Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.8.2023
Telavalue

Telavalue

Telavaluen (Value chains for sustainable production, use and cycles of Textiles) visiona on ratkaista nykyiset tekstiileihin liittyvät kestävyys- ja jäteongelmat kiertotalouden avulla. Telavalue on  Business Finland Co-Innovation-hanke, joka koostuu julkisestatutkimushankkeesta sekä kuudesta yritysprojektista.  

Julkisen tutkimushankkeen päätavoitteena on  

  • tukea ja rakentaa arvoketjuja kestävää tekstiilien tuotantoa, käyttöä ja kiertokulkuja varten 

  • yhdistää kierrätetyt ja uudet biopohjaiset kuidut kestävän suomalaisen tekstiilituotannon perustaksi 

  • varmistaa tehokas tuotteiden käyttö kiertotalouden suunnittelun ja uusien liiketoimintamallien avulla 

  • varmistaa tehokas tekstiilimateriaalien käyttö erilaisten tekstiilijakeiden kierrätyksellä huomioiden niin kotitalouksien ja yrityksienkin jätteen mukaan lukien tekniset tekstiilit 

Hankkeen teemoja ovat muun muassa vastuullinen ja kiertotaloudenmukainen tekstiililiiketoiminta, biopohjaisten ja kierrätyskuitujen soveltaminen tekstiilituotteisiin, uudet kiertotalouden liiketoimintamallit, ja tekstiilimateriaalien kierto.  

Julkisessa tutkimushankkeessa ovat mukana VTT, LAB-ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu, ja tutkimushanketta rahoittaa Business Finland yhdessä 17 yrityksen ja muun organisaation kanssa.  

Telavalue-hanke linkittyy Telaketjun aiempiin hankkeisiin ja ExpandFibre-ekosysteemiin