Mikä ihmeen diplomi?

Korkeakouludiplomi syventää tai antaa sinulle uutta osaamista. Tutustu LVI-tekniikan ja Kirjasto- ja tietopalvelun diplomeihin.
Sivu päivitetty 2.9.2018

Korkeakouludiplomi, Turun AMK

Korkeakouludiplomi on uudenlainen osaamiskokonaisuus, jonka tarkoituksena on antaa opiskelijalle uutta osaamista tai syventää jo olemassa olevaa tietoa tietyltä alalta. Korkeakouludiplomin opintojaksot ovat osa Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja näin ollen osa avoimen AMK:n toimintaa. Korkeakouludiplomit ovat avoimia kaikille!

Opiskelu diplomikoulutuksessa

  • syventää tai antaa uutta osaamista tietyltä aihealueelta
  • ei johda tutkintoon
  • opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, mikäli opiskelija myöhemmin hakeutuu tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen tutkintoon yhteishaun tai avoimen AMK:n erillishaun kautta
  • suoritetaan monimuoto-opintoina
  • opintojen laajuus noin 60 op koulutuksesta riippuen
  • opintojen kesto koulutuksesta riippuen vuodesta kahteen vuotta
  • ei pohjakoulutusvaatimusta - ovat avoimia kaikille

Kirjasto- ja tietopalvelun korkeakouludiplomi

Näytä lisää

Kirjasto- ja tietopalvelun korkeakouludiplomin tavoitteena on perehdyttää opiskelija kirjastouran alkuun. Syyskuussa 2018 käynnistyvät opinnot muodostavat 60 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden, joiden suorittaminen kestää 1-1,5 vuotta, riippuen opiskelijan omasta tavoitteesta.  Opinnot eivät tuota tutkintoa, vaan korkeakouludiplomi osoittaa opiskelijan perehtyneisyyden alaan. Opinnot voidaan hyväksilukea Turun ammattikorkeakoulussa kirjasto- ja tietopalvelun koulutuksen opintoihin, mikäli opiskelija hakeutuu myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi. 

Opinnot alkavat 31.8.2018 orientoivalla osuudella Lemminkäisenkadun kampuksella (Lemminkäisenkatu 30, Turku). Päivän tarkempi aikataulu ja sisältö on lähetetty valituille opiskelijoille 28.5.2018.

Toteutustapa

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomiin kuuluvat opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opintoina. Koulutus rakentuu itsenäisen opiskelun ja verkkotapaamisten vuoropuheluna, parin tunnin verkkotapaamisia on lukukausien aikana noin joka toinen viikko. Korkeakouludiplomin olennainen osa on ohjattu harjoittelu (10 op), jota ei ole mahdollista tehdä verkossa. Harjoittelu on toiminnallinen työelämäjakso, joka tehdään alan organisaatiossa. Opiskelija itse vastaa harjoittelupaikan valinnasta ja hankinnasta, mutta harjoittelusuunnitelma laaditaan vuoropuhelussa opiskelijan, harjoittelupaikan ja harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa.

Koulutus käynnistyy 31.8.2018 lähitapaamisella Turun AMK:n Lemminkäisenkadun tiloissa. Tapaamisessa mm. orientoidutaan korkeakouludiplomiopintoihin, perehdytään verkkotyökaluihin ja tehdään yhdessä alustavat opintosuunnitelmat.

Hakukelpoisuus

Koulutukseen ei ole edeltävyysehtoja tai tutkintovaatimusta, mutta valintatilanteessa etusijalle asetetaan ne hakijat, joilla on jo suoritettu korkeakoulu- tai yliopistotasoinen tutkinto. 

Koulutuksen yhteyshenkilö:

 

LVI-tekniikan korkeakouludiplomi

Näytä lisää

LVI-tekniikan korkeakouludiplomin tavoitteena on kasvattaa energia-, rakennus- tai konetekniikkaa opiskelleille insinööreille heidän osaamistaan LVI-tekniikan alueella. LVI-opintojen tarjonnan kokonaislaajuus on 75 opintopistettä. Siitä 60 pistettä on suoritettavia kursseja ja 15 pistettä tulee laajasta kokoavasta harjoitustyöstä, joka toimii ikään kuin opintojen lopputyönä. Opintojen laajuudet ja sisältö on laadittu vastaamaan ympäristöministeriön ohjetta rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta koulutuksen osalta (YM2/601/2015). Opintokokonaisuus on tarkoitettu sisältämään vaativan kohteen ilmanvaihto- sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelun edellyttämät opinnot.

Opintojen menestyksellinen suorittaminen edellyttää insinööriopintoihin kuuluvien matematiikan, fysiikan ja energiatekniikan taitojen hallintaa. Mikäli on tarvetta taitojen ja tietojen päivittämiseen, avoimen ammattikorkeakoulun monimuototarjonnassa on opintoja tarjolla, joista on hyvä aloittaa.

Halutessaan opiskelija voi laatia oman opiskelusuunnitelman ja rajata opintonsa kattamaan vain ilmanvaihtoa tai vesi- ja viemärijärjestelmiä. Opintonsa voi rajata myös vaativuustason mukaan niin, että ei tavoittelekaan vaativien kohteiden suunnittelukelpoisuutta vaan ainoastaan tavanomaisten kohteiden. Opinnot eivät tuota tutkintoa, vaan korkeakouludiplomi osoittaa opiskelijan perehtyneisyyden alaan. Opinnot voidaan hyväksilukea tekniikan insinöörin korkeakouluopintoihin, mikäli opiskelija hakeutuu myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi.

Toteutustapa

LVI-tekniikan korkeakouludiplomiin kuuluvat opintojaksot toteutetaan ilta-opintoina 3 arki-iltaa viikossa klo 16:30-20 välisenä aikana. Opintojen suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta, riippuen opiskelijan omasta tavoitteesta.

Hakukelpoisuus

Koulutukseen ei ole edeltävyysehtoja, mutta valintatilanteessa etusijalle asetetaan ne hakijat, joilla on jo suoritettu energia-, rakennus- tai konetekniikan insinööri-tutkinto.

Hakuaika

Hakuaika ei vielä tiedossa.

Koulutuksen yhteyshenkilö:

 

Ilmoittautuminen, opintomaksut ja peruutusehdot

Näytä lisää

Opintomaksu

Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Korkeakouludiplomikoulutuksen kestosta riippuen opinnot maksavat yhteensä 400-800€. Laskutus tapahtuu jokaisen lukukauden alussa 200€:n erissä.

Mahdollinen peruutus on tehtävä oheisella lomakkeella viimeistään keskiviikkona 15.8.2018. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 50€. Jos peruutus tehdään 31.8.2018 jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun.

Voit peruuttaa osallistumisesi mille tahansa avoimen AMK:n toteuttamalle opintojaksolle oheisen lomakkeen kautta. Peruuta osallistumisesi tästä

Avoimen AMK:n opiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen opintoihin ilmoittautumista. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste opintojen peruuttamiseen maksutta. Opintopaikka voidaan peruuttaa maksutta opintojen alkamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella.

Ilmoittautuminen

Kirjasto- ja tietopalvelun korkeakouludiplomi:

Ilmoittautuminen syksyn 2018 opintoihin on päättynyt. Seuraavasta hakuajasta ilmoitetaan myöhemmin.

LVI-tekniikan korkeakouludiplomi:

Hakuaikataulu julkaistaan myöhemmin.