Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.11.2021
Valmistujaisjuhlat kevät 2016 yleisöä

Turun ammattikorkeakoulun organisaatio

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Turun ammattikorkeakoulun toiminta siirtyi vuoden 2014 alusta Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ylläpidettäväksi. Turun ammattikorkeakoulu Oy:n omistajia ovat Turun kaupunki (91 %), Salon kaupunki (6 %) ja Turun yliopisto (3 %). Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Niko Aaltonen

Turun ammattikorkeakoulun toimintaa johtaa rehtori-toimitusjohtaja.

Turun AMK:n johto

 • Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja
 • Juhani Soini, vararehtori
 • Sami Savolainen, palvelujohtaja
 • Ulla-Maija Lakka, talousjohtaja
Turun AMK:n organisaatiokaavio 2018
Turun AMK:n organisaatio (Klikkaamalla kuvaa saat sen isommaksi.)

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

Yhtiökokous nimeää Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen. Hallituksen kokoonpanoa säätelee lisäksi ammattikorkeakoululaki. Hallituksen tehtävistä määrätään osakeyhtiö- ja ammattikorkeakoululakien lisäksi tarkemmin johtosäännössä. 

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus:

 • Hallituksen puheenjohtaja Niko Aaltonen (palvelupäällikkö, Turun kaupunki)
 • Hallituksen varapuheenjohtaja Niina Ratilainen (kaupunginvaltuutettu, Turun kaupunki) 
 • Hallituksen jäsen Pyry Lahtinen (opiskelija, Turun AMK)
 • Hallituksen jäsen Mari Lahti (yliopettaja, Turun AMK) 
 • Hallituksen jäsen Jari Niemelä (kaupunginlakimies, Salon kaupunki)
 • Hallituksen jäsen Maaret Laakso (aluepäällikkö, JHL)
 • Hallituksen jäsen Mika Hannula (vararehtori, Turun yliopisto)
 • Hallituksen jäsen Marja Salenius-Ranki (Senior Vice President, Human Resources, Elomatic Oy) 
 • Hallituksen jäsen Pekka Sundman (johtaja, Turun kaupunki)

Hallituksen esittelijänä toimii rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila ja sihteerinä Sami Savolainen.

Turun AMK:n johtoryhmä

Ammattikorkeakoulun toimintojen yhteensovittamiseksi ja kehittämiseksi toimii johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat rehtori-toimitusjohtaja, vararehtori, palvelujohtaja, talousjohtaja ja koulutusjohtajat.

AMK:n johtoryhmän jäsenet

Turun AMK:n alueneuvottelukunta

Turun ammattikorkeakoulu on olemassa Varsinais-Suomen työelämän, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Yhtiön strategia on laadittu tämän tavoitteen saavuttamiseksi, ja yhtiön hallitus sekä toimitusjohtaja ohjaavat ammattikorkeakoulun kehittämistä sen mukaisesti.

Miten Turun AMK:n aluevaikuttavuus toteutuu?

Ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunta toimii aluevaikuttavuuden kehittämisessä hallitusta ja toimitusjohtajaa tukevana itsenäisenä elimenä. Sen keskeisenä roolina on säännöllisesti arvioida ammattikorkeakoulun tilannetta aluevaikuttavuuden kannalta ja tehdä arvioidensa perusteella ehdotuksia strategian ja sen toimeenpanon kehittämiseksi. Lisäksi alueneuvottelukunta voi esittää AMK:n hallitukselle itselleen muita tehtäviä, jotka edistävät ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuuden parantamista.

Alueneuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa yhdessä AMK:n hallituksen kanssa. Kokouksessa alueneuvottelukunta esittää näkemyksensä edellisen vuoden tulosten ja toiminnan suhteesta alueen kehitystarpeisiin ja antaa kehitysehdotuksia tulevan toiminnan suunnalle.

Kenestä voi tulla alueneuvottelukunnan jäsen?

Alueneuvottelukuntaan kutsutaan vuosittain viisi uutta jäsentä kolmevuotiskaudeksi. Jäseniksi kutsutaan henkilöitä, jotka täyttävät mahdollisimman hyvin seuraavat kriteerit:

1. Henkilöt tuntevat laajasti alueen kehitystilanteen ammattikorkeakoulun strategian määrittämillä osa-alueilla.

2. Henkilöt ovat päättävissä asemissa ammattikorkeakoulun strategiassa keskeiseksi määritellyillä aloilla yrityselämässä, julkisorganisaatioissa, poliittisessa toiminnassa tai järjestökentällä.

