Mikä korkeakouludiplomi?

Korkeakouludiplomi syventää tai antaa sinulle uutta osaamista. Tutustu LVI-tekniikan ja Kirjasto- ja tietopalvelun diplomeihin.
Sivu päivitetty 18.4.2019

Korkeakouludiplomi, Turun AMK

Korkeakouludiplomi on uudenlainen osaamiskokonaisuus, jonka tarkoituksena on antaa opiskelijalle uutta osaamista tai syventää jo olemassa olevaa tietoa tietyltä alalta. Korkeakouludiplomin opintojaksot ovat osa Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja näin ollen osa avoimen AMK:n toimintaa. Korkeakouludiplomit ovat avoimia kaikille!

Miksi suorittaa diplomi?

Diplomi on piristysruiske urallesi! Diplomi tuo sinulle uutta osaamista, jolla voit hakea erilaisiin tai haastavimpiin tehtäviin.

Milloin haen?

Seuraava haku: tällä hetkellä hakuja ei ole käynnissä. Ilmoitamme hakuajoista heti, kun ne varmistuvat!

Miten haen?

Haku tapahtuu Opintopolussa. Valintakriteerinä diplomissa voi olla motivaatiokirje, haastattelu tai aiempi työkokemus.

Miksi suorittaa diplomi?

Diplomi on piristysruiske urallesi! Diplomi tuo sinulle uutta osaamista, jolla voit hakea erilaisiin tai haastavimpiin tehtäviin.

Milloin haen?

Seuraava haku: tällä hetkellä hakuja ei ole käynnissä. Ilmoitamme hakuajoista heti, kun ne varmistuvat!

Miten haen?

Haku tapahtuu Opintopolussa. Valintakriteerinä diplomissa voi olla motivaatiokirje, haastattelu tai aiempi työkokemus.

Kirjasto- ja tietopalvelun korkeakouludiplomin tavoitteena on perehdyttää opiskelija kirjastouran alkuun. Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomiin kuuluvat opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opintoina. Opinnot toteutuvat  itsenäisen opiskelun ja verkkotapaamisten vuoropuheluna. Verkkotapaamisia on lukukausien aikana noin joka toinen viikko.

Korkeakouludiplomin olennainen osa on ohjattu harjoittelu (10 op). Harjoittelu on toiminnallinen työelämäjakso, joka tehdään alan organisaatiossa. Opiskelija itse vastaa harjoittelupaikan valinnasta ja hankinnasta, mutta harjoittelusuunnitelma laaditaan vuoropuhelussa opiskelijan, harjoittelupaikan ja harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa.

Laajuus ja kesto: 60 opintopistettä | 1-2 vuotta

Seuraava haku: hakuaika julkaistaan myöhemmin.

Valintaperusteet: ilmoitetaan myöhemmin.

LVI-tekniikan korkeakouludiplomin tavoitteena on kasvattaa energia-, rakennus- tai konetekniikkaa opiskelleille insinööreille heidän osaamistaan LVI-tekniikan alueella. Opinnot rakentuvat kursseista ja laajasta harjoitustyöstä. Opintojen laajuudet ja sisältö on laadittu vastaamaan ympäristöministeriön ohjetta rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta koulutuksen osalta (YM2/601/2015).

Opintokokonaisuus sisältää vaativan kohteen ilmanvaihto- sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelun edellyttämät opinnot.Opintonsa voi rajata myös vastaamaan vaativuustasoltaan tavanomaisten kohteiden vaativuutta. Opiskelija voi laatia oman opiskelusuunnitelman ja rajata opintonsa kattamaan vain ilmanvaihtoa tai vesi- ja viemärijärjestelmiä.

Laajuus ja kesto: 75 opintopistettä | 1-2 vuotta

Seuraava haku: hakuaika julkaistaan myöhemmin

Valintaperusteet: ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelu avoimessa AMK:ssa