Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.8.2021
Vesi- ja ympäristötekniikka

Vesi- ja ympäristötekniikka

Vesitekniikan tutkimusryhmällä on vankka kokemus vesiensuojeluun, merelliseen ympäristöön ja jätevesien käsittelyyn liittyen. Tutkimusryhmä toteuttaa erityisesti vesiympäristön ja -eliöstön suojeluun ja seurantaan, veden laadun seurantaan ja vesistöjen kunnostukseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Lisäksi vesitekniikan tutkimusryhmä vastaa vesitekniikan opetuksen järjestämisestä Turun ammattikorkeakoulussa. Ryhmä on myös suunnitellut ja rakennuttanut lukuisia vesiensuojelukohteita Lounais-Suomessa.

Vesitekniikan tutkimusryhmän tutkimustoiminta on soveltavaa ja käytännönläheistä. Tutkimusryhmä tutkii, kehittää ja suunnittelee mm. kustannustehokkaita keinoja hulevesien ja maatalouden valumavesien ravinnevirtojen hallintaan ja vesistöjen kunnostukseen, sekä testaa ja kehittää pienen mittakaavan laitoksiin sopivia jätevesien käsittelymenetelmiä. Tutkimusryhmä edistää myös kiertotaloutta ja haitallisten aineiden hallintaa tutkimus- ja kehityskohteissaan. 

Vesitekniikan tutkimusryhmällä on yli 10 vuoden kokemus erilaisten jatkuvatoimisten antureiden käytöstä haastavissa ja vaihtelevissa kenttäolosuhteissa. Jatkuvatoimista mittaustekniikkaa hyödynnetään mm. Vedenlaadun automaatioseuranta Saaristomerellä -projektissa, jossa poijumittausasema tuottaa tietoa koko vesipatsaasta. Vesitekniikan tutkimusryhmä toimii myös tiiviissä yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten, verkostojen ja yritysten kanssa. Lisäksi ryhmä on koordinoinut ja osallistunut lukuisiin paikallisiin, alueellisiin ja kansainvälisiin kehityshankkeisiin.

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän tutkimukset jakautuvat kolmen alateeman alle:

  • Kaupunkivedet
  • Vesistöt
  • Meriympäristö

Lue lisää tutkimusryhmän sivuilta

Vesi- ja ympäristötekniikan palvelut

Tarjoamme monipuolisesti erilaisia vesi- ja ympäristötekniikan tutkimus- kehitys- ja koulutuspalveluja. Käytössämme on laajasti vesien tilan seurantaan ja eliökartoituksiin tarvittavaa kalustoa, jota vuokraamme myös ulkopuolisille.