Sivu päivitetty 19.3.2019

Uuden opiskelijan opas

Onnea uudesta opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan Turun AMK:iin!

Tältä sivulta löydät perustietoa, jota tarvitset sekä ennen opintojen alkua että myös opintojen alussa. Tarkempaa tietoa opiskelusta ja opiskelijapalveluista saat opintojesi ensimmäisinä päivinä. 

Muista myös lukea oman koulutuksesi infomateriaali, josta löydät mm. opintojen alkamisajankohdan ja -paikan. Oman koulutuksesi infomateriaalin löydät Opiskelun aloitus -sivulta. 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. Meidät tunnistat sloganista #ExcellenceInAction. Yhteisömme koostuu n. 9000 opiskelijasta ja 700 henkilöstön jäsenestä. Olemme monialainen korkeakoulu: tarjoamme koulutusta neljällä eri alalla, yli 70 eri koulutuksessa. Kampuksia meillä on neljä, kolme Turussa ja yksi Salossa. Tervetuloa mukaan yhteisöömme! 

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Näytä lisää

Lue ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen, läsnä-/poissaoloilmoittautumiseen ja todistuskopioiden toimittamiseen täältä .

Opiskelun aloituspäivän, tietoa kampuksista ja käyttäjätunnusten aktivoinnista sekä oman tietokoneen käytöstä löydät täältä .

Opiskelijaedut ja -todistukset

Näytä lisää

Opiskelijavalinnan tuloskirje on virallinen hyväksymiskirje, jota voit käyttää esim. asunnon hakemisessa. Tuloskirjeen löydät kirjautumalla  Oma Opintopolku -palveluun tai sähköpostistasi.

Voit hakea opintotukea ja asumistukea Kelan sähköisessä asiointipalvelussa, kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi ja olet ottanut paikan vastaan. Lue lisää korkeakouluopiskelijan opintotuesta Kelan verkkosivuilta .

Aikuiskoulutustuki mahdollistaa osaamisen uudistamisen työssäkäyvälle. Lue lisää tästä .

Liittymällä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:n jäseneksi saat opiskelijakortin, joka oikeuttaa moniin opiskelija-alennuksiin ja -etuihin (esim. opiskelija-alennukset julkisessa liikenteessä ja opiskelijahintainen lounas opiskelijaravintoloissa). TUO valvoo opiskelijoiden etua ja toimii opiskelijoiden äänitorvena, antaa apua ja neuvoja opiskelun ongelmatilanteisiin, järjes­tää tapahtumia ja muita vapaa-ajan aktiviteetteja sekä tarjoaa monenlaisia opiskelijaetuja jäsenilleen. Lue lisää: http://opiskelijakunta.net

Jos et hanki opiskelijakorttia, saat opiskelun alussa Kelan ateriatukikortin, jonka esittämällä saat opiskelijahintaisen lounaan opiskelijaravintoloissa. Opiskelutodistuksen ja julkisen liikenteen opiskelija-alennushakemuksia saat tarvittaessa opintotoimistosta , mutta aikaisintaan ensimmäisenä opiskelupäivänä.

Opiskelijakaupunki Turku

Näytä lisää

Turun kaupungin opiskelijasivuille on koottu kattavasti tietoa mm. opiskelijoiden asumiseen, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin liittyen. Turussa on otettu käyttöön mm. kaupunkipyörät, lue lisää tästä .

Turkulaiset korkeakoulut tarjoavat opiskelijoilleen monipuoli­sia liikuntamahdollisuuksia. Tutustu CampusSportiin!

 

Opiskelijana Salossa

Näytä lisää

Turun ammattikorkeakoulun Salon kampus sijaitsee Salon IoT Campuksella .
Salon kaupungin verkkosivuilta löydät tietoa asumiseen ja vapaa-aikaan liittyen. 

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Näytä lisää

Koulutusten oppimissuunnitelmat eli OPSit ja opintojaksojen kuvaukset löydät opinto-oppaasta . Opintoihisi kuuluu paljon pakolli­sia opintoja, mutta henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan eli HOPSiin voit valita lisäksi erikoistavia opinto­ja ja vapaasti valittavia opintoja oman kiinnostuksesi mukaan. Aiempien opintojen ja osaamisen hyväksilukemisesta kerrotaan koulutuksen infomateriaalissa ja siitä kerrotaan lisää myös opintojen alussa.

Lukujärjestykset löydät ryhmätunnuksella täältä . Syksyn 2019 ensimmäisten viikkojen lukujärjestykset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2019. Monimuoto- ja YAMK-koulutusten syksyn lähiopiskelupäivät kerrotaan myös mahdollisuuksien mukaan infomateriaalissa.

Opettajatuutori auttaa sinua HOPSin teossa ja perehdyttää sinut opiskeluun sekä opiskelu­ympäristöön ja tukee koko opintojen ajan. Opettajatuutorilta saat tietoa opintojen suunnittelusta, ajankohtaisista asioista ja opiskelun tukitoimista.

Vertaistuutori on aiemmin opiskelunsa aloittanut opiskelija, joka auttaa sinua ensimmäisenä vuotenasi. Vertaistuutorit tuntevat paikkakunnan ja AMK:n tavat, ja tietävät mistä asi­oista saa lisää tietoa. Lisäksi joistakin aloittavista opiskelijaryhmistä valitaan vuoden toiminta-ajaksi yksi tai kaksi VIP-opiskelijaa (VIP = välittävän ilmapiirin opiskelijatoiminta), joiden toiminnan tavoitteena on, että kukaan ei jää ryhmän ulkopuolelle ja että ryhmässä syntyy yhteisöllisyyttä.

Opinto-ohjaajan kanssa voit keskustella opintojen sujumises­ta ja mahdollisista solmukohdista tai vaikkapa urasuunnitel­mista, varsinkin silloin, jos sinulla on isompia ongelmia opin­noissasi: lukivaikeuksia, paluu poissaolon jälkeen, elämänkrii­sit, opiskeluryhmän toimintaan liittyvät ongelmat tai psyykki­set/fyysiset vastoinkäymiset. Oman opinto-ohjaajasi tiedot löydät koulutuksen infomateriaalista .

Opintotoimistosta saat neuvontaa esim. opiskeluoikeuteen, opintorekisteriin ja valmistumiseen liittyen sekä opiskeluun liittyviä dokumentteja.

Messi - Turun AMK:n intranet

Näytä lisää

Turun AMK:n intranetia kutsutaan Messiksi ja sieltä löydät kaiken tärkeän tiedon ja ohjeet opiskeluun liittyen. Messiin voit kirjautua Turun AMK:n käyttäjätunnuksilla sen jälkeen, kun olet aktivoinut tunnukset. Sinun tulee seurata Messin uutisia säännöllisesti vähintään viikottain, koska kaikki tärkeät tiedotteet opiskelijoille julkaistaan siellä.

Messistä löydät tietoa mm. seuraavista asioista: