Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.8.2021
Vesi- ja ympäristötekniikka

Vesi- ja ympäristötekniikka

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä kehittää tieteellisesti perusteltuja käytännön ratkaisuja vesiensuojelun, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen haasteisiin. Toimintamme keskiössä ovat kolme teemaa: kaupunkivedet, vesistöt ja meriympäristö.

Kaupunkivesien osalta pyrimme edistämään kestävien ratkaisujen laajamittaista käyttöönottoa hulevesien ja vaarallisten aineiden hallinnassa kehittämällä ja testaamalla teknisiä menetelmiä ongelmien ratkaisemiseksi sekä luomalla toimintamalleja ja tarjoamalla laadukasta alan koulutusta.

Vesistöt -teeman alla tavoitteenamme on edistää Suomen pinta- ja rannikkovesien tilaa tutkimalla ja kehittämällä erityisesti ravinnekuormitusta vähentäviä vesiensuojelumenetelmiä sekä edistämällä niiden käyttöönottoa. Ydintoiminta-alueemme kohdistuu Lounais-Suomeen ja Saaristomeren valuma-alueelle, minkä lisäksi aktiivista projektiyhteistyötä ylläpidetään koko Itämeren rantavaltioiden alueella.

Meriympäristökokonaisuudessa vaikutamme konkreettisesti Itämeren lajiston ja elinympäristöjen suojelutason parantamiseen, uhanalaisten lajien kartoituksesta ja tutkimuksesta aina kansallisiin ja kansainvälisiin suojelupoliittisiin ja strategisiin prosesseihin asti. Kärkiteemojamme ovat merinisäkkäät ja muu eliöstö sekä bioakustiikka ja vedenalainen akustiikka.

Tutkimusryhmässä opiskelijat nähdään voimavarana ja he toimivat tiiviissä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Tutkimusryhmän WET (Water & Envi Tech)- oppimisympäristössä käytännön työt, verkostoituminen ja monipuoliset hankkeet tarjoavat mahdollisuuden kehittyä tulevaisuuden haasteita ratkovaksi ympäristöinsinööriksi.

Tutkimusryhmän toiminta muodostuu erilaisista tutkimus- ja kehitysprojekteista sekä toimeksiannoista, joita toteutetaan yhteistyössä viranomaisten, yritysten, järjestöjen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Kansainväliset yhteistyöverkostomme muodostuvat pääosin eurooppalaisista toimijoista. Tavoitteidemme saavuttamiseksi hyödynnämme monialaista osaamista ja työskentelemme useilla tasoilla käytännön kenttätyöstä politiikkatasolle.

Ydinosaamistamme ovat:

  • vesiympäristön jatkuvatoimiset seurannat
  • kaukokartoitukset, paikkatieto ja mallinnus
  • vedenalainen akustiikka ja bioakustiikka
  • vesiensuojeluratkaisujen suunnittelu
  • vesiensuojeluratkaisujen laboratorio- tai kenttätestaus
  • biologiset seurannat, suojelubiologia ja -politiikka
  • kestävät julkiset hankinnat
  • koulutus

Vesi- ja ympäristötekniikan palvelut

Tarjoamme monipuolisesti erilaisia vesi- ja ympäristötekniikan tutkimus- kehitys- ja koulutuspalveluja. Käytössämme on laajasti vesien tilan seurantaan ja eliökartoituksiin tarvittavaa kalustoa, jota vuokraamme myös ulkopuolisille.