Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.1.2023
ÄLYSTI – Älylasit terveysalan koulutuksen sekä perusterveydenhuollon osaamisen jakamisen ja kehittämisen tukena

ÄLYSTI – Älylasit terveysalan koulutuksen sekä perusterveydenhuollon osaamisen jakamisen ja kehittämisen tukena

Tässä hankkeessa edistetään digitaalisten ratkaisujen käyttöä perehdytyksessä ja oman osaamisen kehittämisessä ja samalla parannetaan hoitotyön laatua, hoitajien työssäjaksamista ja työhyvinvointia. 

Työntekijöiden osaamista edistetään hankkeessa luotavilla perehdytyspaketeilla, jotka sisältävät tekijän näkökulmasta älylaseilla kuvattuja videoita aidoista hoitotilanteista. Hankkeessa lisätään hoitotyön ammattilaisten tietämystä digitaalisten menetelmien käytöstä perehdyttämisessä ja osaamisen kehittämisessä. Tämä toteutetaan kouluttamalla terveydenhuollon organisaatioiden henkilökuntaa lisättyä todellisuutta hyödyntävien menetelmien käyttöön.

Hankkeen tavoitteena on työelämän kehittämisen lisäksi kehittää digitaalisia menetelmiä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden kliinisten taitojen opetukseen ja itsenäiseen harjoitteluun. Covid-19-pandemia osoitti, että perinteisillä etäopetusmenetelmillä ei pystytty opettamaan kliinisiä taitoja menestyksekkäästi. Tavoite saavutetaan hankkeessa luotavilla virtuaalisilla opintokokonaisuuksilla, jotka sisältävät tekijän näkökulmasta älylaseilla kuvattuja videoita aidoista hoitotilanteista. 

Rajoitukset, sairastumiset ja karanteenit aiheuttivat myös sen, että paljon kliinisten taitojen harjoittelua vaativissa opinnoissa on vaikea edetä, jos harjoittelutunnit ja fyysinen läsnäolo eivät ole mahdollisia. Pandemian päätyttyäkin moninaiset syyt estävät opiskelijoiden osallistumista harjoittelutunneille, joten ongelma opintojen etenemisen suhteen ei siten ole väistymässä. 

Hankkeen tavoitteena on lisätä joustavuutta opiskelijoiden mahdollisuuteen harjoitella kliinisiä taitoja ja edistää opintojaan kehittämällä vaihtoehtoisia, digitaalisuutta hyödyntäviä sekä ajasta ja paikasta riippumattomia menetelmiä.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat kuudesta työpaketista:
TP1: Hankkeen hallinto ja viestintä
TP2: Älylaseilla kuvattavien videoiden ja perehdytyspakettien tekeminen ja käyttöönotto
TP3: Virtuaaliset ohjeiden rakentaminen Microsoft HoloLens 2 -älylaseille ja ohjeiden käyttöönotto
TP4: Digitaalisten menetelmien koulutus terveydenhuollon hoitotyöntekijöille ja terveysalan opiskelijoille ja opettajille
TP5: 1 opintopisteen laajuisten opintokokonaisuuksien (MOOC, Massive Open Online Courses) tekeminen
TP6: Hankkeen arviointi

FI_Co-fundedbytheEU_RGB_POS (002).png