3. Henkilöt tuntevat hyvin ammattikorkeakoulun toimintaa esimerkiksi opintojen tai työtaustan kautta.

 

Alueneuvottelukunta, jäsenet                                                          

Toimikausi 2019-2021  

 • Veijo Hyvönen, Turun Sanomat
 • Pekka Makkonen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Olli Manner, Elomatic Oy
 • Risto Siilos, Turun ylioppilaskyläsäätiö
 • Arto Valkama, Turun kaupunginteatteri

Toimikausi 2020-2022

 • Taina Tallbacka-Kitola, Nordea
 • Niina Nurmi, Pemamek
 • Jukka Vakula, Salo IoT Campus
 • Anna Mäkipää, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Jarkko Heinonen, Uusikaupunki

Toimikausi 2021-2023

 • Suvi Innilä, Naantalin musiikkijuhlat
 • Jyrki Meri, YIT
 • Jyrki Moilanen, YritysSalo
 • Tapani Mylly, Meyer turku
 • Veli-Matti Viitanen, Lounea

Vakiojäsenet                         

 • Niina Ratilainen, Turun ammattikorkeakoulu
 • Niko Aaltonen, Turun ammattikorkeakoulu
 • Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu

Sektorien neuvottelukunnat

Turun ammattikorkeakoulujen sektoreilla on useita koulutusohjelmakohtaisia neuvottelukuntia. Neuvottelukuntatyöllä ylläpidetään ammattikorkeakoulun ja työelämän jatkuvaa vuorovaikutusta.

Neuvottelukuntien tehtävänä on välittää työelämän näkemyksiä koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan suuntaamiseen sekä kehittämiseen alueellisesti.

Tekniikan ja liiketoiminnan neuvottelukunnat

Tekniikka ja liiketoiminta -sektorilla (Teli) toimii viisi neuvottelukuntaa, joissa kaikissa on henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien lisäksi useita edustajia työelämästä. 

Yksi neuvottelukuntien tehtävistä on luoda ja kehittää koulutusohjelmien yhteyksiä elinkeinoelämään. 

Neuvottelukuntien tehtävänä on lisäksi välittää työelämän näkemyksiä koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaamiseen ja kehittämiseen alueellisen kehittämisen kannalta sekä muutoinkin lisätä ammattikorkeakoulun ja työelämän vuorovaikutusta. 

Logistiikka, auto ja tuotantotalous – neuvottelukunta 2021-2022

 • Ari Viitanen, President, CarinaFour Oy
 • Jussi Valtonen, logistiikkapäällikkö, KiiltoClean Oy, Turku
 • Antti Aali, teknisen palvelun päällikkö, Keskusautohalli Oy
 • Jussi Jalonen, aluehuoltojohtaja, Veho Oy
 • Heli Virtala, Director Sales & Operations Planning, TELESTE Corpo-ration
 • Tuomo Tunturi, yhteyspäällikkö, Matkahuolto Oy
 • Nina Stenström-Iivarinen, hankintapäällikkö, Raisio-konserni
 • Jukka Laine, Head of Branch Turku, DB Schenker in Finland
 • Lasse Lehtonen, Director, ICT Finland Valmet-Automotive Oy
 • Juha Parkkonen, toimitusjohtaja, Turun Kaupunkiliikenne Oy
 • Janne Lehti, Aluepäällikkö, Kesko Oyj, Kesko logistiikka
 • Jukka Suvanto, Head of Department, Hull Outfitting Meyer Turku Oy
 • Tero Siitonen, toimitusjohtaja, Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry

 

ICT-neuvottelukunta 2021-2022

 • Everon: Markus Merne, CEO
 • Atrsoft: Mirva Piippo, Director of Operational Development
 • Mariachi: Pasi Hatakka, Toimitusjohtaja
 • Napcon: Pekka Qvist, Manager, UI and Usability Engineering
 • Brighthouse Intelligence: Markku Sahlström, Managing Director
 • Ade: Pasi Porramo, CEO
 • Teleste: Tommi Ketola, Director, New Applications, Research & De-velopment
 • Elisa: Jana Pullinen, Solution Consultant
 • Sofokus: Milla Heikkilä
 • 2m-it: Arto Lehtokari, Liiketoimintajohtaja, Ratkaisupalvelut
 • Mirion: Aku Vuoti, R&D Manager
 • Visma Financial Solutions: Saku Vina, IT Director

Lisätietoja neuvottelukunnan toiminnasta:

Tero Reunanen

 

