Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.8.2020
Valmistujaisjuhlat kevät 2016 yleisöä

Turun ammattikorkeakoulun organisaatio

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Turun ammattikorkeakoulun toiminta siirtyi vuoden 2014 alusta Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ylläpidettäväksi. Turun ammattikorkeakoulu Oy:n omistajia ovat Turun kaupunki (91 %), Salon kaupunki (6 %) ja Turun yliopisto (3 %). Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Niko Aaltonen

Turun ammattikorkeakoulun toimintaa johtaa rehtori-toimitusjohtaja.

Turun AMK:n johto

 • Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja
 • Juhani Soini, vararehtori
 • Sami Savolainen, palvelujohtaja
Turun AMK:n organisaatiokaavio 2018
Turun AMK:n organisaatio (Klikkaamalla kuvaa saat sen isommaksi.)

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

Yhtiökokous nimeää Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen. Hallituksen kokoonpanoa säätelee lisäksi ammattikorkeakoululaki. Hallituksen tehtävistä määrätään osakeyhtiö- ja ammattikorkeakoululakien lisäksi tarkemmin johtosäännössä. 

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus:

 • Hallituksen puheenjohtaja Niko Aaltonen (palvelupäällikkö, Turun kaupunki)
 • Hallituksen varapuheenjohtaja Niina Ratilainen (kaupunginvaltuutettu, Turun kaupunki) 
 • Hallituksen jäsen Tero Haapala (opiskelija, Turun AMK)
 • Hallituksen jäsen Mari Lahti (lehtori, Turun AMK) 
 • Hallituksen jäsen Jari Niemelä (apulaiskaupunginjohtaja, Salon kaupunki)
 • Hallituksen jäsen Heli Paasio (toiminnanjohtaja, Turun ensi- ja turvakoti ry.)
 • Hallituksen jäsen Mika Hannula (vararehtori, Turun yliopisto)
 • Hallituksen jäsen Marja Salenius-Ranki (Senior Vice President, Human Resources, Elomatic Oy) 
 • Hallituksen jäsen Pekka Sundman (johtaja, Turun kaupunki)

Hallituksen esittelijänä toimii rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila ja sihteerinä Sami Savolainen.

Turun AMK:n johtoryhmä

Ammattikorkeakoulun toimintojen yhteensovittamiseksi ja kehittämiseksi toimii johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat rehtori-toimitusjohtaja, vararehtori, palvelujohtaja ja koulutusjohtajat.

AMK:n johtoryhmän jäsenet

Turun AMK:n alueneuvottelukunta

Turun ammattikorkeakoulu on olemassa Varsinais-Suomen työelämän, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Yhtiön strategia on laadittu tämän tavoitteen saavuttamiseksi, ja yhtiön hallitus sekä toimitusjohtaja ohjaavat ammattikorkeakoulun kehittämistä sen mukaisesti.

Miten Turun AMK:n aluevaikuttavuus toteutuu?

Ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunta toimii aluevaikuttavuuden kehittämisessä hallitusta ja toimitusjohtajaa tukevana itsenäisenä elimenä. Sen keskeisenä roolina on säännöllisesti arvioida ammattikorkeakoulun tilannetta aluevaikuttavuuden kannalta ja tehdä arvioidensa perusteella ehdotuksia strategian ja sen toimeenpanon kehittämiseksi. Lisäksi alueneuvottelukunta voi esittää AMK:n hallitukselle itselleen muita tehtäviä, jotka edistävät ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuuden parantamista.

Alueneuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa yhdessä AMK:n hallituksen kanssa. Kokouksessa alueneuvottelukunta esittää näkemyksensä edellisen vuoden tulosten ja toiminnan suhteesta alueen kehitystarpeisiin ja antaa kehitysehdotuksia tulevan toiminnan suunnalle.

Kenestä voi tulla alueneuvottelukunnan jäsen?

Alueneuvottelukuntaan kutsutaan vuosittain viisi uutta jäsentä kolmevuotiskaudeksi. Jäseniksi kutsutaan henkilöitä, jotka täyttävät mahdollisimman hyvin seuraavat kriteerit:

1. Henkilöt tuntevat laajasti alueen kehitystilanteen ammattikorkeakoulun strategian määrittämillä osa-alueilla.

2. Henkilöt ovat päättävissä asemissa ammattikorkeakoulun strategiassa keskeiseksi määritellyillä aloilla yrityselämässä, julkisorganisaatioissa, poliittisessa toiminnassa tai järjestökentällä.

3. Henkilöt tuntevat hyvin ammattikorkeakoulun toimintaa esimerkiksi opintojen tai työtaustan kautta.

 

Alueneuvottelukunta, jäsenet                                                          

Toimikausi 2018-2020        

 • Tuomas Haanpää, Whitestone
 • Markku Leppälehto, Rakennusteollisuus
 • Laura Palmunen, Valmet Automotive
 • Liisa Leino, Leinovalu

Toimikausi 2019-2021  

 • Veijo Hyvönen, Turun Sanomat
 • Pekka Makkonen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Olli Manner, Elomatic Oy
 • Risto Siilos, Turun ylioppilaskyläsäätiö
 • Arto Valkama, Turun kaupunginteatteri

Toimikausi 2020-2022

 • Taina Tallbacka-Kitola, Nordea
 • Niina Nurmi, Pemamek
 • Jukka Vakula, Salon IoT-campus
 • Anna Mäkipää, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Jarkko Heinonen, Uusikaupunki

Vakiojäsenet                         

 • Niina Ratilainen, Turun ammattikorkeakoulu
 • Niko Aaltonen, Turun ammattikorkeakoulu
 • Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu