Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.5.2024
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus

Hae koulutukseen lisähaussa 15.7. – 29.7.2024 klo 15.00 Opintopolussa ja tutustu myös ennakkotehtäviin sekä valintakokeeseen  .

Koulutuksen tavoitteena on itsenäisen ja näkemyksellisen sirkustaiteilija-opettajan kouluttaminen erilaisiin ympäristöihin. Opintoihin sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot antavat pätevyyden toimia sirkustaiteen perusopetuksessa ja toisella asteella. Tutkinnossa tähdätään valmistamaan pedagogisesti ajattelevia sirkustaiteilija-opettajia, jotka kykenevät jatkuvaan oman työnsä arviointiin ja sitä kautta toimimaan sirkusalan edistäjinä ja kehittäjinä.

Sirkustaiteilija-opettajalla on monipuoliset sirkustekniikan tiedot ja taidot, taiteellispedagoginen näkemys sekä kyky soveltaa osaamistaan esittävän taiteen alalla ja taidekasvatuksessa. Lisäksi hänellä on kyvyt toimia erilaisissa opetusalan tehtävissä, hankkeissa ja projekteissa, esitystoiminnassa sekä ohjelmantuotantotehtävissä. Valmistuneella on myös valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja soveltavan taiteen menetelmien käyttämiseen.

Sivun yläosan kuva: Emma Konttinen

Sirkuskoulutuksessa korostuu sirkustaiteen monialaisuus ja muita taiteen aloja poikkileikkaava luonne. Opinnoissa keskeistä ovat sirkustekniikan opinnot, taiteellisen työn projektit ja sirkuksen opettamisen opinnot. Esittävän taiteen ammatillisuuteen pyritään yhdistämällä opinnoissa ja harjoitteluissa saavutettu taitotieto luovaan taiteelliseen työskentelemiseen. Lisäksi opiskelija hankkii tietoja ja taitoja erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, esitystoiminnassa, ohjaajana ja opetusharjoittelijana. Sirkuskoulutuksen esitysprojektit, pedagogiset ja taiteelliset harjoittelujaksot tutustuttavat opiskelijat tuleviin työtehtäviinsä ja kannustavat heitä sirkusalan kehittämiseen ja uudistamiseen.

Opiskelija valitsee 1-2 sirkustekniikkaa omaksi päälajikseen. Päälajia opiskellaan toisesta lukuvuodesta neljänteen lukuvuoteen.

Tutustu sirkuskoulutuksesta valmistuneen kokemuksiin:

Alumni: Eikka Alatalo syttyy yleisön reaktioista ja unelmoi sirkuskiertueesta Euroopassa

Seuraa Instagramissa:

@taideakatemia_sirkus

@taideakatemia

Sirkuskoulutuksella on hyvät yhteydet sirkusalan erilaisiin toimijoihin kuten Fedec, Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus, Cirko- Uuden sirkuksen keskus, Suomen Nuorisosirkusliitto, paikalliset teatterit ja tanssiteatterit ja ammattisirkusryhmät, paikalliset yrittäjät sekä kaupungin kulttuuritoimi.

Fedec - International network for professional circus education

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

  • lisähaku 15.7. - 29.7.2024 klo 15.00
  • kevään yhteishaku 13.–27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.