Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.8.2023
insinööri elektroniikka

IT-palvelut

Turun ammattikorkeakoulun IT-palveluista ja -järjestelmistä vastaa Oppimisympäristöpalvelut-yksikkö. Yksikön tehtävänä on mm. ylläpitää, kehittää ja tukea AMK:n IT-infrastruktuuria, tietojärjestelmiä ja IT-palveluita. Oppiminen tapahtuu osin sähköisissä palveluissa, joten eri sovellusten haltuunotto on tärkeää heti opintojen alussa.

Oman tietokoneen tarve opiskelussa

Turun ammattikorkeakoulussa siirrytään mm. erilaisten pilvipalveluiden myötä luokkiin sijoitettujen tietokoneiden käytöstä yhä enemmän opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone koulupäivien aikana.

Lue ohje oman tietokoneen tarpeellisuudesta opiskelussa (päivitetty 16.6.2023)

Sähköposti ja muut Office 365 -palvelut

Turun AMK tarjoaa henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön organisaation sähköpostiosoitteen Microsoftin Office 365 -palvelusta:

  • Henkilökunnalle: etunimi.sukunimi ( at ) turkuamk.fi
  • Opiskelijoille: etunimi.sukunimi ( at ) edu.turkuamk.fi

Muita Office 365 -palveluitamme ovat mm. OneDrive for Business, henkilökohtainen tallennustila tiedostojen säilytykseen, jakamiseen ja yhteismuokkaukseen ja Teams-ryhmätyöskentelyalusta, pikaviesti- ja verkkokokouspalvelut. Turun AMK:n opiskelijat voivat myös ladata Office 365 toimisto-ohjelmat ilmaiseksi koneelleen.

Tukea Office 365 -palveluihin saat Service Deskistä.

Tukipalvelut

 Service Desk -tukipalvelu

Jos kohtaat opiskelua haittaavan IT-ongelman, sinulla on kysymyksiä IT-palveluihin liittyen tai haluat antaa palautetta, ota yhteyttä Service Deskiin. Helpoin tapa ottaa yhteyttä on lähettää sähköpostiviesti osoitteeseen servicedesk ( at ) turkuamk.fi.

Service Desk -tuen piiriin kuuluvat AMK:n hallinnassa tai omistuksessa olevat IT-laitteet ja AMK:n tietotekniset järjestelmät sekä sovellukset. Huom! Tunnuksiin ja salasanoihin liittyvissä asioissa tutustu myös "Käyttäjätunnukset ja salasanat" -osioon.
Service Desk -viestien vastaanotto toimii 24 h vuorokaudessa ja viestejä käsitellään toimistotyöaikana.

Ilmoita tukipyyntöä lähettäessäsi seuraavat tiedot

  • Yhteystiedot (nimi,sähköposti,puh nro)
  • Opiskelijanumero/käyttäjätunnus
  • Toimipiste
  • Luokkatila/huone
  • Mahdollisimman tarkka vikakuvaus
  • Tarvittaessa liitetiedosto ongelmasta

 

Tukea opiskelijan omille laitteille

Opiskelijoiden omien laitteiden käytön tukea varten on EduCityn 1. kerroksen Service Centressä oma tukipalvelupiste. Palvelupisteeltä saa apua yleisiin IT-ongelmiin, joita voi tulla vastaan, kun opiskellaan omilla laitteilla AMK:n ympäristössä. Varsinaisia laitekorjauksia ei tehdä, mutta pisteellä katsotaan mistä ongelmat johtuvat ja miten ne voidaan ratkaista. Palvelupiste on toistaiseksi avoinna arkisin klo 10-13. 

Turun AMK:n IT-palveluihin liittyvien ongelmien kanssa opiskelijat voivat myös sähköisesti lähestyä Service Deskiä, josta sitten neuvotaan tai opastetaan eteenpäin. 

Tukea tietoteknisissä asioissa saa myös vertaistukiperiaatteella keskustelufoorumeilla (mm. Turun AMK:n Yammerissa BYOD Peer Support -ryhmässä). Käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista. 
 

Käyttäjätunnukset ja salasanat

Turun AMK:n tietojärjestelmien käyttämiseksi tarvitaan voimassa oleva käyttäjätunnus ja salasana. Opiskelija saa tarvittavat tunnukset opiskeluiden alkuvaiheessa ja muut anovat käyttöoikeutta Service Deskin kautta.

