in the first round ,chosen by the jury.
 2. Written test in music theory: keys, intervalls, chords
 3. Solfége: writing melody, recognizing chordal procession and prima vista singing
 4. Interview.

For a justified reason the applicant can apply with DVD-recording. The justification is given in the pre-information form.

Instrument requirements

Accordion

 • at least two compositions from different periods, of which one is to be baroque music
 • total length max 20 min
 • prima vista given in the audition

Guitar

 • two etudes, fast and slow from the following collections:
  • L.Brouwer: Etudes 11–20
  • H.Villa-Lobos: Etudes
 • two compositions free of choice, of which one is to be from before year 1750
 • total length max 20 min
 • one piece, mailed to the applicant one week before the audition
 • prima vista given in the audition

Vocal

 • one opera, oratorio or cantata aria, recitative not compulsory
 • one German lied
 • one Finnish song
 • all performances are to be performed by memory
 • total length max 10 min

Piano

 • Music from pre 1750 period
 • Music from 1750–1828
 • One fast tempo etude
 • Compositions free of choice
 • one piece, mailed to the applicant one week before the audition
 • prima vista given in the audition

Flute

 • scales and triads chosen by the jury
 • etude free of choice
 • Composition free of choice
 • C.Ph.Emmanuel Bach:  Solo sonata a Wq 132
 • prima vista given in the audition

Oboe

 • scales and triads chosen by the jury
 • etude free of choice
 • Composition free of choice
 • one of the following:
  • J.S.Bach: Sonata g BWV 1020, I and II part
  • D.Cimarosa: Oboe concerto, I and II part
  • G.F.Telemann: Phantasy no 4 Bb Major from 12 Phantasies for solo flute (own embellishments)
 • prima vista given in the audition
 • part of the program is to be performed by memory

Clarinet

 • scales and triads chosen by the jury
 • etude free of choice
 • Composition free of choice
 • L.Quet: Petite piéce (Billandot)
 • prima vista given in the audition
 • part of the program is to be performed by memory

Bassoon

 • scales and triads chosen by the jury
 • etude free of choice
 • Composition free of choice
 • G.F.Telemann: Sonata f minor
 • prima vista given in the audition
 • part of the program is to be performed by memory

Brass

 • two compositions free of choice, one cantilena and one technical piece
 • etude
 • scales chosen by the jury
 • prima vista given in the audition

Harp

 • composition free of choice, played by memory
 • one piece, mailed to the applicant one week before the audition
 • prima vista given in the audition

Percussion

 • three compulsory compositions: for mallet-instruments (marimba), snare drum and timpani ja teos patarummulle (mailed to the applicant two weeks before the audition)
 • one composition free of choice with percussion instrument free of choice (without accompaniment), lenght 2-6  mins
 • prima vista given in the audition

Violin

 • W.A.Mozart: Concerto no 3, 4 or 5: I part with cadenzas OR
 • 2 parts from J.S. Bach partitas or sonatas for solo violin AND
 • One virtuoso piece or concerto part, from different style period from the previous

Viola

 • etude free of choice
 • two compositions free of choice

Cello

 • etude free of choice
 • two compositions free of choice, from different style periods, which give a versatile picture of the applicants technical and musical abilities

Double bass

 • Simandi: Etude Es
 • slow and fast movement from a sonata or a concerto
 • composition free of choice
 • one piece, mailed to the applicant one week before the audition