Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.10.2020
alt=" "

Opiskelu avoimessa AMK:ssa – usein kysyttyä

Avoin AMK on mahdollisuus kaikille opiskelusta kiinnostuneille. Tavoitteenasi voi olla täsmäosaamisen hankkiminen ja ammattitaidon kehittäminen tai tähtääminen tutkinto-opiskelijaksi. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia kokonaisuuksia. Huomioithan, että voit kuitenkin ilmoittautua ainoastaan avoimen AMK:n verkkosivujen opintotarjonnassa oleville opintojaksoille!

Tutustu näihin ohjeisiin opiskelusta avoimessa AMK:ssa ennen ilmoittautumista ja opiskelun alkua. Opintojaksoille ilmoittautuneille ei lähetetä erillisiä ilmoittautumisohjeita sähköpostitse.

Opintojaksolle ilmoittautunut voi tarkistaa opintojakson tiedot Koulutushausta opintojakson tunnuksella. Opintojakson tunnus löytyy ilmoittautumislomakkeen automaattivahvistuksesta.

Kuka Avoimessa AMK:ssa voi opiskella?

Avoimen AMK:n opetus on avointa kaikille koulutuksesta tai iästä riippumatta. Opinnot Avoimessa AMK:ssa sopivat kaikille, jotka haluavat oppia uutta ja syventää osaamistaan. Avoimessa AMK:ssa voi opiskella harrastusluonteisesti tai suunnitelmallisemmin, jolloin tavoitteena voi olla AMK- tai YAMK-tutkinto. 

Onko opintoihin pohjakoulutusvaatimuksia?

Pääsääntöisesti pohjakoulutusvaatimuksia ei ole. Yksittäisille opintojaksoille osallistumiselle voi olla edeltävyysehtoja, jotka löydät opintojakson kuvauksien yhteydestä Koulutushausta (esimerkiksi kohdasta ”Edeltävyysehdot”.) Edeltävyysehdot on tärkeää huomioida ilmoittautuessa, jotta oma ennakko-osaaminen on riittävää opintojakson suorittamiseksi.

Master Schoolien YAMK-opintojaksoihin osallistuminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opistotutkintoa. Tutkinto ja suoritusvuosi tulee merkitä ilmoittautumislomakkeelle. Työkokemusvaatimusta ei ole. Useimmiten soveltuvalla tutkinnolla tarkoitetaan sen alan tutkintoa, jolta opintojakso on. Lisätietoja saat avoimen AMK:n toimistosta. Ilmoittautumisen jälkeen sinuun ollaan yhteydessä, jos tutkintosi ei ole soveltuva.

Voivatko Turun AMK:n opiskelijat opiskella Avoimessa AMK:ssa? 

Turun AMK:n opiskelijat voivat osallistua Avoimen AMK:n omille toteutuksille (iltaopetus). Jokaisella näistä opintojaksoista on pääsääntöisesti viiden tutkinto-opiskelijan kiintiö. Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu Pepin kautta (ei Avoimen AMK:n sivujen kautta, kuten avoimen muilla opiskelijoilla). Opintojaksojen suorittaminen on maksutonta tutkinto-opiskelijoille. Muuhun opintotarjontaan tai polkuopintoihin Turun AMK:n tutkinto-opiskelijat eivät voi osallistua.

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat opiskella Turun AMK:n Avoimessa AMK:ssa maksutta.

Mitä Avoimessa AMK:ssa voi opiskella?

Turun ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa opintoja lähes kaikilta koulutusaloilta. Avoimessa AMK:ssa voi opiskella AMK- ja YAMK-tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja. Tutkintoja avoimessa AMK:ssa ei voi suorittaa.

Etsi sinulle sopiva opintojakso tai -kokonaisuus Opintotarjonta-sivulta . Voit ilmoittautua ainoastaan opintojaksoille, jotka on listattu kyseisellä sivulla! Et voi siis sopia osallistumisesta suoraan opettajan kanssa tai osallistua opintojaksolle ilman ilmoittautumista.

Opintojen sisältö

Tutustu ensin opintojaksojen kuvauksiin "tutustu" -linkin kautta ja ota sen jälkeen tarvittaessa yhteyttä opintojakson opettajaan, sillä hän tietää parhaiten opetuksen sisällöstä ja aikatauluista. Opettajan tiedot löydät Lukkarikoneesta opintojakson tunnuksella hakemalla. AMK:n henkilökunnan sähköpostit ovat aina muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi Jos Lukkarikoneessa ei ole mainittu opettajaa, voit tiedustella opettajan yhteystietoja avoimen AMK:n toimistosta.

Avoimen AMK:n toimistolla ei ole tietoa opintojaksojen sisällöstä tai suoritustavoista.

Millaista opiskelu Avoimessa AMK:ssa on?

Opintojen läsnäolo

Polkuopinnoissa ja yksittäisillä päivä- ja monimuotototeutuksen opintojaksoilla Avoimen AMK:n opiskelijat sijoitetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmiin. Avoimella AMK:lla on lukukausittain muutamia omia opintojaksoja, joiden osallistujat koostuvat avoimen AMK:n opiskelijoista. Nämä opintojaksot toteutetaan iltaopetuksena.

Opintojaksoilla on vaihteleva määrä lähiopetusta, joka edellyttää läsnäoloa. Lähiopetukseen ei ole mahdollista osallistua Skypen kautta eikä sitä voi korvata esimerkiksi työkokemuksella. Opintojakson tavoitteet, sisällöt, suoritustavat ja vaatimukset vastaavat tutkinto-opintoja. Avoimen AMK:n kautta opintojaksoille osallistuminen ei tuo siis joustavuutta suoritustapoihin tai läsnäolovaatimukseen.

Opintojen osaamisvaatimukset

Avoimen AMK:n opinnot ovat korkeakoulutasoista opiskelua mutta avoimia kaikille. Opinnot edellyttävät esimerkiksi oma-aloitteisuutta, tiedonhankintataitoja ja pitkäjänteisyyttä. Opiskelu sisältää itsenäistä ja ohjattua työskentelyä sekä mahdollisesti ryhmätyöskentelyä. Opinnoissa keskeistä ovat työelämälähtöisyys ja käytännönläheisyys, mutta myös kykyä omaksua teoreettista tietoa edellytetään. Opiskelija on itse vastuussa opiskeluvalmiuksiensa riittävyyden arvioinnista opintojaksolle ilmoittautuessaan. Kunkin opintojakson opettajaan voi olla yhteydessä, jos opintojakson vaatimuksista on kysyttävää.

Toteutusmuodot

Avoimessa AMK:ssa voi opiskella opintojaksosta riippuen päivisin, verkossa ja iltaisin monimuotototeutuksena tai iltaopetuksena. Tietoa eri toteutusmuotojen eroista.

Opiskelumateriaali ja oma tietokone

Opinnoissa käytettävä materiaali vaihtelee opintojaksottain, ja osa materiaalista voi olla verkossa. Opiskelijalla tulisikin olla käytössään oma tietokone. Lähtökohtaisesti ammattikorkeakoulun opinnoissa opiskelijalta ei edellytetä opinnoissa hyödynnettävien kirjojen ostamista. Avoimen AMK:n opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää kirjaston palveluita sekä hankkia kirjastokortti.

Voiko avoimen opinnoilla hakea Turun AMK:iin?

Avoimessa AMK:ssa suoritetuilla opinnoilla voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun AMK:iin avoimen väylän haussa.

Avoimen väylän haku

Avoimen väylän haussa hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 35 opintopistettä haettavan alan opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Haussa huomioitavissa opinnoissa voi olla tarkempia rajauksia hakukausittain. Opinnot tulee olla suoritettu nimenomaisesti Turun AMK:n avoimessa AMK:ssa. Jos 35 opintopistettä suorittaneita hakijoita on enemmän kuin avoimen väylän haun aloituspaikkoja, valitaan opiskelijat huomioitavien opintojen keskiarvon perusteella. Lisää tietoa avoimen väylän hausta Erillishaut -sivustolla.

Opinto-oppaasta löydät eri koulutusalojen oppimissuunnitelmat opiskeluvuosittain. Voit käyttää opinto-opasta tukena opintojaksojen valinnassa, jos haluat suorittaa tietyn koulutusalan opintoja ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.

Ilmoittautuminen

Kuka voi ilmoittautua?

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoimia kaikille iästä tai taustasta riippumatta. Opintojaksolle voi olla määritelty edellytyksiä aiemmasta osaamisesta, joista tieto löytyy opintojakson sivulta Koulutushausta. Koulutushakuun pääset opintotarjonnan sivulta kunkin opintojakson kohdalta. Arvioi itsenäisesti osaamisesi ennen ilmoittautumista.

