Siirry pääsisältöön Siirry hakuun

Mikä korkeakouludiplomi?

Korkeakouludiplomi syventää osaamista ja tarjoaa uutta. Tutustu diplomeihin ja opintokokonaisuuksiin.
Sivu päivitetty 25.11.2021

Korkeakouludiplomit

Korkeakouludiplomit ovat opintoja uuden osaamisen hankkimiseen ilman tutkinnon suorittamista. Korkeakouludiplomin opintojaksot ovat Turun ammattikorkeakoulun oppimissuunnitelmien mukaista opetusta ja laajuus vaihtelee 30-60 opintopisteen välillä. Korkeakouludiplomit ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille ilman pohjakoulutusvaatimusta ja mahdolliset hakukelpoisuusvaatimukset on mainittu korkeakouludiplomin tiedoissa. Opiskelija saa opinnoista todistuksen eli korkeakouludiplomin.

Korkeakouludiplomeihin haetaan Opintopolussa hakuaikana. Hakuajat korkeakouludiplomeihin ovat huhtikuun ja lokakuun alussa. Opinnot alkavat seuraavan lukukauden alussa. Seuraava haku on korkeakouludiplomeihin on 4.-15.4.2022. Hakuun tulevat korkeakouludiplomit, johon kyseinen hakuaika on merkitty.

Korkeakouludiplomiopiskelu on maksullista. Työttömien ja lomautettujen maksuvapautuksesta voi lukea tarkemmin opiskelijan ohjeista.  Sieltä löydät tietoa myös Turun AMK:n alumnien maksuttomasta opinto-oikeudesta.

Korkeakouludiplomien hakijamäärät edellisiltä vuosilta pystyt tarkistamaan täältä.

Korkeakouludiplomiopintoihin eivät voi hakea Turun AMK:n tutkinto-opiskelijat. Mahdollisuudesta suorittaa korkeakouludiplomiin kuuluvia opintojaksoja osana omaa tutkintoa tulee olla yhteydessä Opintopolussa mainittuun korkeakouludiplomin yhteyshenkilöön.

Opintonsa suorittaneet korkeakouludiplomiopiskelijat voivat tilata todistuksen sähköisellä lomakkeella: Korkeakouludiplomin todistuksen hakulomake . Jos haluat tilata kopion korkeakouludiplomin todistuksestasi, lue ohjeet opiskelu avoimessa AMK:ssa -sivulta kohdasta "todistuskopiopyynnöt".

Korkeakouludiplomiopiskelijat voivat saada jatkoaikaa opinnoilleen yhden lukukauden verran ottamalla yhteyttä avoimeen AMK:hon sähköpostitse, josta saat tarkemmat ohjeet. Jatkoaikaa voi saada vain katkeamattoman opinto-oikeuden perään ja opiskelija maksaa siitä avoimen AMK:n lukukausimaksun. Lue tarkemmin asiasta täällä .

Miksi suorittaa diplomi?

Korkeakouludiplomi tuo sinulle uutta täsmäosaamista, jolla voit hakea erilaisiin työtehtäviin tai kehittää osaamistasi. Tutustu eri mahdollisuuksiin.

Miten haen?

Opintojen valintaperuste on ilmoitettu kunkin korkeakouludiplomin tiedoissa. Haku tapahtuu Opintopolussa.

Tietoa opintoihin valituille

Tutustu uuden opiskelijan ohjeisiin.

Koulutuskokonaisuudet

Kiinteistövälitysalan korkeakouludiplomi

Kiinteistönvälitysalan korkeakouludiplomin tavoitteena on laajentaa kiinteistönvälitysalalla toimivien henkilöiden osaamista ja edistää uralla etenemistä. Koulutuksen sisällön tavoitteena on syventää LKV-kokeen jälkeistä osaamista, mutta koulutukseen on mahdollista osallistua myös ilman läpäistyä LKV- koetta. Kiinteistönvälitysalan korkeakouludiplomi ei valmenna LKV-kokeeseen.

