Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
SOTE-silta − korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku

SOTE-silta − korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon ulkomailla, erityisesti EU/ETA-alueen ulkopuolella, suorittaneet maahanmuuttajat ovat kokeneet ammatinharjoittamisoikeuden saamisen Suomessa vaikeaksi. Tämä on johtanut vastaavan tai alemman sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittamiseen Suomessa, työllistymiseen koulutusta vastaamattomiin tehtäviin tai  työttömyyteen.

Ministeriöt ovat linjanneet, että korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymisen tulee olla sujuvampaa. Kasvavaa sosiaali- ja terveysalaa uhkaa työvoimapula ja väestön moninaisuuden kasvaessa sote-henkilöstön moninaisuutta, kieli- ja kulttuuriosaamista on vahvistettava palvelujen laadun varmistamiseksi.

Tavoitteet

SOTE-silta -hankkeen tavoitteena on kehittää sujuva ja kustannustehokas prosessi sairaanhoitajan, kuntoutuksen (fysioterapeutti, toimintaterapeutti), röntgenhoitajan, bioanalyytikon, suuhygienistin ja kätilön tutkinnon ulkomailla suorittaneiden maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnustamiseen, ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja työllistymiseen.

Hankkeessa tuotetaan moduulimalli, jonka avulla sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon ulkomailla suorittaneet saavat työllistymisen kannalta

  • riittävän suomen kielen osaamisen
  • täydentävän ammatillisen osaamisen
  • vahvan työelämäverkoston sekä
  • työkokemusta ja referenssejä.

Hankkeessa pilotoidaan Urareitti-hankkeessa suunniteltu moduulimalli. Hankkeessa tuotettava, pääosin verkossa toteutettava moduulimalli koostuu seuraavista osioista:

  1. Osaamisen alkukartoitus ja ohjaus
  2. Ammatilliset ja suomen kielen opintomoduulit
  3. Harjoittelut
  4. Simuloitu näyttökoe

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy käytännössä toimivaksi osoitettu moduulimalli, joka tuottaa maahanmuuttajille osuvampaa ja joustavampaa koulutusta työelämän vaatimuksiin. Malli jää ammattikorkeakoulujen käyttöön. Mallin rahoituksesta sovitaan hankkeen aikana.

Hankkeeseen osallistuu 73 maahanmuuttajaa, joista 100 % työllistyy pidemmällä aikavälillä. Hankkeesta viestitään yli sadalle maahanmuuttajien ohjauksen asiantuntijalle.

Hanke edistää hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta tukemalla maahanmuuttajien koulutukseen osallistumista ja työelämään siirtymistä. Hanke vahvistaa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön moninaisuusosaamista ja sitä kautta laatua. 

Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

Julkaisut