Ylempi AMK opintojaksoille ilmoittautuminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opintojaksosta riippuen myös opistotutkintoa. Suoritettu tutkinto merkitään ilmoittautumislomakkeelle. Lähtökohtaisesti soveltuva korkeakoulututkinto tarkoittaa opintojakson alaa vastaavaa tutkintoa (esim. sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK opintojaksolle ilmoittautuminen edellyttää sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkintoa). Voit olla yhteydessä avoimen AMK:n toimistoon tarkistaaksesi, onko tutkintosi soveltuva ilmoittautumiseen. Olemme yhteydessä opiskelijoihin, joiden tutkinto ei oikeuta ilmoittautumiseen kyseiselle opintojaksolle.

Turun AMK:n henkilökunta voi ilmoittautua avoimen AMK:n tarjonnassa oleville opintojaksoille. Henkilökunta on velvollinen maksamaan opintomaksun.

Ilmoittautumisajat

Yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumisaika vaihtelee opintojaksokohtaisesti siten, että ilmoittautumisaika päättyy 7vrk ennen opintojakson ensimmäistä opetuskertaa. Opintojaksolle ilmoittautuminen on auki, jos opintojakso löytyy Opintotarjonnan sivulta eikä siinä ole merkintää (TÄYNNÄ). Tarkat tiedot löydät  Opintotarjonta-sivulta . Saat ilmoituksen sähköpostitse, mikäli opintojakso on jo täynnä eikä ilmoittautumistasi ole siten voitu hyväksyä.

Syyslukukauden opintojaksot päivitetään verkkosivuille touko-kesäkuussa ja kevätlukukauden opintojaksot marras-joulukuussa.

AMK- tai Master School -tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista koostuvien polkuopintojen hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. Lue lisää Polkuopinnot-sivulta.

Miten ilmoittaudun?

Opintojaksojen ilmoittautumistiedot löytyvät Opintotarjonta-sivulta . Etsi itsellesi mieleinen opintojakso ja löydät linkin ilmoittautumislomakkeeseen opintojakson nimen alta. Ilmoittautuessasi muista kirjoittaa koko henkilötunnuksesi – emme voi rekisteröidä sinua opiskelijaksi ilman sitä. YAMK opintojaksoille ilmoittautuessa sinun tulee ilmoittaa aiempi tutkintosi. Avoin AMK voi tarvittaessa pyytää kopion tutkintotodistuksesta suoritetun tutkinnon todentamiseksi.

Ilmoittautuminen on mahdollista ainoastaan avoimen AMK:n Opintotarjonta -sivulla oleville opintojaksoille ja avoimen AMK:n ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumisia opettajalle tai opettajan kautta ei hyväksytä. Mahdolliset avoimen AMK:n tarjonnan ulkopuolisille opintojaksoille ilmoittautumiset peruutetaan.

Opintojen hyväksilukeminen

Avoimessa AMK:ssa et voi suorittaa tutkintoa, sillä tutkinnon suorittaminen edellyttää tutkinto-opiskeuoikeutta. Avoimen AMK:n opinnoilla on mahdollista hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Lisää tietoa löydät

Erillishaut -sivulta.

 

Avoimen AMK:n opinnot ovat ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia ja vastaavat ammattikorkeakoulun tutkintovaatimuksia. Jatkaessasi tutkinto-opiskelijana ammattikorkeakoulussa, jonka avoimen opintoja olet suorittanut, saat automaattisesti hyväksiluvut suorittamillesi opinnoille.

Ammattikorkeakoulujen välillä tutkintovaatimukset vaihtelevat. Toisen AMK:n tutkintovaatimusten mukaisesti suorittamiesi opintojen hyväksiluku ja korvaavuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

 

Opintojen maksuttomuus työttömille ja lomautetuille

Turun ammattikorkeakoulu on tehnyt päätöksen avoimen ammattikorkeakoulun opintojen maksuttomuudesta työttömille ja lomautetuille syyslukukaudelle 2020. Yhdenvertaisen kohtelun vuoksi maksuttomuus koskee syyslukukaudella 1.8. jälkeen alkavia kaikkia avoimen ammattikorkeakoulun opinto-oikeudella suoritettavia opintoja eli polkuopintoja, korkeakouludiplomiopintoja, yksittäisiä opintojaksoja sekä Terveydenhoitaja (AMK) avoimen AMK:n opintojen osuutta.

