Sivu päivitetty 6.6.2017
workplace-1245776_1920.jpg

Korkeakouludiplomi

Korkeakouludiplomi on uudenlainen osaamiskokonaisuus, jonka tarkoituksena on antaa opiskelijalle uutta osaamista tai syventää jo olemassa olevaa tietoa tietyltä alalta. Korkeakouludiplomin opintojaksot ovat osa Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja näin ollen osa avoimen AMK:n toimintaa. Korkeakouludiplomit ovat avoimia kaikille!

Korkeakouludiplomi:

 • syventää tai antaa uutta osaamista tietyltä aihealueelta
 • ei johda tutkintoon
 • opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, mikäli opiskelija myöhemmin hakeutuu tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen tutkintoon yhteishaun tai avoimen AMK:n erillishaun kautta
 • suoritetaan monimuoto-opintoina
 • opintojen laajuus noin 60 op koulutuksesta riippuen
 • opintojen kesto koulutuksesta riippuen vuodesta kahteen vuotta
 • ei pohjakoulutusvaatimusta - ovat avoimia kaikille

Syksyllä 2017 on alkamassa Kirjasto- ja tietopalvelun sekä LVI-tekniikan korkeakouludiplomi.

Kirjasto- ja tietopalvelun korkeakouludiplomi

Näytä lisää

Kirjasto- ja tietopalvelun korkeakouludiplomin tavoitteena on perehdyttää opiskelija kirjastouran alkuun. Syyskuussa 2017 käynnistyvät opinnot muodostavat 60 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden, joiden suorittaminen kestää 1-1,5 vuotta, riippuen opiskelijan omasta tavoitteesta.  Opinnot eivät tuota tutkintoa, vaan korkeakouludiplomi osoittaa opiskelijan perehtyneisyyden alaan. Opinnot voidaan hyväksilukea kirjastoalan korkeakouluopintoihin, mikäli opiskelija hakeutuu myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi. 

Opinnot alkavat 1.9.2017 klo 10.00-14.00 orientoivalla osuudella Lemminkäisenkadun kampuksella (Lemminkäisenkatu 30, Turku). Päivän tarkempi aikataulu ja sisältö lähetetään valituille opiskelijoille 31.5. mennessä.

Opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • Kirjasto- ja tietoammattilaisuus, 10 op (syksy 2017)
 • Tiedonhallintaosaaminen, 10 op (syksy 2017-kevät 2018)
 • Aineisto-osaaminen, 10 op (kevät 2018)
 • Kirjasto ja pedagogiikka, 10 op (kevät 2018)
 • Ohjattu harjoittelu, 10 op (kesä 2018 / opiskelijan oma aikataulu)
 • Kehittämistyö, 10 op (kesä 2018/ opiskelijan oma aikataulu)

Toteutustapa

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomiin kuuluvat opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opintoina. Koulutus rakentuu itsenäisen opiskelun ja verkkotapaamisten vuoropuheluna, parin tunnin verkkotapaamisia on lukukausien aikana noin joka toinen viikko. Korkeakouludiplomin olennainen osa on ohjattu harjoittelu (10 op), jota ei ole mahdollista tehdä verkossa. Harjoittelu on toiminnallinen työelämäjakso, joka tehdään alan organisaatiossa. Opiskelija itse vastaa harjoittelupaikan valinnasta ja hankinnasta, mutta harjoittelusuunnitelma laaditaan vuoropuhelussa opiskelijan, harjoittelupaikan ja harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa.

Koulutus käynnistyy syksyllä 2017 lähitapaamisella Turun AMK:n Lemminkäisenkadun tiloissa. Tapaamisessa mm. orientoidutaan korkeakouludiplomiopintoihin, perehdytään verkkotyökaluihin ja tehdään yhdessä alustavat opintosuunnitelmat. Tarkemmat päivämäärät päivitetään nettisivuillemme mahdollisimman pian.

Hakukelpoisuus

Koulutukseen ei ole edeltävyysehtoja tai tutkintovaatimusta, mutta valintatilanteessa etusijalle asetetaan ne hakijat, joilla on jo suoritettu korkeakoulu- tai yliopistotasoinen tutkinto. 

