Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
Circwaste – Kohti kiertotaloutta

Circwaste – Kohti kiertotaloutta

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta on 7-vuotinen EU Life IP -ohjelmasta pääosan rahoituksestaan saava hanke, joka koostuu 19 osahankkeesta. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hankekokonaisuudella haetaan ratkaisuja yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden, teollisuuden sivuvirtojen, rakennusjätteiden, ylijäämäruoan ja maa-ainesten tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Turun ammattikorkeakoulu on mukana seuraavissa osahankkeissa:

C2 Kiertotalouden palvelukeskus

Turun ammattikorkeakoulu on mukana seuraavissa Resurssitehokkuuden tukipalvelut-työpakettien toteuttamisessa:

Julkisten hankintojen tukipalvelu

Työpaketissa edistetään resurssitehokkaita julkisia hankintoja. Kiertotalouden palvelukeskus palvelee kansallisesti sekä julkisia että yksityisiä toimijoita, avustaen etenkin siinä, miten kiertotalouden tavoitteita ja kriteerejä voidaan hyödyntää julkisissa hankinnoissa. Julkisten hankintojen tukipalvelut viestii hyvistä kiertotalouden hankinnoista sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Tukipalvelu kiertotalouden rahoitusmahdollisuuksien tunnistamiseen

Kiertotalouden palvelukeskus haluaa viestiä kiertotaloustoimijoille käynnissä olevista rahoitusmahdollisuuksista. Tukipalveluissa kerätään yhteen rahoitushakuja ja informoidaan näistä toimijoille.

Teollisten symbioosien tukipalvelut

Kiertotalouden palvelukeskus seuraa kansallisen jäte- ja sivuvirtojen tietoalustan Materiaalitorin kehittymistä ja pilotoi alustaa. Lisäksi pohditaan uusia menetelmiä teollisten symbioosien synnyttämiseksi.

Alueelliset koulutuspalvelut työkalujen käyttöön

Turun ammattikorkeakoulu järjestää koulutusta Kiertotalouden palvelukeskuksen valmistamien työkalujen käyttöönotosta. Koulutukset voivat olla tapahtumia, webinaareja, podcasteja tai julkaisuja, tarpeen mukaan.

Kiertotalouskoulutustietojen keruu

Osana palvelukeskusta keräämme Koulutusta kiertotalouteen -sivustolle  tietoa Suomessa järjestettävästä kiertotalouskoulutuksesta. Tiedon pohjalta muodostetaan yksi Circwastessa kehitetty kiertotalouden sosiaalinen indikaattori.

Kiertotalouden alueellisten ja kunnallisten tiekarttojen laadinnan fasilitointi

Edelläkävijäkunnissa tehtyjen alueellisten kiertotalouden tiekarttojen päivitys on nyt ajankohtaista. Turun ammattikorkeakoulu osallistuu päivitystyöhön fasilitoimalla tiekarttatyöpajoja alueiden toiveiden ja tarpeen mukaan.

C2.7 Käytetyn tekstiilikuidun edistäminen julkisten hankintojen kautta.

Jos julkiset hankkijat lisäävät käytetyn tekstiilikuidun vaatimuksen hankintakriteereihinsä, olisi sillä suuri vaikutus tuottajiin ja markkinoihin. Me toimimme fasilitaattorina keskustelun avaamiseen ja vahvistamiseen julkisten hankkijoiden ja markkinoiden välillä sekä osallistamme tekstiilin kierrätyksen ekosysteemin kuuluvat yritykset.

C2.8 KIELO – Kierrätyslogiikka

KIELO on älypuhelimella toimiva sovellus, joka auttaa kuluttajia lajittelemaan oikein. KIELOa kehitetään osana Circwaste-hanketta ja testataan yhteistyössä LSJHn kanssa.

C2.9 Taiteen hiilijalanjäljen kartoitus

Teemme työkalun, jonka avulla taiteen tekijät voivat laskea tuotoksensa hiilijalanjäljen sekä miettiä materiaalivalintojaan ympäristön kannalta. Aikaisemmin kehitettyyn hiilipäiväkirjaan tehdään työkalu, joka nostaa esiin materiaalivalinnan tärkeyden.

Ota yhteyttä: Annika Holmbom

A3 Uusia tilakoon biokaasulaitoksia

Turun AMK:n osahankkeen tavoitteena on tukea tilakokoluokan biokaasulaitosten toteutumista alueelle. Hankkeessa kartoitetaan biokaasun tuotannolle suotuisimpia alueita ja toimijoita. Maanviljelijöille järjestetään koulutustilaisuuksia ja kiinnostuneille tarjotaan myös mahdollisuus testata siirrettävissä pilottilaitoksissa biokaasun tuotantoa. Lisäksi uusille biokaasuhankkeille tehdään toteutettavuustutkimuksia.

Osahankkeen toimenpiteitä ovat:
-    sidosryhmien osallistaminen
-    koulutus ja yksilöllinen tuki
-    syötteiden käytännön koeajot
-    toteutettavuusanalyysit
-    tiedotus.

Osahanke A3 päättyi 31.12.2020.

Ota yhteyttä: Pekka Alho

LIFE