Sivu päivitetty 5.3.2018
Terveysalan kliininen asiantuntijuus

Terveysalan kliininen asiantuntijuus

Tutkimusryhmän ydintavoitteena on edistää ja toteuttaa soveltavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa terveysalan kliinisen asiantuntijuuden alueella.

Kliinisen asiantuntijuuden painopistealueina ovat :

  1. eHealth/ terveysteknologian soveltaminen muuttuvassa terveydenhuollon toimintaympäristössä
  2. Lääkehoito
  3. Potilasturvallisuus
  4. Terveysalan etiikka
  5. Eri kliiniset osaamisalueet

 Tavoitteena on lisäksi:

  • edistää moniammatillista yhteistoimintaa TKI-ympäristössä >> järjestelmällistä kehittämistä verkostojen hyödynnettävyydestä ko. teeman hyväksi
  • edesauttaa opetuksen ja TKIn integraatiota tutkimusryhmän hankkeiden osalta
  • tuottaa uutta tietoa ja osaamista kliinisen asiantuntijuuden sisältöalueisiin opetussuunnitelmatyötä ja opetusta varten
  • valmistella julkaisutoiminnan suunnitelma ja vastata sen toteutumisesta teeman vastuualueiden mukaisesti

Kumppanit

Näytä lisää

Terveysalan organisaatiot kotimaassa ja kansainvälisesti:
erityisesti alueellisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun hyvinvointitoimiala, yksityiset terveyspalvelujen järjestäjät

Koulutusorganisaatiot kotimaassa ja kansainvälisesti:
Tampereen ammattikorkeakoulu
DIAK
University of Applied Sciences Utrecht
Trinity College Dublin
Hedmark University College
University of Halmstad
University of Nottingham
Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS)
Tallinn Health Care College
East Tallinn Central Hospital
Bern University of Applied Sciences