Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 9.6.2020
Telaketju 2

Telaketju 2

Telaketju 2 -hanke rakentaa liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta. Hanke huomioi niin materiaalitehokkuuteen kuin tekstiilien elinkaaren pidentämiseen tähtäävät uudentyyppiset kiertotalouden liiketoimintamallit ja kierrätykseen liittyvän liiketoiminnan. Hanke koostuu viidestä yrityksien kehitysprojektista ja VTT:n, Turun AMK:n ja LAMK:n suorittamasta julkisesta tutkimuksesta, jonka rahoittajia ovat Business Finland ja 21 yritystä ja muuta organisaatiota.

Hankkeen toimenpiteet:

  • Tekstiilien kiertotalousekosysteemiä   vahvistetaan verkostoitumalla vahvasti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
  • Hankkeessa tutkitaan uusia kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja ja hankitaan työkaluja, joilla yritykset voivat viestiä kiertotalousratkaisuista arvoverkostoissaan.
  • Hankkeessa selvitetään tuotesuunnittelun vaikutusta tuotteen ikään ja kierrätettävyyteen, tuotetiedon soveltamista kiertotaloudessa ja biopohjaisia materiaaliratkaisuja tekstiileissä.
  • Kierrätyksen osalta kehitystyötä tehdään tekstiilien keräyksessä, esilajittelussa, tunnistamisessa ja lajittelussa. Lisäksi työstetään    kierrätysmateriaalin luokittelua standardointia varten.
  • Vastuullisuutta edistetään ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten kannalta.
  • Hankkeessa tehdään nopeita kiertotalouskokeiluja sekä prosessointi- ja tuotedemoja mallintaen tulevia kierrätyksen arvoketjuja.
  • Kuluttajat osallistetaan kuluttajatutkimuksen ja kuluttajille suunnatun viestinnän avulla.
  • Liiketoimintaedellytyksiä parannetaan tukemalla ekosysteemin muodostumista sekä  pohtimalla  tulosten  skaalautuvuutta, vientipotentiaalia ja jatkotutkimustarpeita.