Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.5.2023
KV_osaajakoulutus_verkostoja_työelämään.jpg

Verkostoja työelämään – osaajakoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille | 35 op

Read the information in English.

Koulutus mahdollistaa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen kehittäminen ilman uuden tutkinnon suorittamista. Lisäksi koulutus tukee opiskelijan verkostoitumista työelämään uraohjauksen, mentoroinnin ja koulutukseen sisältyvän työharjoittelun avulla. Opiskelijalle tarjotaan sekä ryhmämuotoista että yksilöllistä ohjausta opiskeluun ja työelämään liittyvissä asioissa.

Osa opetuksesta järjestetään lähiopetuksena. Koulutukseen sisältyy myös verkko-opiskelua ja työharjoittelua. 

Opiskelu on mahdollista joustavasti suomeksi ja/tai englanniksi. Opetuskielestä riippumatta koulutuksessa tuetaan suomen kielen oppimista, jolla on suuri merkitys kotoutumisen ja Suomeen työllistymisen kannalta.

Jos opiskelija suorittaa koulutuksessa 35 op tiettyyn AMK-tutkintoon sisältyviä opintoja, hän voi koulutuksen jälkeen hakea suorittamiensa opintojen perustella avoimen AMK:n väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi. Tutkintokoulutuksessa voidaan hyväksilukea avoimen AMK:n opintoja sekä muualla suoritettuja korkeakouluopintoja osaksi suomalaista tutkintoa.

Koulutus rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti seuraavista opinnoista:

 • Valmiudet korkeakouluopintoihin, 5 op
 • Suomen kieli, 5–10 op
 • Työelämä- ja urasuunnittelutaidot, 5 op
 • Vapaavalintaiset opinnot, 5–10 op
 • Työharjoittelu 10–15 op 

Koulutukseen voidaan valita henkilö, joka on suorittanut  

 • ulkomaisen korkeakoulututkinnon tai
 • vähintään 150 op (n. 2,5 vuotta) tutkinto-opintoja ulkomaisessa korkeakoulussa tai
 • vieraskielisen korkeakoulututkinnon Suomessa tai
 • vähintään 150 op vieraskielisessä tutkintokoulutuksessa suomalaisessa korkeakoulussa.

Opiskelu edellyttää riittävää suomen tai englannin kielen taitoa. Suomen tai englannin kielen taidon tulee olla vähintään taitotasolla B1. (Ks. kielitaitotason arviointitaulukko.)

Laajuus ja kesto: 35 op, 6–11 kk

Alkamisajankohta: 22.8.2023

Hinta: Opiskelu on maksutonta tilapäistä suojelua saaville. Muille koulutuksen hinta on 420 €. 

Miten haen?

Koulutukseen voi hakea täyttämällä hakulomakkeen Opintopolku-palvelussa 3.4.–4.6.2023 välisenä aikana. Koulutukseen hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 25 hakukelpoista henkilöä, ja opiskeluoikeus kestää 31.7.2024 asti.

Hakulomakkeelle tulee liittää kuva tai skannattu tiedosto jostakin seuraavista dokumenteista käännettynä auktorisoidulla kääntäjällä englanniksi tai suomeksi:

 • tutkintotodistus ulkomaisesta korkeakoulusta tai 
 • tutkintotodistus vieraskielisestä tutkintokoulutuksesta suomalaisessa korkeakoulussa tai
 • opintorekisteriote ulkomaisesta korkeakoulusta tai 
 • opintorekisteriote vieraskielisestä tutkintokoulutuksesta suomalaisessa korkeakoulussa.

Ohessa listaus auktorisoiduista kääntäjistä Suomessa Auktorisoitujen kääntäjien rekisteri | Opetushallitus (opintopolku.fi)

Mikä osaajakoulutus?

Avoimen ammattikorkeakoulun osaajakoulutukset ovat erityisesti työikäisten jatkuvan oppimisen tarpeisiin suunnattuja koulutuksia, joissa voit hankkia uutta osaamista, syventää tai laajentaa asiantuntijuutta ilman kokonaisen tutkinnon suorittamista. Myöhemmin opintoja voi hyödyntää osana ammattikorkeakoulututkintoa.  

Osaajakoulutuksien opintojaksot ovat Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja laajuus on 30 opintopistettä. Opiskelija saa opinnoista opintosuoritusotteen suoritetuista opinnoista sekä todistuksen eli osaajakoulutusdiplomin suorittaessaan koko laajuuden. 

 

Jatkuva oppiminen ja Avoin AMK