Sivu päivitetty 26.11.2018
Kuvataiteilija (AMK)

Kuvataiteilija (AMK)

Monimuotokoulutus

Kuvataiteen koulutus antaa vankat perustiedot ja -taidot kuvataiteilijan tai valokuvaajan ammattiin. Koulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija osaa toimia ammatillisesti kuvataiteen ja/tai valokuvan kentällä ja esittää julkisesti työnsä tuloksia. Valmistunut opiskelija tuntee nykytaiteen ilmiöitä ja taiteen historiaa sekä tunnistaa taiteen eri suuntausten ja ilmiöiden välisiä suhteita. Hän kykenee tarkastelemaan omaa taiteellista toimintaansa suhteessa taiteen traditioon ja tuntee taiteen ja/tai valokuvan kentän toimintatapoja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kuvataiteen opiskelu on käytännönläheistä, esimerkiksi erilaisiin menetelmiin ja teemoihin liittyvää työpajatyöskentelyä, taiteellisia projekteja ja ammattialan käytänteiden harjoittelua. Ammattia vastaavissa oppimistehtävissä kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan erilaisia nykytaiteen toimintatapoja. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa.

Kuvataiteen monimuotokoulutuksessa opiskelijalta edellytetään kuva- tai valokuvataiteilijan perustaitojen ja -tietojen hallintaa sekä aiempaa toimintaa kuva- tai valokuvataiteilijana. Opinnot toteutetaan osittain monimuoto-opetuksena henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja sen laajentaminen ja kehittäminen. Aiemmasta koulutuksesta, työkokemuksesta ja taiteellisesta toiminnasta hyväksiluetaan osa opinnoista ja siten koulutuksen kesto on 1,5 vuotta. 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan  yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava hakuaika on kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019.

 

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä.

 

Ennakkotehtävä ja valintakoe

Kuvataiteen monimuotokoulutukseen on ennakkotehtävä ja valintakoe:

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä julkaistaan tällä sivulla 6.3.2019.

Ennakkotehtävä palautetaan e-lomakkeella 3.4.2019 klo 15.00 mennessä. Tarkemmat palautusohjeet julkaistaan tällä sivulla ennakkotehtävän yhteydessä. 

Lataa ennakkotehtävän materiaalit tästä:

Ennakkotehtävä 2019 (pdf)

Valintakoe

Yhteisvalinnan hakemuksen lähettäneet ja ennakkotehtävät hyväksyttävästi suorittaneet kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään 27.5.2019. Arviointiperusteina ovat motivaatio ja taiteellinen toiminta. Valintakokeeseen kutsutaan n. 16 hakijaa.

 

Esimerkki aiempien vuosien valintakokeen sisällöstä:

Vuoden 2018 kuvataiteen koulutuksen (kuvataide) valintakokeen tehtävien aiheet, arviointiperusteet ja maksimipistemäärät:

Tehtävä 1: Aikajanatehtävä. Arviointiperusteet: Visuaalisuus, itsereflektiokyky. Pistemäärä: max. 10.
Tehtävä 2: Havainnointitehtävä. Arviointiperusteet: Visuaalisuus, oivaltavuus – suhteessa nykytaiteen käytäntöihin. Pistemäärä: max. 10.
Tehtävä 3: Visuaalinen tehtävä. Arviointiperusteet: Sisältö, visuaalisuus, omaperäisyys. Pistemäärä: max. 10.
Tehtävä 4: Taiteellinen tehtävä. Arviointiperusteet: Visuaalisuus, sisältö, oivaltavuus – suhteessa nykytaiteen käytäntöihin. Pistemäärä: max. 10. 
Tehtävä 5: Paikkasidonnainen tehtävä. Arviointiperusteet: Tilan ymmärrys, sisältö. Pistemäärä: max. 10.
Tehtävä 6: Suunnittelutehtävä. Arviointiperusteet: Vakuuttavuus, toteuttamiskelpoisuus, kirjallinen ilmaisu. Pistemäärä: max. 10. 
Tehtävä 7: Taiteellinen tehtävä. Arviointiperusteet: Sisältö, visuaalisuus, omaperäisyys. Pistemäärä: max. 10. 
Tehtävä 8: Haastattelu. Arviointiperusteet: Motivaatio oppimiseen, opiskeluvalmiudet, kuvataiteen erityispiirteiden tunnistaminen. Pistemäärä: max. 30.

Vuoden 2018 kuvataiteen koulutuksen (valokuva) valintakokeen tehtävien aiheet, arviointiperusteet ja maksimipistemäärät:

Tehtävä 1: Aikajanatehtävä. Arviointiperusteet: Visuaalisuus, itsereflektiokyky. Pistemäärä: max. 10.
Tehtävä 2: Ryhmäkeskustelu. Arviointiperusteet: Ryhmätilanteessa toimiminen. Pistemäärä: max. 5.
Tehtävä 3: Kuvaustehtävä. Arviointiperusteet: Sisältö, visuaalisuus, omaperäisyys. Pistemäärä: max. 10.
Tehtävä 4: Suunnittelutehtävä. Arviointiperusteet: Kiinnostavuus, toteutettavuus, motivaatio. Pistemäärä: max. 5. 
Tehtävä 5: Kuvaustehtävä. Arviointiperusteet: Sisältö, visuaalisuus, omaperäisyys. Pistemäärä: max. 10.
Tehtävä 6: Kirjoitustehtävä. Arviointiperusteet: Kirjallinen ilmaisu. Pistemäärä: max. 10. 
Tehtävä 7: Kuvaustehtävä. Arviointiperusteet: Sisältö, visuaalisuus, omaperäisyys, vaikuttavuus. Pistemäärä: max. 10. 
Tehtävä 8: Haastattelu. Arviointiperusteet: Motivaatio oppimiseen, opiskeluvalmiudet, valokuvataiteen erityispiirteiden tunnistaminen. Pistemäärä: max. 40.

 

Tutustu: Turun Piirustuskoulu NYT!

Turun Piirustuskoulu NYT! on kuvataiteen koulutuksen vuosijulkaisu. Tutustu vuosien 2018, 2017 ja 2016 julkaisuihin: 

TurunPiirustuskouluNYT_2018.JPG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2018 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)

TurunPiirustuskouluNYT_2017_kansi.PNG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2017 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)

PiirustuskouluNYT2016_kansi.PNG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2016 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)