Sivu päivitetty 6.4.2018
Avoimen amk:n opiskelija

Tietoa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle

Tällä sivulla on kerrottu lisätietoja opintojen suorittamisesta sekä tietoteknisistä palveluista avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tutustu myös Avoimen AMK:n opiskelijan oppaaseen joka lähetetään infokirjeen yhteydessä ilmoittautumisen jälkeen sekä usein kysyttyihin kysymyksiin.

Opintojen suorittaminen ja arviointi

Näytä lisää

Osallistuakseen opintojakson opetukseen ja sen oppimisen arviointiin on opiskelijan ilmoittauduttava opintojaksolle annettujen ohjeiden mukaisesti. Opintojakson suorittamistavasta sovitaan kunkin opintojakson alussa. Mikäli opintojaksoon sisältyy kirjallinen kuulustelu, se pidetään sovittuna aikana, yleensä opetuksen päättyessä. Hylätyn opintojakson suorittaminen tapahtuu Turun ammattikorkeakoulun toimintaohjeen mukaisesti. 

Opintojen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan suullisten ja kirjallisten kuulustelujen, harjoitustöiden sekä muiden suoritusten perusteella. Avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritukset arvioidaan ammattikorkeakoulun perusopetuksessa käytössä olevien kriteerien mukaisesti. Arviointi perustuu opetussuunnitelmissa määriteltyihin tavoitteisiin ja arvioinnista vastaa opintojakson opettaja tai opettajat. 

Arvioinnissa käytettäviä asteikkoja ovat hyväksytty / hylätty sekä numeerinen asteikko: kiitettävä 5, hyvä 4-3, tyydyttävä 2-1, hylätty 0. Opiskelijalla on mahdollisuus saada tieto kuulustelussa noudatetuista arviointiperusteista Turun ammattikorkeakoulun toimintaohjeen mukaisesti.

Opintosuoritustiedot tallennetaan Turun ammattikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin.

Opintosuoritusote ja todistus

Näytä lisää

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson valmiiksi, hän saa kirjallisen dokumentin suorittamistaan opinnoista. Avoimen ammattikorkeakoulun erillisissä opintojaksoissa opiskelleille lähetetään opintosuoritusote automaattisesti, kun opettaja on kirjannut arvosanat opintorekisteriin.Tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä opiskelevat saavat opintosuoritusotteen pyytämällä sen   opintotoimistosta tai avoimen AMK:n toimistosta. Yksittäisiä arvosanoja voi tiedustella avoimen AMK:n toimistosta.

Opintoneuvonta

Näytä lisää

Opintoihin liittyvää neuvontaa saa avoimen ammattikorkeakoulun henkilökunnalta. Suosittelemme opintoneuvontaa erityisesti opiskelijoille jotka aikovat suorittaa runsaasti avoimen AMK:n opintoja, mutta myös muutaman opintojakson suorittavat ovat tervetulleita keskustelemaan opinnoistaan.

Avoimen ammattikorkeakoulun toimisto sijaitsee Turussa, Joukahaisenkatu 3:ssa (ICT-city, A-siipi, 2. kerros, huone A2061).

Opintoneuvontaan tulee varata aika sähköpostitse avoinamk[at]turkuamk.fi tai puhelimitse avoimen amk:n toimistosta. Yhteystiedot näet sivun oikealta puolelta.

 

Käyttäjätunnus ja salasana

Näytä lisää

Käyttäjätunnukset:

Turun AMK:n tietojärjestelmien käyttämiseksi tarvitaan voimassaoleva käyttäjätunnus. Opiskelijalle luodaan henkilökohtainen käyttäjätunnus opintotietorekisterin tietojen perusteella. Käyttäjätunnuksilla kirjaudutaan mm. verkko-oppimisympäristö Optimaan, Turun AMK:n intranettiin Messiin, tietokoneille, sähköpostiin jne.

Käyttäjätunnuksen voi rekisteröidä käyttöönsä osoitteessa https://id.turkuamk.fi. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella.

Unohtuneen salasanan resetointi onnistuu osoitteessa https://id.turkuamk.fi. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella.

Ohje: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrY630jzNVGKueLug27Yq1ZsW1SlgJOwz

Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, uusi tunnus luovutetaan sinulle henkilökohtaisesti opintotoimistossa. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Ota tässä tapauksessa yhteyttä opintotoimistoon tai avoimen AMK:n toimistoon.

Lisää tietoa IT-palveluista https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/opiskelu-turun-amkssa/it-palvelut

Ongelmatapauksissa ota yhteyttä: servicedesk@turkuamk.fi

Verkko-oppimisympäristö Discendum Optima

Näytä lisää

Jotkut opintojaksot sisältävät verkko-opetusta, jolloin opiskelijat opiskelevat tietokoneen välityksellä. Verkko-opetuksessa on useimmiten käytössä verkko-oppimisympäristö Discendum Optima, johon kirjaudutaan mikroverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla internetissä osoitteessa https://optima.turkuamk.fi. Mikäli työtilasi on tyhjä, otathan yhteyttä opintojakson opettajaan.

Optimaan liittyvissä ongelmatilanteissa opiskelija voi olla yhteydessä Optiman ylläpitoon sähköpostitse Optima[at]turkuamk.fi.

Muut tietotekniset järjestelmät

Näytä lisää

Avoimen AMK:n opiskelijat eivät pääse kirjautumaan WinhaWille -opintorekisteriin eivätkä SoleOPS-järjestelmään. Ilmoittautuminen opintojaksoille, osoitteenmuutokset ja opintosuoritustiedustelut hoituvat kaikki avoimen AMK:n toimiston henkilökunnan kautta. Poikkeuksena ovat polkuopiskelijat, jotka pääsevät kirjautumaan SoleOPSiin ja ilmoittautumaan opintojaksoille sekä tarkastelemaan arviointeja sen kautta.

Käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjaudutaan myös Turun AMK:n intranetsivuille Messiin, josta löytyy paljon hyödyllistä tietoa opiskelusta sekä esimerkiksi työjärjestykset (messi.turkuamk.fi).