Maksuttomuuteen ovat oikeutettuja työttömät sekä kokoaikaisesti lomautetut. Lomautuksen on oltava toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikaisena vähintään 1kk kestoinen. Työttömyys tai lomautus on osoitettava todistuksella työnhaun voimassaolosta tai lomautustodistuksella. Lomautustodistuksen on oltava allekirjoitettu, mutta todistuksen työnhaun voimassaolosta (koodi 02 tai 05) opiskelija voi itse tulostaa TE-toimiston verkkopalvelusta.

Uusien opiskelijoiden on liitettävä työttömyyden tai lomautuksen osoittava todistuskopio Opintopolun hakulomakkeelle hakuaikana tai yksittäisen opintojaksojen ilmoittautumislomakkeelle ilmoittautumisen yhteydessä, jotta oikeus maksuttomuuteen voidaan myöntää. Hakuajan tai ilmoittautumisen jälkeen toimitettuja todistuskopioita ei huomioida.

Ennen syyslukukautta 2020 opintonsa aloittaneiden on toimitettava työttömyyden tai lomautuksen osoittava todistuskopio sähköpostitse avoimen AMK:n toimistoon (avoinamk[at]turkuamk.fi) 31.5. mennessä. Todistuskopio on toimitettava välittömästi, mutta viimeistään 31.8. mennessä, jos opiskelija tulee lomautetuksi tai jää työttömäksi kesän aikana. Myöhemmin toimitetut todistuskopiot eivät oikeuta maksuvapautukseen.

Kevätlukukauden 2020 maksuja ei palauteta, vaikka opiskelija olisi kevään aikana jäänyt työttömäksi tai tullut lomautetuksi. Mahdollisesta maksuvapautuksesta kevätlukukaudelle 2021 päätetään ja tiedotetaan myöhemmin.

Todistuskopiopyynnöt

Avoimelta AMK:lta voi saada kopion vain 1.1.2014 jälkeen myönnetyistä korkeakouludiplomien todistuksista ja opintosuoritusotteista. Opiskelija saa itse tilattua Pepistä opintosuoritusotteen, mikäli hänen opinto-oikeutensa on voimassa.

Kopiot opiskelutodistuksista ja opintosuoritusotteista ovat maksuttomia avoimen AMK:n opiskelijoille. Todistuskopiot (esim. korkeakouludiplomitodistus) ovat maksullisia olla olevan hinnoittelun mukaisesti. Turun ammattikorkeakoulu ei käännä tilattuja asiakirjoja muille kielille vaan asiakas voi hyödyntää auktorisoidun kielenkääntäjän palveluita.

Muu tutkintoon johtamaton koulutus, vain 1.1.2014 jälkeen laaditut todistukset

 • Hinta 20 € (sis. ALV ja mahdolliset postikulut kirjaamattomana lähetyksenä)
 • Toimitus kirjepostilla tai nouto sopimuksen mukaan

Kopioiden tilaus- ja maksuohjeet

Jos tarvitset todistuskopion, täytä sähköinen tilauslomake . Tilaus tulee maksaa tilauksen yhteydessä verkkopankkimaksuna.

Kopio on valmis 2-4 viikon kuluttua tilauksen tekemisestä. Jos noudat todistuskopion, ota mukaan henkilöllisyystodistus.

 

 

 

Turun AMK:n alumnien opinto-oikeus

Opinto-oikeus

Turun ammattikorkeakoulun alumneilla eli tutkinnosta valmistuneilla on maksuton opinto-oikeus avoimen AMK:n opintoihin 1.1.2021 alkaen.

 • Opinto-oikeus koskee 1.1.2019 jälkeen valmistuneita, jotka ovat suorittaneet AMK- tai YAMK -tutkinnon.
 • Ennen 1.1.2019 valmistuneet alumnit voivat hakea ja ilmoittautua avoimen AMK:n opintoihin, mutta maksuton opinto-oikeus ei koske heitä.

Opinto-oikeus on voimassa valmistumislukukautta seuraavat neljä lukukautta sekä kuluvan lukukauden, jolloin opiskelija on valmistunut. Ennen vuotta 2021 valmistuneilla kuluvan lukukauden opinto-oikeutta ei ole. Opinto-oikeutta ei voi siirtää käytettäväksi myöhemmin.

Maksuton opinto-oikeus koskee ainoastaan avoimen AMK:n opintotarjontaa ja korkeakouludiplomeja. Opinto-oikeus ei koske polkuopintoja tai toisen asteen opiskelijoille suunnattuja opintojaksoja. Tutustu ohjeisiin opintoihin ilmoittautumisesta ja hakemisesta kohdasta "haku- ja ilmoittautumisohjeet".

