Sivu päivitetty 8.9.2017
insinööri elektroniikka

IT-palvelut

Turun ammattikorkeakoulun IT-palveluista ja -järjestelmistä vastaa Oppimisympäristöpalvelut-yksikkö. Yksikön tehtävänä on mm. ylläpitää, kehittää ja tukea AMK:n IT-infrastruktuuria, tietojärjestelmiä ja IT-palveluita. Oppiminen tapahtuu osin sähköisissä palveluissa, joten eri sovellusten haltuunotto on tärkeää heti opintojen alussa.

Oman tietokoneen tarve opiskelussa

Näytä lisää

Turun ammattikorkeakoulussa siirrytään mm. erilaisten pilvipalveluiden myötä luokkiin sijoitettujen tietokoneiden käytöstä yhä enemmän opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone koulupäivien aikana.

Lue tarkempi ohjeistus tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf)

Sähköposti ja muut Office 365 -palvelut

Näytä lisää

Turun AMK tarjoaa henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön organisaation sähköpostiosoitteen Microsoftin Office 365 -palvelusta:

  • Henkilökunnalle: etunimi.sukunimi ( at ) turkuamk.fi
  • Opiskelijoille: etunimi.sukunimi ( at ) edu.turkuamk.fi


Muita Office 365 -palveluitamme ovat mm. OneDrive for Business, henkilökohtainen tallennustila tiedostojen säilytykseen, jakamiseen ja yhteismuokkaukseen; Skype for Business, pikaviesti- ja verkkokokouspalvelut ja Yammer, Turun AMK:n henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen keskustelualusta.

Tukea Office 365 -palveluihin saat Service Deskistä.

Tukipalvelut

Näytä lisää

Service Desk -tukipalvelu

Jos kohtaat opiskelua haittaavan IT-ongelman, sinulla on kysymyksiä IT-palveluihin liittyen tai haluat antaa palautetta, ota yhteyttä Service Deskiin. Helpoin tapa ottaa yhteyttä on lähettää sähköpostiviesti osoitteeseen servicedesk ( at ) turkuamk.fi.

Service Desk -tuen piiriin kuuluvat AMK:n hallinnassa tai omistuksessa olevat IT-laitteet ja AMK:n tietotekniset järjestelmät sekä sovellukset. Huom! Tunnuksiin ja salasanoihin liittyvissä asioissa tutustu myös "Käyttäjätunnukset ja salasanat" -osioon.
Service Desk -viestien vastaanotto toimii 24h vuorokaudessa ja viestejä käsitellään toimistotyöaikana.

Ilmoita tukipyyntöä lähettäessäsi seuraavat tiedot

  • Yhteystiedot (nimi,sähköposti,puh nro)
  • Opiskelijanumero/käyttäjätunnus
  • Toimipiste
  • Luokkatila/huone
  • Mahdollisimman tarkka vikakuvaus
  • Tarvittaessa liitetiedosto ongelmasta

Tukea opiskelijan omille laitteille

Opiskelijoiden omien koneiden tukeminen toimii pääsääntöisesti vertaistukiperiaatteella keskustelufoorumeilla. Kansalaisen IT-Tuki tarjoaa maksutonta apua, neuvontaa ja koulutusta tietokone asioissa ICT-Cityssä

Käyttäjätunnukset ja salasanat

Näytä lisää

Käyttäjätunnukset ja salasanat

Turun AMK:n tietojärjestelmien käyttämiseksi tarvitaan voimassaoleva käyttäjätunnus ja salasana. Opiskelija saa tarvittavat tunnukset opiskeluiden alkuvaiheessa ja muut anovat käyttöoikeutta Service Deskin kautta.

Hyvän käytännön mukaisesti ja tietoturvan parantamiseksi salasana tulee vaihtaa tietyin väliajoin. Mikäli vaihtoa ei tehdä, salasana vanhenee ja pääsy tietojärjestelmiin estyy. Salasanan vanhenemisesta varoitetaan etukäteen sähköpostitse.

