Sivu päivitetty 20.11.2018
Musiikkipedagogi (AMK)

Musiikkipedagogi (AMK)

Musiikkipedagogikoulutuksen tavoitteena on valmistaa soiton- / laulunopettajia tai musiikin perusteiden opettajia musiikkialan eri tehtäviin. Koulutuksesta valmistuvat ovat aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja, joiden osaamisen ytimessä on vahvat musiikilliset ja pedagogiset taidot. Valmistuneet toimivat useimmiten musiikkioppilaitoksissa soiton- tai laulunopettajina tai musiikin perusteiden opettajina. Opinnot antavat myös valmiudet toimia erilaisissa muusikon tehtävissä, esimerkiksi orkesterimuusikkona, säestäjänä, kuorolaulajana tai solistina.

Musiikin ammattikorkeakouluopintoja edeltää monivuotinen musiikin opiskelu taiteen perusopetuksessa ja usein myös toisella asteella. Pääinstrumenttivalinta tehdään useimmiten vuosia ennen korkeakouluopintojen aloittamista. Valinta soiton- tai laulunopettajan ja musiikin perusteiden opettajan välillä tehdään viimeistään hakuvaiheessa.

Musiikillisen ilmaisun opinnot muodostavat pääosan tutkinnosta ja kattavat koko opiskeluajan. Niihin kuuluvat sekä opiskelijan oman pääinstrumentin sekä erilaisissa kokoonpanoissa suoritettavien yhtyesoiton ja -laulun opinnot. Viikoittaiset soitto-/laulutunnit, itsenäinen työskentely ja säännölliset arvioidut esiintymiset auttavat opiskelijaa kehittämään instrumentaalista taitoaan ja syventämään tulkinnallista näkemystään. Erilaiset yhteissoitto- ja lauluopinnot jatkuvat koko opiskeluajan.

Musiikillisen ilmaisun rinnalla kulkevat musiikkipedagogiset opinnot. Opettajuuden perusteena ovat oma musiikkisuhde, soitto-/laulutaito, persoonallisuus sekä laaja-alainen pedagoginen näkemys. Pedagogisiin opintoihin kuuluu koko opintoajan kestävät instrumenttipedagogiikkaopinnot tai musiikin perusteiden pedagogiikkaopinnot. Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden musiikkioppilaitosten soiton- ja laulunopettajan tai musiikin perusteiden opettajan virkoihin tai toimiin. Opintoihin sisältyvät 60 op:n laajuiset pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle yleisen opettajan kelpoisuuden.

Merkittävän lisän opintoihin tuovat lukuisat esiintymistilaisuudet. Opintojen aikana opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia solistiesiintymisiin sekä musiikin koulutuksen oman orkesterin solistina että vuosittain Turun filharmonisen orkesterin kanssa yhteistyössä järjestettävässä Nuorten solistien konsertissa.

Musiikin koulutuksessa opettavat mm.:

 • Piano: Elzbieta Guzek-Soini, Jukka Juvonen, Hamsa Juris, Eveliina Kytömäki, Liisa Malmivaara
 • Säestäjät: Anni Collan, Mikael Kemppainen, Jussi Laukola, Esa Moilanen, Päivi Nummelin
 • Laulu: Kaisu Helminen, Jouni Kuorikoski, Lilia Varnas, Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • Lied: Elzbieta Guzek-Soini, Kaisu Helminen, Eveliina Kytömäki
 • Kitara: Timo Korhonen
 • Harmonikka: Mikko Luoma
 • Puhaltimet: Hannu Lehtinen (huilu), Oleg Sytianko (huilu), Satu Ala (oboe), Henna Jämsä (klarinetti), Tapio Liukkonen (klarinetti), Tuomas Takala (klarinetti), Tanja Nisonen (käyrätorvi), Pekka Lyytinen (trumpetti), Lindberg Anna-Liisa (pasuuna)
 • Lyömäsoittimet: Mäenpää Ari-Pekka
 • Viulu: Janne Malmivaara, Juha-Pekka Vikman, Alexander Vinnitski
 • Alttoviulu: Harri Sippel
 • Sello: Lahesmaa Erkki, Ruottinen Roi
 • Kontrabasso: Mikko Multamäki

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019.

 

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

 • koulutuksen valintaperusteet
 • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
 • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Valintakoe

Valintakoe on viikolla 21. Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. 

Soiton- tai laulunopettajaksi hakevien valintakoeosiot

1. Näyte taidoista pääsoittimessa/laulussa olevien instrumenttikohtaisten vaatimusten mukaisesti. Instrumenttikohtaiset vaatimukset löydät tältä sivulta kohdasta valintakoemateriaali. Esitettävien sävellysten tulee olla vähintään D-kurssin vaikeustasoa.

2. Haastattelu

 

Musiikin perusteiden opettajaksi hakevien valintakoeosiot

Valinta suoritetaan yhdessä vaiheessa.

1. Säveltapailu
a) melodian kirjoitus
b) prima vista -laulu
c) rytmitapailu
d) sointujakson tunnistaminen


2. Musiikin teoria ja musiikin tuntemus
a) musiikkianalyysi (suullinen)
b) musiikin kuuntelukoe (vapaamuotoinen luonnehdinta lyhyehköistä musiikkinäytteistä sekä näytteiden tyylikausien ja säveltäjien tunnistus monivalintatehtävistä)

3. Harmonia
Kirjallinen tehtävä, jossa tuotetaan harmonista satsia aste- ja reaalisointumerkintöjen perusteella. Suositellaan tutustuttavaksi Matti Murron kirjaan Soivat soinnut.