Alumnireksteriin voi liittyä alumnitoiminnan  nettisivuilla. Liittyminen on maksutonta. Liittymällä alumnirekisteriin saat ajantasaista tietoa Turun AMK:n alumnitoiminnasta.

Haku- ja ilmoittautumisohjeet

Turun ammattikorkeakoulusta valmistuneen maksuton opinto-oikeus koskee avoimen AMK:n opintojaksoja sekä korkeakouludiplomeja.

 • Ilmoittautumisen tai hakemisen yhteydessä tarkistetaan, että olet valmistunut Turun AMK:sta 1.1.2019 jälkeen.
 • Huomioithan, että opinto-oikeus ei tarkoita automaattista opintoihin hyväksymistä. Opintojaksojen ilmoittautumiskiintiöt ja korkeakouludiplomien valintaperusteet koskevat myös alumnien opinto-oikeudella opiskelevia.

Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille

Avoimen AMK:n yksittäiset opintojaksot löytyvät opintotarjonta -sivulta. Tarjonta päivitetään kahdesti vuodessa joulukuun alussa ja kesäkuussa. Tiedot opintojaksosta sekä ilmoittautumislomake löytyvät valitsemalla opintotarjonnasta opintojakson nimen. Merkitse ilmoittautumislomakkeelle maksutietoihin alumnin opinto-oikeutesi, jotta sinua ei laskuteta opinnoista. Tutustuhan viimeistään ilmoittautumisen jälkeen tällä sivulla oleviin opintojaksolle ilmoittautuneen ohjeisiin.

Opintojaksoille on ehdottomasti ilmoittauduttava avoimen AMK:n verkkosivujen kautta. Opiskelijalla ei ole oikeutta ilmoittautua opintojaksoille suoraan Pepissä. Mahdolliset Pepin kautta tehdyt ilmoittautumiset poistetaan eikä opiskelijan on lopetettava kyseisen opintojakson suorittaminen.

Ilmoittautuminen korkeakouludiplomien opintoihin

Korkeakouludiplomit ja hakuajat löytyvät korkeakouludiplomit - sivulta. Haku opintoihin on Opintopolussa kunkin korkeakouludiplomin hakuaikana. Merkitse hakulomakkeelle suorittaneesi Turun ammattikorkeakoulussa tutkinnon 1.1.2019 jälkeen, jotta vältyt opintojen lukukausimaksulta.

Opintojaksolle ilmoittautuneen ohjeet

Avoimen AMK:n opintojaksoille ilmoittautuneella opiskelijalla on velvollisuus itse tarkastaa opintojakson tiedot ja opetusajankohdat Koulutushausta sekä tutustua tämän sivun ohjeistukseen kokonaisuudessaan. Erillistä ohjeistusta sisältävää vahvistusviestiä ei lähetetä.

Jokaisella opintojaksolla on oma numeroista tai numeroista sekä kirjaimista muodostuva tunnus, jonka avulla opintojakson tarkemmat tiedot löytyvät Koulutushausta . Opintojakson tunnus löytyy ilmoittautumisesi automaattivahvistuksesta, jonka olet saanut sähköpostiisi. Syötä tunnus sivulla Koulutushaun yläreunan "Hae koulutuksia" -ikkunaan ja tee haku. Sivulle avautuu listaus opintojaksoja, joista osalla voi olla yhtenevä nimi. Valitse listasta opintojakson nimen ja tarkan tunnuksen perusteella se, johon olet ilmoittautunut.

Koulutushausta löydät tiedon toimipisteestä, tarkoista opetusajankohdista sekä -paikoista ja laajuudesta. Sivulla oleva ilmoittautumisaika koskee vain tutkinto-opiskelijoita. Opintojen hinta muodostuu sivulle merkityn laajuuden mukaan.

Lukkarikoneesta löydät opettajien nimet sekä opintojakson opetusajankohdat sekä paikat. Olethan yhteydessä suoraan opettajiin, jos sinulla on kysyttävää opetuksen sisällöstä tai ajankohdista. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]turkuamk.fi

Tutustuhan Koulutushaun lisäksi muihin tämän sivun ohjeisiin.

 

Maksut ja laskutus

Opintojen hinta

Yksittäisiä opintojaksoja suorittaessaan opiskelija voi valita kahdesta eri maksuvaihtoehdosta:

 • 15€/opintopiste tai
 • lukukausimaksu 200€, jolla voi suorittaa rajoittamattoman määrän opintoja yhden lukukauden aikana (syyslukukausi tai kevätlukukausi).