Opinnot toteutetaan ennalta sovittuina 10 lähipäivänä Turun Kupittaan kampuksella, etäopetuksena kerran viikossa illalla sekä itsenäisenä opiskeluna. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja myös kauempaa kuin Turun seudulla.

Koulutus koostuu:
Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat 5 op
Talouden raportit ja kannattavuusajattelu 5 op
Myynti ja asiakkuuksien hoito 5 op 
Esihenkilötyö 5 op
Kiinteistönvälitysalan rahoitus, kehitystrendit ja muutosketteryys 5 op
Projekti 5 op 

Laajuus ja kesto: 30 opintopistettä / 1 vuosi

Alkamisajankohta: Syksy 2022

Hinta: 400€ (200€/lukukausi)

Seuraava haku: 4.-15.4.2022

Lisätiedot: Marjo Kumpula

Muotoilun korkeakouludiplomi

Nopeasti muuttuvassa ja monella tasolla kriisiytyvässäkin maailmassa muotoiluajattelun (design thinking) kokonaisvaltainen lähestymistapa auttaa hahmottamaan uusia mahdollisuuksia niin yksilöinä kuin eri tasoilla yrityksissä ja organisaatioissakin. Esimerkiksi koronan, teknologisen kehityksen tai vaikka talouden taantuman myötä voi tulla tarve löytää uusia suuntia, joihin muotoilullinen osaaminen tuo runsaasti näkökulmia ja keinoja.

Design Plugin – Muotoilun korkeakouludiplomi sisältää neljä 15 op:n muotoiluajatteluun pohjautuvaa ja muotoilun ydinasioihin pureutuvaa opintomoduulia, jotka yhdessä muodostavat kattavan kokonaisuuden muotoilun keskeisistä osa-alueista:

1. Käyttäjälähtöisyys, ergonomia ja käytettävyys 15 op
2. Visualisointi ja mallintaminen 15 op
3. Ideointi, konseptointi ja prototypointi 15 op
4. Muotoiluajattelu ja palvelumuotoilu 15 op

Opiskelussa yhdistyvät etä- ja lähiopiskelu sen mukaan, mikä moduulien sisältöihin ja niiden oppimiseen parhaiten sopii. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella.
Design Plugin – Muotoilun korkeakouludiplomin voi suorittaa kevyempänä (Design Plugin Light 30 op) tai laajempana (Design Plugin HEAVY 60 op).

Laajus ja kesto: 30 tai 60 opintopistettä I 1-1,5 vuotta

Alkamisajankohta: Syksy 2022

Hinta: 400€ (200€/lukukausi)

Seuraava haku: 4.-15.4.2022

Lisätiedot: Tarmo Karhu

Urheilun sponsoroinnin ja varainhankinnan korkeakouludiplomi

Urheilun sponsoroinnin ja varainhankinnan korkeakouludiplomi on suunnattu henkilöille, joilla on

  • kiinnostusta urheiluorganisaation myynnin ja markkinoinnin parantamiseen
  • halua kehittää oman urheiluorganisaationsa toimintaa
  • yleistä kiinnostusta urheilubusinekseen
  • kokemusta urheiluorganisaatiossa toimimisesta
  • yleistä kiinnostusta urheiluun tuotteena ja arvonluojana, urheilun tulonhankintaan, taloushallintoon, myyntiin, markkinointiin, palvelujen tuotteistamiseen, viestintään ja urheiluorganisaation toimintaympäristön muutokseen. 

Saat koulutuksesta uusia ideoita urheilumarkkinointiin, talouden parantamisen välineisiin ja osaat paremmin varautua tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Keskeisessä osassa opintoja on verkostoituminen alan asiantuntijoiden ja muissa urheiluorganisaatioissa toimivien henkilöiden kanssa.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, ja niillä on vahva käytännöllinen painotus. Opinnot jakautuvat 5-10 opintopisteen kokonaisuuksiin, joihin kuuluu on laaja urheiluorganisaation kehittämistehtävä.

