Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.5.2022
alt=" "

Opiskelu avoimessa AMK:ssa – usein kysyttyä

Avoin AMK on mahdollisuus kaikille opiskelusta kiinnostuneille. Tavoitteenasi voi olla täsmäosaamisen hankkiminen ja ammattitaidon kehittäminen, tai ehkä tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia kokonaisuuksia. 

 

Usein kysyttyä

Kuka avoimessa AMK:ssa voi opiskella?

Avoimen AMK:n opetus on avointa kaikille koulutuksesta tai iästä riippumatta. Opinnot Avoimessa AMK:ssa sopivat kaikille, jotka haluavat oppia uutta ja syventää osaamistaan. Avoimessa AMK:ssa voi opiskella harrastusluonteisesti tai suunnitelmallisemmin, jolloin tavoitteena voi olla AMK- tai YAMK-tutkinto. 

Myös Turun AMK:n henkilökunta voi ilmoittautua avoimen AMK:n tarjonnassa oleville opintojaksoille. Opinnot ovat henkilökunnalle maksullisia. 

Onko opintoihin pohjakoulutusvaatimuksia?

Pääsääntöisesti pohjakoulutusvaatimuksia ei ole. Yksittäisille opintojaksoille osallistumiselle voi olla edeltävyysehtoja, jotka löydät opintojakson kuvauksien yhteydestä (esimerkiksi kohdasta ”Edeltävyysehdot”.) Edeltävyysehdot on tärkeää huomioida ilmoittautuessa, jotta oma ennakko-osaaminen on riittävää opintojakson suorittamiseksi.

Master Schoolin YAMK-opintojaksoihin osallistuminen edellyttää aiempaa korkeakoulututkintoa tai opistotutkintoa. Tutkinto ja suoritusvuosi tulee merkitä ilmoittautumislomakkeelle. Työkokemusvaatimusta ei ole. Ilmoittautumista ei valitettavasti voida hyväksyä, mikäli aiempaa tutkintoa ei ole ilmoitettu.

Mitä avoimessa AMK:ssa voi opiskella?

Turun ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa opintoja lähes kaikilta koulutusaloilta. Avoimessa AMK:ssa voi opiskella AMK- ja YAMK-tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja. Tutkintoja avoimessa AMK:ssa ei voi suorittaa.

 • Löydät Avoimen AMK:n tarjonnan yksittäiset opintojaksot ja korkeakouludiplomit  Opintotarjonta-sivulta . Voit ilmoittautua ainoastaan opintojaksoille, jotka on listattu kyseisellä sivulla, eli osallistumisesta ei voi sopia suoraan opettajan kanssa tai osallistua opintojaksolle ilman ilmoittautumista.
 • Tutustu ensin opintojaksojen kuvauksiin "tutustu" -linkin kautta ja ota sen jälkeen tarvittaessa yhteyttä opintojakson opettajaan, sillä hän tietää parhaiten opetuksen sisällöstä ja aikatauluista. Opettajan tiedot löydät Lukkarikoneesta opintojakson tunnuksella hakemalla. AMK:n henkilökunnan sähköpostit ovat aina muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi Jos Lukkarikoneessa ei ole mainittu opettajaa, voit tiedustella opettajan yhteystietoja avoimen AMK:n toimistosta. Avoimen AMK:n toimistolla ei ole tietoa opintojaksojen sisällöstä tai suoritustavoista.

Mitä avoimessa AMK:ssa opiskelu maksaa?

Avoimen AMK:n yksittäisten kurssien opintomaksu on 15€/opintopiste tai lukukausimaksu 200€/lukukausi, jolla voit ilman lisämaksua suorittaa rajattoman määrän opintoja avoimen AMK:n yksittäisten opintojaksojen tarjonnasta kyseisen lukukauden aikana. Syyslukukausi on käynnissä 1.8. - 31.12. ja kevätlukukausi 1.1. -31.7.