Opintomaksun lisäksi opiskelijalle saattaa aiheutua kustannuksia opintojaksolla käytettävästä materiaalista. Joillakin opintojaksoilla peritään ns. materiaalimaksua tai virallista tutkintokorttimaksua. Näistä ilmoitamme aina erikseen.

Polkuopintojen hinta on 200€/lukukausi ja opintojen kesto on kaksi lukukautta. Polkuopintojen kokonaishinta on siis 400€, joka maksetaan lukukausittain. Lukukausimaksun voi tarvittaessa maksaa kahdessa erässä.

Laskutus

Yksittäisten opintojen laskustus tapahtuu postitse lähetettävällä laskulla. Polkuopinnot ja korkeakouludiplomiopinnot laskutetaan edu.turkuamk.fi sähköpostiin lähetettävällä e-lomakelinkillä. Opinnot laskutetaan syys-lokakuussa, marraskuussa, helmikuussa ja huhti-toukokuussa.

Ota yhteyttä avoimen AMK:n toimistoon , mikäli sait mielestäsi aiheettoman laskun, laskun tiedot ovat väärin, lasku tulisi mitätöidä tai hyvittää. Olethan yhteydessä myös, jos et ole varma oletko saanut laskun.

Mikäli olet hukannut paperisen laskun, ota yhteyttä  Sarastian asiakaspalveluun . Sarastia voi ainoastaan lähettää sinulle kopion laskusta, kaikissa muissa laskutukseen liittyvissä asioissa on oltava yhteydessä avoimen AMK:n toimistoon.

Ohjeistus koronavirukseen varautumiseen

Tutustuthan Turun AMK:n ohjeistukseen koronavirukseen varautumiseen: Koronavirukseen varautumisen ohjeistus . Sivulta löydät tietoa muun muassa opetuksen toteuttamisesta sekä suojavarusteiden käytöstä Turun AMK:ssa.

Opetuksen aikataulut ja läsnäolovaatimus

Opintoihin ilmoittautuneella on velvollisuus tarkistaa opintojakson aikataulut ja opetustilat Koulutushausta tai Lukkarikoneesta . Avoin AMK ei lähetä aikataulutietoja ilmoittautuneille erikseen.

Mikäli et löydä opintojakson aikataulutietoja, sinulla on kysyttävää aikatauluista tai läsnäolovelvoitteesta, olethan yhteydessä opintojakson opettajaan. Opettajan nimen löydät Lukkarikoneesta . Opettajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]turkuamk.fi. Opettajien puhelinnumerot löydät Turun AMK:n verkkosivun henkilöhaulla. Avoimen AMK:n toimisto ei osaa kertoa opetuksen aikatauluista. Voit olla yhteydessä avoimen AMK:n toimistoon, jos et löydä opettajan yhteystietoja.

Avoimen AMK:n opiskelijalla on sama läsnäolovelvollisuus kuin tutkinto-opiskelijalla. Avoimen AMK:n opinto-oikeus ei siis oikeuta suorittamaan opintojaksoa etäopintoina. Usein yksittäinen poissaolo ei estä osallistumista opintojaksolle, mutta opettaja saattaa edellyttää poissaolon korvaavan tehtävän tekemistä.

Opiskelu TE-toimiston asiakkaana

Olethan yhteydessä TE-toimistoon mahdollisuudestasi opiskella ennen opintoihin ilmoittautumista, jos olet TE-toimiston asiakas.

Avoin AMK voi täyttää opiskelijalle TE-toimiston lomakkeita sen jälkeen, kun tämän ilmoittautuminen on käsitelty. TEM621 lomakkeen voit pyytää suoraan avoimen AMK:n toimistosta (avoinamk[at]turkuamk.fi), mutta muut lomakepohjat opiskelijan tulee toimittaa sähköpostitse. Opiskelutodistus voidaan lähettää opiskelijalle opinto-oikeuden alettua 1.8. tai 1.1. jälkeen.

Huomioithan, että TE-toimiston kielteinen päätös opiskelusta ei oikeuta maksuttomaan opintojen peruutukseen.

Peruutusehdot ja -maksut

Yksittäisten opintojaksojen maksuton peruutus on tehtävä viimeistään viikkoa (7vrk) ennen opintojakson alkua. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 50€/opintojakso. Jos peruutus tehdään opintojen alkamisen jälkeen, veloitamme koko opintomaksun. Maksuttomista opintojaksoista (esim. 2. asteen yhteistyö) ei laskuteta myöskään peruutusmaksua.