Kemianteollisuuden neuvottelukunta 2021-2022

 • Lita Norden, Vice President Process Industry & Pharma, Elomatic Oy
 • Lasse Poukka, HR Specialist, Neste Oy
 • Mika Alanko, Director, Quality Management & HSE, Bayer Oy
 • Eva Backman, Yksikön päällikkö/elintarvikemikrobiologia, Eurofins Scientific Finland Oy
 • Miia Jylhä, tutkimus- ja kehitysvastaava, LSJH
 • Lotta Lyytikäinen, Projektipäällikkö, Oy Turku Energia
 • Mika Tuomola, Director, Research & Development, Honkajoki
 • Iina Condo, Manager HSE, PerkinElmer Oy
 • Nina Aarras, Kiertotalouden erityisasiantuntija, Sweco AB
 • Miikka Frantti, Design and Project Engineer, Solar Finland Oy


Lisätietoja neuvottelukunnan toiminnasta:
Anne Norström

Myynnin neuvottelukunta kaudelle 2020-2021

 • Arto Kallio, Co-Founder and Business Director, Brang Oy 
 • Eeva Virtanen, Recruiting Coordinator,  Trainers House Oyj
 • Eetu Tanninen, Project Manager, Evondos Oy 
 • Henri Huopalahti, Area Director & Senior Consultant, MPS Enterproses Ltd
 • Sari Täckman, Senior Manager, Greenstep Oy 
 • Outi Kalske, Director of Public Procurement and Healthcare Logistics, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Nina Stenström-Iivarinen, Procurement Manager, Raisio Oyj
 • Anna Malmilehto, Account Director, Vincit Oy
 • Jaana Kallio-Gerlander, Head of Education and Research, Turun ammattikorkeakoulu
 • Sanna Vauranoja, Lecturer, Turun ammattikorkeakoulu
   

 

Rakennusteollisuuden neuvottelukunta 2021-2022

 • Kimmo Lang, asiamies, Talonrakennusteollisuus ry
 • Rami Valtonen, yksikön johtaja, A-Insinöörit Oy
 • Jyrki Meri, aluejohtaja, YIT Suomi Oy
 • Jari-Pekka Tuominen, RTC Vahanen Turku Oy, Turun RIA ry
 • Juuso Kallio, toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry
 • Tuovi Päiviö, Uudenmaan ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuurivas-tuualueen johtaja
 • Jukka Annevirta, toiminnanjohtaja INFRA ry, Länsi-Suomen piiriyh-distys
 • Pekka Anttila, tekninen johtaja, Lainio & Laivoranta, Rakennusmesta-rit ja -insinöörit AMK RKL
 • Markku Aro, Rakennustarkastaja, Naantalin kaupunki, TART puheenjohtaja
 • Eetu Mikkola, opiskelijaedustaja, Turun Ammattikorkeakoulu
 • Esa Leinonen, kt-päällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
 • Vesa Turunen, kt-vastaava, Turun ammattikorkeakoulu

 

 

Taideakatemian neuvottelukunnat

Taideakatemia on taiteellisissa tuotannoissa tehnyt hedelmällistä yhteistyötä muiden taidealan toimijoiden kanssa, joista esimerkkeinä Turun ammattiteatterit, Turun filharmoninen orkesteri, Länsi-Suomen elokuvakomissio sekä taidemuseot ja -galleriat. Sidosryhmäyhteistyö on myös olennainen osa hanketoimintaa ja uusien työelämäyhteistyökumppanuuksien solmimista.

Neuvottelukuntien toimikausi on 2019-2020

 

Esittävät taiteet ja musiikki

 • Juha Järvinen, rehtori, Turun konservatorio
 • Antti Kulmala, sirkustaiteilija, SirkusUnioni
 • Katja Köngäs, rehtori, Länsi-uudenmaan Tanssi-opisto Hurja Piruetti
 • Sarika Lipasti, teatteritaiteen vastuuopettaja Salon kansalaisopisto
 • Venla Luoma, teatterinjohtaja, TEHDAS Teatteri
 • Helena Norokallio, projektikoordinaattori, Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas
 • Sami Rannila, freelance teatteriohjaaja ja dramaturgi
 • Arto Valkama, jotaja, Turun kaupunginteatteri
 • Juha-Pekka Vikman, konserttimestari, Turun filharmoninen orkesteri
 • Sanna Warsell, free lance -sirkustaiteilija

 

Kuvataide

 • Heini Aho, kuvataiteilija
 • Jan-Erik Andersson, kuvataiteilija, TaT
 • Taru Elfving, kuraattori, Helsinki International Artist Programme
 • Johanna Frigård, yliopistonlehtori, Turun yliopisto 
 • Silja Lehtonen, näyttelyamanuenssi, Aboa Vetus & Ars Nova
 • Ville Laaksonen, nykytaiteilija
 • Henri Terho, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus

