Sivu päivitetty 29.10.2018

Hyvä, parempi, tuottava!

Yritysten työntekijöihin kohdistuu nykypäivänä paljon muutospaineita. Osaamista pitäisi jatkuvasti päivittää, työn rytmi ja ajankäyttö on vaihtelevaa ja työntekijöiltä edellytetään enemmän joustavuutta ja mukautumiskykyä kuin ennen. Erityisesti eläkeikää lähestyvät työntekijät saattavat kokea jatkuvan muutospaineen työssään haastavaksi.

Työpäivän aikana yrittäjän on usein vaikea löytää aikaa keskittyäkseen tukemaan työntekijöiden voimavaroja ja miettiäkseen työn uudelleenmuotoilua, vaikka tarve muutokseen olisi huomattu. Ikääntyvä henkilöstö tarvitsee tuekseen muitakin palveluita kuin aiemmat työn fyysiseen ympäristöön huomiota kiinnittävät toimet. Olisiko työurien pidentäminen ja hiljaisen tiedon siirtäminen sinun yrityksessäsi keino parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä? 

Hyvä, parempi, tuottava! tuo työhyvinvoinnin mittaus- ja parannustyökalut yrityksenne ulottuville. Tarjoamme yrityksenne yli 55-vuotiaille työntekijöille henkilökohtaisen hyvinvointikartoituksen, joka sisältää sopimuksen mukaan:

  • Haastattelun
  • Sykevälianalyysin sekä muita mahdollisia mittauksia

Keskimäärin osallistuminen hyvinvointikartoitukseen vie yhdeltä työntekijältä 2 tuntia.

Hyvinvointimittausten tuloksia hyödyntäen parannamme yhteistyössä yrityksenne kykyä uudistua ja kehittyä. Haluamme luoda yrityskohtaisia työkaari- ja ikäjohtamismallien mukaisia ratkaisuja yksityisenne työntekijöiden työurien pidentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Tarjoamme sopimuksen mukaan:

  • Valmennusta työntekijän psyykkisten voimavarojen vahvistamiseen
  • Työkaluja työn ja arjen yhteensovittamiseen
  • Työnohjausta organisaation ja työtapojen muutokseen.

Hyvä, parempi, tuottava! -projekti toimii Varsinais-Suomen alueella ja on saanut toimintaansa ESR-rahoitusta. Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston Brahea-keskus ja Åbo Akademi .