Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.7.2020
Circwaste – Kohti kiertotaloutta

Circwaste – Kohti kiertotaloutta

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta on 7-vuotinen EU Life IP -ohjelmasta pääosan rahoituksestaan saava hanke, joka koostuu 19 osahankkeesta. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hankekokonaisuudella haetaan ratkaisuja yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden, teollisuuden sivuvirtojen, rakennusjätteiden, ylijäämäruoan ja maa-ainesten tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Turun ammattikorkeakoulu on mukana seuraavissa osahankkeissa:

C2 Kiertotalouden palvelukeskus

Turun ammattikorkeakoulu on mukana seuraavissa Resurssitehokkuuden tukipalvelut-työpakettien toteuttamisessa:

Julkisten hankintojen tukipalvelu

Työpaketissa edistetään resurssitehokkaita julkisia hankintoja. Kiertotalouden palvelukeskus palvelee kansallisesti sekä julkisia että yksityisiä toimijoita, avustaen etenkin siinä, miten kiertotalouden tavoitteita ja kriteerejä voidaan hyödyntää julkisissa hankinnoissa. Julkisten hankintojen tukipalvelut viestii hyvistä kiertotalouden hankinnoista sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Tukipalvelu kiertotalouden rahoitusmahdollisuuksien tunnistamiseen

Kiertotalouden palvelukeskus haluaa viestiä kiertotaloustoimijoille käynnissä olevista rahoitusmahdollisuuksista. Tukipalveluissa kerätään yhteen rahoitushakuja ja informoidaan näistä toimijoille.

Teollisten symbioosien tukipalvelut

Kiertotalouden palvelukeskus seuraa kansallisen jäte- ja sivuvirtojen tietoalustan Materiaalitorin kehittymistä ja pilotoi alustaa. Lisäksi pohditaan uusia menetelmiä teollisten symbioosien synnyttämiseksi.

Alueelliset koulutuspalvelut työkalujen käyttöön

Turun ammattikorkeakoulu järjestää koulutusta Kiertotalouden palvelukeskuksen valmistamien työkalujen käyttöönotosta. Koulutukset voivat olla tapahtumia, webinaareja, podcasteja tai julkaisuja, tarpeen mukaan.

Kiertotalouden alueellisten ja kunnallisten tiekarttojen laadinnan fasilitointi

Edelläkävijäkunnissa tehtyjen alueellisten kiertotalouden tiekarttojen päivitys on nyt ajankohtaista. Turun ammattikorkeakoulu osallistuu päivitystyöhön fasilitoimalla tiekarttatyöpajoja alueiden toiveiden ja tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä: Annika Holmbom

A3 Uusia tilakoon biokaasulaitoksia

Turun AMK:n osahankkeen tavoitteena on tukea tilakokoluokan biokaasulaitosten toteutumista alueelle. Hankkeessa kartoitetaan biokaasun tuotannolle suotuisimpia alueita ja toimijoita. Maanviljelijöille järjestetään koulutustilaisuuksia ja kiinnostuneille tarjotaan myös mahdollisuus testata siirrettävissä pilottilaitoksissa biokaasun tuotantoa. Lisäksi uusille biokaasuhankkeille tehdään toteutettavuustutkimuksia.

Osahankkeen toimenpiteitä ovat:
-    sidosryhmien osallistaminen
-    koulutus ja yksilöllinen tuki
-    syötteiden käytännön koeajot
-    toteutettavuusanalyysit
-    tiedotus.

Osahanke A3 päättyi 31.12.2020.

Ota yhteyttä: Pekka Alho

LIFE