 • Opintomaksun lisäksi sinulle saattaa aiheutua kustannuksia opintojaksolla käytettävästä materiaalista.

Opintojen opintomaksu tai lukukausimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä saatavan maksulinkin kautta. Ilmoittautuminen on sitova maksun maksamisen jälkeen.

 • Jos opintomaksun maksaminen maksulinkin kautta ei onnistu, ota yhteyttä avoimeen AMK:hon, avoinamk@turkuamk.fi. 

Polkuopintojen ja korkeakouludiplomien opinnoista peritään peritään 200 € lukukausimaksu. Esimerkiksi polkuopinnot kestävät kaksi lukukautta, eli kokonaishinta on 400€.

Millaista opiskelu avoimessa AMK:ssa on?

Toteutus ja läsnäolo

 • Avoimen AMK:n opiskelijat opiskelevat samoilla kursseilla ja ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. 
 • Avoimessa AMK:ssa on tarjolla erilaisia opintojaksoja. Opetusta voi olla joko päivällä tai illalla, verkossa tai lähiopetuksena. Osa kursseista on kokonaan verkko-opintoja, jotka voi suorittaa omaan tahtiin. 
 • Jos opintojaksoon kuuluu lähiopetusta, se edellyttää läsnäoloa. Lähiopetukseen ei ole mahdollista osallistua etänä eikä sitä voi korvata esimerkiksi työkokemuksella. Usein yksittäinen poissaolo ei estä osallistumista opintojaksolle, mutta opettaja saattaa edellyttää poissaolon korvaavan tehtävän tekemistä.
   
 • Opintojakson tavoitteet, sisällöt, suoritustavat ja vaatimukset vastaavat tutkinto-opintoja. Avoimen AMK:n kautta opintojaksoille osallistuminen ei tuo siis joustavuutta suoritustapoihin tai läsnäolovaatimukseen. 

Opintojen osaamisvaatimukset

 • Avoimen AMK:n opinnot ovat korkeakoulutasoista opiskelua, mutta avoimia kaikille. Opinnot edellyttävät esimerkiksi oma-aloitteisuutta, tiedonhankintataitoja ja pitkäjänteisyyttä. Opiskelu sisältää itsenäistä ja ohjattua työskentelyä sekä mahdollisesti ryhmätyöskentelyä.
   
 • Opinnoissa keskeistä ovat työelämälähtöisyys ja käytännönläheisyys, mutta myös kykyä omaksua teoreettista tietoa edellytetään. Opiskelija on itse vastuussa opiskeluvalmiuksiensa riittävyyden arvioinnista opintojaksolle ilmoittautuessaan. Kunkin opintojakson opettajaan voi olla yhteydessä, jos opintojakson vaatimuksista on kysyttävää.

Mitä materiaalia tarvitsen opiskeluun?

Opinnoissa käytettävä materiaali vaihtelee opintojaksottain, ja osa materiaalista voi olla verkossa. Opiskelijalla tulisi olla käytössään oma tietokone. Lähtökohtaisesti ammattikorkeakoulun opinnoissa opiskelijalta ei edellytetä opinnoissa hyödynnettävien kirjojen ostamista. Avoimen AMK:n opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää kirjaston palveluita sekä hankkia kirjastokortti.

Voiko avoimen opinnoilla hakea Turun AMK:iin?

Avoimessa AMK:ssa suoritetuilla opinnoilla voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun AMK:iin. Haku tapahtuu avoimen väylän haussa.

 • Avoimen väylän haussa hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 35 opintopistettä haettavan alan opintoja, jotka on suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä. Haussa huomioitavissa opinnoissa voi olla tarkempia rajauksia hakukausittain. Opinnot tulee olla suoritettu nimenomaisesti Turun AMK:n avoimessa AMK:ssa.
   