Polkuopintojen ja korkeakouludiplomin opiskelupaikka on mahdollista perua maksuttomasti vain hylkäämällä se Opintopolussa. Vastaanotettu opiskelupaikka velvoittaa lukukausimaksun maksamiseen.

TE-toimiston kielteinen päätös ei oikeuta maksun peruutukseen. Olethan siis yhteydessä TE-toimistoon ennen opintojen alkua.

Mikäli sairastut sen jälkeen, kun ilmoittautumista ei voi enää maksuttomasti perua (ks. peruutusehdot yllä), ota yhteyttä Avoimen AMK:n toimistoon. Lääkärintodistusta vastaan voimme vapauttaa sinut opintojaksomaksusta, mikäli sairastumisesi estää opintojakson suorittamisen. Tähän vaikuttaa se, pitääkö opintojakson opettaja poissaolosi kestoa niin merkittävänä, ettet voi enää suorittaa kyseistä opintojaksoa. Lääkärintodistus tulee toimittaa peruutuksen yhteydessä.

Yksittäisten opintojaksojen opintomaksu palautetaan, jos opintojakso joudutaan peruuttamaan kokonaan. Muutokset opintojaksossa eivät oikeuta opintomaksun palautukseen. Polkuopiskelijat eivät saa hyvitystä lukukausimaksusta, jos yksittäisiä opintojaksoja perutaan.

Peruutuslomake

Ainoastaan avoimen AMK:n peruutuslomakkeella tehdyt peruutusilmoitukset hyväksytään. Sähköpostitse, puhelimitse tai opettajalle tehtyä peruutusilmoitusta ei hyväksytä. Opintojaksolle osallistumattomuutta ei hyväksytä peruutukseksi eikä se ole peruste vapautukselle opintomaksusta.

 

Opintosuoritusote ja suorituksen arviointi

Opintosuoritusote

Opintosuoritustiedot tallennetaan Turun ammattikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin, jotka opiskelija näkee kirjautumalla Peppiin. Avoimen AMK:n opintojaksoja suorittaneille lähetetään opintosuoritusote lukukauden päätyttyä viiveellä tammikuussa ja elo-syyskuun aikana.

Voit halutessasi tilata itsellesi sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen lukukauden aikana Atomi -palvelussa Pepissä. Opintosuoritusotteen tilauksen löydät Pepistä opiskelijan työpöydän ylänavigaation oikeasta reunasta kohdasta Tilaukset.

1. Valitse dokumentti, jonka haluat tilata

2. Valitse kieli ja paina Tilaa

3. Siirry Dokumentit -välilehdelle, josta näet tilaamasi dokumentin

Opintosuoritusotteen tilaaminen Pepissä edellyttää voimassa olevaa opinto-oikeutta, joten voit hyödyntää sitä vain sen lukukauden aikana, jonka opintojaksoille olet ilmoittautunut. Opintosuoritusote on siis mahdollista ottaa vielä opintojakson päättymisen jälkeen, sillä opinto-oikeus on voimassa lukukauden loppuun.

Voit pyytää opintosuoritusotetta avoimen AMK:n toimistosta, jos sinulla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta Atomin käyttöä varten tai tarvitset opintosuoritusotteen pikaisesti lukukauden päätyttyä.

Opintosuoritusten arviointi

Opintojen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan suullisten ja kirjallisten kuulustelujen, harjoitustöiden sekä muiden suoritusten perusteella. Opintosuoritukset arvioidaan ammattikorkeakoulun perusopetuksessa käytössä olevien kriteerien mukaisesti. Arvioinnista vastaavat opintojaksojen opettajat. Olethan yhteydessä opettajaan, mikäli et ole saanut arviointia.

Arvioinnissa käytettäviä asteikkoja ovat hyväksytty / hylätty sekä numeerinen asteikko:

 • kiitettävä 5
 • hyvä 4-3
 • tyydyttävä 2-1
 • hylätty 0.

Opiskelijalla on mahdollisuus saada tieto kuulustelussa noudatetuista arviointiperusteista Turun ammattikorkeakoulun toimintaohjeen mukaisesti. Opintosuoritustiedot tallennetaan Turun ammattikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin.

