Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.6.2021
Insinööri (ylempi AMK), rakentaminen

Insinööri (ylempi AMK), rakentaminen

Rakentamisen Master-koulutus on suunnattu ensisijaisesti työelämässä toimiville insinööreille (AMK). Koulutus antaa mahdollisuuden kehittää ja syventää osaamista, jota tarvitaan rakennusalan vaativissa asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä.

Koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut insinööri (ylempi AMK) -tutkintoon. Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri- tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille insinööreille ja rakennusalan asiantuntijoille. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on suoritettu tekniikan korkeakoulututkinto rakennusalalta tai vastaavan alan ammatillisen korkea-asteen insinöörin tai opistoinsinöörin tutkinnot. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa ja opetus muodostuu ohjauksesta, ryhmätyöskentelystä, asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista harjoitus- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Yhteistyö mahdollistaa laaja-alaisen oppimisen ja verkostoitumisen. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Syvempää osaamista rakentamisen prosesseihin ja alan muutoksiin

Rakentamisen koulutuksen laajuus on 60 op ja sen suunniteltu kesto on työn ohessa suoritettuna 1,5 vuotta. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö. Koulutus koostuu

 • syventävistä opinnoista (ydinosaaminen) 20 op
 • vapaasti valittavista opinnoista (laajentava osaaminen) 10 op
 • opinnäytetyöstä 30 op.

Koulutuksen aikana opiskelija syventää:

 • rakennustekniikan matemaattis-luonnontieteellistä sekä mitoitusosaamista (jos niissä on puutteita)
 • osaamista rakentamisen eri tehtävissä, esimerkiksi esimiestyön, johtamisen, vaativien asiantuntijatehtävien ja poikkeuksellisen vaativien suunnittelutehtävien alueilla sekä tilaajan että urakoitsijan näkökulmasta
 • ymmärrystä työnsä merkityksestä ja asemasta teollisuudessa sekä nykyaikaisessa jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja suhtautumistaan kriittisesti alan uusiin sovellutuksiin
 • osaamista työelämän tuloksellisen kehittämistyön ja tutkimustiedon käytöstä tuotteiden ja toimintojen kehittämisessä tuntemalla mm. teoreettiset käsitteet, työ-, tutkimus- ja kehittämismenetelmät
 • periaatteita työyhteisönsä kehittämisen koordinointiin ja johtamiseen
 • hankeosaamista ja ymmärrystä rakentamisen prosessien merkityksestä osana toimialan kehittämistä. 

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Sekä opinnäytetyöstä että muista oppimistehtävistä on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Rakentamisen Master-koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia rakennusalan kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistehtävissä yksityisellä tai julkisella sektorilla tai järjestöissä. Tutkinto antaa myös mahdollisuuden toimia opetustehtävissä, mikäli suoritat pedagogiset opinnot. YAMK-insinöörit sijoittuvat työelämässä usein tehtäviin, joissa pääpaino on teknisessä osaamisessa, sen kehittämisessä ja soveltamisessa. Rakennusalalla suuntautuminen voi olla esimerkiksi asiantuntija-, tuotanto-, tuotekehitys-, markkinointi-, tuotehallinta- tai projektien johtotehtävät sekä organisaatioiden kehittämistoiminnot. Mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi tekninen johtaja, työpäällikkö tai projektipäällikkö.

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

 • kesän polkuopintohaku 26.7. - 6.8.2021

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

 • kevään yhteishaku 17. - 31.3.2021 (haku päättynyt)

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Tutustu myös