 • Jos 35 opintopistettä suorittaneita hakijoita on enemmän kuin avoimen väylän haun aloituspaikkoja, valitaan opiskelijat huomioitavien opintojen keskiarvon perusteella. Lisää tietoa avoimen väylän hausta Erillishaut-sivulla.  
   
 • Opinto-oppaasta löydät eri koulutusalojen oppimissuunnitelmat opiskeluvuosittain. Voit käyttää opinto-opasta tukena opintojaksojen valinnassa, jos haluat suorittaa tietyn koulutusalan opintoja ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.

Voiko opintoja hyväksilukea tutkintoon?

Avoimen AMK:n opinnot ovat ammattikorkeakoulun oppimissuunnitelman mukaisia ja vastaavat ammattikorkeakoulun tutkintovaatimuksia. Jatkaessasi tutkinto-opiskelijana ammattikorkeakoulussa, jonka avoimen opintoja olet suorittanut, saat automaattisesti hyväksiluvut suorittamillesi opinnoille.

Ammattikorkeakoulujen välillä tutkintovaatimukset vaihtelevat. Toisen AMK:n tutkintovaatimusten mukaisesti suorittamiesi opintojen hyväksiluku ja korvaavuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Koska ja miten kursseille ilmoittaudutaan?

Syksyn opintojaksotarjonta julkaistaan kesällä 15.6. ja kevään tarjonta joulukuussa 1.12. Opintojaksot ovat näkyvillä ilmoittautumisajan. Ilmoittautuminen päättyy pääsääntöisesti 7 vrk ennen opintojakson alkua. Tarjolla on myös kokonaan verkossa omaan tahtiin suoritettavia nonstop-kursseja, joille voi ilmoittautua ympäri vuoden. Kaikki kurssit ja kurssien ilmoittaumislinkit löydät  Opintotarjonta-sivulta.

 • Saat ilmoittauduttuasi järjestelmästä sähköpostitse opintomaksun maksulinkin.
 • Ilmoittautumisesi on sitova maksettuasi maksun. 
 • Mikäli kurssi, jolle ilmoittaudut on täynnä, saat ilmoituksen sähköpostitse.

Ilmoittautuminen on mahdollista ainoastaan avoimen AMK:n opintotarjonta -sivulla oleville opintojaksoille ilmoittaumislinkkien kautta. Ilmoittautumisia opettajalle tai opettajan kautta ei hyväksytä.  

AMK- tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista koostuvien polkuopintojen sekä korkeakouludiplomien hakuaika on kaksi kertaa vuodessa – lue lisää polkuopinnoista ja korkeakouludiplomeista

Opiskelu TE-toimiston asiakkaana

Työttömyysetuudella opiskelemiseen liittyvät kysymykset on suunnattava TE-toimistoon tai kuntakokeiluun. Jos olet TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakas, olethan yhteydessä asiaasi hoitavaan toimistoon jo ennen avoimen AMK:n opintoihin hakemista.

Avoin AMK voi täyttää opiskelijalle TE-toimiston lomakkeita sen jälkeen, kun tämän ilmoittautuminen on käsitelty. Pyynnöt opiskelutodistuksesta tai TEM621 -lomakkeesta ja muut TE-toimiston lomakkeet lähetetään sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@turkuamk.fi.

 • TEM621 lomakkeen voit pyytää suoraan avoimen AMK:n toimistosta. Muut täytettävät lomakkeet sinun tulee toimittaa esitäytettynä sähköpostitse avoimelle AMK:lle. TE-toimiston lomakkeet voidaan täyttää vasta, kun olet tullut hyväksytyksi opintoihin.
   
 • Avoimesta AMK:sta voit pyytää myös opiskelutodistuksen. Opiskelutodistus on mahdollista lähettää vasta, kun uudet opiskelijat on kirjattu opiskelijatietojärjestelmään tai kun yksittäisten opintojaksojen suorittajien opinto-oikeus on alkanut. 
 • Huomioithan, että pyyntöjen käsittelyssä on viivettä ruuhka-aikoina elokuussa ja tammikuussa. Ethän lähetä lomaketta useampaan kertaan.

