Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.5.2024
Kuvataiteilija (AMK), valokuvataide

Kuvataiteilija (AMK), valokuvataide

Monimuotokoulutus

Kuvataiteen koulutus antaa vankat perustiedot ja -taidot valokuvaajan ja valokuvataiteilijan ammattiin. Koulutuksessa korostetaan opiskelijan oman taiteellisen ilmaisun sekä ammatillisen toiminnan ja työelämävalmiuksien kehittämistä. Nykytaiteen metodit ja tekniikat antavat lukuisia toteutusmahdollisuuksia, joita opiskelija voi soveltaa omassa ilmaisussaan ja toimeksiannoissa. Valmistunut opiskelija osaa toimia ja kehittää toimintaansa valokuvataiteilijana taiteen kentällä ja moniammatillisessa yhteistyössä. Koulutuksessa huomioidaan valokuvataiteilijan vastuu ympäristöstä ja noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.

Valokuvan monimuotokoulutus sopii hakijalle, joka jo toimii ammattimaisesti valokuvaajana tai valokuvataiteilijana, mutta jolta puuttuu alan korkeakoulututkinto. Monimuoto-opiskelijalta edellytetään valokuvataiteilijan perustaitojen ja -tietojen hallintaa sekä aiempaa toimintaa valokuvataiteilijana. Opinnoissa hyväksiluetaan 2,5 vuoden opinnot aiemman osaamisen perusteella.

Valokuvan monimuotokoulutuksen sisältö

Kuvataiteilija (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan hyväksiluettavat aiemmat opinnot, osaaminen ja työkokemus. Aiemmin hankittu osaaminen korvaa tutkinnon laajuudesta 150 opintopistettä, ja monimuotokoulutuksen kesto on siten 1,5 vuotta (90 op). 

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti, pääsääntöisesti etäopetuksena. Parin päivän lähiopetusjaksoja on 3–4 kertaa lukukaudessa.

Valokuvataiteen opiskelu on käytännönläheistä. Opinnot sisältävät esimerkiksi erilaisiin menetelmiin ja teemoihin liittyvää työpajatyöskentelyä, taiteellisia projekteja ja ammattialan käytänteiden harjoittelua. Ammattia vastaavissa oppimistehtävissä kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan erilaisia nykytaiteen toimintatapoja. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa. Opettajien kanssa käytävissä palautekeskusteluissa ja ryhmän yhteisissä kritiikki- ja seminaaritilaisuuksissa opiskelija analysoi ja arvioi oppimistaan ja työskentelynsä kehittymistä.

Ensimmäisen kevätlukukauden päättää yhteinen näyttely. Syyslukukaudella perehdytään valokuvakirjaan. Toinen kevätlukukausi rakentuu taiteellisen ja tutkimuksellisen opinnäytetyön ympärille. Teoria- ja kieliopinnot kulkevat käytännön prosessien rinnalla. Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti kuvataiteen tarjonnasta, Turun AMK:n muiden koulutusalojen opetustarjonnasta, vaihto-opintoina tai käytännön taideprojekteina esimerkiksi osana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Tutustu: Turun Piirustuskoulu NYT!

Turun Piirustuskoulu NYT! on kuvataiteen koulutuksen vuosijulkaisu. Tutustu aiempien vuosien julkaisuihin:

Turun Piirustuskoulu NYT! 2021

Turun Piirustuskoulu NYT! 2020

Turun Piirustuskoulu NYT! 2019

Turun Piirustuskoulu NYT! 2018

Turun Piirustuskoulu NYT! 2017

Tutustu myös opiskelijoiden ylläpitämään @finearts_turku  Instagram-tiliin.

Turun Piirustuskoulun perustaminen oli tärkeä askel suomalaisen kuvataiteen synnylle ja Turussa on koulutettu nykytaiteilijoita jo yli 190 vuotta. Turun AMK:n kuvataiteen koulutus jatkaa Turun Piirustuskoulun perintöä. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

  • syksyn yhteishaku 28.8.–11.9.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.