Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.12.2019
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Sosiaali- ja terveysalan Master-tutkinnon avulla syvennät ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen. Kuntoutuksen ja liikunnan integraation YAMK-koulutus tarjoaa asiantuntijaosaamista ehkäisevien liikuntapalvelujen suunniteluun ja johtamiseen sekä palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen. Koulutuksessa tarkastellaan liikunnan ja liikunnallisen kuntoutuksen merkitystä hyvinvointiin. Erityisesti painopisteenä ovat lasten ja nuorten sekä ikääntyvien liikunnan, liikunnallisen elämäntavan ja kuntoutuksen mahdollisuudet sekä näyttöön perustuvat uudet käytännöt ja toimintatavat. 

Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio -koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polkua. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle, joka on hankkinut soveltuvan korkeakoulututkinnon. Hakukelpoisia ovat lisäksi Suomessa sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneet. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta. Katso tarkemmat tiedot pohjakoulutusvaatimuksista ja hakukelpoisuudesta  Opintopolusta .

Syventävät opinnot tukevat asiantuntijaosaamistasi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja koulutuksen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta (40 op), laajentavasta osaamisesta (20 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Ydinosaaminen koostuu kaikille yhteisistä opinnoista ja syventävistä kuntoutuksen ja liikunnan integraation opinnoista. Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavat opinnot.

Koulutuksen suorittanut osaa itsenäisesti suunnitella, koordinoida ja johtaa ehkäiseviä liikuntapalveluja sekä näiden palveluiden toimintamalleja yhdistämällä eri alojen osaamista ja asiantuntijuutta. Lisäksi koulutuksen suorittanut osaa tuottaa, arvioida ja käyttää toimintansa perusteena liikunnan ja kuntoutuksen tutkimustietoa sekä toimia tavoitteellisesti liikunnan ja kuntoutuksen monialaisissa verkostoissa asiantuntijatehtävissä. Asiantuntijuuden lähtökohtana on yksilön kunnioittaminen sekä itsensä jatkuva kehittäminen. 

Koulutuksen syventävissä opinnoissa tarkastellaan liikunnan ja kuntoutuksen rajapinnoilla olevia hyvinvointia edistäviä mahdollisuuksia. Tärkeitä teemoja ovat

  • palvelumuotoilu
  • terveysteknologia
  • ehkäisevä terveysliikunta
  • ympäristön merkitys hyvinvointiin.

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Opiskelijana toimit kehittämishankkeen projektipäällikkönä, tiiviissä yhteistyössä opettajatuutorin ja työelämämentorin kanssa. Sekä opinnäytetyöstä että muista oppimistehtävistä on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Sosiaali- ja terveysalan Master-koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia erilaisissa vaativissa, kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Työtehtävät voivat olla esimerkiksi kuntoutus- ja liikunta-alan suunnittelu- ja kehittämistehtäviä projektin johtajana, kehittämispäällikkönä tai esimiehenä erilaisissa palveluorganisaatioissa.