Turun ammattikorkeakoululla on lain mukaan velvollisuus vastata viranomaisen tietopyyntöihin esimerkiksi opintojasi koskien. Lomakkeet, opiskelutodistukset ja opintosuoritusotteet toimitetaan lähtökohtaisesti opiskelijalle sähköisesti. Poikkeuksellisesti syksyllä 2020 ja tämän jälkeen opintonsa aloittavien opiskelijoiden TE-toimiston lomakkeet toimitamme suoraan TE-toimistoon. Ilmoitathan siis pyyntösi yhteydessä TE-toimiston sähköpostiosoitteen, johon toivot täytetyn lomakkeen toimitettavaksi.

Huomioithan, että TE-toimiston kielteinen päätös opiskelusta ei valitettavasti oikeuta maksuttomaan opintojen peruutukseen.

Opintojen maksuttomuus työttömille ja lomautetuille

 Avoimen AMK:n opinnot ovat maksuttomia työttömille ja lomautetuille kevät- ja syyslukukaudella 2022.

 • Maksuttomuus koskee kaikkia avoimen AMK:n opinto-oikeudella suoritettavia opintoja.
 • Maksuttomuuteen ovat oikeutettuja työttömät sekä kokoaikaisesti lomautetut. 
 • Uuden opiskelijan tulee olla työttömänä tai lomautettuna haku- tai ilmoittautumisaikana. 
 • Maksuvapautus myönnetään aina vain yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan. 
 • Aiemmin opinnot aloittaneen tulee olla työttömänä tai lomautettuna liitteiden toimittamisen määräaikana. Tarkemmin tietoa alla.

Maksuvapautus voidaan myöntää vain, jos todistus työttömyydestä tai lomautuksesta toimitetaan alla olevien ohjeiden mukaan. Avoin AMK ei pyydä uutta todistusta tai lisäselvitystä virheellisen tai puutteellisen liitteen toimittaneilta


Miten saan maksuvapautuksen, kun ilmoittaudun avoimen AMK:n opintoihin?

 • Ilmoittautuessasi opintoihin, toimita haku- tai ilmoittautumislomakkeen kautta todistus työttömyydestä tai kokoaikaisesta lomautuksesta. Katso tarkemmin alta, millainen todistus oikeuttaa maksuvapautukseen. 

Olen jo avoimen AMK:n polku- tai korkeakouludiplomiopiskelija, miten saan maksuvapautuksen?

Jos olet polkuopiskelija tai korkeakouludiplomiopiskelija, voit saada maksuvapautuksen myös toiselle lukukaudelle. Toimita tällöin maksuvapautukseen oikeuttava todistus avoimen ammattikorkeakoulun liitteiden toimittamisen e-lomakkeella seuraaviin määräaikoihin mennessä:

 • Vapautus kevätlukukauden maksusta: toimita todistus aikaisintaan 1. joulukuuta, viimeistään 31. tammikuuta. 
 • Vapautus syyslukukauden maksusta: toimita todistus aikaisintaan 1. elokuuta, viimeistään 30. syyskuuta. 

Jo maksettua lukukausimaksua ei voida palauttaa, eikä lukukausimaksusta valitettavasti saa vapautusta, jos jäät liitteiden toimittamisen määräajan jälkeen työttömäksi tai tulet lomautetuksi. Ensimmäiselle lukukaudellesi saat maksuvapautuksen vain hakulomakkeelle toimitetun todistuksen perusteella.
 
Millainen liite maksuvapautukseen oikeuttaa? 

