Sivu päivitetty 4.11.2019
Medianomi (AMK), elokuva

Medianomi (AMK), elokuva

Media-alan koulutuksen elokuvan opinnot antavat sinulle alan työtehtävissä tarvittavat vankat perustaidot ja -tiedot sekä valmiudet kriittiseen elokuvalliseen ajatteluun. Opinnoissa tutustut alan työtehtäviin laajasti ja pääset syventämään osaamistasi keskittyen käsikirjoittamiseen, elokuvaamiseen tai äänisuunnitteluun. Saat myös edellytykset ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen ja yrittäjyyteen.

Elokuvan opinnoista valmistuneet sijoittuvat av-tuotannon eri tehtäviin riippuen erikoistumisesta ja verkostoitumisesta. Tuotantoyhtiöt, mediatalot, animaatiostudiot, peliteollisuus ja oma yritystoiminta työllistävät alalle valmistuneita.

Pääset opintojen aikana testaamaan ja kehittämään taitojasi harjoittelujaksoilla mm. elokuva- ja tv-tuotannoissa sekä erilaisissa hankkeissa ja omissa projekteissasi. Jo opiskeluaikana pääset myös verkostoitumaan sekä tulevien media-alan tekijöiden, että alan ammattilaisten kanssa.

Käytännön projekteja ja syventävää osaamista

Media-alan ydinosaamiseen kuuluvissa opinnoissa tutustut media-alan toimintaympäristöön ja lainsäädäntöön. Saat tietoa työelämästä ja yrittäjyydestä. Opit kirjallista, äänellistä ja kuvallista ilmaisua sekä näiden analysoinnin taitoja. Lisäksi opiskelet kieliä ja vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan mediakentällä entistä enemmän.

Elokuvan ammattiopinnoissa perehdyt alan eri työtehtäviin, sovellat aloitekykyäsi ja luovuuttasi tiimityöprojekteissa ja kehität osaamistasi omien edellytystesi ja kiinnostuksesi mukaisesti.

Elokuvan syventävissä opinnoissa voit keskittyä käsikirjoittamiseen, kuvailmaisuun, kameran käyttöön ja valaisuun sekä elokuvan äänitöihin. Omissa opiskelijatuotannoissa, erilaisissa elokuvallisissa tilaustöissä ja elokuvatuotannoissa syvennät osaamistasi osana työryhmää.

Voit tutustua animaation ja elokuvan opiskelijoiden ja alumnien toimintaan Animaation ja elokuvan blogissa sekä Elokuva- ja animaatiokoulutus Turussa Facebook-sivulla

Esimerkki aiempien vuosien valintakokeen sisällöstä

Vuoden 2018 media-alan valintakokeen tehtävien aiheet, pistemäärät ja arviointiperusteet

  • Tehtävä 1: Kirjoitustehtävä. Arviointiperusteet: Kirjallinen ilmaisu: oikeakielisyys, jäsentely. Kuvan tulkinta: analyyttisyys, systemaattisuus, kriittisyys. Annetun tekstin ja luennon hyödyntäminen kuvan tulkinnassa. Pistemäärä: max. 20.
  • Tehtävä 2: Kuvatehtävä. Arviointiperusteet: Elokuvallisen tarinan ilmaisukyky, kuvailmaisun kyky. Pistemäärä: max. 15.
  • Tehtävä 3: Pienryhmähaastattelu. Arviointiperusteet: Motivaatio ja soveltuvuus alalle. Pistemäärä: max. 30.
  • Tehtävä 4: Äänitehtävä. Arviointiperusteet: Äänen analyysi, tarinankerronnan taito, kirjallinen ilmaisu. Pistemäärä: max. 10.
  • Tehtävä 5: Käsikirjoitustehtävä. Arviointiperusteet: Kyky kirjoittaa draamallinen tilanne, kyky arvioida omaa tekstiä, kyky prosessoida omaa tekstiä, kyky ymmärtää tekstin merkityksiä. Pistemäärä: max. 15.
  • Tehtävä 6: Tuotantotehtävä. Arviointiperusteet: Kyky esittää omia näkökulmiaan ja visioitaan sekä perustella niitä, kohderyhmän huomioiminen, olennaisen hahmottaminen, organisointikyky ja analyyttisyys, kirjallinen ilmaisu. Pistemäärä: max. 10.

 

Taitteessa-sarja

Media-alan opiskelijoiden ideoiman ja toteuttaman Taitteessa-sarjan 2. kaudella seurattiin neljän tulevan media-alan ammattilaisen opiskelijaelämää. Katso koko sarja YouTube-kanavaltamme: