Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus VETÄVÄ

Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus VETÄVÄ

Hankkeen lähtökohtana on syöpä kansanterveydellisenä haasteena muuttuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.  Tarve uusille syövän hoidon huippuosaajille lisääntyy suhteessa hoidon tarpeen lisääntymiseen. Syöpäkeskusten vetovoimaisuus työnantajana tulee korostumaan yhä enemmän.

Toisaalta jo työelämässä olevien syövän hoidon asiantuntijoiden työhyvinvointi on oleellinen osa ammattitaitoisen henkilökunnan sitoutumista pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn läpi koko pitkän työuran. Syövän hoidon yksiköt ovat työympäristönä erityisen haastava työssä jaksamiselle/työhyvinvoinnille ja siellä työskentely edellyttää erityisosaamista. Syöpäpotilaan hoito toteutuu moniammatillisessa yhteistyössä, jossa toimivilla ammattilaisilla on yhteinen tavoite.

Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tuottaa uutta tietoa moniammatillisen yhteistyön ja ammatillisen voimaantumisen välisistä suhteista sekä niiden edistämisestä tulevaisuuden vetovoimaisille syöpäosaamisen huippukeskuksille, joissa tuotetaan asiakaslähtöisiä palveluja ja kehitetään syöpäpotilaan hoidon laatua.

Hankkeessa tuotetaan uusi väline terveydenhuollossa toteutettavien moniammatillista toimintaa edistävien kehittämishankkeiden tuloksellisuuden arviointiin. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa ja ymmärrystä moniammatillisen yhteistyön ja ammatillisen voimaantumisen välisestä yhteydestä terveydenhuollon monialaisella henkilöstöllä, tässä syöpäpotilaiden hoitoon erikoistuneissa yksiköissä, sekä testataan ja kehitetään kehittämisinterventioita niiden yhtäaikaiseen edistämiseen.