 • Osoita työttömyytesi tai lomautuksesi TE-toimiston Oma asioinnin todistuksella työnhaun voimassaolosta.
 • Maksuvapautukseen oikeuttavassa todistuksessa on oltava koodi 02, 03, 06, 07 tai 08. Todistuksen tulee olla enintään 7vrk aiemmin TE-toimiston Oma asioinnista ladattu.
 • Lomautuksen voit osoittaa myös työnantajan allekirjoittamalla lomautustodistuksella, jos et ole ilmoittautunut TE-toimiston asiakkaaksi. Lomautustodistuksen on osoitettava lomautuksen kokoaikaisuus. Lomautustodistuksen kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Maksuvapautukseen eivät oikeuta haku- tai ilmoittautumisajan tai liitteiden toimittamisen määräajan jälkeen toimitetut liitteet, Kelan päätökset työttömyysetuudesta, TE-toimiston työvoimapoliittiset lausunnot, todistukset työnhaun voimassaolosta koodeilla 01, 04 tai 05 tai ulkomaalaisten työ- ja elinkeinotoimistojen todistukset. Osa-aika-, kausi- ja keikkatyötä tekevät huomioidaan työssäkäyvinä eivätkä he ole oikeutettuja maksuvapautukseen ellei todistuksessa työnhaun voimassaolosta ole jokin yllä olevien ehtojen mukaisista koodeista.

Tarvitsen kopion opintosuoritusotteesta, miten saan sen?

Avoimelta AMK:lta voi saada kopion korkeakouludiplomeista ja opintosuoritusotteista (1.1.2014 jälkeen suoritetut opinnot). Jos opinto-oikeutesi on voimassa, voit ladata kopion opintosuoritusotteesta myös itse Pepistä. 

 • Kopiot opiskelutodistuksista ja opintosuoritusotteista ovat maksuttomia avoimen AMK:n opiskelijoille.
 • Todistuskopiot (esim. korkeakouludiplomitodistus) ovat maksullisia
  • Hinta 20 € (sis. ALV ja mahdolliset postikulut kirjaamattomana lähetyksenä)
  • Toimitus kirjepostilla tai nouto sopimuksen mukaan

Tilaa todistuskopio sähköisellä tilauslomakkeella. Tilaus tulee maksaa tilauksen yhteydessä verkkopankkimaksuna.

Kopio on valmis 2-4 viikon kuluttua tilauksen tekemisestä. Jos noudat todistuskopion, ota mukaan henkilöllisyystodistus.

Turun AMK:n alumnien maksuton opinto-oikeus

Turun AMK:n alumneilla eli tutkintoon valmistuneilla on maksuton opinto-oikeus avoimen AMK:n opintoihin. 

Maksuton opinto-oikeus on voimassa valmistumislukukautta seuraavat neljä lukukautta sekä sen lukukauden, jona valmistut. Ennen vuotta 2021 valmistuneilla kuluvan lukukauden opinto-oikeutta ei ole. Makustonta opinto-oikeutta ei voi siirtää käytettäväksi myöhemmin.

Maksuton opinto-oikeus koskee avoimen AMK:n opintotarjontaa eli yksittäisiä opintojaksoja, sekä korkeakouludiplomeja ja osaajakoulutuksia. Opinto-oikeus ei koske polkuopintoja, erikoispolkuopintoja tai toisen asteen opiskelijoille suunnattuja opintojaksoja. 

Jos et vielä kuulu Turun AMK:n alumnirekisteriin, liitythän siihen alumnitoiminnan sivulla. Liittyminen on maksutonta. Liittymällä alumnirekisteriin saat ajantasaista tietoa Turun AMK:n alumnitoiminnasta.

Näin ilmoittaudut alumnina

Ilmoittautuessasi opintoihin, valitse haku- tai ilmoittautumislomakkeelta kohta, jossa vahvistat olevasi Turun AMK:n alumni.

 • Tarkistamme ilmoittautumisen tai hakemisen yhteydessä, että olet valmistunut Turun AMK:sta tutkintoon, ja että valmistumisestasi ei ole kulunut yli neljää lukukautta.
 • Huomioithan, että alumnien ilmainen opinto-oikeus ei tarkoita automaattista opintoihin hyväksymistä. Opintojaksojen ilmoittautumiskiintiöt ja korkeakouludiplomien valintaperusteet koskevat myös Turun AMK:n alumneja.

