Siirry pääsisältöön Siirry hakuun

Mikä korkeakouludiplomi?

Korkeakouludiplomi syventää osaamista ja tarjoaa uutta. Tutustu diplomeihin ja opintokokonaisuuksiin.
Sivu päivitetty 30.12.2020

Korkeakouludiplomi, Turun AMK

Korkeakouludiplomi on koulutus uuden osaamisen hankkimiseen. Laajat kokonaisuudet tarjoavat mahdollisuuden tietojen syventämiseen ilman tutkinnon suorittamista. Korkeakouludiplomin opintojaksot ovat Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Korkeakouludiplomit ovat avoimia kaikille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opiskelija saa opinnoista todistuksen eli korkeakouludiplomin.

Korkeakouludiplomiopintoihin eivät voi hakea Turun AMK:n tutkinto-opiskelijat. Mahdollisuudesta suorittaa korkeakouludiplomiin kuuluvia opintojaksoja osana omaa tutkintoa tulee olla yhteydessä Opintopolussa mainittuun korkeakouludiplomin yhteyshenkilöön.

Jos haluat tilata kopion korkeakouludiplomin todistuksestasi, lue ohjeet opiskelu avoimessa AMK:ssa -sivulta kohdasta "todistuskopiopyynnöt".

Miksi suorittaa diplomi?

Diplomi on piristysruiske urallesi! Diplomi tuo sinulle uutta täsmäosaamista, jolla voit hakea erilaisiin tai haastavimpiin tehtäviin. Tutustu eri mahdollisuuksiin.

Miten haen?

Opintojen valintakriteerinä voi olla motivaatiokirje, haastattelu tai aiempi työkokemus. Haku tapahtuu Opintopolussa. Ilmoittautumislinkit löydät tältä sivulta, kun haku on auki.

Tietoa opintoihin valituille

Tutustu uuden opiskelijan ohjeisiin.

Koulutuskokonaisuudet

Rakentamisen korkeakouludiplomi on käytäntöön keskittyvä koulutuskokonaisuus. Tavoitteena lisätä ja syventää rakennusmestariksi opiskelleiden matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä korjausrakentamisen, LVI- tai INFRA -osaamista. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Opinnot toteutetaan ennalta sovittuina lähiopetusjaksoina ja itsenäisinä verkko-opintoina.

Laajus ja kesto: 30 opintopistetä I 1 vuosi

Alkamisajankohta: -

Hinta: 400€ (200€/lukukausi)

Seuraava haku: seuraavaa hakuaikaa ei tiedossa

Lisätiedot ja hakulomake: opintopolku.fi

 

Urheilun sponsoroinnin ja varainhankinnan korkeakouludiplomi on suunnattu henkilöille, joilla on

  • kiinnostusta urheiluorganisaation myynnin ja markkinoinnin parantamiseen
  • halua kehittää oman urheiluorganisaationsa toimintaa
  • yleistä kiinnostusta urheilubusinekseen
  • kokemusta urheiluorganisaatiossa toimimisesta
  • yleistä kiinnostusta urheiluun tuotteena ja arvonluojana, urheilun tulonhankintaan, taloushallintoon, myyntiin, markkinointiin, palvelujen tuotteistamiseen, viestintään ja urheiluorganisaation toimintaympäristön muutokseen. 

Saat koulutuksesta uusia ideoita urheilumarkkinointiin, talouden parantamisen välineisiin ja osaat paremmin varautua tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Keskeisessä osassa opintoja on verkostoituminen alan asiantuntijoiden ja muissa urheiluorganisaatioissa toimivien henkilöiden kanssa.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, ja niillä on vahva käytännöllinen painotus. Opinnot jakautuvat 5-10 opintopisteen kokonaisuuksiin, joihin kuuluu on laaja urheiluorganisaation kehittämistehtävä.

Laajuus ja kesto: 60 opintopistettä | 1,5 vuotta
Alkamisajankohta: -
Hinta:
200€/lukukausi
Seuraava haku: seuraavaa hakuaikaa ei tiedossa
Lisätiedot ja hakulomake:
 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ulkomailla insinöörialan korkeakouluopintoja suorittaneiden maahanmuuttajien ammatillista osaamista ja pätevyyttä, asiantuntijatyössä tarvittavaa kielitaitoa sekä nopeuttaa heidän työllistymistään. Koulutus tukee ulkomailla koulutuksensa hankkineiden ja Suomeen asettuneiden henkilöiden osaamisen tunnistamista ja osallisuuden edistämistä.

Laajuus ja kesto: 60 opintopistettä | 1 v.

Valintaperusteet: Aiemmat korkeakouluopinnot sekä suomen kielen taito

Hinta: 200€/lukukausi

Alkamisajankohta: -

Seuraava haku: seuraavaa hakuaikaa ei tiedossa

Lisätiedot ja hakulomake: Opintopolku.fi

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomin tavoitteena on perehdyttää opiskelija kirjastouran alkuun. Opiskelija saa 60 opintopisteen kokonaisuuden kirjastoalan opintoja, mikä on tavanomainen vaatimus kirjastoalan työpaikkojen rekrytoinnissa. Opintojaksot toteutetaan verkko-opintoihin painottuvana monimuotona. Lähipäiviä on Turussa syksyllä kaksi ja keväällä kaksi. Lukukausien aikana on lisäksi verkkotapaamisia noin joka toinen viikko.

Korkeakouludiplomin olennainen osa on ohjattu harjoittelu (10-15 op). Harjoittelu on toiminnallinen työelämäjakso, joka tehdään alan organisaatiossa. Opiskelija itse vastaa harjoittelupaikan valinnasta ja hankinnasta, mutta harjoittelusuunnitelma laaditaan vuoropuhelussa opiskelijan, harjoittelupaikan ja harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa.

Laajuus ja kesto: 60-65 opintopistettä | 1-1,5v

Valintaperusteet: Kirjastoalan työkokemuksen määrä ja suoritettu korkeakoulututkinto

Hinta: 200€/lukukausi

Alkamisajankohta: Syksy 2021

Seuraava haku: haku keväällä 2021. Tarkemmat tiedot hausta päivitetään tälle sivulle alkuvuodesta.

Lisätiedot ja hakulomake:

 

LVI-korkeakouludiplomi tuottaa ympäristöministeriön ohjeen mukaisen rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuuden (YM2/601/2015) tarvittavan ammattiopintojen osuuden. Opiskelija syventää insinöörin tutkinnossaan kerryttämiä tietojaan ja taitojaan. Opinnot etenevät teknisestä laskennasta ja mitoituksista teknisten taitojen määräysten mukaiseen soveltamiseen ja dokumentointiin.

Opetus sijoittuu arki-iltoihin kolmesti viikossa. Opinnot on jaettu neljään 15 op:n talotekniikkaa käsittelevään moduuliin. Lisäksi opintoihin kuuluu laaja ammatillisesti syventävä ja kokoava harjoitustyö.

Laajuus ja kesto: 75 opintopistettä | 1-2 vuotta

Hinta: 200€/ lukukausi

Seuraava haku: seuraavaa hakuaikaa ei tiedossa

Opiskelu avoimessa AMK:ssa