Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.11.2021
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus

Koulutuksen tavoitteena on itsenäisen ja näkemyksellisen sirkustaiteilijan kouluttaminen erilaisiin ympäristöihin. Opintoihin sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot antavat pätevyyden toimia sirkustaiteen perusopetuksessa ja toisella asteella. Tutkinnossa tähdätään valmistamaan pedagogisesti ajattelevia sirkustaiteilijoita, jotka kykenevät jatkuvaan oman työnsä arviointiin ja sitä kautta toimimaan sirkusalan edistäjinä ja kehittäjinä.

Sirkustaiteilijalla on monipuoliset sirkustekniikan tiedot ja taidot, taiteellispedagoginen näkemys sekä kyky soveltaa osaamistaan esittävän taiteen alalla ja taidekasvatuksessa. Lisäksi hänellä on kyvyt toimia erilaisissa opetusalan tehtävissä, hankkeissa ja projekteissa, esitystoiminnassa sekä ohjelmantuotantotehtävissä. Valmistuneella on myös valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja soveltavan taiteen menetelmien käyttämiseen.

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja se koostuu perus-, ammatti- ja vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Tutkintoon sisältyy 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot, jotka antavat yleisen opettajan kelpoisuuden.

Sirkuskoulutuksessa korostuu sirkustaiteen monialaisuus ja muita taiteen aloja poikkileikkaava luonne. Opinnoissa keskeistä ovat sirkustekniikan opinnot, taiteellisen työn projektit ja sirkuksen opettamisen opinnot. Opiskelija valitsee 1 - 2 sirkustekniikkaa omaksi päälajikseen, joita opiskellaan toisesta opiskeluvuodesta alkaen.

Esittävän taiteen ammatillisuuteen pyritään yhdistämällä opinnoissa ja harjoitteluissa saavutettu taitotieto luovaan taiteelliseen työskentelemiseen. Lisäksi opiskelija hankkii tietoja ja taitoja erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, esitystoiminnassa, ohjaajana ja opetusharjoittelijana. Sirkuskoulutuksen esitysprojektit, pedagogiset ja taiteelliset harjoittelujaksot tutustuttavat opiskelijat tuleviin työtehtäviinsä ja kannustavat heitä sirkusalan kehittämiseen ja uudistamiseen.

Opiskelijalla on mahdollisuudet suorittaa osa opinnoistaan kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Vaihto-opintoina on mahdollisuus tehdä ammattiopintoja, harjoitteluita ja vapaasti valittavia opintoja. Opettajakunnassa vierailee myös ulkomaisia opettajia erilaisissa esitysprojekteissa. Sirkuskoulutus on aktiivinen FEDEC:n jäsen.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.