 

 

Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuneen ohjeet

Mistä löydän kurssin tiedot, opetusaikataulut ja -paikat?

 1.  Kurssikohtaisiin tietoihin pääset opintotarjontasivulta kurssin nimen alla olevan Tutustu-linkin kautta. Linkki vie Koulutushakuun.
   
 2. Lukkarikoneesta löydät opintojakson tarkat opetusajankohdat ja -paikat syöttämällä yläosan hakukenttään kurssin tunnuksen ja painamalla "Hae". Kurssin tunnus löytyy sähköpostiisi tulleesta vahvistusviestistä, jonka sait ilmoittauduttuasi.
   
 3. Turun AMK:n kampukset sijaitsevat Turussa Kupittaalla ja Linnankadulla, sekä Salossa. Katso tarkemmin kampusten tiedot.
 • Yksittäisen opetustilan sijainnin löydät helpoiten Tuudo-sovelluksesta: lataa maksuton sovellus puhelimesi sovelluskaupasta. Valitse Tuudon valikosta "Turun ammattikorkeakoulu" ja paina Uusi opiskelija -painiketta, jolloin pääset sisään ilman kirjautumista. Opetustiloja voi hakea Kartta-osiossa.

Aktivoi Turun AMK:n käyttäjätunnus ja salasana

Avoimen AMK:n opiskelijana tarvitset käyttäjätunnuksen opiskeluun liittyvien tietojärjestelmien käyttämiseksi.

 • Aktivoi käyttäjätunnuksesi osoitteessa https://id.turkuamk.fi. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Käyttäjätunnuksen aktivointi ei onnistu välittömästi ilmoittautumisen ja opintomaksun maksamisen jälkeen, kokeilethan aktivointia muutaman päivän kuluttua ilmoittautumisesi hyväksymisestä. Käyttäjätunnuksen aktivoinnin ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä osoitteeseen: servicedesk@turkuamk.fi

Turun ammattikorkeakoulun käyttäjätunnukset vaativat monivaiheisen tunnistautumisen (MFA). Käy aktivoimassa MFA Turun AMK:n käyttäjätunnuksen rekisteröinnin jälkeen. Lue ohjeet osoitteessa www.turkuamk.fi/mfa.

Salasana unohtunut?

Peruutusehdot

Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuminen on sitova opintomaksun maksamisen jälkeen.

 • Avoin AMK ei valitettavasti palauta maksettua opintomaksua tai lukukausimaksua, vaikka et osallistuisi opintojaksolle. Lukukausimaksua ei myöskään palauteta, vaikka et lukukauden aikana ilmoittautuisi muille opintojaksoille.

Jos olet estynyt osallistumasta yksittäiselle opintojaksolle sairauden vuoksi, ota yhteyttä Avoimen AMK:n toimistoon. Lääkärintodistusta vastaan voimme palauttaa opintomaksusi, mikäli sairastumisesi estää opintojakson suorittamisen. Tähän vaikuttaa se, pitääkö opintojakson opettaja poissaolosi kestoa niin merkittävänä, ettet voi enää suorittaa kyseistä opintojaksoa.  

Yksittäisten opintojaksojen opintomaksu palautetaan, jos opintojakso joudutaan peruuttamaan kokonaan. Muutokset opintojaksossa eivät oikeuta opintomaksun palautukseen. 

Polkuopintojen ja korkeakouludiplomiopintojen peruutusehtoihin voit tutustua uusien opiskelijoiden sivulla

Ohjeistus koronavirukseen varautumiseen

Tutustuthan Turun AMK:n ohjeistukseen koronavirukseen varautumiseen: Koronavirukseen varautumisen ohjeistus . Sivulta löydät tietoa muun muassa opetuksen toteuttamisesta sekä suojavarusteiden käytöstä Turun AMK:ssa.

