Sivu päivitetty 1.2.2018

Nykytaide

Tutkimusryhmä näkee nykytaiteen jatkuvana muutoksen tilana. Nykytaide on moniaistista, saavutettavaa, ennakkoluulotonta, rohkeaa, yhteiskunnallisia ilmiöitä kyseenalaistavaa ja taiteen kenttää haastavaa.

Nykytaiteesta löytyy erilaisia taidemuotoja ja taiteen tekemisen tapoja kuten bio- ja käsitetaide, happeningit & performanssit, erilaiset interventiot, yhteisö- ja ympäristötaide, julkinen taide, video- ja mediataide.

Nykytaiteen tutkimusryhmä huomioi nykytaiteen erilaiset ilmiöt ja taiteen tekemisen tavat. Ekologisuus, eettisyys, osallisuus, uudenlaiset tavat kokea ja tehdä taidetta sekä taiteilijan moninaiset roolit ovat tutkimusryhmän toiminnan keskiössä. Nykytaide ja siten tutkimusryhmän toiminta on monialaista ja uusia yhteistyön muotoja kokeilevaa. Nykytaiteen tutkimusryhmän tavoitteena on tehdä uudenlaisia taiteellistutkimuksellisia projekteja (esim. taide & tiede) ja hankkeita. Nykytaiteen tutkimusryhmä kehittää taiteilijaopettajuutta, on osa kuvataiteen koulutuksen kehittämistä ja integroituu eri tavoin mm. kuvataiteen opintojaksoihin.

Tutkimusryhmän jäsenet

Näytä lisää

Eero Merimaa, tutkimusvastaava
Taina Erävaara
Renja Leino
Ismo Luukkonen
Laura Miettinen
Ilona Tanskanen
Sari Torvinen
Antero Paavola
Susanna Pyörre
Otto-Ville Väätäinen