 

Media-ala
Elokuva

 • Sami Haartemo, VFX Artist & Editor, James Post Oy
 • Jukka Helle, toimitusjohtaja ja vastaava tuottaja, Solar Films oy 
 • Elina Pohjola, Citizen Jane Productions Oy, APFI ry
 • Teija Raninen, elokuvakomissaari,  Länsi-Suomen elokuvakomissio
 • Liisa Vähäkylä, toimitusjohtaja, Finnanimation

 

Journalismi

 • Jani Lilja, Chief Happiness Officer, LM Someco
 • Antti Korhonen, suunnitteleva tuottaja, Yle Uutiset Turku
 • Riitta Monto, päätoimittaja Turun Sanomat Oy
 • Marja Piironen, viestintäpäällikkö, Cloetta
 • Juhani Wiio, viestinnän vaikuttaja, Wiio Osakeyhtiö
 • Teija Uitto, päätoimittaja, Vakka-Suomen Sanomat


Mainonta

 • Sam Hansen, toimitusjohtaja Lahtinen&Mantere&Saatchi&Saatchi
 • Kari Eilola, luova johtaja, Bob Helsinki
 • Sami Puutio, varatoimitusjohtaja, Nitro Group

Terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta

Terveys- ja hyvinvointi sektorilla toimii yksi neuvottelukunta, jossa on henkilöstön ja opiskelijoiden lisäksi edustajia työelämästä.

Neuvottelukuntien toimikausi on 2019 - 2020.

Terveys ja hyvinvointi -neuvottelukunta


Työelämäjäsenet

 • Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja, TUAS Fellow
 • Päivi Hämäläinen, kuntoutuskeskuksen johtaja, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus
 • Tapio Häyhtiö, toimitusjohtaja, Oy Vasso Ab
 • Tomi Kalpio, CEO and Co-Founder at Brinter Ltd and 3DTech Ltd 3DTech Oy
 • Anna Karlsson, varhaiskasvatuspäällikkö, Salon kaupunki
 • Anne-Maria Laajala, johtava työterveyshoitaja, Suomen Terveystalo Oy
 • Sari Laakso, aluejohtaja, Attendo Suomi Oy
 • Tuija Lehtikunnas, sairaalaylihoitaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Pirjo Parviainen, johtava hoitaja, Salon kaupunki
 • Teemu Purojärvi, resurssipäällikkö, Mehiläinen Oy
 • Päivi Rautava, LKT, ehkäisevän terveydenhuollon professori, Turun yliopisto
 • Leena Salminen, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos
 • Outi Sillvan, palvelupäällikkö, Turun kaupunki, terveydenhoitoala 
 • Pekka Vallittu, professori, hammaslääketieteen laitoksen johtaja, Turun yliopisto
 • Maarit Vihiniemi, sairaanhoitaja, työnohjaaja, DeTok
 • Ville Viitanen, toimitusjohtaja, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys
 • Minna Ylönen, ylihoitaja, Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala


Henkilökuntajäsenet Turun AMK

 • Anne Isotalo, koulutusjohtaja, Terveys ja hyvinvointi -sektori
 • Virpi Fagerström, KT-päällikkö, Kuntoutuksen, suun terveydenhoidon ja diagnostisten palveluiden osaamisala
 • Katariina Felixson, KT-päällikkö, Sosiaali- ja kasvatusalan osaamisala
 • Katja Heikkinen, KT-päällikkö, Master School -osaamisala
 • Camilla Laaksonen, KT-päällikkö, Ensihoidon, terveydenhoidon ja kätilötyön osaamisala
 • Riitta-Liisa Lakanmaa, KT-päällikkö, Sairaanhoidon osaamisala
 • Tiina Aalto, täydennyskoulutuspäällikkö, yhteiset toiminnot, Terveys- ja hyvinvointi -sektori


Opiskelijajäsenet Turun AMK

 • Sari Honkavaara, Master School (YAMK)
 • Miia Lahti, Sairaanhoidon osaamisala
 • Elina Oja, Ensihoidon, terveydenhoidon ja kätilötyön osaamisala
 • Riina Suomi, Kuntoutuksen, suun terveydenhoidon ja diagnostisten palveluiden osaamisala
 • Adalein Valkonen, Sosiaali- ja kasvatusalan osaamisala

Lisätietoja neuvottelukunnan toiminnasta:
Anne Isotalo