Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.10.2021
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäminen on tradenomin tutkinnon suorittaneille suunnattu työelämälähtöinen koulutusohjelma. Koulutuksesta valmistut ylempään AMK-tutkintoon, eli Master-tutkintoon.

Koulutuksen tavoitteena on parantaa työelämässä pätevöityneen tradenomin valmiuksia ottaa vastaan uusia haasteita muuttuvissa työ- ja toimintaympäristöissä sekä kykyä johtaa, kehittää ja uudistaa työyhteisön toimintaa. Opintojen aikana saat valmiuksia kriittiseen ajatteluun, luovaan ongelmanratkaisuun, yhteistyötaitoihin sekä tiimityö- ja verkostoitumistaitoihin. 

Koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut tradenomi (ylempi AMK) -tutkintoon. Tradenomi (ylempi AMK) eli MBA-tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Työelämälähtöinen koulutus on suunnattu liiketalouden alan ammattilaisille. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu liiketalouden, matkailu- ja ravitsemusalan tai kauneudenhoitoalan korkeakoulututkinto tai vastaava Suomessa suoritettu opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. Katso tarkemmat pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimukset Opintopolusta.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Kehitä asiantuntijuuttasi syventävillä opinnoilla

Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja opintojen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Opintoihin kuuluu syventäviä opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. 

Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen syventävien opintojen tavoitteena on luoda teoreettinen ja käytäntöön soveltava ymmärrys liiketoimintalähtöisistä johtamisopinnoista,

  • joissa korostuu älykkäiden ja muuttuvien työ- ja toimintaympäristöjen merkitys lisäarvona yritykselle
  • jotka luovat pohjan ymmärtää, analysoida, soveltaa ja kehittää työyhteisöä yrityksessä tai organisaatiossa
  • joissa syvennetään talousymmärrystä
  • joissa tuotetaan käytännön valmiuksien ohella osaamista tehdä ja tuottaa kehittämistehtävissä soveltavaa tutkimusta.

Liiketoiminnan kehittämisen vapaasti valittavilla opintojaksoilla syvennetään ja laajennetaan tiedollisia valmiuksia ja ymmärrystä liiketoiminnan tehtäväkentästä erilaisissa yrityksissä ja eri toimintaympäristöissä. Tavoitteena on mm. uudistaa ja johtaa liiketoimintaa ennakoimalla oman alan kehitystrendejä. Virtuaalisesti toteutettavissa opinnoissa jokainen opiskelija voi vahvistaa omaa erityisosaamistaan ja näin profiloida tutkintoaan. 

Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen tärkeänä osana on kehittämishankkeena toteutettava opinnäytetyö, jossa toteutuu syventävä asiantuntijuus, tutkivan oppimisen periaate sekä työelämässä välttämätön tiedonhankinta- ja soveltamiskyky. Opinnäytetyö tehdään työelämäläheisenä kehittämishankkeena, jonka toimeksianto nousee esimerkiksi omasta työnantajaorganisaatiosta tai projektista.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää ja omaa yritystoimintaasi opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Liiketoiminnan kehittäminen koulutuksen suorittanut toimii yleensä joko asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistason tehtävissä eri alojen yrityksissä tai julkissektorilla. Sijoittumistutkimukset (esimerkiksi Tradenomiliiton tekemät) osoittavat, että tutkinnolla on vaikutusta urien ja työnkuvien kehitykseen.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 16.-30.3.2022

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae koulutukseen - Opintopolku.fi

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 25.7.-5.8.2022

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Linkki polkuopintoihin aukeaa keväällä 2022

Tutustu myös