Sivu päivitetty 4.1.2017
Musiikkipedagogi (AMK)

Musiikkipedagogi (AMK)

Koulutuksen tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia soiton-/ laulunopettajia tai musiikin perusteiden opettajia. Valmistuneet toimivat useimmiten musiikkioppilaitoksissa soiton- tai laulunopettajina tai musiikin perusteiden opettajina. Opinnot antavat myös valmiudet toimia erilaisissa muusikon tehtävissä, esimerkiksi orkesterimuusikkona, säestäjänä, kuorolaulajana tai solistina.

Musiikin ammattikorkeakouluopintoja edeltää monivuotinen musiikin opiskelu taiteen perusopetuksessa ja usein myös toisella asteella. Pääinstrumenttivalinta tehdään useimmiten vuosia ennen korkeakouluopintojen aloittamista. Valinta soiton- tai laulunopettajan ja musiikin perusteiden opettajan välillä tehdään viimeistään hakuvaiheessa.

Pääaineen opinnot ovat musiikin opiskelun ydin. Viikoittaiset soitto-/laulutunnit, itsenäinen työskentely ja säännölliset arvioidut esiintymiset auttavat opiskelijaa kehittämään instrumentaalista taitoaan ja syventämään tulkinnallista näkemystään. Pedagogisten opintojen tavoitteena on saada valmiudet soiton-/laulunopettajana tai musiikin perusteiden opettajana toimimiseen.

Musiikkipedagogi_koulutuksen_sisalto_2017.jpg
Koulutuksen sisältö (klikkaa kuva suuremmaksi)

Merkittävän lisän opintoihin tuovat lukuisat esiintymistilaisuudet. Opintojen aikana opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuuksia solistiesiintymisiin sekä Turun musiikkiakatemian oman orkesterin solistina että vuosittain Turun filharmonisen orkesterin kanssa yhteistyössä järjestettävässä Nuorten solistien konsertissa. 

Musiikin koulutuksessa opettavat mm.:

 • Piano: Elzbieta Guzek-Soini, Jukka Juvonen, Hamsa Juris, Eveliina Kytömäki, Liisa Malmivaara
 • Säestäjät: Anni Collan, Mikael Kemppainen, Jussi Laukola, Esa Moilanen, Päivi Nummelin
 • Laulu: Kaisu Helminen, Jouni Kuorikoski, Lilia Varnas, Sirkku Wahlroos-Kaitila
 • Lied: Elzbieta Guzek-Soini, Kaisu Helminen, Eveliina Kytömäki
 • Kitara: Timo Korhonen
 • Harmonikka: Mikko Luoma
 • Puhaltimet: Hannu Lehtinen (huilu), Oleg Sytianko (huilu), Satu Ala (oboe), Henna Jämsä (klarinetti), Tapio Liukkonen (klarinetti), Tuomas Takala (klarinetti), Tanja Nisonen (käyrätorvi), Pekka Lyytinen (trumpetti), Lindberg Anna-Liisa (pasuuna)
 • Lyömäsoittimet: Mäenpää Ari-Pekka
 • Viulu: Janne Malmivaara, Juha-Pekka Vikman, Alexander Vinnitski
 • Alttoviulu: Harri Sippel
 • Sello: Lahesmaa Erkki, Ruottinen Roi
 • Kontrabasso: Mikko Multamäki

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 15.3. - 5.4.2017.

 

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

 • koulutuksen valintaperusteet
 • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
 • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Valintakoe

Valintakoepäivät ovat 22.-26.5.2017 (I vaihe) ja 29.5.2017 (II vaihe). Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Soiton- tai laulunopettajaksi hakevien valintakoe on kaksivaiheinen, musiikin perusteiden opettajaksi hakevien valintakoe on yksivaiheinen.

Soiton- tai laulunopettajaksi hakevien valintakoepäivät ja -osiot

Valintakoe suoritetaan 2-vaiheisena. Ensimmäiseen vaiheeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Toiseen vaiheeseen päässeille ilmoitetaan ensimmäisen vaiheen suorittamispäivänä.

I vaihe: 22. - 26.5.

 • laulu 22.5.
 • lyömäsoittimet 22.5.
 • harmonikka, kitara 23.5.
 • piano 23. - 24.5.
 • alttoviulu, sello 24.5.
 • viulu 26.5.

II vaihe: 29.5.