Turun ammattikorkeakoulun käyttäjätunnukset vaativat monivaiheisen tunnistautumisen (MFA). Muista käydä aktivoimassa MFA Turun AMK:n käyttäjätunnuksen rekisteröinnin jälkeen. Lue ohjeet osoitteessa www.turkuamk.fi/mfa .

Hyvän käytännön mukaisesti ja tietoturvan parantamiseksi salasana tulee vaihtaa tietyin väliajoin. Mikäli vaihtoa ei tehdä, salasana vanhenee ja pääsy tietojärjestelmiin estyy. Salasanan vanhenemisesta varoitetaan etukäteen sähköpostitse.

Jos sinulla on ongelmia käyttäjätunnuksen tai salasanan kanssa, ota yhteyttä servicedesk@turkuamk.fi tai voit käydä EduCityssä Service Centren palvelupisteellä.

HUOM! Salasanan pitää olla vähintään 12 merkkiä pitkä. Salasanassa pitää olla merkkejä vähintään kolmesta seuraavasta kategoriasta: iso kirjain, pieni kirjain, numero ja erikoismerkki. Älä käytä ääkkösiä. Kiellettyjä merkkejä ovat € ” \ ’ ´ = ? % #

Miten uusin vanhentuneen / unohtuneen salasanan?

Vanhentuneen tai unohtuneen salasanan voi vaihtaa ID-palvelussa osoitteessa https://id.turkuamk.fi . Uuden salasanan saa tunnistautumalla palveluun pankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella. Palvelu estää ongelmia aiheuttavien erikoismerkkien käytön salasanassa. 

HUOM. Salasanan päivittyminen palveluiden välillä saattaa kestää muutamaan minuutin. Jos uusi salasana ei heti toimi kaikissa järjestelmissä, odota 15 minuuttia ja kokeile uudelleen.

Ohjevideo ID-palvelun käyttöön: Käyttäjätunnukset ja salasanat

Langattomat verkot

Jokaisella AMK:n kampuksella on käytettävissä langaton eduroam-verkko. Turun ammattikorkeakoulu on osa maailmanlaajuista korkeakoulu- ja tutkimusvierailijaverkkoa, joten myös muiden eduroam-organisaatioiden käyttäjätunnukset toimivat Turun AMK:n eduroamissa. Eduroam-verkon automaattiset asennukset: https://cat.eduroam.org/

Vierailijoita varten on erillinen TUAS Guest -verkko. Verkkoon voi kirjautua omalla sähköpostiosoitteella.

Käyttösäännöt

Ammattikorkeakoulun tulee turvata kaikkien käyttäjäryhmiensä tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys sekä tarjota luotettava ja turvallinen ympäristö tietojen käsittelyyn. Nämä ja muut säännöt on laadittu auttamaan eri ryhmiin kuuluvia käyttäjiä tunnistamaan käyttöoikeuksiinsa liittyvät oikeudet, vastuut ja velvollisuudet.

Sääntöjä sovelletaan kaikkiin ammattikorkeakoulun hallinnassa tai muutoin ammattikorkeakoulun vastuulla oleviin tietojärjestelmiin ja niiden käyttöön sekä käyttäjien osalta myös muihin sellaisiin palveluihin, joiden käyttömahdollisuus tai käyttöoikeus on saatu ammattikorkeakoulun välityksellä.

Tietoturva

Ammattikorkeakoulun tietoturvatoiminta perustuu lakiin sekä henkilön yksityisyyden suojan että viestinnän luottamuksellisuuden kunnioittamiseen. Tietoturvallisuutta hoidetaan kansallisten ja kansainvälisten säädösten, valtiohallinnon antamien ohjeiden ja suositusten sekä CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen tietoturvavaatimuksia noudattaen. Tietoturvallisuustoimet koskevat sähköisessä, puhutussa ja kirjallisessa muodossa olevan tiedon käsittelyä, säilyttämistä, luovutusta ja siirtoa.

Ammattikorkeakoulun ylin johto ottaa kantaa tietoturvallisuuden tavoitteisiin, vastuukysymyksiin ja toteutuskeinoihin tietoturvapolitiikassa.

Jokainen ammattikorkeakoulun tietoja käsittelevä, tietojärjestelmien tai tietoverkkojen ylläpitäjä ja käyttäjä on velvollinen noudattamaan hyväksyttyjä käyttösääntöjä ja tietoturvaohjeita.

Tietoturvaan liittyvät ilmoitukset voit lähettää osoitteeseen cert ( at ) turkuamk.fi.