4. Soitto- ja laulutaito
a) vapaavalintainen sävellys (D-taso), jos pääaineena on jokin muu soitin kuin piano, annetaan lisäksi pianonsoiton 1/3 peruskurssitasoinen soittonäyte.
b) vapaavalintainen laulunäyte ilman säestystä
c) vapaavalintainen näyte jonkin muun soittimen soittotaidosta

5. Vapaa säestys
a) yksinkertaisen melodian soinnuttaminen ja esittäminen
b) tutun laulun esittäminen laulaen ja itseä sointumerkeistä säestäen, valmistautumisaika 5 min.

6. Opetustuokio: Valintakoepäivänä saamistaan kolmesta sävellyksestä pyrkijä opettaa arviointiryhmän valitseman 11-12-vuotiaille oppilaille haluamallaan tavalla. Opetustuokion kesto on noin 20 min. Opetettava aineisto on peruskurssitasoista. Tavoitteena on aineiston mahdollisimman monipuolinen musiikillinen lähestymistapa.
 

Valintakoemateriaali

Näytä lisää

Mahdolliset omaksumistehtävät lähetetään viikkoa ennen valintakoetilaisuutta.

Säestäjää käytetään vain laulun valintakokeessa. Omaa säestäjää saa käyttää. Mikäli hakija haluaa käyttää Turun AMK:n säestäjää, on valintakokeessa esitettävien teosten nuotit toimitettava 12.5.2019 mennessä osoitteeseen: Turun AMK, Eero Linjama, Musiikin koulutus, Linnankatu 54, 20100 TURKU, kuoreen merkintä ”säestysnuotit / Hakijan Nimi”.

Soiton-/laulunopettajan instrumenttikohtaiset vaatimukset

Pääsoittimen / laulun kokeessa esitettävien sävellysten tulee olla vähintään D-kurssin vaikeustasoa 


Harmonikka

 • vähintään kaksi eri aikakauden sävellystä, joista toinen on barokkimusiikkia. Teosten tulee antaa monipuolinen kuva hakijan teknisistä ja taiteellisista kyvyistä.

Kitara

 • kaksi vapaavalintaista teosta, joista toinen on sävelletty ennen vuotta 1750 ja toinen tyyliltään vapaasti hakijan valittavissa
 • omaksumistehtävä, joka postitetaan hakijalle viikkoa ennen valintakoetta

Laulu

 • yksi ooppera-, oratorio- tai kantaattiaaria alkukielellä
 • yksi saksankielinen lied 1700- ja 1800-lukujen keskeisestä ohjelmistosta
 • yksi suomenkielinen laulu
 • tehtävät tulee esittää ulkoa
 • ohjelmiston soiva kesto saa olla korkeintaan 10 minuuttia

Piano

 • Ennen vuotta 1750 sävellettyä musiikkia
 • Vuosina 1750–1828 sävellettyä musiikkia
 • Yksi nopeatempoinen etydi
 • Vapaavalintainen ohjelma
 • Omaksumistehtävä, joka postitetaan hakijalle viikkoa ennen valintakoetta
 • Prima vista –tehtävä

Huilu

 • vapaavalintainen etydi
 • kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat monipuolisen kuvan hakijan teknisistä ja taiteellisista kyvyistä.

Oboe

 • vapaavalintainen etydi
 • kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat monipuolisen kuvan hakijan teknisistä ja taiteellisista kyvyistä.

Klarinetti

 • vapaavalintainen etydi
 • kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat monipuolisen kuvan hakijan teknisistä ja taiteellisista kyvyistä.

Fagotti

 • vapaavalintainen etydi
 • kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat monipuolisen kuvan hakijan teknisistä ja taiteellisista kyvyistä.

Käyrätorvi

 • vapaavalintainen etydi
 • kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat monipuolisen kuvan hakijan teknisistä ja taiteellisista kyvyistä.

Trumpetti

 • vapaavalintainen etydi
 • kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat monipuolisen kuvan hakijan teknisistä ja taiteellisista kyvyistä.

Pasuuna

 • vapaavalintainen etydi
 • kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat monipuolisen kuvan hakijan teknisistä ja taiteellisista kyvyistä.

Tuuba

 • vapaavalintainen etydi
 • kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat monipuolisen kuvan hakijan teknisistä ja taiteellisista kyvyistä.

Harppu

 • vapaavalintainen kappale
 • omaksumistehtävä, joka postitetaan hakijalle viikkoa ennen valintakoetta

Lyömäsoittimet

 • Pakolliset teokset: teos mallet-soittimille (marimba), teos pikkurummulle ja teos patarummulle (teokset toimitetaan valintakokeisiin ilmoittautuneille postitse kaksi viikkoa ennen valintakoetta)
 • yksi vapaavalintainen teos vapaavalintaisella lyömäsoittimella ilman säestystä, kesto 2-6 minuuttia
 • prima vista –tehtävä

Viulu

 • vapaavalintainen etydi
 • kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat monipuolisen kuvan hakijan teknisistä ja taiteellisista kyvyistä.

Alttoviulu

 • vapaavalintainen etydi
 • kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat monipuolisen kuvan hakijan teknisistä ja taiteellisista kyvyistä.

Sello

 • vapaavalintainen etydi
 • kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat monipuolisen kuvan hakijan teknisistä ja taiteellisista kyvyistä

Kontrabasso

 • vapaavalintainen etydi
 • kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat monipuolisen kuvan hakijan teknisistä ja taiteellisista kyvyistä.