Siirry pääsisältöön Siirry hakuun

Mikä korkeakouludiplomi?

Korkeakouludiplomi syventää osaamista ja tarjoaa uutta. Tutustu diplomeihin ja opintokokonaisuuksiin.
Sivu päivitetty 7.6.2021

Korkeakouludiplomi, Turun AMK

Korkeakouludiplomit ovat opintoja uuden osaamisen hankkimiseen ilman tutkinnon suorittamista. Korkeakouludiplomin opintojaksot ovat Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja laajuus vaihtelee 30-60 opintopisteen välillä. Korkeakouludiplomit ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille ilman pohjakoulutusvaatimusta ja mahdolliset hakukelpoisuusvaatimukset on mainittu korkeakouludiplomin tiedoissa. Opiskelija saa opinnoista todistuksen eli korkeakouludiplomin.

Korkeakouludiplomeihin haetaan Opintopolussa hakuaikana. Hakuajat korkeakouludiplomeihin ovat huhtikuun ja lokakuun alussa. Opinnot alkavat seuraavan lukukauden alussa. Keväällä 2021 haku on 12.-23.4.

Korkeakouludiplomiopiskelu on maksullista. Työttömien ja lomautettujen maksuvapautuksesta voi lukea tarkemmin opiskelijan ohjeista.

Korkeakouludiplomien hakijamäärät edellisiltä vuosilta pystyt tarkistamaan täältä.

Korkeakouludiplomiopintoihin eivät voi hakea Turun AMK:n tutkinto-opiskelijat. Mahdollisuudesta suorittaa korkeakouludiplomiin kuuluvia opintojaksoja osana omaa tutkintoa tulee olla yhteydessä Opintopolussa mainittuun korkeakouludiplomin yhteyshenkilöön.

Opintonsa suorittaneet korkeakouludiplomiopiskelijat voivat jatkossa tilata todistuksen sähköisellä lomakkeella: Korkeakouludiplomin todistuksen hakulomake . Jos haluat tilata kopion korkeakouludiplomin todistuksestasi, lue ohjeet opiskelu avoimessa AMK:ssa -sivulta kohdasta "todistuskopiopyynnöt".

 

Miksi suorittaa diplomi?

Korkeakouludiplomi tuo sinulle uutta täsmäosaamista, jolla voit hakea erilaisiin työtehtäviin tai kehittää osaamistasi. Tutustu eri mahdollisuuksiin.

Miten haen?

Opintojen valintaperuste on ilmoitettu kunkin korkeakouludiplomin tiedoissa. Haku tapahtuu Opintopolussa.

Tietoa opintoihin valituille

Tutustu uuden opiskelijan ohjeisiin.

Koulutuskokonaisuudet

Nopeasti muuttuvassa ja monella tasolla kriisiytyvässäkin maailmassa muotoiluajattelun (design thinking) kokonaisvaltainen lähestymistapa auttaa hahmottamaan uusia mahdollisuuksia niin yksilöinä kuin eri tasoilla yrityksissä ja organisaatioissakin. Esimerkiksi koronan, teknologisen kehityksen tai vaikka talouden taantuman myötä voi tulla tarve löytää uusia suuntia, joihin muotoilullinen osaaminen tuo runsaasti näkökulmia ja keinoja.

Design Plugin – Muotoilun korkeakouludiplomi sisältää neljä 15 op:n muotoiluajatteluun pohjautuvaa ja muotoilun ydinasioihin pureutuvaa opintomoduulia, jotka yhdessä muodostavat kattavan kokonaisuuden muotoilun keskeisistä osa-alueista:

1. Käyttäjälähtöisyys, ergonomia ja käytettävyys 15 op
2. Visualisointi ja mallintaminen 15 op
3. Ideointi, konseptointi ja prototypointi 15 op
4. Muotoiluajattelu ja palvelumuotoilu 15 op

Opiskelussa yhdistyvät etä- ja lähiopiskelu sen mukaan, mikä moduulien sisältöihin ja niiden oppimiseen parhaiten sopii. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella.
Design Plugin – Muotoilun korkeakouludiplomin voi suorittaa kevyempänä (Design Plugin Light 30 op) tai laajempana (Design Plugin HEAVY 60 op).

Laajus ja kesto: 30 tai 60 opintopistettä I 1-1,5 vuotta

Alkamisajankohta: Syksy 2021

Hinta: 400€ (200€/lukukausi)

Seuraava haku: 12.-23.4.2021

Lisätiedot ja hakulomake: Opintopolku

Rakentamisen korkeakouludiplomi on käytäntöön keskittyvä koulutuskokonaisuus. Tavoitteena lisätä ja syventää rakennusmestariksi opiskelleiden matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä korjausrakentamisen, LVI- tai INFRA -osaamista. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Opinnot toteutetaan ennalta sovittuina lähiopetusjaksoina ja itsenäisinä verkko-opintoina.

Laajus ja kesto: 30 opintopistettä I 1-1,5 vuotta

Alkamisajankohta: Syksy 2021

Hinta: 400€ (200€/lukukausi)

Seuraava haku: 12.-23.4.2021

Lisätiedot ja hakulomake: Opintopolku

 

Urheilun sponsoroinnin ja varainhankinnan korkeakouludiplomi on suunnattu henkilöille, joilla on

  • kiinnostusta urheiluorganisaation myynnin ja markkinoinnin parantamiseen
  • halua kehittää oman urheiluorganisaationsa toimintaa
  • yleistä kiinnostusta urheilubusinekseen
  • kokemusta urheiluorganisaatiossa toimimisesta
  • yleistä kiinnostusta urheiluun tuotteena ja arvonluojana, urheilun tulonhankintaan, taloushallintoon, myyntiin, markkinointiin, palvelujen tuotteistamiseen, viestintään ja urheiluorganisaation toimintaympäristön muutokseen. 

Saat koulutuksesta uusia ideoita urheilumarkkinointiin, talouden parantamisen välineisiin ja osaat paremmin varautua tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Keskeisessä osassa opintoja on verkostoituminen alan asiantuntijoiden ja muissa urheiluorganisaatioissa toimivien henkilöiden kanssa.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, ja niillä on vahva käytännöllinen painotus. Opinnot jakautuvat 5-10 opintopisteen kokonaisuuksiin, joihin kuuluu on laaja urheiluorganisaation kehittämistehtävä.

Laajuus ja kesto: 60 opintopistettä | 1,5 vuotta

Alkamisajankohta: Syksy 2021

Hinta: 200€/lukukausi


Seuraava haku: 12.-23.4.2021

Lisätiedot ja hakulomake: Opintopolku

Insinöörialan korkeakouludiplomi

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ulkomailla insinöörialan korkeakouluopintoja suorittaneiden maahanmuuttajien ammatillista osaamista ja pätevyyttä, asiantuntijatyössä tarvittavaa kielitaitoa sekä nopeuttaa heidän työllistymistään. Koulutus tukee ulkomailla koulutuksensa hankkineiden ja Suomeen asettuneiden henkilöiden osaamisen tunnistamista ja osallisuuden edistämistä.

Laajuus ja kesto: 60 opintopistettä | 1 v.

Valintaperusteet: Aiemmat korkeakouluopinnot sekä suomen kielen taito

Hinta: 200€/lukukausi

Alkamisajankohta: -

Seuraava haku: seuraavaa hakuaikaa ei tiedossa

Lisätiedot ja hakulomake: Opintopolku.fi

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi on käytännönläheinen paketti kirjastoalan perusosaamista, jossa painotetaan ohjaustaitoja. Opiskelija suorittaa 60 opintopisteen kokonaisuuden kirjastoalan opintoja, mikä on tavanomainen vaatimus kirjastoalan työpaikkojen rekrytoinnissa. Opinnot alkavat Turussa kahdella lähiopetuspäivällä, minkä jälkeen opintojaksot jatkuvat verkko-opintona. Opintoihin kuuluu itsenäistä työskentelyä, ryhmätöitä ja verkkotapaamisia. Opinnot soveltuvat hyvin opiskelijalle, jolla on jo korkeakoulututkinto. 

Korkeakouludiplomin olennainen osa on ohjattu harjoittelu (10 op). Harjoittelu on toiminnallinen työelämäjakso, joka tehdään alan organisaatiossa. Opiskelija itse vastaa harjoittelupaikan valinnasta ja hankinnasta.  

Laajuus ja kesto: 60 opintopistettä | 1 v

Valintaperusteet: Korkeakoulututkinto (60 p) ja motivaatiokirje (40 p)

Hinta: 200€/lukukausi

Alkamisajankohta: Syksy 2021

Seuraava haku: 12.-23.4.2021

Lisätiedot ja hakulomake: Opintopolku

LVI-korkeakouludiplomi tuottaa ympäristöministeriön ohjeen mukaisen rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuuden (YM2/601/2015) tarvittavan ammattiopintojen osuuden. Opiskelija syventää insinöörin tutkinnossaan kerryttämiä tietojaan ja taitojaan. Opinnot etenevät teknisestä laskennasta ja mitoituksista teknisten taitojen määräysten mukaiseen soveltamiseen ja dokumentointiin.

Opetus sijoittuu arki-iltoihin kolmesti viikossa. Opinnot on jaettu neljään 15 op:n talotekniikkaa käsittelevään moduuliin. Lisäksi opintoihin kuuluu laaja ammatillisesti syventävä ja kokoava harjoitustyö.

Laajuus ja kesto: 75 opintopistettä | 1-2 vuotta

Hinta: 200€/ lukukausi

Seuraava haku: seuraavaa hakuaikaa ei tiedossa

Opiskelu avoimessa AMK:ssa