Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.5.2024
Hyvä, parempi, tuottava!

Hyvä, parempi, tuottava!

Hyvä, parempi, tuottava! -projektissa autetaan varsinaissuomalaisia yrityksiä parantamaan työntekijöiden hyvinvointia ja sitä kautta yrityksen tuottavuutta. Erityisesti eläkeikää lähestyviä työntekijöitä haastavat nykyään muutospaineet. Osaamista pitäisi jatkuvasti päivittää, työn rytmi ja ajankäyttö on vaihtelevaa ja työntekijöiltä edellytetään enemmän joustavuutta ja mukautumiskykyä kuin ennen.

Työpäivän aikana yrittäjän on usein vaikea löytää aikaa sen pohtimiseen, miten työtä voisi muotoilla ja työntekijöiden voimavaroja voisi tukea niin, että työhyvinvointi paranisi. Kuitenkin sopivilla toimilla voidaan pidentää työuria ja siirtää hiljaista tietoa, mikä parantaa yrityksen kilpailukykyä.

Hyvä, parempi, tuottava! -projektissa työntekijöiden hyvinvointi mitataan ja sitä lähdetään suunnitelmallisesti parantamaan. Projekti etenee näin:

  •  Yli 55-vuotiaiden työntekijöiden kuormitus ja palautuminen mitataan First Beat -hyvinvointianalyysillä.
  • Yritykselle suunnitellaan palvelupaketti, johon kuuluu valmennuksia työntekijöille ja yritysjohdolle.
  • Työntekijät saavat uutta osaamista työelämän muutoksissa toimimiseen, omien voimavarojensa vahvistamiseen ja hyvään vuorovaikutukseen. Valmennuksissa käsitellään mm. oman työn johtamista sekä arjen ja työn yhteensovittamista.
  • Yritysjohto saa työkaluja ikääntyvien työntekijöiden tukemiseen ja muutosjohtamiseen sekä uusia ideoita työn muotoiluun, työjoustoihin ja kehityskeskusteluihin.
  • Lopuksi mitataan, miten projekti on vaikuttanut hyvinvointiin työpaikalla.

Hyvä, parempi, tuottava! -projekti toimii Varsinais-Suomen alueella ja on saanut toimintaansa ESR-rahoitusta. Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston Brahea-keskus ja Åbo Akademi.

Projektin verkkosivuilta voit käydä lukemassa lisää työhyvinvoinnista!