Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.3.2020
Kuvataiteilija (AMK)

Kuvataiteilija (AMK)

Kuvataiteen monimuotokoulutus

Kuvataiteen koulutus antaa vankat perustiedot ja -taidot kuvataiteilijan tai valokuvaajan ammattiin. Koulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija osaa toimia ammatillisesti kuvataiteen ja/tai valokuvan kentällä ja esittää julkisesti työnsä tuloksia.

Valmistunut opiskelija tuntee nykytaiteen ilmiöitä ja taiteen historiaa sekä tunnistaa taiteen eri suuntausten ja ilmiöiden välisiä suhteita. Hän kykenee tarkastelemaan omaa taiteellista toimintaansa suhteessa taiteen traditioon ja tuntee taiteen ja/tai valokuvan kentän toimintatapoja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kuvataiteen monimuotokoulutuksessa opiskelijalta edellytetään kuva- tai valokuvataiteilijan perustaitojen ja -tietojen hallintaa sekä aiempaa toimintaa kuva- tai valokuvataiteilijana. Aiempaa koulutustaustaa, työkokemusta ja harrastuneisuutta arvioidaan ennakkotehtävässä.

Kuvataiteen monimuotokoulutuksen sisältö

Kuvataitelijan (AMK) -tutkinto sisältää perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja sekä harjoittelua ja opinnäytetyön. Opinnot toteutetaan osittain monimuoto-opetuksena, henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja sen laajentaminen ja kehittäminen. Aiemmasta koulutuksesta, työkokemuksesta ja taiteellisesta toiminnasta hyväksiluetaan osa opinnoista ja siten koulutuksen kesto on 1,5 vuotta. 

Kuvataiteen opiskelu on käytännönläheistä, esimerkiksi erilaisiin menetelmiin ja teemoihin liittyvää työpajatyöskentelyä, taiteellisia projekteja ja ammattialan käytänteiden harjoittelua. Ammattia vastaavissa oppimistehtävissä kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan erilaisia nykytaiteen toimintatapoja. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa. Opinnoissa syvennytään nykytaiteeseen, taiteen tutkimukseen ja ajankohtaisiin teemoihin sekä laajennetaan näkemystä kuvataiteen ammattiopintojen, työpajojen ja taideprojektien kautta. 

Opiskelijaa kannustetaan ja ohjataan osallistumaan ammatti- ja kielitaitoa laajentaviin kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin, työpajoihin, projekteihin tai vapaavalintaisiin opintoihin. Oppimisympäristöjä ovat oppilaitoksen kansalliset ja kansainväliset projektit, erilaiset työelämäprojektit, työharjoittelu sekä opiskelijan oma toiminta oppilaitoksen ulkopuolella. Opiskelija voi osallistua kuvataiteen opettajien ja henkilökunnan kanssa uusien hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen osana opintojaan. Opiskelija voi esimerkiksi opintojensa aika olla mukana kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa sekä Turun AMK:n tutkimusryhmien toiminnassa.

 

Tutustu: Turun Piirustuskoulu NYT!

Turun Piirustuskoulu NYT! on kuvataiteen koulutuksen vuosijulkaisu. Tutustu vuosien 2016-2019 julkaisuihin: 

TurunPiirustuskouluNYT2019_kansi.JPG
Turun piirustuskoulu NYT! 2019 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)

TurunPiirustuskouluNYT_2018.JPG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2018 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)

TurunPiirustuskouluNYT_2017_kansi.PNG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2017 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)

PiirustuskouluNYT2016_kansi.PNG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2016 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)