Laajuus ja kesto: 60 opintopistettä | 1,5 vuotta

Alkamisajankohta: Syksy 2022

Hinta: 200€/lukukausi


Seuraava haku: 4.-15.4.2022

Lisätiedot: Jaakko Haltia

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi on käytännönläheinen paketti kirjastoalan perusosaamista, jossa painotetaan ohjaustaitoja. Opiskelija suorittaa 60 opintopisteen kokonaisuuden kirjastoalan opintoja, mikä on tavanomainen vaatimus kirjastoalan työpaikkojen rekrytoinnissa. Opinnot alkavat Turussa kahdella lähiopetuspäivällä, minkä jälkeen opintojaksot jatkuvat verkko-opintona. Opintoihin kuuluu itsenäistä työskentelyä, ryhmätöitä ja verkkotapaamisia. Opinnot soveltuvat hyvin opiskelijalle, jolla on jo korkeakoulututkinto. 

Korkeakouludiplomin olennainen osa on ohjattu harjoittelu (10 op). Harjoittelu on toiminnallinen työelämäjakso, joka tehdään alan organisaatiossa. Opiskelija itse vastaa harjoittelupaikan valinnasta ja hankinnasta.  

Laajuus ja kesto: 60 opintopistettä | 1 v

Valintaperusteet: Korkeakoulututkinto (60 p) ja motivaatiokirje (40 p)

Alkamisajankohta: syksy 2022 tai kevät 2023

Hinta: 400€ (200€/lukukausi)

Seuraava haku: varmistuu marraskuun aikana

Lisätiedot: Anu Lehtinen

Rakentamisen korkeakouludiplomi

Rakentamisen korkeakouludiplomi on tuotantojohtamiseen keskittyvä koulutuskokonaisuus. Tavoitteena on lisätä ja syventää rakennusmestariksi opiskelleiden ja muiden alasta kiinnostuneiden matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä korjausrakentamisen, LVI- tai infra-osaamista. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Opinnot suoritetaan ennalta sovittuina lähiopetusjaksoina muiden opetusryhmien kanssa.

Laajus ja kesto: 30 opintopistettä I 1-1,5 vuotta

Alkamisajankohta: Syksy 2022

Hinta: 400€ (200€/lukukausi)

Seuraava haku: 4.-15.4.2022

Lisätiedot ja hakulomake: Sirpa Erkkilä-Häkkinen

 

Lean ja laatu kehitystyössä – korkeakouludiplomi koulutuksessa tutustutaan lean-ajatteluun ja mm. ISO9001, ISO14001, ISO45000 ISO31000, ISO13053 ja EFQM standardeihin. Koulutus on suunnattu laadunhallinnan osaamisesta ja sen päivittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Opinnot aloitetaan perustasolta ja niissä edetään soveltuviin oppimistehtäviin. Koulutuksen suorittaneella tulee olemaan kokonaiskuva laadunhallinnasta ja valmiudet toteuttaa erilaisia laadunhallinnan kehittämistehtäviä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, ennalta sovittuina lähiopetusjaksoina sekä itsenäisinä etäopintoina. Osa opintojakson materiaaleista ovat englanniksi.

Koulutus koostuu:
Laadunhallinnan ja standardien perusteet, 5 op  
LEAN-ajattelu ja periaatteet, 5 op  
Laatutyökalut ja tilastomatematiikka, 5 op  
Six sigma -menetelmä, 5 op   
Laatujärjestelmän päivittäminen ja auditointi, 5 op 
Projekti, 5 op  

Laajuus ja kesto: 30 opintopistettä / 1v

Alkamisajankohta: Kevät 2022

Hinta: 400€ (200€/lukukausi)

Seuraava haku: 1.-15.10.2021, haku on päättynyt

Lisätiedot:  Taina Hovinen

Opiskelu avoimessa AMK:ssa