Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.3.2020
Insinööri (ylempi AMK), rakentaminen

Insinööri (ylempi AMK), rakentaminen

Rakentamisen Master-koulutus on suunnattu ensisijaisesti työelämässä toimiville insinööreille (AMK). Koulutus antaa mahdollisuuden kehittää ja syventää osaamista, jota tarvitaan rakennusalan vaativissa asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä.

Koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut insinööri (ylempi AMK) -tutkintoon. Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille insinööreille ja rakennusalan asiantuntijoille. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on suoritettu tekniikan korkeakoulututkinto rakennustekniikasta tai vastaavan alan ammatillisen korkea-asteen insinöörin tai opistoinsinöörin tutkinnot. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen teoriaopetuksen ja laboratoriotyöskentelyn lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Yhteistyö mahdollistaa laaja-alaisen oppimisen ja verkostoitumisen. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Syvempää osaamista rakentamisen prosesseihin ja alan muutoksiin

Rakentamisen koulutuksen laajuus on 60 op ja sen suunniteltu kesto on työn ohessa suoritettuna 1,5 vuotta. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö. Koulutus koostuu

  • syventävistä opinnoista (ydinosaaminen) 20 op
  • vapaasti valittavista opinnoista (laajentava osaaminen) 10 op
  • opinnäytetyöstä 30 op.

Koulutuksen aikana opiskelija syventää:

  • rakennustekniikan matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä mitoitusosaamista
  • osaamista rakentamisen eri tehtävissä, esimerkiksi esimiestyön, johtamisen, vaativien asiantuntijatehtävien ja poikkeuksellisen vaativien suunnittelutehtävien alueilla sekä tilaajan että urakoitsijan näkökulmasta
  • ymmärrystä työnsä merkityksestä ja asemasta teollisuudessa sekä jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa
  • osaamista työelämän tuloksellisen kehittämistyön ja tutkimustiedon käytöstä tuotteiden ja toimintojen kehittämisessä tuntemalla mm. teoreettiset käsitteet, työ-, tutkimus- ja kehittämismenetelmät
  • periaatteita työyhteisönsä kehittämisen koordinointiin ja johtamiseen
  • hankeosaamista ja ymmärrystä rakentamisen prosessien merkityksestä osana toimialan kehittämistä. 

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Sekä opinnäytetyöstä että muista oppimistehtävistä on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Rakentamisen Master-koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia rakennusalan vaativissa, kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistehtävissä. YAMK-insinöörit sijoittuvat työelämässä usein tehtäviin, joissa pääpaino on teknisessä osaamisessa, sen kehittämisessä ja soveltamisessa. Rakennusalalla työnimike voi olla esimerkiksi tekninen johtaja, työpäällikkö tai projektipäällikkö. Tehtävä vois sisältää esimerkiksi tuotekehitystehtäviä, projektien johtotehtäviä sekä organisaatioiden kehittämistoimintoja.