Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.10.2023
Kuvataiteilija (AMK)

Kuvataiteilija (AMK)

Kuvataiteen monimuotokoulutus

Kuvataiteen koulutus antaa vankat perustiedot ja -taidot kuvataiteilijan ammattiin. Kuvataiteen koulutuksen osaamistavoitteet pohjautuvat kuvataiteilijan käytännön työssään tarvitsemiin tietoihin ja taitoihin. Kuvataiteilijan ammatin työnkuvat ovat laajat ja erityiset. Nykytaiteen metodit ja teknologia antavat lukuisia toteutus- ja sovellusmahdollisuuksia, joista opiskelija voi valita sopivimman ilmaisutavan. Kuvataiteen koulutuksessa korostetaan ammatillisen toiminnan ja työelämävalmiuksien kehittämistä opintojen alusta asti.

Kuvataiteen monimuotokoulutus sopii hakijalle, joka jo toimii ammattimaisesti kuva- tai valokuvataiteilijana, mutta jolta puuttuu alan korkeakoulututkinto. Monimuoto-opiskelijalta edellytetään kuva- tai valokuvataiteilijan perustaitojen ja -tietojen hallintaa sekä aiempaa taiteellista toimintaa. Opinnoissa hyväksiluetaan 2,5 vuoden opinnot aiemman osaamisen perusteella. Tämä tarkistetaan valintakokeiden yhteydessä.

Kuvataiteen monimuotokoulutuksen sisältö

Kuvataiteilija (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan hyväksiluettavat aiemmat opinnot ja osaaminen. Monimuotokoulutuksen kesto on siten 1,5 vuotta.

Opinnoissa syvennytään nykytaiteeseen, taiteen tutkimukseen ja ajankohtaisiin teemoihin sekä laajennetaan näkemystä kuvataiteen ammattiopintojen, työpajojen ja taideprojektien kautta, henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti.

Kuvataiteen opiskelu on käytännönläheistä, esimerkiksi erilaisiin menetelmiin ja teemoihin liittyvää työpajatyöskentelyä, taiteellisia projekteja ja ammattialan käytänteiden harjoittelua. Ammattia vastaavissa oppimistehtävissä kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan erilaisia nykytaiteen toimintatapoja.

Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa. Opettajien kanssa käytävissä palautekeskusteluissa ja ryhmän yhteisissä kritiikki- ja seminaaritilaisuuksissa opiskelija analysoi ja arvioi oppimistaan ja työskentelynsä kehittymistä.

Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita kuvataiteen tarjonnasta, Turun AMK:n muiden koulutusalojen opetustarjonnasta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti vaihto-opintoina tai käytännön taideprojekteina esimerkiksi osana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Osan vapaasti valittavista opinnoista voi integroida osaksi taiteellista opinnäytetyötä.

Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon koulun tarjoamien verkostojen kautta, esimerkiksi pohjoismaisten kuvataidekoulujen KUNO-verkosto mahdollistaa lyhyet vaihdot. Opintojen loppuvaihe rakentuu opinnäytetyön ympärille.

Tutustu: Turun Piirustuskoulu NYT!

Turun Piirustuskoulu NYT! on kuvataiteen koulutuksen vuosijulkaisu. Tutustu aiempien vuosien julkaisuihin:

Turun Piirustuskoulu NYT! 2021

Turun Piirustuskoulu NYT! 2020

Turun Piirustuskoulu NYT! 2019

Turun Piirustuskoulu NYT! 2018

Turun Piirustuskoulu NYT! 2017

Tutustu myös opiskelijoiden ylläpitämään @finearts_turku  Instagram-tiliin.

Turun Piirustuskoulun perustaminen oli tärkeä askel suomalaisen kuvataiteen synnylle ja Turussa on koulutettu nykytaiteilijoita jo yli 190 vuotta. Turun AMK:n kuvataiteen koulutus jatkaa Turun Piirustuskoulun perintöä. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

  • kevään yhteishaku 13. – 27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.