Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
The eMedication Passport – cultural adaptation of learning tool for ensuring the development of medication competence of graduate nurses (eMED-PASS)

The eMedication Passport – cultural adaptation of learning tool for ensuring the development of medication competence of graduate nurses (eMED-PASS)

Sairaanhoitajaopiskelijan lääkehoidon osaamisen kehittymistä tukevan työkalun kulttuurinen adaptaatio (eMED-PASS)

Lääkehoitopassi on yksi keino laatia laatustandardi ja -vaatimukset lääkehoidon osaamisesta hoidon turvallisuutta edistävällä tavalla. Työkalun käyttäminen tukee opetussuunnitelmien kehittämistä tunnistaen olemassa olevat osaamisen ja opetuksen haasteet. Turun ammattikorkeakoulu on kehittänyt Suomessa kansallisesti käytössä jo vuodesta 2010 olleen läkehoitopassin ja sen sähköisen version kansallisessa korkeakoulujen välisessä yhteistyössä. Tässä hankkeessa lääkehoitopassista tullaan kehittämään Baltian maihin omat kulttuurisesti adaptoidut versiot ja implementoimaan ne käytäntöön.

Hankkeen tavoitteena on

  1. edistää hoitotyön koulutuksen laatua ja relevanssia Euroopan alueella ja

  2. edistää potilas- ja lääkitysturvallisuutta osallistuvissa maissa kehittämällä sairaanhoitajien peruskoulutusta potilasturvallisuuden kannalta keskeisellä alueella.

Hankkeen tarkoituksena on

  1. laatia, ja ottaa käyttöön kultturisesti adaptoitu eLääkehoitopassi sairaanhoitajaopiskelijan lääkehoidon osaamisen kehittymisen varmistamiseksi Baltian maissa,

  2. laatia oppimisen työkalun kulttuurisen adaptaation malli ja

  3. laatia malli lääkehoidon osaamisen kehittymistä tukevan oppimisen työkalun implementointiin maissa, joissa koulutusta ohjaa Euroopan Unionin säädökset.