Käyttäjätunnus ja salasana

Avoimen AMK:n opiskelija tarvitsee käyttäjätunnuksen opiskeluun liittyvien tietojärjestelmien käyttämiseksi. Opiskelija aktivoi itse käyttäjätunnuksen käyttöönsä osoitteessa https://id.turkuamk.fi. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Käyttäjätunnuksen aktivoinnin ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä servicedesk[at]turkuamk.fi

Käyttäjätunnuksen voit noutaa henkilökohtaisesti myös  EduCityssä sijaitsevalta IT-palveluiden palvelupisteeltä. Otathan mukaan henkilöllisyystodistuksen.

Tunnuksella kirjaudutaan mm.

 • verkko-oppimisympäristö Optimaan
 • opiskelijan mobiilisovellus Tuudoon
 • Turun AMK:n intranettiin Messiin
 • yhteiskäyttöisille tietokoneille ja sähköpostiin

Voit tutustua käyttäjätunnusten aktivoinnin ohjeistukseen myös alla olevan videon avulla.

Salasana unohtunut?

 • Voit resetoida unohtuneen salasanan osoitteessa https://id.turkuamk.fi.
 • Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella.

Ohjevideo: salasanan vaihtaminen

 

Lukujärjestys

Lukujärjestykset löytyvät Lukkarikoneesta . Lukkarikoneessa voit hakea ja syöttää Opintokoriin yhden tai useamman opintojakson, jolloin näet koostetun lukujärjestyksen.

Lukkarikoneen käyttöohje

Syötä HAE TOTEUTUKSIA -hakukenttään opintojakson tai useamman tunnus. Lisää opintojakso OPINTOKORIIN painamalla sinistä painiketta. Kun olet hakenut ja lisännyt kaikki haluamasi opintojaksot, paina OPINTOKORISSA ”lukujärjestykseen” -painiketta. Lukujärjestyksen voi tallentaa, jos sinulla on Turun AMK:n tunnukset. Mikäli opetustilaa ei ole merkitty, kyseessä on verkko-toteutus tai opetustilaa ei ole vielä varattu. Lukujärjestys voi myös muuttua ennen opintojakson aloitusta tai sen aikana.

Turun AMK:n järjestelmät

Itslearning

Opintojaksoilla on useimmiten opiskelua on myös verkko-oppimisympäristöissä. Syksyllä 2020 Turun AMK:ssa otetaan käyttöön uusi verkko-oppimisympäristö Itslearning. Saat opintojakson opettajalta tietää, käytetäänkö opintojaksolla Itslearningia vai Turun AMK:n aiempaa verkko-oppimisympäristö Optimaa.

Itslearning -oppimisympäristöön pääset kirjautumaan aktivoimallasi käyttäjätunnuksella osoitteessa https://turkuamk.itslearning.com/

Olethan yhteydessä opettajaan, jos et näe Itslearning -oppimisympäristössä opintojaksoasi.

Optima

Joillain opintojaksoilla voidaan käyttää vanhaa verkko-oppimisympäristö Optimaa . Pääset kirjautumaan Optimaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellasi.

Mikäli Optiman työtilasi on tyhjä, otathan yhteyttä opintojakson opettajaan. Optimaan liittyvissä muissa ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä Optiman ylläpitoon sähköpostitse optima[at]turkuamk.fi.

Messi

Voit kirjautua käyttäjätunnuksella Turun AMK:n intranetsivustoon Messiin intranetsivustoon Messiin ,josta löytyy hyödyllistä tietoa opiskelusta sekä ajankohtaisia tiedotteita. Messiä ei käytetä opintojen varsinaiseen suorittamiseen.

Tuudo

Tuudo yhdistää opiskelijapalvelut yhteen sovellukseen: lukujärjestykset, opintosuoritukset, opiskelijaravintolat ja kampuskartat. Sovelluksen lataamienn edellyttää Turun AMK:n käyttäjätunnusten aktivointia. Sovellus on saatavilla Google Play -kaupasta ja App Storesta.

Tekninen tuki

Ongelmatapauksissa ota yhteyttä: servicedesk@turkuamk.fi

IT-palveluilla on palvelupiste Educityn kampuksella. Palvelupisteen aukioloajat löytyvät ylläolevasta linkistä.

Avoimella AMK:lla ei ole mahdollisuutta ratkaista järjestelmiin, käyttäjätunnuksiin tai verkko-oppimisympäristöihin (Optima/Itslearning) liittyviä ongelmatilanteita tai nopeuttaa ongelman käsittelyä Servicedeskissä.