Sivu päivitetty 28.6.2019

Uuden opiskelijan opas

Onnea uudesta opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan Turun AMK:iin!

Tältä sivulta löydät perustietoa, jota tarvitset sekä ennen opintojen alkua että myös opintojen alussa. Tarkempaa tietoa opiskelusta ja opiskelijapalveluista saat opintojesi ensimmäisinä päivinä. 

Muista myös lukea oman koulutuksesi ohjeet, joista löydät mm. opintojen alkamisajankohdan ja -paikan. Oman koulutuksesi ohjeet löydät Opiskelun aloitus -sivulta. 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. Meidät tunnistat sloganista #ExcellenceInAction. Yhteisömme koostuu n. 9000 opiskelijasta ja 700 henkilöstön jäsenestä. Olemme monialainen korkeakoulu: tarjoamme koulutusta neljällä eri alalla, yli 70 eri koulutuksessa. Kampuksia meillä on neljä, kolme Turussa ja yksi Salossa. Tervetuloa mukaan yhteisöömme! 

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Näytä lisää

Lue ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen, läsnä-/poissaoloilmoittautumiseen ja todistuskopioiden toimittamiseen täältä .

Opiskelun aloituspäivän, tietoa kampuksista ja käyttäjätunnusten aktivoinnista sekä oman tietokoneen käytöstä löydät täältä .

Todistus opiskelupaikasta

Näytä lisää

Opiskelijavalinnan tuloskirje on virallinen hyväksymiskirje, joka löytyy 28.6.2019 alkaen Oma Opintopolku -palvelusta.  Esimerkiksi opiskelija-asuntohakemukseen voit liittää hyväksymisilmoituksena Opintopolusta saamasi automaattisen ilmoituksen, jossa kerrotaan, että opiskelupaikka on vastaanotettavissa. Opiskelijatodistuksen voit saada aikaisintaan opiskelun alkamispäivänä, sillä opiskeluoikeutesi alkaa vasta silloin.

Jos tarvitset oppilaitoksen vahvistuksen johonkin lomakkeeseen niin täytä siihen ensin omat tietosi ja toimita lomake opintotoimistoon (esim. skannattuna sähköpostilla).  Ilmoita sähköpostissa, että olet uusi opiskelija ja mihin koulutukseen sinut on hyväksytty.

Opiskelijakunta TUO

Näytä lisää

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn tarkoitus on valvoa opiskelijoiden etua ja tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin ammattikorkeakoulussa ja kaupunkien päätöksenteossa.

Opiskelijakunnan toimijat auttavat sinua kaikissa opiskeluun liittyvissä ongelmissa. TUO järjestää ympäri vuoden erilaisia tapahtumia, joista ensimmäisenä syksyllä 5.9. uusien opiskelijoiden kastajaiset Keltanokkabileet eli KNB. Opiskelijakunnalla on mm. Beer pong -kerho sekä TUO-tiimi, jotka ovat kaikille avointa toimintaa.

TUOn jäsenyyden tunnisteena toimii opiskelijakortti, jolla saat paikallisia ja valtakunnallisia etuja yhteistyökumppaneilta sekä esimerkiksi tapahtumien pääsyliput edullisemmin. TUOlla on yhteensä noin 4700 jäsentä Salossa ja Turussa. TUO on valtakunnallisen AMK-opiskelijoiden etujärjestön, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n jäsen. TUO on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sekä ammattiyhdistyksistä riippumaton.

Lisätietoja sekä ohjeet liittymiseen: www.opiskelijakunta.net

TUO_uuden_opiskelijan_opas.jpg

 

Opiskelijaedut

Näytä lisää

Voit hakea opintotukea ja asumistukea Kelan sähköisessä asiointipalvelussa, kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi ja olet ottanut paikan vastaan. Lue lisää korkeakouluopiskelijan opintotuesta Kelan verkkosivuilta. Aikuiskoulutustuki mahdollistaa osaamisen uudistamisen työssäkäyvälle. Lue aikuiskoulutustuesta lisää tästä.

Jos et hanki opiskelijakunnan opiskelijakorttia, saat opiskelun alussa Kelan ateriatukikortin, jonka esittämällä saat opiskelijahintaisen lounaan opiskelijaravintoloissa. Opiskelutodistuksen ja julkisen liikenteen opiskelija-alennushakemuksia saat tarvittaessa opintotoimistosta , mutta aikaisintaan ensimmäisenä opiskelupäivänä.

