Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 15.4.2024
rakentamisen_diplomi_1000x250.jpg

Rakentamisen korkeakouluosaajakoulutus | 30 op

Rakentamisen korkeakouluosaajakoulutus on tuotantojohtamiseen keskittyvä koulutuskokonaisuus. Tavoitteena on lisätä ja syventää rakennusmestariksi opiskelleiden ja muiden alasta kiinnostuneiden matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä korjausrakentamisen, LVI- tai infra-osaamista.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Opinnot suoritetaan ennalta sovittuina lähiopetusjaksoina muiden opetusryhmien kanssa.

Opintojen rakenne:

  • Rakennusfysiikka, 5 op
  • Integraalilaskenta, 4 op
  • Talotekniset järjestelmät, 2 op
  • LVI-tekniset järjestelmät, 3 op
  • Opintojen suunnittelu ja HOPS, 1 op

Syventävä osa (15 op) suunnitellaan jokaisen opiskelijan suuntautumisen ja kiinnostuksen mukaisesti ammattiopinnoista, joita ovat mm.

  • LVI-tekniikka
  • Korjausrakentaminen
  • Infratekniikka

Laajuus ja kesto: 30 opintopistettä I 1-1,5 vuotta

Alkamisajankohta: Syksy 2024

Hinta: Maksuton

 

Rakennusmestari, haaveissa insinööri (ylempi AMK) -tutkinto?

Rakentamisen korkeakouluosaajakoulutuksen suorittamista tarjotaan ja suositellaan rakennusmestari (AMK) -tutkinnon suorittaneille ennen hakeutumista YAMK-koulutukseen. Kevään 2024 yhteishaussa korkeakouluosaajakoulutus on  insinööri (ylempi AMK), rakennettu ympäristö -koulutuksessa valintaedellytys rakennusmestari (AMK) -valintajonossa hakeville. 

Turun AMK:n kevään 2024 yhteishaun valintaperusteissa määritellään, että insinööri (ylempi AMK), rakennettu ympäristö -koulutuksessa rakennusmestari (AMK) -taustaiset hakijat muodostavat oman valintajonon. Rakennusmestari (AMK) -koulutus tulkitaan omaksi koulutustaustaksi, jonka perusteella muodostetaan oma valintajono. Rakennusmestareille määritetään koulutuksen 25 aloituspaikasta oma 8 aloituspaikan kiintiö. Valintatapana on rakentamisen osaajakoulutuksen opintomenestys.

 

Miten haen?

Koulutukseen haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät lisätietoa koulutuksen sisällöstä, hakuohjeet ja valintaperusteet.

Seuraava hakuaika koulutukseen: 1.–28.4.2024.

Turun AMK:n opinto-oppaassa voit tutustua tarkemmin koulutuksen oppimissuunnitelmaan. 

Mikä osaajakoulutus?

Avoimen ammattikorkeakoulun osaajakoulutukset ovat erityisesti työikäisten jatkuvan oppimisen tarpeisiin suunnattuja koulutuksia, joissa voit hankkia uutta osaamista, syventää tai laajentaa asiantuntijuutta ilman kokonaisen tutkinnon suorittamista. Myöhemmin opintoja voi hyödyntää osana ammattikorkeakoulututkintoa.  

Osaajakoulutuksien opintojaksot ovat Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja laajuus on 30 opintopistettä. Opiskelija saa opinnoista opintosuoritusotteen suoritetuista opinnoista sekä todistuksen eli osaajakoulutusdiplomin suorittaessaan koko laajuuden.