Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024

EntreFox

EntreFox-hanke tukee +55 kansalaisten, erityisesti yrittäjien ja työssäolevien yrittäjäaikeita omaavien, aktiivista ikääntymistä ja elinikäistä oppimista. Yrittäjinä toimivat henkilöt eläköityvät keskimäärin myöhemmin kuin palkkatyössä olevat ikätoverinsa, joten yrittäjien aktiiviseen ikääntymiseen ja +55 ikäluokan yrittäjäaikeisiin on järkevää kiinnittää huomiota myös kansantalouden näkökulmasta. Lisäksi yli 55-vuotiailla henkilöillä on inhimillistä pääomaa kuten mittavaa kokemusta, harjaantuneet sosiaaliset taidot ja laajat verkostot, jotka uhkaavat jäädä yhteiskunnan näkökulmasta hyödyntämättä, jos he jäävät työelämän ulkopuolelle. Euroopan tasolla on kiinnitetty huomiota siihen, että yli 55-vuotiaiden, erityisesti naisten, innostusta yrittäjyyteen olisi hyvä lisätä (Euroopan komission ja OECD:n 2012 julkaisema Policy Brief on Senior Entrepreneurship).

EntreFox-hanke edistää yli 55-vuotiaiden yrittäjyyttä kansallisesti ja hankkeessa toteutettavan kansainvälisen yhteistyön kautta myös kansainvälisesti. Yrittäjien tuottavuutta ja hyvinvointia vahvistetaan elinikäisen oppimisen ja aktiivisen ikääntymisen vipuvarsia hyödyntäen. Yritysten tuottavuus ja kilpailukyky vahvistuvat yrittäjien digitaalista ja yrittäjyysosaamista kehittämällä sekä yrittäjien hyvinvointia ja terveyttä edistämällä. Toimenpiteet kohdistetaan hankkeen aikana erityisesti Varsinais-Suomeen ja Uudellemaalle, mutta pitkän aikavälin vaikutukset näkyvät koko Suomessa.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Edistää +55–vuotiaiden yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien hyvinvointia ja terveyttä
2. Vahvistaa yli 55-vuotiaiden yrittäjyyden edellyttämää osaamista ja kokeilukulttuuria
3. Toteuttaa Yrittäjyyden polkuja -alusta +55 yrittäjien osaamisen tunnistamiseksi ja kehittämistarpeiden arviointia varten
4. Tiivistää kansainvälistä yhteistyötä Ruotsin, Latvian ja Liettuan kanssa

Hankkeen tavoitteet saavutetaan viidellä toimenpiteellä:

1. Yrittäjän aktiivisen ikääntymisen tukemisella, jossa keskitytään aktiivisen ja osaavan yrittäjyyden tukemiseen yrityksen alkutaipaleella sekä ikääntyvän yrittäjän terveyden ylläpitämiseen.
2. Elinikäisen oppimisen tuella ja digiosaamisen kehittämisellä, jossa keskitytään digitalisaation ja tietotyön prosessien tukemiseen elinikäisessä oppimisessa sekä ulkomaalaistaustaisten +55 –vuotiaisen yrittäjyyden edistämiseen.
3. Kansainvälisellä yhteistyöllä, jossa keskitytään yhteistyön tiivistämiseen ja joukkovoiman hyödyntämiseen käytänteiden testauksessa ja tulosten levittämisessä.
4. Arvioimalla toimenpiteiden vaikutukset kohdeyrityksissä, sekä rakentamalla tuloksista Yrittäjyyden polkuja –alusta.
5. Varmistamalla tehokkaalla projektikoordinoinnilla toimenpiteiden vaikuttavuus, ja viestimällä aktiivisesti koko hankkeen ajan tavoitteista, tapahtumista ja tuloksista hyödyntäen monialaisesti eri kanavia.