Sivu päivitetty 7.12.2017
Kuvataiteilija (AMK), kuvataide

Kuvataiteilija (AMK), kuvataide

Kuvataiteen koulutus antaa vankat perustiedot ja -taidot kuvataiteilijan ammattiin. Valmistuneella opiskelijalla on valmiudet käyttää kuvataiteen tekniikoita ja välineitä sekä kehittää teknistä, ilmaisullista ja teoreettista osaamistaan. Koulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija osaa toimia ammatillisesti taiteen kentällä ja esittää julkisesti työnsä tuloksia. Valmistunut opiskelija tuntee nykytaiteen ilmiöitä ja taiteen historiaa sekä tunnistaa taiteen eri suuntausten ja ilmiöiden välisiä suhteita.

Kuvataiteilijan ammatin työnkuvat ovat laajat ja erityiset. Nykytaiteen metodit ja teknologia antavat lukuisia toteutus- ja sovellusmahdollisuuksia, joista opiskelija voi valita sopivimman ilmaisutavan. Kuvataiteen koulutuksessa korostetaan ammatillisen toiminnan ja työelämävalmiuksien kehittämistä opintojen alusta asti. Valmistunut opiskelija voi toimia itsenäisenä kuvataiteilijana ja alan asiantuntijana tehtävänimikkeenään esimerkiksi kuvanveistäjä, yrittäjä, kuvataiteilija, graafikko tai taidemaalari. 

Kuvataiteen opiskelu on käytännönläheistä, esimerkiksi erilaisiin menetelmiin ja teemoihin liittyvää työpajatyöskentelyä, taiteellisia projekteja ja ammattialan käytänteiden harjoittelua. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa. Kuvataiteen opetussuunnitelma on joustava ja mahdollistaa erilaiset oppimispolut. Ammattiopinnoissa opiskelija voi syventyä kuvanveistoon, maalaukseen, piirustukseen tai taidegrafiikkaan. Myös harjoittelun ja vapaasti valittavien opintojen valinnoilla voi syventää omaa suuntaustaan.

Kansainvälisyys on tärkeä osa nykytaiteen toimintakenttää. Kuvataiteen koulutus tarjoaa monia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen jo opintojen aikana. Opiskelijaa kannustetaankin osallistumaan ammatti- ja kielitaitoa laajentaviin kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin, työpajoihin ja projekteihin. 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 14.3. - 28.3.2018.

 

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Ennakkotehtävät ja valintakoe

Kuvataiteen koulutukseen on karsivat ennakkotehtävät ja valintakoe.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävät julkistetaan viikkoa ennen yhteishaun alkua eli 7.3.2018 tällä sivulla.

Palauta ennakkotehtävät Taideakatemian infoon (Turun AMK:n Taideakatemia, Info / Kuvataide, Linnankatu 54, 20100 Turku) 28.3.2018 klo 15 mennessä.

Ennakkotehtävän ohjeet:

Lataa ennakkotehtävän ohje tästä: Kuvataide, ennakkotehtävä 2018 (pdf)

 

Valintakoe

Yhteisvalinnan hakemuksen lähettäneet ja ennakkotehtävät hyväksyttävästi suorittaneet kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään 5 - 8.6.2018. Valintakokeessa tarvittavat välineet ja materiaalit ilmoitetaan valintakokeeseen hyväksytyille lähetettävässä sähköpostissa noin kaksi viikkoa ennen valintakoetta. Arviointiperusteina ovat visuaalisuus, omaperäisyys, ilmaisukyky ja sisältö. Kuvataiteen valintakokeisiin kutsutaan yhteensä n. 60 hakijaa.

 

Turun Piirustuskoulu NYT!

 

Turun Piirustuskoulu NYT! on kuvataiteen koulutuksen vuosijulkaisu. Tutustu vuosien 2017, 2016 ja 2015 julkaisuihin: 

TurunPiirustuskouluNYT_2017_kansi.PNG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2017 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)

PiirustuskouluNYT2016_kansi.PNG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2016 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)

TurunPiirustuskouluNYT2015_kansi.JPG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2015 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)