Salasanan pitää olla vähintään 8 merkkiä pitkä. Lisäksi salasanassa pitää olla merkkejä vähintään kolmesta seuraavasta kategoriasta: Iso kirjain, pieni kirjain, numero ja erikoismerkki.

HUOM! Salasanan pitää olla vähintään 8 merkkiä pitkä. Salasanassa pitää olla merkkejä vähintään kolmesta seuraavasta kategoriasta: Iso kirjain, pieni kirjain, numero ja erikoismerkki. Kiellettyjä merkkejä ovat  € ” \ ’ ´ = ?

 

 

Miten uusin vanhentuneen salasanan?

Vanhentuneen salasanan voi vaihtaa ID-palvelussa osoitteessa https://id.turkuamk.fi . Uuden salasanan saa tunnistautumalla palveluun pankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella. Palvelu estää ongelmia aiheuttavien erikoismerkkien käytön salasanassa. 

 

Unohdin salasanani, mistä saan uuden?

Unohtuneen salasanan voi vaihtaa ID-palvelussa osoitteessa https://id.turkuamk.fi . Uuden salasanan saa tunnistautumalla palveluun pankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella. Palvelu estää ongelmia aiheuttavien erikoismerkkien käytön salasanassa. 

Ohjevideo ID-palvelun käyttöön: Käyttäjätunnukset ja salasanat

Langattomat verkot

Näytä lisää

Jokaisella AMK:n kampuksella on käytettävissä langaton eduroam-verkko. Turun ammattikorkeakoulu on osa maailmanlaajuista korkeakoulu- ja tutkimusvierailijaverkkoa, joten myös muiden eduroam-organisaatioiden käyttäjätunnukset toimivat Turun AMK:n eduroamissa.

Vierailijoita varten on erillinen TUAS Guest -verkko. Verkkoon voi kirjautua omalla sähköpostiosoitteella.

Käyttösäännöt

Näytä lisää


Ammattikorkeakoulun tulee turvata kaikkien käyttäjäryhmiensä tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys sekä tarjota luotettava ja turvallinen ympäristö tietojen käsittelyyn. Nämä ja muut säännöt on laadittu auttamaan eri ryhmiin kuuluvia käyttäjiä tunnistamaan käyttöoikeuksiinsa liittyvät oikeudet, vastuut ja velvollisuudet.

Sääntöjä sovelletaan kaikkiin ammattikorkeakoulun hallinnassa tai muutoin ammattikorkeakoulun vastuulla oleviin tietojärjestelmiin ja niiden käyttöön sekä käyttäjien osalta myös muihin sellaisiin palveluihin, joiden käyttömahdollisuus tai käyttöoikeus on saatu ammattikorkeakoulun välityksellä.

Tietoturva

Näytä lisää

Ammattikorkeakoulun tietoturvatoiminta perustuu lakiin sekä henkilön yksityisyyden suojan että viestinnän luottamuksellisuuden kunnioittamiseen. Tietoturvallisuutta hoidetaan kansallisten ja kansainvälisten säädösten, valtiohallinnon antamien ohjeiden ja suositusten sekä CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen tietoturvavaatimuksia noudattaen. Tietoturvallisuustoimet koskevat sähköisessä, puhutussa ja kirjallisessa muodossa olevan tiedon käsittelyä, säilyttämistä, luovutusta ja siirtoa.

Ammattikorkeakoulun ylin johto ottaa kantaa tietoturvallisuuden tavoitteisiin, vastuukysymyksiin ja toteutuskeinoihin tietoturvapolitiikassa.

Jokainen ammattikorkeakoulun tietoja käsittelevä, tietojärjestelmien tai tietoverkkojen ylläpitäjä ja käyttäjä on velvollinen noudattamaan hyväksyttyjä käyttösääntöjä ja tietoturvaohjeita.

Tietoturvaan liittyvät ilmoitukset voit lähettää osoitteeseen cert ( at ) turkuamk.fi.