Koulutuksen yhteyshenkilö:

 

LVI-tekniikan korkeakouludiplomi

Näytä lisää

LVI-tekniikan korkeakouludiplomin tavoitteena on kasvattaa energia-, rakennus- tai konetekniikkaa opiskelleille insinööreille heidän osaamistaan LVI-tekniikan alueella. Syksyllä 2017 käynnistyvien LVI-opintojen tarjonnan kokonaislaajuus on 75 opintopistettä. Siitä 60 pistettä on suoritettavia kursseja ja 15 pistettä tulee laajasta kokoavasta harjoitustyöstä, joka toimii ikään kuin opintojen lopputyönä. Opintojen laajuudet ja sisältö on laadittu vastaamaan ympäristöministeriön ohjetta rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta koulutuksen osalta (YM2/601/2015). Opintokokonaisuus on tarkoitettu sisältämään vaativan kohteen ilmanvaihto- sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelun edellyttämät opinnot.

Opintojen menestyksellinen suorittaminen edellyttää insinööriopintoihin kuuluvien matematiikan, fysiikan ja energiatekniikan taitojen hallintaa. Mikäli on tarvetta taitojen ja tietojen päivittämiseen, avoimen ammattikorkeakoulun monimuototarjonnassa on opintoja tarjolla, joista on hyvä aloittaa.

Halutessaan opiskelija voi laatia oman opiskelusuunnitelman ja rajata opintonsa kattamaan vain ilmanvaihtoa tai vesi- ja viemärijärjestelmiä. Opintonsa voi rajata myös vaativuustason mukaan niin, että ei tavoittelekaan vaativien kohteiden suunnittelukelpoisuutta vaan ainoastaan tavanomaisten kohteiden. Opinnot eivät tuota tutkintoa, vaan korkeakouludiplomi osoittaa opiskelijan perehtyneisyyden alaan. Opinnot voidaan hyväksilukea tekniikan insinöörin korkeakouluopintoihin, mikäli opiskelija hakeutuu myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi.

Toteutustapa

LVI-tekniikan korkeakouludiplomiin kuuluvat opintojaksot toteutetaan ilta-opintoina 3 arki-iltaa viikossa klo 16:30-20 välisenä aikana. Opintojen suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta, riippuen opiskelijan omasta tavoitteesta.Opinnot alkavat syyskuussa 2017 Sepänkadun kampuksella (Sepänkatu 1, Turku). Päivän tarkempi aikataulu ja sisältö lähetetään opiskelijoille myöhemmin.

Hakukelpoisuus

Koulutukseen ei ole edeltävyysehtoja, mutta valintatilanteessa etusijalle asetetaan ne hakijat, joilla on jo suoritettu energia-, rakennus- tai konetekniikan insinööri-tutkinto.

Koulutuksen yhteyshenkilö:

 

Ilmoittautuminen, opintomaksut ja peruutusehdot

Näytä lisää

Opintomaksu

Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Korkeakouludiplomikoulutuksen kestosta riippuen opinnot maksavat yhteensä 400-800€. Laskutus tapahtuu jokaisen lukukauden alussa 200€:n erissä.

Mahdollinen peruutus on tehtävä oheisella lomakkeella viimeistään keskiviikkona 16.8.2017. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 50€. Jos peruutus tehdään 31.8.2017 jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun.

Voit peruuttaa osallistumisesi mille tahansa avoimen AMK:n toteuttamalle opintojaksolle oheisen lomakkeen kautta. Peruuta osallistumisesi tästä

Avoimen AMK:n opiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen opintoihin ilmoittautumista. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste opintojen peruuttamiseen maksutta. Opintopaikka voidaan peruuttaa maksutta opintojen alkamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella.

Ilmoittautuminen

Kirjasto- ja tietopalvelun korkeakouludiplomi:

Ilmoittautuminen on päättynyt. Tiedot valinnoista lähetetään opiskelijoille sähköpostitse 31.5.2017.

LVI-tekniikan korkeakouludiplomi:

Ilmoittautuminen LVI-tekniikan korkeakouludiplomiin on käynnissä. Vapaita paikkoja on vielä jäljellä. Hae koulutukseen tästä.