Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.3.2021
YOUME – mielenterveyden lähettiläät kotoutumisen voimavarana

YOUME – mielenterveyden lähettiläät kotoutumisen voimavarana

YOUME-hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta edistämällä mielenterveyttä sekä varhaista hoitoon hakeutumista mielenterveysongelmien ilmetessä.

Maahanmuuttajilla on todettu olevan kantaväestöä enemmän mielenterveyden ongelmia, johtuen lähtömaissa koetuista ihmisoikeusloukkauksista ja traumaattisista tapahtumista. Lisäksi Suomeen asettuessaan monet kohtaavat maahan jäämisen epävarmuuden, yksinäisyyden ja syrjinnän, jotka lisäävät mielenterveysongelmien riskiä.

Mielen huonovointisuus vaikeuttaa kotoutumista ja heikentää osallisuuden kokemusta. Mielenterveyttä tukee muun muassa mahdollisuus koulutukseen ja työllistymiseen, sosiaalinen arvostus sekä osallisuus yhteisöissä. Ilman hyvää mielenterveyttä tai kulttuurisensitiivisiä mielenterveyden tukitoimia kotoutuminen hankaloituu ja maahanmuuttaja saattaa kokea itsensä ulkopuoliseksi. 

Tavoitteet

YOUME-hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta edistämällä mielenterveyttä sekä varhaista hoitoon hakeutumista mielenterveysongelmien ilmaantuessa. YOUME-hankkeen aikana luodaan yhdessä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja asiantuntijaverkoston kanssa Mielenterveyden lähettiläät -malli. Siinä lisätään maahanmuuttajien tietoutta mielenterveydestä, sen vahvistamisesta sekä mielenterveyden ongelmista ja hoitoon hakeutumisesta. Mielenterveyden lähettiläinä toimivat vapaaehtoiset välittävät kokemuksia ja tietoutta mielenterveydestä yhteisöjensä sisällä. 

Mielenterveyden lähettiläiden toimintaa tuetaan hankkeen aikana:

  • mallia kehittävillä työpajoilla
  • mielenterveyteen ja palvelujärjestelmään liittyvillä seminaareilla
  • henkilökohtaisella ja ryhmämentoroinnilla.

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan toimijoille hanke tarjoaa työpajoja mielenterveysongelmien tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta, hoidosta ja vaikutuksesta kotoutumiseen.

Materiaalipankki

Valmennus 2

Valmennus 3

Valmennus 4

Valmennus 5

Julkaisut

Ammatillisten oppilaitosten opettajien koulutusvideot

Ammatillisten oppilaitosten opettajille tarkoitetut koulutusvideot voi pyytää osoitteista

elina.kaitala@turkuamk.fi

ville.vainio@turkuamk.fi