Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 1.6.2023
Tradenomi (ylempi AMK), kyberturvallisuus

Tradenomi (ylempi AMK), kyberturvallisuus

Kyberturvallisuus-koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille tietojenkäsittelyn tradenomeille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja asiantuntemustaan ICT-järjestelmien ja tietohallinnon kyberturvallisuuden osalta.

Kyberturvallisuus-koulutuksessa vaativan erityistason osaamisesi laajenee ja saat uusia näkökulmia alan käytänteiden soveltamiseksi työtehtävissäsi. Perehdyt keskeisiin organisaation kyberturvallisuuteen vaikuttaviin haasteisiin, kuten kyberturvallisuuden riskien hallintaan ja johtamiseen sekä teknisten toteutusten suunnitteluun ja toteutukseen. 

Kyberturvallisuuden koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut tradenomi (ylempi AMK) -tutkintoon. Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Hakukelpoisuuteen vaaditaan ICT-alan korkeakoulututkinto, liiketalouden AMK-tutkinto turvallisuusalalta tai Suomessa suoritettu ICT-alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa). 

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Kokonaisvaltaista kyberturvallisuutta

Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja kesto työn ohessa suoritettuna n. 2 vuotta. Opintoihin kuuluu syventäviä ja vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. Syventävien opintojen teemoja ovat: 

  • kyberturvallisuuden riskienhallinta ja johtaminen, jonka pohjalta pystyt kehittämään organisaation kyberturvallisuutta kokonaisvaltaisesti. 
     
  • kyberturvallisuuden testaus, jossa sinulla on mahdollisuus perehtyä kyberhyökkäystä tekevän tahon näkökulmaan ja näin oppia miten järjestelmiä pitää suojata. 
  • tietoverkkojen kyberturvallisuus, joka kehittää osaamistasi tietoverkkojen ja -järjestelmien turvaamiseksi. 

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle, jolloin opinnäytetyö mahdollistaa samalla työnantajaorganisaation toimintojen kehittämisen. 

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

Moni kyberturvallisuuteen erikoistunut tradenomi (ylempi AMK) toimii jossakin vaiheessa uraansa joko itsenäisenä yrittäjänä tai yrityksen vastuullisissa johto- tai asiantuntijatehtävissä. Vapaasti valittavilla opinnoilla voit laajentaa osaamistasi esimerkiksi liiketoimintaosaamisesta ja projektijohtamisesta. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet erityisesti kyberturvallisuuteen liittyviin projektitehtävien suunnitteluun, läpivientiin ja johtamiseen. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • ei tiedossa

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.
Voit osoittaa kielitaitosi osallistumalla Suomen kielen näyttökokeita järjestetään keväisin ja syksyisin, löydät tarkemmat aikataulut edellä olevasta linkistä. Näyttökokeet järjestetään Turun AMK:n Kupittaan kampuksella.

Hae polkuopintoihin - Opintopolku.fi

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • ei tiedossa

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Tutustu myös