Ensimmäisen vaiheen osiot:

 1. Näyte taidoista pääsoittimessa/laulussa kohdassa valintakoemateriaali olevien instrumenttikohtaisten vaatimusten mukaisesti.
 2. Haastattelu (suoritetaan soitin-/laulukokeen yhteydessä).

Toisen vaiheen osiot:

 1. Näyte taidoista pääsoittimessa/laulussa. N. 10 min otos ensimmäisen vaiheen ohjelmistosta lautakunnan valinnan mukaan.
 2. Musiikin teorian kirjallinen koe: sävellajit, intervallit ja soinnut sekä harmoniaopin kirjallinen koe
 3. Säveltapailukoe: melodian kirjoitus, sointujakson tunnistaminen sekä prima vista laulu
 4. Haastattelu (suoritetaan soitin-/laulukokeen yhteydessä).

Perustellusta syystä hakija voi anoa oikeutta valintakokeen suorittamiseksi tallenteella. Anomus perusteluineen tehdään hakulomakkeen täyttämisen yhteydessä.

Musiikin perusteiden opettajaksi hakevien valintakoepäivä ja -osiot

Valinta suoritetaan yhdessä vaiheessa. Valintakoe on 29.5.

1. Säveltapailu

a) melodian kirjoitus
b) prima vista -laulu
c) rytmitapailu
d) sointujakson tunnistaminen (osa elävän musiikin kuunteluanalyysitehtäviä)

2. Musiikin teoria ja musiikin tuntemus

a) musiikkianalyysi (suullinen)
b) musiikin kuuntelukoe (vapaamuotoinen luonnehdinta lyhyehköistä musiikkinäytteistä sekä näytteiden tyylikausien ja säveltäjien tunnistus monivalintatehtävistä)

3. Harmonia

Kirjallinen tehtävä, jossa tuotetaan harmonista satsia aste- ja reaalisointumerkintöjen perusteella. Suositellaan tutustuttavaksi Matti Murron kirjaan Soivat soinnut.

4. Soitto- ja laulutaito

a) vapaavalintainen I-kurssitasoinen sävellys, jos pääaineena on jokin muu soitin kuin piano, annetaan lisäksi pianonsoiton 1/3 peruskurssitasoinen soittonäyte.
b) vapaavalintainen laulunäyte ilman säestystä
c) vapaavalintainen näyte jonkin muun soittimen soittotaidosta

5. Vapaa säestys

a) yksinkertaisen melodian soinnuttaminen ja esittäminen
b) tutun laulun esittäminen laulaen ja itseä sointumerkeistä säestäen, valmistautumisaika 5 min.

6. Opetustuokio

Valintakoepäivänä saamistaan kolmesta sävellyksestä pyrkijä opettaa arviointiryhmän valitseman 11-12-vuotiaille oppilaille haluamallaan tavalla. Opetustuokion kesto on noin 20 min. Opetettava aineisto on peruskurssitasoista. Tavoitteena on aineiston mahdollisimman monipuolinen musiikillinen lähestymistapa.

Valintakoemateriaali

Näytä lisää

Mahdolliset omaksumistehtävät lähetetään viikkoa ennen valintakoetilaisuutta.

Säestäjää käytetään ensimmäisessä vaiheessa vain laulun valintakokeessa. Toisessa vaiheessa säestäjää voi käyttää muissakin instrumenteissa. Omaa säestäjää saa käyttää. Mikäli hakija haluaa käyttää Turun AMK:n säestäjää, on valintakokeessa esitettävien teosten nuotit toimitettava 12.5.2017 mennessä osoitteeseen Turun AMK, Eero Linjama, Musiikin koulutusohjelma, Linnankatu 54, 20100 TURKU, kuoreen merkintä ”säestysnuotit/Hakijan Nimi”.

Soiton-/laulunopettajan instrumenttikohtaiset vaatimukset

Pääsoittimen/ laulun kokeessa esitettävien sävellysten tulee olla vähintään I-/D-kurssin vaikeustasoa (pianonsoitossa kuitenkin IIA-/C-kurssin tasoa).

