Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 17.10.2023
Kuvataiteilija (AMK), kuvataide

Kuvataiteilija (AMK), kuvataide

Kuvataiteen koulutus antaa vankat perustiedot ja -taidot kuvataiteilijan ammattiin. Kuvataiteen osaamistavoitteet pohjautuvat kuvataiteilijan käytännön työssään tarvitsemiin tietoihin ja taitoihin. Kuvataiteilijan ammatin työnkuvat ovat laajat ja erityiset. Nykytaiteen metodit ja teknologia tarjoavat lukuisia toteutus- ja sovellusmahdollisuuksia, joista opiskelija voi valita sopivimman ilmaisutavan. Kuvataiteen koulutuksessa korostetaan ammatillisen toiminnan ja työelämävalmiuksien kehittämistä opintojen alusta asti.

Kuvataiteen opiskelu on käytännönläheistä, esimerkiksi erilaisiin menetelmiin ja teemoihin liittyvää työpajatyöskentelyä, taiteellisia projekteja ja ammattialan käytänteiden harjoittelua. Ammattia vastaavissa oppimistehtävissä kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan erilaisia nykytaiteen toimintatapoja. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa. Opettajien kanssa käytävissä palautekeskusteluissa ja ryhmän yhteisissä kritiikki- ja seminaaritilaisuuksissa opiskelija analysoi ja arvioi oppimistaan ja työskentelynsä kehittymistä.

Kuvataiteen koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden opinnoissa edetään taiteellisen työskentelyn perusteista ammattiopintoihin. Kuvataiteen toimintatapoihin ja ammattikenttään tutustutaan käytännön kautta. Teoria- ja kieliopinnot kulkevat käytännön prosessien rinnalla.

Toisen vuoden opinnoissa painopiste on kuvataiteen työpajatyyppisissä ammattiopinnoissa. Opiskelija voi syventyä kuvanveistoon, maalaukseen, piirustukseen tai taidegrafiikkaan. Kuvataiteeseen tulevat ulkomaiset vaihto-opiskelijat sijoittuvat ammattiopintoihin, joten opetus on osaksi englanninkielistä. Toisen vuoden aikana tutustutaan myös nykytaiteen teoriaan ja käytäntöihin, erityisesti tila- ja aikasidonnaiseen taiteeseen.

Kolmannen vuoden opinnoissa syvennetään taiteellista työskentelyä. Opiskelija toteuttaa taiteellisen työn, joka on julkisesti esillä. Työ voi toteutua osana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, ja sen toteutukseen haetaan työelämäkumppaneita. Kolmannen vuoden opiskelijoita kannustetaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon koulun tarjoamien verkostojen kautta. Pohjoismaisten kuvataidekoulujen KUNO-verkosto mahdollistaa lyhyet vaihdot ja esimerkiksi Erasmus-ohjelman kautta on mahdollisuus pidempiaikaisiin vaihtoihin.

Neljännen vuoden opinnot rakentuvat opinnäytetyön ympärille. Opiskelija toteuttaa sekä tutkimuksellisen että taiteellisen opinnäytetyön, joiden työskentelyprosessit vastaavat kuvataiteilijan työn todellisuutta. Taiteellinen opinnäytetyö toteutetaan työelämäyhteistyönä.

Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita kuvataiteen tarjonnasta, Turun AMK:n muiden koulutusalojen opetustarjonnasta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti vaihto-opintoina tai käytännön taideprojekteina esimerkiksi osana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin todellisessa työympäristössä. Harjoittelun pyrkimyksenä on valmentaa opiskelija työllistämään itsensä monipuolisesti erilaisissa kuvataiteen asiantuntijatehtävissä. Osa harjoittelusta on integroitu osaksi opinnäytetyöprosessia. Harjoittelua voi suorittaa myös ulkomailla, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa tai osana kuvataiteen palvelutoimintaa. 

Tutustu: Turun Piirustuskoulu NYT!

Turun Piirustuskoulu NYT! on kuvataiteen koulutuksen vuosijulkaisu. Tutustu aiempien vuosien julkaisuihin:

Turun Piirustuskoulu NYT! 2021

Turun Piirustuskoulu NYT! 2020

Turun Piirustuskoulu NYT! 2019

Turun Piirustuskoulu NYT! 2018

Turun Piirustuskoulu NYT! 2017

Turun Piirustuskoulu NYT! 2016

Tutustu myös opiskelijoiden ylläpitämään @finearts_turku Instagram-tiliin.

Turun Piirustuskoulun perustaminen oli tärkeä askel suomalaisen kuvataiteen synnylle ja Turussa on koulutettu nykytaiteilijoita jo yli 190 vuotta. Turun AMK:n kuvataiteen koulutus jatkaa Turun Piirustuskoulun perintöä. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

  • kevään yhteishaku 13. – 27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.