Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 17.10.2023
Tanssinopettaja (AMK)

Tanssinopettaja (AMK)

Tanssinopettajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa tanssialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, taiteita arvostavia ja monipuolisia taidetanssiopettajia. Valmistuneilla on laaja-alaiset tanssialan tiedot ja taidot sekä kyky soveltaa osaamistaan tanssin kentän eri tehtävissä.

Tanssinopettajakoulutus antaa opiskelijalle valmiuden oman taiteenalansa asiantuntijatehtäviin. Valmistuttuaan opiskelija pystyy työllistämään itseään monipuolisesti tanssialan ammateissa opettajana ja esiintyjänä sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan esityksellisiä ja kasvatuksellisia kokonaisuuksia. Hän pystyy työllistymään myös yrittäjänä.

Tanssinopettaja (AMK) -tutkinto pätevöittää toimimaan taideopettajana tanssitaiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa, ammatillisella toisella asteella (tanssijan perustutkinto) ja yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa. Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot antavat kelpoisuuden tanssioppilaitosten lehtoreiden virkoihin.

 

 

Tanssinopettajakoulutuksen pääsisältö koostuu länsimaisen taidetanssin tietojen ja taitojen sekä pedagogiikan opiskelusta. Pedagogisissa opinnoissa ja niihin liittyvässä harjoittelussa perehdytään taidetanssin eri osa-alueiden opettamiseen ja ne kytkeytyvät yleispedagogisiin opintoihin.

”Taideakatemian tanssinopettajakoulutuksessa olen saanut mahdollisuuden rakentaa tanssista ammattia itselleni. Olen pystynyt laajentamaan ja tutkiskelemaan käsityksiäni sekä tanssista että pedagogiikasta”
Niko, valmistunut tanssinopettaja (AMK)

Osa opinnoista toteutetaan projektimuotoisina esim. tutkimus- ja kehittämishankkeina sekä taiteellisina ja pedagogisina projekteina. Taideakatemian monitaiteinen ympäristö antaa opiskelijoille ainutlaatuiset mahdollisuudet osallistua erilaisiin yhteisproduktioihin.

Opintojen ytimessä on opiskelijan tanssialan taitojen ja tietojen jatkuva kartuttaminen. Opiskelija voi valinnoillaan painottaa opintojaan erilaisille opintopoluille mm. vapaasti valittavien opintojen sisällöt, projektien tehtäväsisällöt, työharjoittelun tehtäväsisällöt, koreografisten harjoittelujen ja opinnäytetyön aiheen valinta.

Yhteyksiä työelämään, kansainvälistä toimintaa ja innostavia uramahdollisuuksia

Yhteyksiä työelämään luodaan niin ydinosaamisen kuin laajentavan osaamisen opinnoissa kuten esim. harjoittelujaksoilla ja opetukseen integroituvissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Opetuksen toteutuksessa yhteistyökumppaneina ovat olleet mm. Koulutanssin Tuki ry, Läntinen tanssin aluekeskus, Turun ja lähialueiden tanssikoulut ja tanssioppilaitokset, alueen tanssiteatterit ja tanssin vapaan kentän toimijat, Turun varhaiskasvatusyksiköt ja perusopetusta antavat oppilaitokset.

Turun AMK:n tanssinopettajakoulutus toimii aktiivisesti kansainvälisissä korkeakoulutuksen verkostoissa, joten opiskeluun sisältyvä kansainvälinen toiminta on luontainen osa opiskelua. Opintojensa aikana opiskelija voi lähteä esimerkiksi vaihtoon tai suorittaa harjoittelun ulkomailla.

”Koen, että menneen neljän vuoden aikana olen kasvanut ja kerännyt itsevarmuutta tanssintäyteistä tulevaisuuttani varten. Siitä haluan kiittää vuosikurssiani ja opettajia. Opiskeluaikani kohokohtiin ovat kuuluneet vaihto-oppilasjakso Barcelonan Institut del Teatressa sekä ihanat työharjoittelukuukaudet Islannissa Isafjordurin oppilaiden ja kollegoiden parissa. Ammattikentälle lähden rohkeana ja innokkain mielin, uusien oppien, haasteiden ja kokemusten perässä.”
Amanda, valmistunut tanssinopettaja (AMK)

Tanssinopettajakoulutus valmistaa monipuoliseksi taidetanssialan ammattilaiseksi, jolla on tiedot ja taidot toimia tanssialan asiantuntijatehtävissä. Turun AMK:n tanssinopettajakoulutuksesta valmistuneet tanssinopettajat ovat työskennelleet opettajina mm. Savonia AMK:ssa, Turun AMK:ssa, Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksessa, Tampereen konservatoriossa, tanssilukioissa sekä lukuisissa tanssitaiteen perusopetusta antavissa tanssioppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Lisäksi valmistuneet ovat työllistyneet yrittäjinä ja toimineet tanssijoina mm. Aurinkobaletissa, Erissä, Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmässä, Tanssiteatteri MD:ssä sekä muissa kotimaisissa ja ulkomaisissa esitysryhmissä. Valmistuneet ovat työllistyneet myös tanssitaiteen organisointitehtävissä sekä soveltavissa tehtävissä esim. sosiaali- ja terveysalalla.

Tutustu koulutuksesta valmistuviin tanssinopettajiin opiskelijoiden kokoamassa matrikkelissa: 

Vuonna 2023 valmistuvien tanssinopettajien matrikkeli

Tutustu tanssinopettajakoulutuksesta valmistuneen kokemuksiin:

Alumni: Tanssinopettajalla pitää olla vahva palo taiteeseen sekä herkkyys erilaisille tunnetiloille

Seuraa Instagramissa:

@taideakatemia_tanssi

@taideakatemia

 

Kuvia Tanssinopettaja (AMK) -koulutuksesta

Taitteessa-sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Sarjan uusimmalla tuotantokaudella opiskelijaelämää esittelee mm. tanssinopettajaopiskelija Taru. Seuraa sarjaa Turun AMK:n Instagramista tai YouTube-kanavalta:

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

  • kevään yhteishaku 13. – 27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.