Harmonikka

 • vähintään kaksi eri aikakauden sävellystä, joista toinen on barokkimusiikkia
 • yhteiskesto enintään 20 min
 • koetilanteessa prima vista-tehtävä

Kitara

 • kaksi etydiä, hidas ja nopea seuraavista kokoelmista: 
  • L.Brouwer: Etydit 11–20
  • H.Villa-Lobos: Etydit
 • kaksi vapaavalintaista teosta, joista toinen sävelletty ennen vuotta 1750
 • yhteiskesto enintään 20 min
 • omaksumistehtävä, joka postitetaan hakijalle viikkoa ennen valintakoetta
 • Prima vista -tehtävä

Laulu

 • yksi ooppera-, oratorio- tai kantaattiaaria alkukielellä
 • yksi saksankielinen lied
 • yksi suomenkielinen laulu
 • tehtävät tulee esittää ulkoa
 • ohjelmiston soiva kesto saa olla korkeintaan 10 minuuttia

Piano

 • Ennen vuotta 1750 sävellettyä musiikkia
 • Vuosina 1750–1828 sävellettyä musiikkia
 • Yksi nopeatempoinen etydi
 • Vapaavalintainen ohjelma
 • Omaksumistehtävä, joka postitetaan hakijalle viikkoa ennen valintakoetta
 • Prima vista -tehtävä

Huilu

 • vapaavalintainen etydi
 • kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat monipuolisen kuvan hakijan teknisistä ja musiikillisista taidoista
 • Esitettävien kappaleiden on oltava vähintään D-tasoa.
 • prima vista -tehtävä

Oboe

 • asteikkoja ja kolmisointuja I-/D-kurssin vaatimusten mukaisesti arviointiryhmän valinnan mukaan
 • vapaavalintainen etydi
 • vapaavalintainen sävellys
 • yksi seuraavista sävellyksistä:
  • J.S.Bach: Sonaatti g BWV 1020, I ja II osa
  • D.Cimarosa: Oboekonsertto, I ja II osa
  • G.F.Telemann: Fantasia nro 4 B-duuri teoksesta 12 fantasia soolohuilulle (omin ornamentein)
 • prima vista -tehtävä
 • osa ohjelmasta tulee esittää ulkoa

Klarinetti

 • asteikkoja ja kolmisointuja I-/D-kurssin vaatimusten mukaisesti arviointiryhmän valinnan mukaan
 • vapaavalintainen etydi
 • vapaavalintainen sävellys
 • L.Quet: Petite piéce (Billandot)
 • prima vista -tehtävä
 • osa ohjelmasta tulee esittää ulkoa

Fagotti

 • asteikkoja ja kolmisointuja I-/D-kurssin vaatimusten mukaisesti arviointiryhmän valinnan mukaan
 • vapaavalintainen etydi
 • vapaavalintainen sävellys
 • G.F.Telemann: Sonaatti f
 • prima vista –tehtävä
 • osa ohjelmasta tulee esittää ulkoa

Vaskipuhaltimet

 • kaksi vapaavalintaista teosta (tekninen teos sekä cantilena)
 • etydi
 • asteikot arviointiryhmän valinnan mukaan
 • prima vista -tehtävä

Harppu

 • vapaavalintainen tehtävä, vähintään I-/D-kurssin tasoa, soitetaan ulkoa
 • omaksumistehtävä, joka postitetaan hakijalle viikkoa ennen valintakoetta
 • prima vista -tehtävä

Lyömäsoittimet

 • Pakolliset teokset: teos mallet-soittimille (marimba), teos pikkurummulle ja teos patarummulle (teokset toimitetaan valintakokeisiin ilmoittautuneille postitse kaksi viikkoa ennen valintakoetta)
 • yksi vapaavalintainen teos vapaavalintaisella lyömäsoittimella ilman säestystä, kesto 2-6 minuuttia
 • prima vista -tehtävä

Viulu

 • W.A.Mozart: Konsertto nro 3, 4 tai 5: I osa kadensseineen TAI 2 osaa J.S. Bachin sooloviulupartitoista tai –sonaateista JA
 • Yksi taiturikappale tai konserton ääriosa (vähintään IIA-/C- kurssin tasoa, eri tyylikaudelta kuin edellinen)

Alttoviulu

 • kaksi vapaavalintaista, erityylistä sävellystä (esitettävä ulkoa)
 • omaksumistehtävä, joka postitetaan hakijalle viikkoa ennen valintakoetta

Sello

 • vapaavalintainen etydi
 • kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat monipuolisen kuvan hakijan teknisistä ja musiikillisista taidoista
 • Esitettävien kappaleiden on oltava vähintään D-tasoa.

Kontrabasso

 • Simandi: Etydi Es
 • vähintään I-/D-kurssin tasoa olevan sonaatin tai konserton hidas ja nopea osa
 • vapaavalintainen sävellys
 • omaksumistehtävä, joka postitetaan hakijalle viikkoa ennen valintakoetta