Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.10.2020
Kuvataiteilija (AMK)

Kuvataiteilija (AMK)

Kuvataiteen monimuotokoulutus

Kuvataiteen koulutus antaa vankat perustiedot ja -taidot kuvataiteilijan ammattiin. Kuvataiteen koulutuksen osaamistavoitteet pohjautuvat kuvataiteilijan käytännön työssään tarvitsemiin tietoihin ja taitoihin. Kuvataiteilijan ammatin työnkuvat ovat laajat ja erityiset. Nykytaiteen metodit ja teknologia antavat lukuisia toteutus- ja sovellusmahdollisuuksia, joista opiskelija voi valita sopivimman ilmaisutavan. Kuvataiteen koulutuksessa korostetaan ammatillisen toiminnan ja työelämävalmiuksien kehittämistä opintojen alusta asti.

Monimuotokoulutus on suunnattu kuva- tai valokuvataiteilijoina jo toimineille henkilöille. Opiskelijalta edellytetään kuva- tai valokuvataiteilijan perustaitojen ja -tietojen hallintaa sekä aiempaa toimintaa kuva- tai valokuvataiteilijana. Opinnoissa hyväksiluetaan 2,5 vuoden opinnot aiemman osaamisen perusteella. Tämä tarkistetaan valintakokeiden yhteydessä. Aiempi osaaminen voi koostua aiemmista taideopinnoista ja / tai ammattimaisesta työskentelystä kuvataiteilijana tai valokuvaajana.

Kuvataiteen monimuotokoulutuksen sisältö

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) mukaisesti. 1,5 vuotta kestävissä opinnoissa syvennytään nykytaiteeseen, taiteen tutkimukseen ja ajankohtaisiin teemoihin sekä laajennetaan näkemystä kuvataiteen ammattiopintojen, työpajojen ja taideprojektien kautta.

Lähiopetuksen määrä vaihtelee sen mukaan, millaiseksi oppimissuunnitelma muodostuu. Lähtökohtaisesti monimuoto-opiskelijat osallistuvat samoihin opintojaksoihin kuin päiväopiskelijatkin. Valittavissa on sekä tiukkaan päiväohjelmaan sidottuja toteutuksia että itsenäisemmin suoritettavia opintojaksoja. On hyvä varautua vähintään yhteen lähipäivään viikoittain, mutta tämäkin riippuu valittujen opintojaksojen toteutuksista.

Kuvataiteen opiskelu on käytännönläheistä, esimerkiksi erilaisiin menetelmiin ja teemoihin liittyvää työpajatyöskentelyä, taiteellisia projekteja ja ammattialan käytänteiden harjoittelua. Ammattia vastaavissa oppimistehtävissä kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan erilaisia nykytaiteen toimintatapoja. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa. Opettajien kanssa käytävissä palautekeskusteluissa ja ryhmän yhteisissä kritiikki- ja seminaaritilaisuuksissa opiskelija analysoi ja arvioi oppimistaan ja työskentelynsä kehittymistä.

Kuvataiteen monimuoto-opinnoissa syvennetään taiteellista työskentelyä käytännön kautta. Teoria- ja kieliopinnot kulkevat käytännön prosessien rinnalla. Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita kuvataiteen tarjonnasta, Turun AMK:n muiden koulutusalojen opetustarjonnasta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti vaihto-opintoina tai käytännön taideprojekteina esimerkiksi osana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Osan vapaasti valittavista opinnoista voi integroida osaksi taiteellista opinnäytetyötä. Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon koulun tarjoamien verkostojen kautta, esimerkiksi pohjoismaisten kuvataidekoulujen KUNO-verkosto mahdollistaa lyhyet vaihdot. Opintojen loppuvaihe rakentuu opinnäytetyön ympärille.

 

Tutustu: Turun Piirustuskoulu NYT!

Turun Piirustuskoulu NYT! on kuvataiteen koulutuksen vuosijulkaisu. Tutustu aiempien vuosien julkaisuihin:

Turun Piirustuskoulu NYT! 2021

Turun Piirustuskoulu NYT! 2020

Turun Piirustuskoulu NYT! 2019

Turun Piirustuskoulu NYT! 2018

Turun Piirustuskoulu NYT! 2017

Turun Piirustuskoulun perustaminen oli tärkeä askel suomalaisen kuvataiteen synnylle ja Turussa on koulutettu nykytaiteilijoita jo 190 vuotta. Turun AMK:n kuvataiteen koulutus jatkaa Turun Piirustuskoulun perintöä.