Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.8.2021
Kiertotalouden liiketoimintamallit

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä edistää kiertotalouden liiketoimintaa yhdessä yritysten kanssa sekä kehittää kiertotalouden opetusta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Keskiössä on löytää uusia ratkaisuja siihen, miten tuotteiden omistamisesta voidaan siirtyä palveluiden tuottamiseen ja jakamistalouteen.

Tutkimusryhmässä on muun muassa liiketoiminnan kehittämisen, kestävän kehityksen, ympäristötekniikan, palvelumuotoilun, viestinnän ja pedagogiikan asiantuntijoita.

Tutkimusryhmä toteuttaa osana Kiertotalous 2.0 -projektioppimisympäristöä yritysten ja opiskelijoiden kokeiluja ja yhteiskehittämisprojekteja, joihin räätälöidään sopivat monialaiset opiskelijatiimit, asiantuntijat ja menetelmät. Kokeilut voivat olla esimerkiksi innovointitilaisuuksia, selvityksiä tai pidempiaikaisia projekteja ja opinnäytetöitä. Tutkimusryhmässä kiertotalous nähdään 2.0-versiona, joka huomioi materiaalien kierron lisäksi myös globaalin oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon näkökulmat.

Avainkumppaneitamme ovat kymmenet eri alojen yritykset, jotka kehittävät kiertotalouden liiketoimintaa, sekä eri tutkimuslaitokset ja kehittäjäorganisaatiot, jotka ovat mukana ekosysteemityössämme.

Muutos on mahdollisuus

Luonnonvarojen riittävyys ja etenevä ilmastonmuutos ovat keskeisiä haasteita tulevaisuuden yhteiskunnille ja liiketoiminnalle. Silti kierrätyskelpoisia uusioraaka-aineita hävitetään Euroopassa vuosittain 5,25 miljardin euron arvosta. Jos nämä raaka-aineet hyödynnettäisiin, hiilidioksidipäästöt vähenisivät 148 miljoonalla tonnilla vuodessa. Jos kierrätysaste saataisiin nostettua 70 prosenttiin, EU:n alueelle syntyisi yhteensä 500 000 uutta työpaikkaa.

Resurssiemme parempi hallinta ja tehokkaampi käyttö vähentäisivät riippuvuutta tuonnista sekä parantaisi strategisten raaka-aineiden saatavuutta. Eurooppa 2020 -strategian tavoitteena onkin muuttaa kulutusyhteiskunta kierrätysyhteiskunnaksi. Resurssiviisaus on myös nostettu yhdeksi keskeiseksi teemaksi uudessa Varsinais-Suomen liiton strategiassa.

Kiertotalous ei tarkoita vain ympäristöasioiden parantamista. Kiertotaloutta voidaan kehittää myös sosiaalisen ja taloudellisen näkökulman kautta. Tätä kautta lähestytään yritysvastuun kenttää, jossa on myös paljon mahdollisuuksia yrityksille ja muille organisaatioille.