Opiskelijakaupunki Turku

Näytä lisää

Turun kaupungin opiskelijasivuille on koottu kattavasti tietoa mm. opiskelijoiden asumiseen, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin liittyen. Turussa on otettu käyttöön mm. kaupunkipyörät, lue lisää tästä .

Turkulaiset korkeakoulut tarjoavat opiskelijoilleen monipuoli­sia liikuntamahdollisuuksia erittäin edullisella kausimaksulla. Tutustu CampusSportiin!

 

Opiskelijana Salossa

Näytä lisää

Turun ammattikorkeakoulun Salon kampus sijaitsee Salo IoT Campuksella .
Salon kaupungin verkkosivuilta löydät tietoa asumiseen ja vapaa-aikaan liittyen. 

Opintojen suunnittelu

Näytä lisää

Koulutusten oppimissuunnitelmat eli OPSit ja opintojaksojen kuvaukset löydät opinto-oppaasta . Opintoihisi kuuluu paljon pakolli­sia opintoja, mutta henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan eli HOPSiin voit valita lisäksi erikoistavia opinto­ja ja vapaasti valittavia opintoja oman kiinnostuksesi mukaan. Opettajatuutori auttaa sinua opintojen suunnittelussa ja HOPSin teossa. Aiempien opintojen ja osaamisen hyväksilukemisesta kerrotaan koulutuksen infomateriaalissa ja siitä kerrotaan lisää myös opintojen alussa.

Syksyn 2019 ensimmäisten viikkojen lukujärjestykset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2019. Lukujärjestykset löydät ryhmätunnuksella täältä. Monimuoto- ja YAMK-koulutusten syksyn lähiopiskelupäivät kerrotaan myös mahdollisuuksien mukaan kunkin ryhmän lisäohjeissa tällä sivulla.

Ohjaus- ja neuvontapalvelut

Näytä lisää

Opettajatuutori auttaa sinua HOPSin teossa ja perehdyttää sinut opiskeluun sekä opiskelu­ympäristöön ja tukee koko opintojen ajan. Opettajatuutorilta saat tietoa opintojen suunnittelusta, ajankohtaisista asioista ja opiskelun tukitoimista.

Vertaistuutori on aiemmin opiskelunsa aloittanut opiskelija, joka auttaa sinua ensimmäisenä vuotenasi. Vertaistuutorit tuntevat paikkakunnan ja AMK:n tavat, ja tietävät mistä asi­oista saa lisää tietoa. Lisäksi joistakin aloittavista opiskelijaryhmistä valitaan vuoden toiminta-ajaksi yksi tai kaksi VIP-opiskelijaa (VIP = välittävän ilmapiirin opiskelijatoiminta), joiden toiminnan tavoitteena on, että kukaan ei jää ryhmän ulkopuolelle ja että ryhmässä syntyy yhteisöllisyyttä.

Opinto-ohjaajan kanssa voit keskustella opintojen sujumises­ta ja mahdollisista solmukohdista tai vaikkapa urasuunnitel­mista, varsinkin silloin, jos sinulla on isompia ongelmia opin­noissasi: lukivaikeuksia, paluu poissaolon jälkeen, elämänkrii­sit, opiskeluryhmän toimintaan liittyvät ongelmat tai psyykki­set/fyysiset vastoinkäymiset. Oman opinto-ohjaajasi tiedot löydät koulutuksen infomateriaalista .

Opintotoimistosta saat neuvontaa esim. opiskeluoikeuteen, opintorekisteriin ja valmistumiseen liittyen sekä opiskeluun liittyviä dokumentteja.

Kirjastosta saat käyttöösi opiskelussa tarvittavan aineiston ja tukea tiedonhankintaan. Lue lisää kirjaston palveluista kirjaston nettisivuilta ja Tervetuloa kirjastoon -artikkelista.

IT-palveluista saat neuvoa mm. käyttäjätunnuksiin, AMK:n IT-laitteisiin tai järjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää täältä .

Messi - Turun AMK:n intranet

Näytä lisää

Turun AMK:n intranetia kutsutaan Messiksi ja sieltä löydät kaiken tärkeän tiedon ja ohjeet opiskeluun liittyen. Messiin voit kirjautua Turun AMK:n käyttäjätunnuksilla sen jälkeen, kun olet aktivoinut tunnukset. Sinun tulee seurata Messin uutisia säännöllisesti vähintään viikottain, koska kaikki tärkeät tiedotteet opiskelijoille julkaistaan siellä.

Messistä löydät tietoa mm. seuraavista asioista: