Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.10.2020
Valmistujaisjuhlat kevät 2016 yleisöä

Turun ammattikorkeakoulun organisaatio

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Turun ammattikorkeakoulun toiminta siirtyi vuoden 2014 alusta Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ylläpidettäväksi. Turun ammattikorkeakoulu Oy:n omistajia ovat Turun kaupunki (91 %), Salon kaupunki (6 %) ja Turun yliopisto (3 %). Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Niko Aaltonen

Turun ammattikorkeakoulun toimintaa johtaa rehtori-toimitusjohtaja.

Turun AMK:n johto

 • Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja
 • Juhani Soini, vararehtori
 • Sami Savolainen, palvelujohtaja
Turun AMK:n organisaatiokaavio 2018
Turun AMK:n organisaatio (Klikkaamalla kuvaa saat sen isommaksi.)

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

Yhtiökokous nimeää Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen. Hallituksen kokoonpanoa säätelee lisäksi ammattikorkeakoululaki. Hallituksen tehtävistä määrätään osakeyhtiö- ja ammattikorkeakoululakien lisäksi tarkemmin johtosäännössä. 

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus:

 • Hallituksen puheenjohtaja Niko Aaltonen (palvelupäällikkö, Turun kaupunki)
 • Hallituksen varapuheenjohtaja Niina Ratilainen (kaupunginvaltuutettu, Turun kaupunki) 
 • Hallituksen jäsen Tero Haapala (opiskelija, Turun AMK)
 • Hallituksen jäsen Mari Lahti (lehtori, Turun AMK) 
 • Hallituksen jäsen Jari Niemelä (apulaiskaupunginjohtaja, Salon kaupunki)
 • Hallituksen jäsen Heli Paasio (toiminnanjohtaja, Turun ensi- ja turvakoti ry.)
 • Hallituksen jäsen Mika Hannula (vararehtori, Turun yliopisto)
 • Hallituksen jäsen Marja Salenius-Ranki (Senior Vice President, Human Resources, Elomatic Oy) 
 • Hallituksen jäsen Pekka Sundman (johtaja, Turun kaupunki)

Hallituksen esittelijänä toimii rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila ja sihteerinä Sami Savolainen.

Turun AMK:n johtoryhmä

Ammattikorkeakoulun toimintojen yhteensovittamiseksi ja kehittämiseksi toimii johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat rehtori-toimitusjohtaja, vararehtori, palvelujohtaja ja koulutusjohtajat.

AMK:n johtoryhmän jäsenet

Turun AMK:n alueneuvottelukunta

Turun ammattikorkeakoulu on olemassa Varsinais-Suomen työelämän, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Yhtiön strategia on laadittu tämän tavoitteen saavuttamiseksi, ja yhtiön hallitus sekä toimitusjohtaja ohjaavat ammattikorkeakoulun kehittämistä sen mukaisesti.

Miten Turun AMK:n aluevaikuttavuus toteutuu?

Ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunta toimii aluevaikuttavuuden kehittämisessä hallitusta ja toimitusjohtajaa tukevana itsenäisenä elimenä. Sen keskeisenä roolina on säännöllisesti arvioida ammattikorkeakoulun tilannetta aluevaikuttavuuden kannalta ja tehdä arvioidensa perusteella ehdotuksia strategian ja sen toimeenpanon kehittämiseksi. Lisäksi alueneuvottelukunta voi esittää AMK:n hallitukselle itselleen muita tehtäviä, jotka edistävät ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuuden parantamista.

Alueneuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa yhdessä AMK:n hallituksen kanssa. Kokouksessa alueneuvottelukunta esittää näkemyksensä edellisen vuoden tulosten ja toiminnan suhteesta alueen kehitystarpeisiin ja antaa kehitysehdotuksia tulevan toiminnan suunnalle.

Kenestä voi tulla alueneuvottelukunnan jäsen?

Alueneuvottelukuntaan kutsutaan vuosittain viisi uutta jäsentä kolmevuotiskaudeksi. Jäseniksi kutsutaan henkilöitä, jotka täyttävät mahdollisimman hyvin seuraavat kriteerit:

1. Henkilöt tuntevat laajasti alueen kehitystilanteen ammattikorkeakoulun strategian määrittämillä osa-alueilla.

2. Henkilöt ovat päättävissä asemissa ammattikorkeakoulun strategiassa keskeiseksi määritellyillä aloilla yrityselämässä, julkisorganisaatioissa, poliittisessa toiminnassa tai järjestökentällä.

3. Henkilöt tuntevat hyvin ammattikorkeakoulun toimintaa esimerkiksi opintojen tai työtaustan kautta.

 

Alueneuvottelukunta, jäsenet                                                          

Toimikausi 2018-2020        

 • Tuomas Haanpää, Whitestone
 • Markku Leppälehto, Rakennusteollisuus
 • Laura Palmunen, Valmet Automotive
 • Liisa Leino, Leinovalu

Toimikausi 2019-2021  

 • Veijo Hyvönen, Turun Sanomat
 • Pekka Makkonen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Olli Manner, Elomatic Oy
 • Risto Siilos, Turun ylioppilaskyläsäätiö
 • Arto Valkama, Turun kaupunginteatteri

Toimikausi 2020-2022

 • Taina Tallbacka-Kitola, Nordea
 • Niina Nurmi, Pemamek
 • Jukka Vakula, Salo IoT Campus
 • Anna Mäkipää, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Jarkko Heinonen, Uusikaupunki

Vakiojäsenet                         

 • Niina Ratilainen, Turun ammattikorkeakoulu
 • Niko Aaltonen, Turun ammattikorkeakoulu
 • Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu

Sektorien neuvottelukunnat

Turun ammattikorkeakoulujen sektoreilla on useita koulutusohjelmakohtaisia neuvottelukuntia. Neuvottelukuntatyöllä ylläpidetään ammattikorkeakoulun ja työelämän jatkuvaa vuorovaikutusta.

Neuvottelukuntien tehtävänä on välittää työelämän näkemyksiä koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan suuntaamiseen sekä kehittämiseen alueellisesti.

Tekniikan ja liiketoiminnan neuvottelukunnat

Tekniikka ja liiketoiminta -sektorilla (Teli) toimii viisi neuvottelukuntaa, joissa kaikissa on henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien lisäksi useita edustajia työelämästä. 

Yksi neuvottelukuntien tehtävistä on luoda ja kehittää koulutusohjelmien yhteyksiä elinkeinoelämään. 

Neuvottelukuntien tehtävänä on lisäksi välittää työelämän näkemyksiä koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaamiseen ja kehittämiseen alueellisen kehittämisen kannalta sekä muutoinkin lisätä ammattikorkeakoulun ja työelämän vuorovaikutusta. 

Neuvottelukuntien toimikausi on 2019-2020.

 

ICT-neuvottelukunta 2019-2020

 • Markus Merne, CEO, Everon
 • Tomi Neulanen, Customer Happiness Officer, Sofokus
 • Pekka Qvist, Educational Games Manager, Neste Napcon Games
 • Pasi Porramo, Toimitusjohtaja, Ade
 • Jana Pullinen, Solution Consultant, Elisa
 • Timo Toivoniemi, Head of Connectivity, Brighthouse Intelligence
 • Tommi Ketola, Director New Applications, Teleste
 • Jukka Järvi-Laturi, Hallituksen puheenjohtaja, Mariachi
 • Teemu Tasanto ,CEO, ATR Soft
 • Arto Lehtokari, Liiketoimintajohtaja, 2M it
 • Aku Vuoti, R&D Manager, Mirion


Lisätietoja neuvottelukunnan toiminnasta:
Ari Putkonen

 

Kemianteollisuuden neuvottelukunta 2019-2020

 • Lita Norden, Vice President Process Industry & Pharma, Elomatic Oy
 • Lasse Poukka, HR Specialist, Neste Oy
 • Mika Alanko, Director, Quality Management & HSE, Bayer Oy
 • Leena Aalto, Quality Manager, Raisio Oy • Teija Paananen, Tuoteryhmäpäällikkö, Inspecta Oy
 • Sari Buss, HSE manager, Perkin Elmer/Wallac
 • Eva Backman, Liiketoiminta-analyytikko ja laatupäällikkö, Eurofins Scientific Finland Oy
 • Mika Tuomola, R&D Manager, HKScan
 • Miia Jylhä, tutkimus- ja kehitysvastaava, LSJH
 • Mika Manninen, Osastopäällikkö, Sweco
 • Lotta Lyytikäinen, Projektipäällikkö, Oy Turku Energia


Lisätietoja neuvottelukunnan toiminnasta:
Anne Norström

 

Rakennusteollisuuden neuvottelukunta 2019-2020

 • Kimmo Lang, asiamies, Talonrakennusteollisuus ry
 • Rami Valtonen, yksikön johtaja, A-Insinöörit Oy
 • Jyrki Meri, aluejohtaja, YIT Rakennus Oy
 • Jari-Pekka Tuominen, Vahanen Oy
 • Juuso Kallio, toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen kiinteistöliitto
 • Matti Vehviläinen, johtaja, Liikenne ja infrastruktuuri, ELY keskus
 • Pekka Anttila, teknillinen johtaja, Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy
 • Reima Ojala, tekninen johtaja, Naantalin kaupunki
 • Esa Leinonen, koulutus- ja tutkimuspäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
 • Vesa Turunen, koulutusvastaava, Turun ammattikorkeakoulu
 • Toni Saarinen, opiskelijaedustaja, Turun ammattikorkeakoulu

 

Liiketoiminta ja palvelut -neuvottelukunta 2019-2020

 • Jukka Laine, Turun alueen tuotantojohtaja, DBSchenker
 • Johanna Jalava, henkilöstöpäällikkö, Raisio-konserni
 • Antti Aali, teknisen palvelun päällikkö, Keskusautohalli
 • Ari Viitanen, COB, CarinaFour 
 • Riikka Arola, toimitusjohtaja, Sunborn Saga Oy & Sunborn Catering OY
 • Heli Virtala, Senior Manager, Teleste Oy
 • Susanna Väkiparta, HR Business Partner, IF
 • Jussi Jalonen, aluejohtaja, VehoTrucks OY
 • Juha Parkkonen, toimitusjohtaja, Turun Kaupunkiliikenne Oy

Taideakatemian neuvottelukunnat

Taideakatemia on taiteellisissa tuotannoissa tehnyt hedelmällistä yhteistyötä muiden taidealan toimijoiden kanssa, joista esimerkkeinä Turun ammattiteatterit, Turun filharmoninen orkesteri, Länsi-Suomen elokuvakomissio sekä taidemuseot ja -galleriat. Sidosryhmäyhteistyö on myös olennainen osa hanketoimintaa ja uusien työelämäyhteistyökumppanuuksien solmimista.

Neuvottelukuntien toimikausi on 2019-2020

 

Esittävät taiteet ja musiikki

 • Juha Järvinen, rehtori, Turun konservatorio
 • Antti Kulmala, sirkustaiteilija, SirkusUnioni
 • Katja Köngäs, rehtori, Länsi-uudenmaan Tanssi-opisto Hurja Piruetti
 • Sarika Lipasti, teatteritaiteen vastuuopettaja Salon kansalaisopisto
 • Venla Luoma, teatterinjohtaja, TEHDAS Teatteri
 • Helena Norokallio, projektikoordinaattori, Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas
 • Sami Rannila, freelance teatteriohjaaja ja dramaturgi
 • Arto Valkama, jotaja, Turun kaupunginteatteri
 • Juha-Pekka Vikman, konserttimestari, Turun filharmoninen orkesteri
 • Sanna Warsell, free lance -sirkustaiteilija

 

Kuvataide

 • Heini Aho, kuvataiteilija
 • Jan-Erik Andersson, kuvataiteilija, TaT
 • Taru Elfving, kuraattori, Helsinki International Artist Programme
 • Johanna Frigård, yliopistonlehtori, Turun yliopisto 
 • Silja Lehtonen, näyttelyamanuenssi, Aboa Vetus & Ars Nova
 • Ville Laaksonen, nykytaiteilija
 • Henri Terho, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus

 

Media-ala
Elokuva

 • Sami Haartemo, VFX Artist & Editor, James Post Oy
 • Jukka Helle, toimitusjohtaja ja vastaava tuottaja, Solar Films oy 
 • Elina Pohjola, Citizen Jane Productions Oy, APFI ry
 • Teija Raninen, elokuvakomissaari,  Länsi-Suomen elokuvakomissio
 • Liisa Vähäkylä, toimitusjohtaja, Finnanimation

 

Journalismi

 • Jani Lilja, Chief Happiness Officer, LM Someco
 • Antti Korhonen, suunnitteleva tuottaja, Yle Uutiset Turku
 • Riitta Monto, päätoimittaja Turun Sanomat Oy
 • Marja Piironen, viestintäpäällikkö, Cloetta
 • Juhani Wiio, viestinnän vaikuttaja, Wiio Osakeyhtiö
 • Teija Uitto, päätoimittaja, Vakka-Suomen Sanomat


Mainonta

 • Sam Hansen, toimitusjohtaja Lahtinen&Mantere&Saatchi&Saatchi
 • Kari Eilola, luova johtaja, Bob Helsinki
 • Sami Puutio, varatoimitusjohtaja, Nitro Group

Terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta

Terveys- ja hyvivointi -tulosalueella toimii yksi neuvottelukunta, jossa on henkilöstön ja opiskelijoiden lisäksi edustajia työelämästä.

Neuvottelukuntien toimikausi on 2019 - 2020.

Terveys ja hyvinvointi -neuvottelukunta


Työelämäjäsenet

 • Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja, TUAS Fellow
 • Päivi Hämäläinen, kuntoutuskeskuksen johtaja, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus
 • Tapio Häyhtiö, toimitusjohtaja, Oy Vasso Ab
 • Tuija Lehtikunnas, sairaalaylihoitaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Pirjo Parviainen, johtava hoitaja, Salon kaupunki
 • Ville Viitanen, toimitusjohtaja, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys
 • Minna Ylönen, ylihoitaja, Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala
 • Anna Karlsson, varhaiskasvatuspäällikkö, Salon kaupunki
 • Leena Salminen, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos
 • Päivi Rautava, LKT, ehkäisevän terveydenhuollon professori, Turun yliopisto
 • Janina Andersson, toiminnanjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
 • Maarit Vihiniemi, sairaanhoitaja, työnohjaaja, DeTok 
 • Tomi Kalpio, co-founder, 3DTech Oy 
 • Pekka Vallittu, professori, hammaslääketieteen laitoksen johtaja, Turun yliopisto
 • Outi Sillvan, palvelupäällikkö, Turun kaupunki, terveydenhoitoala
 • Sari Laakso, aluejohtaja, Attendo Suomi Oy
 • Anne-Maria Laajala, johtava työterveyshoitaja, Suomen Terveystalo Oy


Henkilökuntajäsenet Turun AMK

 • Anne Isotalo, koulutusjohtaja, Terveys ja hyvinvointi -sektori
 • Katariina Felixson, KT-päällikkö, Sosiaali- ja kasvatusalan osaamisala
 • Katja Heikkinen, KT-päällikkö, Master School -osaamisala
 • Ursula Hyrkkänen, KT-päällikkö, Kuntoutuksen, suun terveydenhoidon ja diagnostisten palveluiden osaamisala
 • Camilla Laaksonen, KT-päällikkö, Ensihoidon, terveydenhoidon ja kätilötyön osaamisala
 • Riitta-Liisa Lakanmaa, KT-päällikkö, Sairaanhoidon osaamisala
 • Tiina Aalto, täydennyskoulutuspäällikkö, Terhy-yhteiset -tiimi


Opiskelijajäsenet Turun AMK

 • Arja Jalonen, Master School (YAMK) 
 • Riina Kalliomäki, Sairaanhoidon osaamisala ja Ensihoidon, terveydenhoito- ja kätilötyön osaamisala
 • Sanna Yli-Rantala, Sosiaali- ja kasvatusalan osaamisala 
 • Tino Virtanen, Kuntoutuksen, suun terveydenhoidon ja diagnostisten palvelui-den osaamisala 
 •  

Lisätietoja neuvottelukunnan toiminnasta:
Anne Isotalo