Opintosuoritusote ja suorituksen arviointi

Opintosuoritusote

Opintosuoritustiedot tallennetaan Turun AMK:n opintosuoritusrekisteriin, jonka opiskelija näkee kirjautumalla Peppiin. Avoimen AMK:n opintojaksoja suorittaneille lähetetään sähköinen opintosuoritusote lukukauden päätyttyä.

Voit halutessasi tilata itsellesi sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen lukukauden aikana Atomi-palvelussa Pepissä. Opintosuoritusotteen tilauksen löydät Pepistä opiskelijan työpöydän ylänavigaation oikeasta reunasta kohdasta Tilaukset.

 1. Valitse dokumentti, jonka haluat tilata
 2. Valitse kieli ja paina Tilaa
 3. Siirry Dokumentit -välilehdelle, josta näet tilaamasi dokumentin

Opintosuoritusotteen tilaaminen Pepissä edellyttää voimassa olevaa opinto-oikeutta, joten voit hyödyntää sitä vain sen lukukauden aikana, jonka opintojaksoille olet ilmoittautunut. Opintosuoritusote on siis mahdollista ottaa vielä opintojakson päättymisen jälkeen, sillä opinto-oikeus on voimassa lukukauden loppuun.

 • Voit pyytää opintosuoritusotetta avoimen AMK:n toimistosta, jos sinulla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta Atomin käyttöä varten tai tarvitset opintosuoritusotteen pikaisesti lukukauden päätyttyä.

Opintosuoritusten arviointi

Opintojen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan suullisten ja kirjallisten kuulustelujen, harjoitustöiden sekä muiden suoritusten perusteella. Opintosuoritukset arvioidaan ammattikorkeakoulun perusopetuksessa käytössä olevien kriteerien mukaisesti. Arvioinnista vastaavat opintojaksojen opettajat. Olethan yhteydessä opettajaan, mikäli et ole saanut arviointia.

Arvioinnissa käytettäviä asteikkoja ovat hyväksytty / hylätty sekä numeerinen asteikko:

 • kiitettävä 5
 • hyvä 4-3
 • tyydyttävä 2-1
 • hylätty 0.

Opiskelijalla on mahdollisuus saada tieto kuulustelussa noudatetuista arviointiperusteista Turun ammattikorkeakoulun toimintaohjeen mukaisesti. Opintosuoritustiedot tallennetaan Turun ammattikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin.

Turun AMK:n järjestelmät

 Kun olet aktivoinut Turun AMK:n käyttäjätunnukset, pääset kirjautumaan seuraaviin järjestelmiin:

 • verkko-oppimisympäristö itslearningiin. Saat linkin opetustapahtumiin opettajaltasi.
 • Tuudoon. Lataa sovellus puhelimesi sovelluskaupasta. Pääset käyttämään sovellusta myös ilman tunnuksia (valitse "uusi opiskelija") ja löydät sen kautta mm. kartat ja opiskelijaravintolat, mutta kirjautuneena näet lisäksi mm. omat lukujärjestykset ja opintosuoritukset.
 • Turun AMK,:n intranettiin Messiin , josta löytyy hyödyllistä tietoa opiskelusta sekä ajankohtaisia tiedotteita. Messiä ei käytetä opintojen varsinaiseen suorittamiseen.

 • yhteiskäyttöisille tietokoneille ja sähköpostiin.

Tekninen tuki

Ongelmatapauksissa ota yhteyttä: servicedesk@turkuamk.fi

IT-palveluilla on palvelupiste Educityn kampuksella. Palvelupisteen aukioloajat löytyvät ylläolevasta linkistä.

Avoimella AMK:lla ei ole mahdollisuutta ratkaista järjestelmiin, käyttäjätunnuksiin tai verkko-oppimisympäristöihin (Optima/Itslearning) liittyviä ongelmatilanteita tai nopeuttaa ongelman käsittelyä Servicedeskissä.